Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Офіційний сайт Коропської районної ради » Інформаційно-методичні матеріали

Інформаційно-методичні матеріали

НАЦІОНАЛЬНА  СЛУЖБА  ПОСЕРЕДНИЦТВА  І  ПРИМИРЕННЯ

 

В І Д Д І Л Е Н Н Я  В  Ч Е Р Н І Г І В С Ь К І Й  О Б Л А С Т І

emb

Методичні матеріали

Соціальний діалог і соціальне партнерство в Україні

 

Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців

 

На виконання Закону України

«Про соціальний діалог в Україні»

   

м. Чернігів

2016

 

    Національна служба посередництва і примирення (НСПП) – постійно діючий державний орган для врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), утворений Президентом України відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»

    Завдання Національної служби посередництва і примирення:

 • сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин;
 • запобігання виникненню та сприяння своєчасному вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів);
 • здійснення посередництва і примирення при вирішенні таких спорів (конфліктів);
 • прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів);
 • проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності, підтвердження репрезентативності профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань

      Web-сайт Національної служби посередництва і примирення: www.nspp.gov.ua

       Відділення НСПП в Чернігівській області:

       Адреса: 14000, м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39, кімн. 909

       Телефони: 77-62-77 (факс)

       Керівництво:

       Начальник відділення –                                   Дєдіков Олександр Георгійович

       Заступник начальника відділення –               Максименко Марина Віталіївна

   

        Електронна пошта: dspp_chernigiv@ukr.net

    Web-сторінка на офіційному сайті Чернігівської облдержадміністрації: www.cg.gov.ua (рубрика «Соціальна сфера»)

   

І. Соціальний діалог і соціальне партнерство в Україні

tab

Нормативно-правові засади соціального діалогу в Україні:

 
 • Конституція України (ст. Стаття 36, 42, 43, 44, 45, 46, 48 та ін. );
 • Кодекс законів про працю України, (1971 р.);
 • Закони України: «Про об’єднання громадян», (1992 р.), «Про колективні договори і угоди», (1993 р.), «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», (1998 р.), «Про професійні спілки України, їх права та гарантії діяльності», (1999 р.), «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», (2012 р.), «Про соціальний діалог в Україні», (2010 р.)

      Соціальний діалог – процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.

Сторони і суб’єкти соціального діалогу в Україні

shema

Соціальне партнерство:

 • об’єднання і добровільна співпраця учасників у рамках певної групи інтересів, і, насамперед: співпраця роботодавців і їх об’єднань, співпраця працівників і профспілкових організацій;
 • участь працівників у прибутках та  в управлінні;
 • єднання і співпраця між державою, місцевою владою, роботодавцями (представниками роботодавців) і працівниками  (представниками працівників), засновані на договірних засадах (Генеральна угода, регіональна угода, галузева угода, колективний договір, трудовий договір, контракт), спрямовану на досягнення спільних цілей.

Рівні соціального діалогу

(ст.4 ЗУ “Про соціальний діалог в Україні”)

 

   Соціальний діалог здійснюється на національному, галузевому, територіальному та локальному (підприємство, установа, організація) рівнях на тристоронній або двосторонній основі.

 

Організаційна структура соціального діалогу в Україні

На національному рівні

профспілкова сторона, суб’єктами якої є всеукраїнські об’єднання професійних спілок, а в межах певного виду економічної діяльності – всеукраїнські професійні спілки, створені за галузевою ознакою; сторона роботодавців, суб’єктами якої є всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців та їх об’єднання, що діють у кількох видах економічної діяльності, а в межах певного виду економічної діяльності – об’єднання організацій роботодавців, які створені за галузевою ознакою і мають статус всеукраїнських; сторона органів виконавчої влади, суб’єктами якої є Кабінет Міністрів України та/або центральні органи виконавчої влади;  

На територіальному рівні

профспілкова сторона, суб’єктами якої є професійні спілки відповідного рівня та організації професійних спілок, їх об’єднань, які діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; сторона роботодавців, суб’єктами якої є організації роботодавців та їх об’єднання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; сторона органів виконавчої влади, суб’єктами якої є місцеві органи виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

На території відповідної адміністративно-територіальної одиниці

профспілкова сторона адміністративно-територіальної одиниці; сторона роботодавців адміністративно-територіальної одиниці; органи місцевого самоврядування в межах повноважень;

На локальному рівні

сторона працівників, суб’єктами якої є первинні профспілкові організації, а в разі їх відсутності – вільно обрані представники працівників. сторона роботодавця, суб’єктами якої є роботодавець та/або уповноважені представники роботодавця.
         
  

Критерії репрезентативності суб’єктів сторін

профспілок та організацій роботодавців

 

     Для всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, профоб’єднання: які налічують не менше 150 тисяч членів, мають у своєму складі профспілки, їх організації у більшості адміністративно-територіальних одиниць України, а також не менше як три всеукраїнські профспілки.

  Для всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців на національному рівні: об’єднання організацій роботодавців, на підприємствах членів яких працюють не менше як 200 тисяч працівників;  мають у своєму складі об’єднання організацій роботодавців у більшості адміністративно-територіальних одиниць України, а також не менше як три всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців.

  Для всеукраїнських профспілок на галузевому рівні: репрезентативними визнаються профспілки, членами яких є не менше, ніж 3% працівників, зайнятих у відповідній галузі (виді економічної діяльності).

  Для організацій роботодавців та їх об’єднань, які є всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, створеними за галузевою ознакою: репрезентативними визнаються всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців, створені за галузевою ознакою, на підприємствах членів яких працюють не менше як п’ять відсотків працівників, зайнятих у відповідному виді (видах, класифікаційних рівнях) економічної діяльності.

  Для об’єднань профспілок, профспілок, їх організацій на територіальному рівні: об’єднання профспілок, членами яких є не менше 2% зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, а для профспілок та їх організацій – не менше 2% зайнятого населення у певній галузі.

  Для організацій роботодавців, їх об’єднань на територіальному рівні: організації роботодавців, їх об’єднання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на підприємствах членів яких працюють не менше п’яти відсотків зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

Форми здійснення соціального діалогу:

 • обміну інформацією;
 • консультацій;
 • узгоджувальних процедур;
 • колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод.
 

Соціальний діалог в системі соціально-економічних відносин

sh1

Угодою на державному рівні регулюються:

 • гарантії праці і забезпечення продуктивної зайнятості;
 • мінімальні соціальні гарантії оплати праці, які забезпечували б достатній рівень життя;
 • розмір прожиткового мінімуму, мінімальних нормативів;
 • соціальне страхування;
 • трудові відносини, режим роботи і відпочинку;
 • умови охорони праці і навколишнього природного середовища;
 • задоволення духовних потреб населення;
 • умови зростання фондів оплати праці та встановлення міжгалузевих співвідношень в оплаті праці;
 • забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
 

Угодою на галузевому рівні регулюються норми:

 
 • нормування і оплати праці, встановлення для підприємств галузі (підгалузі)   мінімальних гарантій заробітної плати;
 • встановлення мінімальних соціальних гарантій, компенсацій, пільг у сфері праці і зайнятості;
 • трудових відносин;
 • умов і охорони праці;
 • житлово-побутового, медичного, культурного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку;
 • умов зростання фондів оплати праці;
 • встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці
 • забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Зміст колективного договору:

 
 • зміни в організації виробництва і праці;
 • забезпечення продуктивної зайнятості;
 • нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.);
 • встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
 • участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);
 • режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;
 • умов і охорони праці;
 • забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;
 • гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких  організацій трудящих;
 • забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
 

Органи соціального діалогу:

 • тристоронні (двосторонні) соціально-економічні ради;
 • координаційні комітети сприяння зайнятості населення;
 • органи управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • двосторонні робочі комісії;
 • Національна служба посередництва і примирення
 

  Національна тристороння соціально-економічна рада (далі – НТСЕР) – постійно діючий консультативно-дорадчий орган при Президентові України. До складу НТСЕР, згідно із Законом України “Про соціальний діалог в Україні”, входять по 20 представників від Кабінету Міністрів України, від репрезентативних всеукраїнських профспілок та їх об’єднань та від всеукраїнських організацій роботодавців, що також відповідають критеріям репрезентативності.

 

Структура європейського національного соціального діалогу за сферами впливу:

   IКраїни, у яких переважає міжгалузевий соціальний діалог на національному рівні (Бельгія, Норвегія, Іспанія, Румунія, Ірландія).

   II. Країни, у яких головна роль відведена галузевому соціальному діалогу (Австрія, Словенія, Німеччина, Греція,  Італія,  Нідерланди,  Португалія).

    ІІI. Країни, у яких добре розвинений  галузевий соціальний діалог та соціальний діалог на рівні підприємства (Кіпр,  Данія,  Фінляндія,  Люксембург,  Франція,  Словаччина,  Швеція).

    IV. Країни, у яких соціальний діалог відбувається на рівні підприємства (Болгарія, Естонія,  Чеська республіка,  Угорщина,  Латвія,  Литва,  Мальта,  Польща,  Великобританія).

ІІ. Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців

   Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців (далі – Порядок) відповідно до Закону України “Про соціальний діалог в Україні” визначає процедуру проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань на національному, галузевому та територіальному рівнях.

   Мета оцінки на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу.

      Суб’єкт оцінки – відділення НСПП в області.

з/п

Об’єкти оцінки

Документи, що надаються для проведення оцінювання

1

Об’єднання профспілок

 

– лист – заяву (за формою, що додається);

– копію свідоцтва про легалізацію, виданого Головним управлінням юстиції в Чернігівській області на відповідність заявленому статусу;

– копію статуту (положення);

 – перелік обласних, місцевих профспілок, організацій профспілок, легалізованих відповідними органами юстиції із зазначенням:

 • дати їх реєстрації і номера свідоцтва;
 • юридичної адреси та фактичного місця знаходження;
 • прізвища, ім’я, по батькові керівника;
 • засобів зв’язку (номерів телефонів, електронних адрес);
 • кількості членів профспілки;

– довідку про загальну чисельність членів профспілок, які входять до об’єднання

   

2

Професійні спілки (республіканські, обласні, місцеві),

організації всеукраїнських профспілок

 

– лист – заяву (за формою, що додається);

– копію свідоцтва про легалізацію або повідомлення про включення до реєстру об’єднань громадян, виданого відповідним органом юстиції, на відповідність заявленому статусу;

– перелік організацій профспілки у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, легалізованих відповідними органами юстиції із зазначенням:

 • дати їх реєстрації і номера свідоцтва;
 • юридичної адреси та фактичного місця знаходження;
 • прізвища, ім’я, по батькові керівника;
 • засобів зв’язку (номерів телефонів, електронних адрес);
 • кількості членів профспілки;

– довідку про загальну чисельність членів профспілки

3

Організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

 

– лист-заяву (за формою, що додається);

– копію свідоцтва заявника, що підтверджує факт легалізації (реєстрації) організації, об’єднання;

– копію статуту заявника;

– довідку про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах – членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника;

– перелік членів заявника

 
 

Загальні вимоги щодо надання документів

 • Всі документи подаються разом та мають бути підписані керівником та завірені печаткою суб’єкта сторони профспілок або сторони роботодавців.
 • Профспілки, їх організації та об’єднання надають дані про чисельність членів профспілок відповідно до форм звітності, затверджених рішеннями своїх виборних колегіальних органів (керівниками).
 • Організації роботодавців та їх об’єднання надають дані про чисельність працівників, які працюють на підприємствах – членах організацій роботодавців та їх об’єднань, на підставі інформації органів державної статистики.
 • Дані про чисельність надаються станом на 1 січня року звернення.
 • Надані документи реєструються у спеціальному журналі у день їх надходження у порядку визначеному Інструкцією з діловодства в апараті НСПП, затвердженою Головою Національної служби.
 • У разі подання документів суб’єктами сторін профспілок та роботодавців:

безпосередньо – на другому примірнику на момент подання документів робиться відмітка із зазначенням таких реквізитів: назва організації – їх одержувача; вхідний реєстраційний індекс, дата надходження та дата їх реєстрації (якщо вони не збігаються);

рекомендованим листом поштою – у порядку визначеному організацією почтового зв’язку.

 • Документи вважаються не поданими у разі, коли виявлено відсутність документа або неправильно оформлені документи (без додатків, не підписані, незасвідчені тощо). Кореспонденція повертається відправникові разом із супроводжувальним листом.
 • Суб’єкти сторін профспілок та роботодавців, у тому числі новоутворені, мають право звертатися до НСПП або до відповідних її відділень для оцінки відповідності критеріям репрезентативності за наявності для цього фактичних підстав, але не частіше одного разу на рік.
 

    Звертаємо увагу на те, що підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців згідно п.2 ст.7 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» здійснюється відповідно Національною службою посередництва і примирення та її Відділеннями один раз на п’ять років.

 

Офіційний бланк організації             

Відділення Національної служби посередництва

і примирення в Чернігівській області

ЗАЯВА

про здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності)

   Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» та Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого Наказом НСПП № 73 від 21 липня 2011 року, як суб’єкт сторони профспілок/роботодавців, (необхідне підкреслити) просимо здійснити оцінку відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) на територіальному рівні

_______________________________________________________________

(повна назва організації)

    Повноваження представляти ______________(назва організації) під час розгляду питання щодо оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) надано ____________________ (ПІБ та посада в організації).

 

     Додатки:

1._______________________на ____ арк.;

2._______________________на ____ арк.;

3._______________________на ____ арк.;

 

Керівник                                                     підпис                                               ПІБ

(Печатка організації)

     

ІІІ. На виконання Закону України

«Про соціальний діалог в Україні»

 

     Відповідно до норм Закону України «Про соціальний діалог в Україні», відділенням НСПП проводиться робота по здійсненню оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу.

   Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців затверджений наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року №73. Здійснення заходів щодо виконання зазначеного Порядку на територіальному рівні забезпечує створена Комісія відділення НСПП, до складу якої входять представники відділення Національної служби посередництва і примирення в області, Головного управління юстиції та Головного управління статистики в області (за згодою).

 

За результатами здійснених відповідних заходів, станом на 01.08.2016 року репрезентативними визнані:

1 Чернігівське обласне об’єднання організацій роботодавців
2 Чернігівське обласне об’єднання організацій роботодавців «Сіверщина»
3 Чернігівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України
4 Федерація профспілкових організацій Чернігівської області
5 Обласне об’єднання організацій роботодавців Чернігівщини
6 Чернігівська обласна профспілкова організація профспілки працівників соціальної сфери
7 Чернігівське обласне об’єднання організацій роботодавців «Полісся»
8 Федерація роботодавців Чернігівщини
9 Борзнянська районна організація Профспілки працівників освіти і науки України
10 Менська районна організація Профспілки працівників освіти і науки України
11 Чернігівська районна організація Профспілки працівників освіти і науки України
12 Бахмацька районна організація Профспілки працівників освіти і науки України
13 Городнянська районна організація Профспілки працівників освіти і науки України
14 Прилуцька міська організація Профспілки працівників освіти і науки України
15 Носівська районна організація Профспілки працівників освіти і науки України
16 Бобровицька районна організація Профспілки працівників освіти і науки України
17 Козелецька районна організація Профспілки працівників освіти і науки України
18 Ніжинська районна організація Профспілки працівників освіти і науки України
19 Прилуцька районна організація Профспілки працівників освіти і науки України
20 Чернігівська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України
21 Ніжинська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України
22 Куликівська районна організація Профспілки працівників освіти і науки України
23 Талалаївська районна організація Профспілки працівників освіти і науки України
24 Ічнянська районна організація Профспілки працівників освіти і науки України
25 Варвинська районна організація Профспілки працівників освіти і науки України
26 Корюківська районна організація Профспілки працівників освіти і науки України
27 Новгород-Сіверська районна організація Профспілки працівників освіти і науки України
28 Семенівська районна організація Профспілки працівників освіти і науки України
29 Сосницька районна організація Профспілки працівників освіти і науки України
30 Срібнянська районна організація Профспілки працівників освіти і науки України
31 Ріпкинська районна організація Профспілки працівників освіти і науки України
32 Територіальний форум профспілкових організацій області
33 Коропська районна організація Профспілки працівників освіти і науки України
34 Щорська районна організація Профспілки працівників освіти і науки України
35 Чернігівська обласна організація Всеукраїнської профспілки персоналу органів та установ пенітенціарної служби
36 Чернігівська обласна організація Профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України
37 Чернігівська обласна організація Профспілки працівників культури України
38 Чернігівська обласна організація Профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України
39 Чернігівська обласна організація Профспілки працівників охорони здоров’я України
 

    Впроваджуючи норми Закону України «Про соціальний діалог в Україні», з метою об’єднання зусиль сторін, спрямованих на поліпшення стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, відділення НСПП спрямовує свою діяльність на підвищення рівня правової обізнаності зацікавлених сторін соціального діалогу.

   

Запрошуємо до співпраці!

 

      Виконуючи свої повноваження щодо сприяння поліпшенню стану соціально – трудових відносин в області, основні зусилля відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області спрямовані на:

 
 • запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів);
 • забезпечення своєчасного приведення у правове русло стихійних проявів протестної поведінки найманих працівників і вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), що виникають на підприємствах, в установах та організаціях;
 • здійснення посередництва і проведення запобіжних процедур примирення;
 • вивчення, виявлення та узагальнення причин виникнення конфліктогенних ситуацій, підготовку відповідних рекомендацій, пропозицій, надання консультаційної допомоги заінтересованим сторонам соціально-трудових відносин;
 • залучення потенціалу всіх причетних представницьких органів заради вироблення взаємоприйнятних рішень по усуненню дестабілізаційних чинників, що виникають між сторонами соціально-трудових відносин;
 • налагодження ефективної взаємодії, в межах компетенції, з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок і роботодавців в частині організації і вжиття спільних заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);
 • популяризації та роз’ясненню законодавчих і нормативно-правових актів НСПП, спрямованих на сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин, запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

    У разі виникнення передумов соціальної напруги у трудових колективах підприємств, установ, організацій області (незалежно від форм власності і організаційно-правових форм господарювання) з питань порушення законодавства про працю, виконання колективних договорів, угод, за сприянням у вирішенні розбіжностей  між найманими працівниками і роботодавцями та соціального захисту працюючих, до відділення НСПП мають право звертатися як сторони конфлікту, так і органи влади, зацікавлені у стабілізації стану соціально-трудових відносин на відповідній території. Спеціалістами відділення НСПП будуть надані  необхідні юридичні консультації з метою сприяння  вирішенню кожної конкретної проблемної ситуації.

Затверджено

наказом Національної служби посередництва і примирення

від 21 липня 2011 року  № 73

   

Порядок

оцінки відповідності критеріям репрезентативності та

підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін

профспілок та організацій роботодавців

 

1. Загальні положення

 

1.1. Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців (далі – Порядок) відповідно до Закону України “Про соціальний діалог в Україні” визначає процедуру проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань на національному, галузевому та територіальному рівнях.

1.2. Оцінка відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження для суб’єктів сторін профспілок та роботодавців проводиться на рівнях:

національному – для участі у колективних переговорах з укладення генеральної угоди, для делегування представників до Національної тристоронньої соціально – економічної ради, до органів управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших тристоронніх органів соціального діалогу, участі у міжнародних заходах;

галузевому – для участі у колективних переговорах з укладення галузевих (міжгалузевих) угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу;

територіальному – для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу.

1.3. Оцінка відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців здійснюється:

– Національною службою посередництва і примирення (далі – НСПП) на національному та галузевому рівнях;

– відділеннями НСПП в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – відділеннями НСПП) на територіальному рівні.

2. Порядок подання і перелік документів

2.1. Для здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження суб’єкти сторони профспілок та сторони роботодавців подають безпосередньо або надсилають рекомендованим листом поштою до НСПП або відповідного відділення НСПП такі документи:

2.1.1. На національному рівні:

Всеукраїнські об’єднання профспілок:

 • лист – заяву (за формою, що додається);
 • копію свідоцтва про легалізацію, виданого Міністерством юстиції України, на відповідність заявленому статусу;
 • копію статуту;
 • перелік всеукраїнських профспілок, які входять до об’єднання, легалізованих Міністерством юстиції України, із зазначенням: дати їх реєстрації і номера свідоцтва; юридичної адреси та фактичного місця знаходження; прізвища, ім’я, по батькові керівника; засобів зв’язку (номерів телефонів, електронних адрес); кількості членів профспілки кожної із них;
 • перелік профспілок, організацій всеукраїнських профспілок із статусом республіканських, обласних, міських в містах Києві та Севастополі, легалізованих відповідними органами юстиції із зазначенням: дати їх реєстрації і номера свідоцтва; юридичної адреси та фактичного місця знаходження; прізвища, ім’я, по батькові керівника; засобів зв’язку (номерів телефонів, електронних адрес); кількості членів профспілки, яких вони об’єднують у відповідних адміністративно – територіальних одиницях;
 • довідку про загальну чисельність членів профспілок в об’єднанні.

Всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців:

 • лист-заяву (за формою, що додається);
 • копію свідоцтва заявника, що підтверджує факт легалізації (реєстрації) об’єднання;
 • копію статуту заявника;
 • інформацію про перелік об’єднань організацій роботодавців, розташованих у більшості адміністративно-територіальних одиниць, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців із наданням копій свідоцтв про реєстрацію (легалізацію), рішень статутних органів заявника про вступ цих об’єднань до його складу, відомостей про місце знаходження їх статутних органів;
 • довідку про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах – членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника.

2.1.2. На галузевому рівні:

Всеукраїнські профспілки:

 • лист-заяву (за формою, що додається);
 • копію свідоцтва про легалізацію, виданого Міністерством юстиції України, на відповідність заявленому статусу;
 • копію статуту;
 • довідку про загальну чисельність членів профспілки із зазначенням організаційної структури всеукраїнських профспілок та основних видів економічної діяльності у відповідній галузі, де вони зайняті.

Організації роботодавців та їх об’єднання, які є всеукраїнськими  об’єднаннями організацій роботодавців, створеними за галузевою ознакою:

 • лист-заяву (за формою, що додається);
 • копію свідоцтва заявника, що підтверджує факт легалізації (реєстрації) об’єднання;
 • копію статуту заявника;
 • довідку про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах – членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника;
 • інформацію про територіальну розгалуженість заявника.

2.1.3. На територіальному рівні:

Об’єднання профспілок:

 • лист – заяву (за формою, що додається);
 • копію свідоцтва про легалізацію, виданого відповідним органом юстиції в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві і Севастополі, на відповідність заявленому статусу;
 • копію статуту (положення);
 • перелік республіканських, обласних, місцевих профспілок, організацій всеукраїнських профспілок, легалізованих відповідними органами юстиції із зазначенням: дати їх реєстрації і номера свідоцтва; юридичної адреси та фактичного місця знаходження; прізвища, ім’я, по батькові керівника; засобів зв’язку (номерів телефонів, електронних адрес); кількості членів профспілки;
 • довідку про загальну чисельність членів профспілок, які входять до об’єднання;

Професійні спілки (республіканські, обласні, місцеві), організації всеукраїнських профспілок:

 • лист – заяву (за формою, що додається);
 • копію свідоцтва про легалізацію або повідомлення про включення до реєстру об’єднань громадян, виданого відповідним органом юстиції, на відповідність заявленому статусу;
 • перелік організацій профспілки у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, легалізованих відповідними органами юстиції із зазначенням: дати їх реєстрації і номера свідоцтва (повідомлення); юридичної адреси та фактичного місця знаходження; прізвища, ім’я, по батькові керівника; засобів зв’язку (номерів телефонів, електронних адрес);
 • довідку про загальну чисельність членів профспілки.

Організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців:

 • лист-заяву (за формою, що додається);
 • копію свідоцтва заявника, що підтверджує факт легалізації (реєстрації) організації, об’єднання;
 • копію статуту заявника;
 • довідку про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах – членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника;
 • перелік членів заявника.

2.1.4. Всі документи подаються разом та мають бути підписані керівником та завірені печаткою суб’єкта сторони профспілок або сторони роботодавців..

2.1.5. Профспілки, їх організації та об’єднання надають дані про чисельність членів профспілок відповідно до форм звітності, затверджених рішеннями своїх виборних колегіальних органів (керівниками).

   Організації роботодавців та їх об’єднання надають дані про чисельність працівників, які працюють на підприємствах –  членах організацій роботодавців та їх об’єднань, на підставі інформації органів державної статистики.

    Дані про чисельність надаються станом на 1 січня року звернення.

3. Порядок розгляду документів НСПП та її відділеннями

3.1. Надані документи реєструються у спеціальному журналі у день їх надходження у порядку, визначеному Інструкцією з діловодства в НСПП, затвердженою Головою Національної служби.

3.2. У разі подання документів суб’єктами сторін профспілок та роботодавців:

 • безпосередньо – на другому примірнику на момент подання документів робиться відмітка із зазначенням таких реквізитів: назва організації – їх одержувача; вхідний реєстраційний індекс, дата надходження та дата їх реєстрації (якщо вони не збігаються);
 • рекомендованим листом поштою – у порядку, визначеному організацією почтового зв’язку.

    Документи вважаються не поданими у разі, коли виявлено відсутність документа або неправильно оформлені документи (без додатків, не підписані, незасвідчені тощо). Кореспонденція повертається відправникові разом із супроводжувальним листом.

3.3. Суб’єкти сторін профспілок та роботодавців, у тому числі новоутворені, мають право звертатися до НСПП або до відповідних її відділень для оцінки відповідності критеріям репрезентативності за наявності для цього фактичних підстав, але не частіше одного разу на рік.

    Фактичними підставами для організацій роботодавців та їх об’єднань є: створення організації (об’єднання); розширення існуючого складу членів організації (об’єднання), рішення, прийняте в порядку передбаченому статутом організації (об’єднання).

3.4. Подані документи для їх вивчення, аналізу та здійснення вибіркових перевірок передаються на розгляд Комісії НСПП.

   Склад Комісії НСПП затверджується Головою НСПП. Склад Комісії відділень НСПП затверджується начальником відповідного відділення за погодженням Головою НСПП.

     Зміни до складу Комісій вносяться відповідно до вищезазначеного порядку.

    У разі необхідності НСПП або її відповідне відділення для отримання додаткової інформації мають право звертатися до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів сторін профспілок та роботодавців.

3.5. Перевірка оцінки відповідності критерію репрезентативності загальної чисельності, галузевої та територіальної розгалуженості здійснюється:

 • для всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні:
 • щодо галузевої та територіальної розгалуженості – шляхом аналізу структури об’єднання, статутних документів, угод про утворення, рішень колегіальних органів стосовно прийняття членом об’єднання;
 • щодо чисельності – шляхом проведення вибіркових перевірок достовірності наданих даних.

   Репрезентативними визнаються профоб’єднання, які: налічують не менше 150 тисяч членів; мають у своєму складі профспілки, їх організації у більшості адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, а також не менш як три всеукраїнські профспілки;

 • для всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців на національному рівні:
 • щодо галузевої та територіальної розгалуженості – шляхом аналізу структури об’єднання, статутних документів;
 • щодо чисельності – шляхом проведення вибіркових перевірок достовірності наданих даних.

   Репрезентативними визнаються об’єднання організацій роботодавців, на підприємствах членів яких працюють не менш як 200 тисяч працівників; мають у своєму складі об’єднання організацій роботодавців у більшості адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, а також не менш три всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців;

 • для всеукраїнських профспілок на галузевому рівні шляхом порівняння даних про чисельність членів профспілки з даними органів статистики про чисельність працівників, зайнятих у відповідній галузі (виді економічної діяльності).

    Репрезентативними визнаються профспілки, членами яких є не менше, як 3% працівників, зайнятих у відповідній галузі (виді економічної діяльності);

 • для організацій роботодавців та їх об’єднань, які є всеукраїнськими  об’єднаннями організацій роботодавців, створеними за галузевою ознакою шляхом порівняння даних про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах – членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника, з даними органів статистики про чисельність працівників, зайнятих у відповідному виді (видах, класифікаційних рівнях) економічної діяльності.

     Репрезентативними визнаються всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців, створені за галузевою ознакою, на підприємствах членів яких працюють не менш як п’ять відсотків працівників, зайнятих у відповідному виді (видах, класифікаційних рівнях) економічної діяльності;

 • для об’єднань профспілок, профспілок, їх організацій на територіальному рівні шляхом порівняння даних про чисельність членів профспілок з даними органів статистики про чисельність зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

   Репрезентативними визнаються об’єднання профспілок, членами яких є не менше 2% зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, а для профспілок та їх організацій – не менше 2% зайнятого населення у певній галузі;

 • для  організацій роботодавців, їх об’єднань на територіальному рівні шляхом порівняння даних про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах – членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника, з даними органів статистики про чисельність зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

      Репрезентативними визнаються організації роботодавців, їх об’єднання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на підприємствах членів яких працюють не менше 5% зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

3.6. У разі неподання профспілками, їх організаціями та об’єднаннями, організаціями роботодавців, їх об’єднаннями будь-яких документів, зазначених у пункті 2.1 Порядку для відповідного рівня, або їх неналежного оформлення, Комісія протягом трьох робочих днів повідомляє заявника про необхідність усунення вказаних недоліків протягом семи робочих днів з дня отримання повідомлення. У цьому випадку вивчення, аналіз та перевірка документів призупиняється.

3.7. Загальний термін для вивчення, аналізу та перевірки документів складає один календарний місяць.

      За обґрунтованим рішенням Голови НСПП або керівника відповідного її відділення цей термін може бути продовжений, але не більше ніж на 10 робочих днів.

3.8. Комісія за результатами проведеної роботи готує висновок про відповідність критеріям репрезентативності для суб’єктів сторони профспілок та сторони організацій роботодавців на відповідному рівні та подає його на розгляд Голові НСПП (начальнику відповідного відділення НСПП).

3.9. Голова НСПП (начальник відповідного відділення НСПП) після вивчення висновку Комісії приймає рішення про підтвердження репрезентативності.

   У разі надання профспілками, їх організаціями та об’єднаннями та організаціями роботодавців, їх об’єднаннями недостовірної інформації Голова НСПП або керівник її відділення можуть прийняти рішення про невідповідність критеріям репрезентативності.

    Загальний термін для прийняття рішення Головою НСПП або керівником її відповідного відділення не може перевищувати двох місяців з дня реєстрації документів.

3.10. Зазначені рішення скріплюється печаткою. Суб’єкту сторони профспілок або сторони організацій роботодавців протягом 5 робочих днів з дня прийняття рішення видається свідоцтво встановленого зразка про підтвердження репрезентативності (форма свідоцтва додається) чи довідка про відмову у підтвердженні репрезентативності (форма довідки додається).

4. Заключні положення

4.1. Підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців здійснюється один раз на п’ять років.

4.2. З дати прийняття рішення суб’єкт сторони профспілок або сторони роботодавців вважається репрезентативним і не потребує додаткового визнання з боку інших сторін соціального діалогу.

4.3. Рішення відділення НСПП може бути оскаржено Голові НСПП, який за наявності підстав протягом 15 календарних днів повинен розглянути звернення та прийняти рішення по суті.

   Суб’єкт сторони профспілок чи сторони роботодавців може оскаржити в судовому порядку рішення Голови НСПП, яке було прийняте по його зверненню.

4.4. НСПП та її відділення за результатами оцінки відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження ведуть реєстр суб’єктів сторін профспілок і роботодавців.

4.5. Зазначений реєстр оприлюднюється на офіційному сайті НСПП та в Бюлетені НСПП.

   
Погоджено   Віце-прем’єр-міністр України -Міністр соціальної політики України                                                             С.Л.Тігіпко   ”____” липня  2011 р.   Погоджено   Голова Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні (протокол СПО  № 15-1 від 06.06.2011р.)    В.Г.Хара   ”____” липня  2011 р. Погоджено   Голова Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні     (протокол  СПО  від 24.06.2011р.)                            Д.В.Фірташ   ”____” липня  2011 р.