Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Офіційний сайт Коропської районної ради » Про схвалення Установчого договору Коропської районної ради, Коропської районної державної адміністрації, редакції районної газети «Нові горизонти»

Про схвалення Установчого договору Коропської районної ради, Коропської районної державної адміністрації, редакції районної газети «Нові горизонти»

     

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(п’ята сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я № 108

 

18 березня 2016 року

смт. Короп

Про схвалення Установчого договору Коропської районної ради, Коропської районної державної адміністрації, редакції районної газети «Нові горизонти»

    Відповідно до статті 9 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада  

в и р і ш и л а:

 
  1. Схвалити Установчий договір Коропської районної ради, Коропської районної державної адміністрації, редакції районної газети «Нові горизонти» на період сьомого скликання (додається).
 
  1. Доручити голові районної ради Мазуренку Михайлу Павловичу підписати Установчий договір від імені районної ради.
     

Голова районної ради                                                                      М.П.Мазуренко

Установчий договір

 

18 березня 2016 року                                                                              смт.Короп

 

   

    Коропська районна рада в особі голови районної ради Мазуренка Михайла Павловича, Коропська районна державна адміністрація в особі голови районної державної адміністрації Куніцина Володимира Миколайовича, редакція районної газети «Нові горизонти» в особі редактора районної газети «Нові горизонти» Ковальчук Людмили Володимирівни (в подальшому «Сторони»), керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про місцеві державні адміністрації», Законами України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про інформацію», уклали цей Договір, згідно з яким:

      «Сторони» є рівноправними суб’єктами у реалізації програми газети «Нові горизонти», не втручаються у внутрішні справи один одного і будують взаємовідносини згідно з чинним законодавством і даним Договором.

1. Районна рада.

1.1. Розробляє та затверджує Статут та зміни до нього у встановленому порядку.

1.2. Призначає та звільняє редактора в порядку, передбаченому Статутом.

1.3. Затверджує кошти, передбачені на висвітлення діяльності районної ради та районної державної адміністрації.

1.4. Надає редакції у господарське відання майно, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

1.5. Має право на першочергове висвітлення в газеті своєї діяльності.

1.6. Вносить пропозиції щодо покращення змісту друкованого видання.

1.7. Проводить організаційні заходи по передплаті газети.

1.8. Бере участь у розподілі госпрозрахункового доходу редакції, затверджує кошторис редакції, зміни до нього.

1.9. Делегує представника районної ради до складу редакційної колегії.

2. Районна державна адміністрація.

2.1. Розробляє та затверджує Статут та зміни до нього у встановленому порядку.

2.2. Погоджує кандидатуру редактора, висунутого трудовим колективом, або вносить іншу кандидатуру для обрання на пленарному засіданні ради.

2.3. Вносить на затвердження ради пропозицію щодо коштів, передбачених на висвітлення діяльності районної ради та районної державної адміністрації.

2.4. Вносить пропозиції щодо покращення змісту друкованого видання.

2.5. Має право на першочергове висвітлення в газеті своєї діяльності.

2.6. Проводить організаційні заходи по передплаті газети.

2.7. Бере участь у розподілі госпрозрахункового доходу редакції, формуванні кошторису редакції, змін до нього.

2.8. Делегує представника районної державної адміністрації до складу редакційної колегії.

 

3. Редакція районної газети «Нові горизонти»

3.1. Розробляє та затверджує Статут та зміни до нього у встановленому порядку.

3.2. Висуває кандидатуру редактора, вносить її для погодження районною державною адміністрацією та для призначення районною радою.

3.3. Організує випуск друкованого видання та його розповсюдження. Випуск газети здіснюється один раз на тиждень, обсягом 4 друковані аркуші (8 сторінок формату А-3)

3.4. Здійснює виробничо-господарську діяльність на умовах економічної самостійності, згідно з діючим законодавством України. Веде бухгалтерську, статистичну та інші звітності.

3.5. Об’єктивно подає на сторінках газети матеріали про діяльність органів влади, оперативно інформує читачів про економічной розвиток району, громадське, політичне, культурне життя району.

3.6. В межах виділених коштів висвітлює роботу ради та роботу районної державної адміністрації.

3.7. Сприяє утвердженню авторитету районної ради, районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, акцентує увагу на вузлових проблемах сьогодення.

3.8. Складає кошторис, до 1 грудня року, що передує плановому, подає на затвердження районній раді. Зміни до кошторису подаються на затвердження районній раді при виникненні такої потреби. Щоквартально звітує про виконання кошторису перед постійними комісіями районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району та з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.

3.9. За погодженням з районною радою та районною державною адміністрацією розподіляє госпрозрахунковий доход редакції.

3.10. Користується наданими районною радою майном, забезпечує його експлуатацію, ремонт, збереження. Вживає заходи до зміцнення матеріальної бази.

4. Інші умови

4.1. Договір може переглядатись за ініціативою однієї зі сторін. Сторони можуть розірвати Договір, сповістивши про це інші Сторони за 3 (три) місяці.

4.2. Зміни та доповнення до Договору вносяться за погодженням Сторін.

4.3. Спори, що виникають при укладанні, виконанні, та розірванні цього Договору вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.4. Договір укладений на період дії районної ради сьомого скликання і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до реформування газети.

4.5. Договір укладений у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

5. Юридичні адреси Сторін

Коропська районна рада 16200   смт.Короп, Чернігівської області, вул. Кибальчича, 1   Голова районної ради ___________________ М.П.Мазуренко Коропська районна державна адміністрація 16200   смт.Короп, Чернігівської області, вул. Кибальчича, 1 Голова районної державної адміністрації ___________________ В.М.Куніцин Редакція районної газети «Нові горизонти» 16200   смт.Короп, Чернігівської області, провул.Кибальчича, 20 Редактор районної газети «Нові горизонти» ___________________ Л.В.Ковальчук