Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Офіційний сайт Коропської районної ради » Про районну Програму передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Коропського району, на 2016-2020 роки

Про районну Програму передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Коропського району, на 2016-2020 роки

     

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(п’ята сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я  № 92

 

18 березня 2016 року

смт. Короп

 

Про районну Програму передачі нетелей багатодітним сімям, які проживають у сільській місцевості Коропського району, на 2016-2020 роки

  Відповідно до рішення третьої сесії сьомого скликання Чернігівської обласної ради від 27 січня 2016 року, з метою підвищення рівня економічної активності та добробуту сільських багатодітних сімей, відповідно до Закону України «Про особисте селянське господарство», Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 28 травня 2015 року, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а :

  1. Затвердити районну «Програму передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Коропського району, на 2016-2020 роки» (додається).
 
  1. Районній державній адміністрації передбачити фінансування видатків виконання заходів Програми за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету.
 
  1. Головним розпорядником коштів визначити районну державну адміністрацію.
 
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регулювання земельних відносин, розвитку сільськогосподарського виробництва та охорони навколишнього середовища.
     

Голова районної ради                                                                               М.П. Мазуренко

 

Затверджено

рішенням районної ради № 92 від 18 березня 2016 року

«Про Програму передачі нетелей багатодітним сім’ям,

які проживають у сільській місцевості Коропського району, на 2016-2020 роки»

         

П Р О Г Р А М А

передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Коропського  району,

на 2016-2020 роки

         

Короп – 2016

   

З М І С Т

 
1. Паспорт 4
2. Проблеми, на розв’язання яких спрямовується Програма 5
3 Мета та завдання Програми 5
4. Шляхи і засоби реалізації Програми 6
5 Фінансове забезпечення Програми 6
6. Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів Програми 7
7. Очікувані результати реалізації Програми 8
8 Контроль за ходом виконання Програми 8
9. Додаток 1 «Напрями діяльності та заходи Програми передачі нетелей багатодітним сім’ям,  які проживають у сільській місцевості Коропського району, на 2016-2020 роки» 9
10. Додаток 2 «Ресурсне забезпечення Програми передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Коропського району, на 2016-2020 роки» 10
   

П А С П О Р Т

 
1. Назва Програми               Програма передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Коропського району, на 2016-2020 роки
2. Ініціатор розроблення Програми                         Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації
3. Підстава для розроблення     Програми          Закон України «Про особисте селянське господарство», Стратегія сталого розвитку  Чернігівської області на період до 2020 року,  затверджена рішенням Чернігівської обласної ради від 28.05.2015 року, доручення голови обласної державної адміністрації від 02.11.2015 року        № 02-11/5042
4. Розробник Програми       Управління агропромислового розвитку Коропської районної державної адміністрації
5. Співрозробники  Програми                          Фінансове управління Коропської районної державної адміністрації
6. Відповідальні виконавці     Програми                        Управління агропромислового розвитку Коропської районної державної адміністрації, фінансове управління Коропської районної державної адміністрації
7. Учасники Програми       Управління агропромислового розвитку Коропської районної державної адміністрації, сільські, селищні ради, сільські багатодітні сім’ї, в яких виховується 5 і більше дітей віком до 18 років
8. Мета Підвищення рівня економічної активності та забезпечення екологічно чистими продуктами тваринного походження сільських багатодітних сімей, оптимізація їх соціального захисту
9. Термін реалізації Програми     2016-2020 роки
10. Загальний обсяг фінансування, необхідного для реалізації Програми, всього,                189,0 тис. грн.
11. у тому числі  коштів обласного бюджету               189,0 тис. грн.
12. Очікувані результати виконання Програми Надання допомоги сільським багатодітним сім’ям, сприяння повноцінному і самодостатньому функціонуванню сім’ї, зміцненню їх економічного стану та подоланню рівня бідності серед найбільш               вразливих верств населення
13. Контроль за виконанням Програми               Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, постійна комісія з питань агропромислового комплексу, екології, природокористування та земельних відносин Чернігівської обласної ради
   

П Р О Г Р А М А

передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Коропського району, на 2016-2020 роки

 

     Програма передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають в сільській місцевості Коропського району, на 2016-2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про особисте селянське господарство», Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 28 травня 2015 року, доручення голови обласної державної адміністрації від 02 листопада 2015 року № 02-11/5042. Програма визначає комплекс заходів з підтримки сільських багатодітних сімей та підвищення їх добробуту.

 

1. Проблеми, на розв’язання яких спрямовується Програма

    Все населення Коропщини проживає у сільській і селищній місцевості. Формування чисельності населення району характеризується її скороченням у 2014 році на 415 осіб, у 2015 році – на 328 осіб.  

      Знижується рівень зайнятості сільського населення не лише в районі, а також і в області: за 2010-2014 роки чисельність осіб, зайнятих у сільському господарстві, зменшилась на 12%.

       Кількість особистих селянських господарств Коропщини, які утримують худобу та птицю, протягом 2015 року зменшилась на 134 домогосподарства або на 5%.

       Відповідно, погіршується рівень життя сільського населення, особливо соціально вразливою категорією є сім’ї, які виховують 5 і більше дітей. Кількість таких сімей зросла з 4 у 2011 році до 12 у 2015 році.

     Протягом останніх років найбільш гострими проблемами на селі є поглиблення демографічної кризи, бідність, безробіття, трудова міграція, зниження демографічно-відтворювального потенціалу.

     Зважаючи на вищевикладене, а також, беручи до уваги досвід виконання Програми передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Коропського району на 2011-2015 роки, під час дії якої з 2011 року по 2015 рік 5 багатодітних сімей отримали нетелей, Програма дасть можливість сільським багатодітним сім’ям, що братимуть у ній участь, підвищити свій рівень доходів, забезпечити дітей якісними і корисними продуктами харчування. Для певної частини таких сімей отримання допомоги у вигляді нетелей стане мотивуючим фактором до створення сімейних ферм.

      Актуальність розроблення цієї Програми зумовлена необхідністю реалізації сучасної політики держави у сфері створення сприятливих умов для покращення матеріального стану селянської багатодітної родини та кожного з її членів, підвищення її життєвого рівня через розширення самозайнятості, посилення ролі сім’ї як первинного осередку суспільства.

 

2. Мета та завдання Програми

    Мета Програми полягає у створенні соціальних і економічних умов для належного функціонування та розвитку сільської багатодітної сім’ї, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально та соціально благополучної сім’ї, забезпечення виконання сім’єю основних її функцій та організації самозайнятості селян.

      Завдання:

  • підвищення рівня економічної активності та забезпечення екологічно чистими продуктами тваринного походження сільських багатодітних сімей, оптимізація їх соціального захисту.
  • підвищення добробуту сільських багатодітних сімей.
 

3. Шляхи і засоби реалізації Програми

    Станом на 01.01.2016 року у сільській і селищній місцевості району проживає близько 23,6 тис. осіб, у тому числі 12 багатодітних сімей, де виховується 5 і більше дітей віком до 18 років.

   Стимулювання сільських багатодітних сімей здійснюватиметься шляхом закупівлі нетелей у суб’єктів племінної справи у молочному скотарстві або в суб’єктів господарювання, які не мають такого статусу, за умови середнього надою на 1 корову, що був на початок року, протягом двох попередніх років від 6000 кг молока, які функціонують у Чернігівській області, та передачі їх сільським багатодітним сім’ям району.

   Для вирішення даної проблеми доцільним є надання фінансової підтримки з обласного бюджету на закупівлю нетелей для передачі їх сільським багатодітним сім’ям.

    Передача нетелей сільським багатодітним родинам дасть змогу забезпечити ці сім’ї екологічно чистою молочною продукцією власного виробництва, сприятиме збільшенню поголів’я великої рогатої худоби, виробництва та реалізації молока.

 

4. Фінансове забезпечення Програми

    Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок виділення коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам для закупівлі нетелей у суб’єктів племінної справи у молочному скотарстві або в суб’єктів господарювання, які не мають такого статусу, за умови середнього надою на 1 корову, що був на початок року, протягом двох попередніх років від 6000 кг молока, які функціонують у Чернігівській області та передачі їх на безповоротній основі сільським багатодітним сім’ям.

     За станом на 01.01.2016 року в районі нараховується 12 багатодітних родин, де виховується 5 і більше дітей віком до 18 років. Як показав досвід виконання Програми передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Коропського району, на 2011-2015 роки, з шести багатодітних сімей, що подавали документи на розгляд профільної комісії при районній державній адміністрації, п’ять сімей отримали нетелей.

     Ціна на нетелей формується відповідно до ринкової ситуації. У 2016 році розрахункова ціна за 1 кг живої ваги нетелі складає 70,00 грн. Орієнтовно вага нетелі становить 450 кг.

     У 2016 році передбачається передати багатодітним сім’ям 2 нетелі, у 2017 році – 1 нетель, у 2018 році – 2 нетелі, у 2019 році – 1 нетель. У 2020 році – у процесі виконання Програми.

     Потреба у коштах на 2016 рік складає 63,0 тис. грн., на 2017 рік – 31,5 тис. грн., на 2018 рік – 63 тис. грн., на 2019 рік – 31,5 тис. грн., на 2020 рік – у процесі виконання Програми (напрями діяльності та заходи Програми, ресурсне забезпечення Програми викладені у додатках 1,2).

      Для виконання Програми у 2016-2019 роках з обласного бюджету необхідно виділити кошти в сумі 189,0 тис. грн., у 2020 році – у процесі виконання Програми.

   

Схема здійснення фінансової підтримки з обласного бюджету

 
Обласний бюджет
Районні державні адміністрації (інша субвенція районному бюджету)
Закупка нетелей у суб’єкта племінної справи Чернігівської області в молочному скотарстві або в суб’єктів господарювання Чернігівської області, які не мають такого статусу, за умови середнього надою на 1 корову, що був на початок року, протягом двох попередніх років від 6000 кг молока  
Одержувач сільська  багатодітна сім’я
 

5. Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів Програми передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Коропського району, на 2016-2020 роки

 

5.1. Загальні положення

     Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету бюджетам на фінансування заходів Програми передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області на 2016-2020 роки (далі – Порядок), розроблений відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України.

      Порядок визначає і регулює механізм надання і використання коштів іншої субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів Програми.

    Пропозиції щодо розподілу коштів субвенції між районними бюджетами формуються Департаментом агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

 

5.2. Надання і використання коштів субвенції

     Субвенція надається районному бюджету для подальшого її спрямування на закупівлю нетелей у суб’єктів племінної справи у молочному скотарстві або в суб’єктів господарювання, які не мають такого статусу, за умови середнього надою на 1 корову, що був на початок року, протягом двох попередніх років від 6000 кг молока, які функціонують у Чернігівській області.

      Розподіл субвенції між отримувачами здійснюється на підставі вимог Програми.

    Фінансування субвенції здійснюється відповідно до помісячного розпису асигнувань іншої субвенції з обласного бюджету та заявок, наданих управліннями агропромислового розвитку районних державних адміністрацій за погодженням з районними державними адміністраціями.

     Видатки за рахунок коштів субвенції здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

    Невикористані відповідно до цього Порядку кошти субвенції підлягають поверненню на рахунок обласного бюджету не пізніше останнього робочого дня бюджетного періоду.

 

5.3.  Відповідальність, звітність і контроль

      Фінансова звітність про використання субвенції здійснюється в установленому порядку.

      Відповідальність за цільове та ефективне використання субвенції несуть виконавці Програми.

   Фінансові управління районних державних адміністрацій подають Департаменту фінансів обласної державної адміністрації інформацію про використання коштів субвенції у терміни та за формою, встановленою Департаментом фінансів обласної державної адміністрації.

     Контроль за цільовим використанням коштів субвенції здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

5.4. Документи, які потрібно надати сільській багатодітній сім’ї для отримання  нетелі:

– заяву сільської багатодітної сім’ї на отримання нетелі;

– клопотання сільського, селищного голови та акт обстеження господарства на предмет можливості утримувати тварину;

– лист-зобов’язання щодо утримання в господарстві протягом двох років одержаної нетелі; 

– довідку з сільської, селищної ради про склад сім’ї та про те, що не розпочався процес позбавлення батьківських прав;

– довідку сільської, селищної ради про наявність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства;

– копії паспортів батьків;

– копії свідоцтв про народження дітей.

     Сільській багатодітній сім’ї протягом двох наступних років заборонено реалізовувати на забій нетель, отриману за даною Програмою, без умотивованих висновків державного лікаря ветеринарної медицини, а також продавати (дарувати, віддавати і ін.) отриману нетель іншим особам або господарствам.

 

6. Очікувані результати реалізації Програми

     Реалізація Програми сприятиме повноцінному і самодостатньому функціонуванню сільських багатодітних сімей району, зміцненню їх економічного стану та подоланню рівня бідності серед найбільш соціально вразливих мешканців району.

 

7. Контроль за ходом виконання Програми

   Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюватиметься  управлінням агропромислового розвитку районної державної адміністрації та постійною комісією районної ради з питань регулювання земельних відносин, розвитку сільськогосподарського виробництва та охорони навколишнього середовища.

     

Додаток 1 до Програми

 

Напрям діяльності та заходи Програми передачі нетелей багатодітним сім’ям,

які проживають у сільській місцевості Коропського району, на 2016-2020 роки

Назва напряму діяль-ності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строки виконання Виконавці Джерела фінансу-вання Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.   Очікуваний результат
2016 2017 2018 2019 2020
Підтримка сільських багатодітних сімей, в яких виховується 5 і більше дітей Закупівля нетелей та передача їх сільським багатодітним сім’ям 2016-2020 роки Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Обласний бюджет 63,0 31,5 63,0 31,5 У процесі виконання 6 сільських багатодітних сімей отримають нетелей
Сприяння поліпшенню життя і благополуччя сільських багатодітних сімей 2016-2020 роки Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Підвищення власних доходів  сільських багатодітних сімей завдяки отриманню молока від переданих їм високо-продуктивних тварин
                                 

Додаток 2 до Програми

 

Ресурсне забезпечення Програми передачі нетелей багатодітним сім’ям,

які проживають у сільській місцевості Коропського району, на 2016-2020 роки

 
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми Роки виконання Програми Всього витрат на виконання, тис. грн.
2016   2017   2018   2019   2020  
Обсяг ресурсів Усього, тис. грн.   63,0 31,5 63,0 31,5 в процесі виконання 189,0
у тому числі: обласний бюджет 63,0 31,5 63,0 31,5 в процесі виконання 189,0