Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Офіційний сайт Коропської районної ради » Про районну Програму забезпечення населення Коропського району Чернігівської області спеціалізованою медичною допомогою на 2016-2020 роки

Про районну Програму забезпечення населення Коропського району Чернігівської області спеціалізованою медичною допомогою на 2016-2020 роки

     

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(п’ята сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я № 89

18 березня 2016 року

смт.Короп

 

Про районну Програму забезпечення населення Коропського району Чернігівської області спеціалізованою медичною допомогою на 2016-2020 роки

  З метою збереження та зміцнення здоров’я, профілактики і зниження показників захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості і ефективності надання медико-санітарної допомоги, забезпечення соціальної справедливості та захисту прав громадян на охорону здоров’я, відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів», Концепції реформування стоматологічної служби України, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 457 «Про заходи удосконалення медичної допомоги на фенілкетонурію в Україні», наказу Міністерства охорони здоров’я України та Національна академія медичних наук України від 11 травня 2011 року № 280/44 «Про затвердження стандарту та уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги зі спеціальності «нефрологія», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а :

 1. Затвердити районну Програму забезпечення населення Коропського району Чернігівської області спеціалізованою медичною допомогою на 2016-2020 роки (додається).
 2. Головним розпорядником коштів визначити районну державну адміністрацію.
 3. Районній державній адміністрації забезпечити організацію виконання даної Програми.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.
     

Голова районної ради                                                                          М.П. Мазуренко

Додатки до Програми

   

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради № 89 від 18 березня 2016 року

«Про районну Програму забезпечення населення Коропського району

Чернігівської області спеціалізованою медичною допомогою на 2016-2020 роки»

   

Районна Програма

забезпечення населення  Коропського району Чернігівської області

спеціалізованою медичною допомогою на 2016-2020 роки

Короп 2016 рік

       

З М І С Т

 
1. Паспорт районної Програми забезпечення населення Коропського району Чернігівської області спеціалізованою медичною допомогою на                  2016-2020 роки 1
2. Визначення проблемних  питань, на розв’язання яких спрямована Програма 2
3. Мета Програми 4
4 Шляхи розв’язання проблеми 4
5. Фінансове забезпечення Програми 4
6. Завдання і заходи, очікувані результати, ефективність Програми 5
7. Контроль за ходом виконання Програми 5
8. Додатки до Програми: Додаток 1. Ресурсне забезпечення районної Програми забезпечення населення Коропського району Чернігівської області спеціалізованою медичною допомогою на 2016-2020 роки. Додаток 2. Завдання і заходи з виконання районної Програми забезпечення населення Коропського району Чернігівської області спеціалізованою медичною допомогою на 2016-2020 роки.

1. ПАСПОРТ

районної Програми забезпечення населення Коропського району Чернігівської області спеціалізованою медичною допомогою на 2016-2020 роки

1. Ініціатор розроблення Програми Районна державна адміністрація
2. Дата, номер і назва документу органу виконавчої влади про розроблення Програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про донорство крові та її компонентів», Концепція реформування стоматологічної служби України,  наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 457 «Про заходи удосконалення  медичної допомоги на фенілкетонурію в Україні», наказ Міністерства охорони здоров’я України та Національна академія медичних наук України  від 11.05.2011 № 280/44 «Про затвердження стандарту та уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги зі спеціальності «нефрологія»  
3. Розробник Програми Комунальний заклад «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради
4. Відповідальний виконавець Програми Комунальний заклад «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради
5 Учасники Програми Районна державна адміністрація, комунальний заклад «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради, районна рада, комунальний заклад охорони здоров’я  «Коропський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Коропської районної ради
6. Термін реалізації Програми 2016-2020 роки
7. Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: 3748,0 тис. грн.
7.1. Коштів обласного бюджету 2640,5 тис. грн.
7.2. Коштів місцевого бюджету 1107,5 тис. грн.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ, НА РОЗВ′ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

    Доступність, якісність, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою для забезпечення високого рівня здоров’я та покращення якості життя населення.

    Система  охорони здоров’я Чернігівщини вже тривалий час працює в  умовах поглиблення демографічної кризи, адже область посідає одне з перших місць в Україні за високим рівнем смертності та низьким рівнем народжуваності. Загальні тенденції процесу відтворення населення у регіоні визначаються постарінням населення Сіверського  краю  і  позначається  на  статистичних  даних. В області наявна диспропорція вікових груп, яка негативно позначається на процесі відтворення населення, обмежує кількість працездатного населення. Як наслідок, середній вік жителів області становить 43,0 роки (середній вік жителів України – 40,3 роки).

  Спостерігається високий рівень смертності та низький рівень народжуваності, що призводить до перевищення числа померлих над кількістю народжених. Основними факторами, які визначають рівень смертності, є хвороби системи кровообігу (74,1%), злоякісні новоутворення (10,5%), травми, отруєння та нещасні випадки (5,6%), хвороби органів дихання (2,8%), хвороби органів травлення (2,8%).

   У реаліях сьогодення особливу вагу набуває задоволення потреби населення у медичній допомозі, забезпечення доступності, якості і своєчасності надання медичних послуг, належний рівень профілактики захворювань та смертності.

   Значною складовою у забезпеченні висококваліфікованої медичної допомоги населенню області є стаціонарна допомога, яка здійснюється як на ліжках загальної терапевтичної мережі, так і у спеціалізованих відділеннях обласних лікувально-профілактичних закладів.

    На сьогодні, з метою зниження рівня захворюваності та смертності від соціально небезпечних хвороб, у сфері охорони здоров’я області реалізуються: «Цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки», «Обласна соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки», «Обласна Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2012-2016 роки», тому обласна Програма забезпечення населення Чернігівської області спеціалізованою медичною допомогою на 2016-2020 роки передбачає надання кардіологічної, нефрологічної, стоматологічної, ендокринологічної спеціалізованої медичної допомоги дорослому і дитячому населенню.

     Серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання спричиняють майже дві третини всіх випадків смерті та є причиною майже третини випадків інвалідності. Саме ці захворювання істотно впливають на тривалість життя мешканців області.

    Протягом останніх 10 років поширеність хвороб системи кровообігу в області зросла у 1,2 раза з 47185 (2005 рік) до 58112,1 (2014 рік), в тому числі у працездатному віці відповідно з 26541 до 28329,5 на 100 тисяч населення, Смертність від хвороб системи кровообігу в області посідає одне з перших місць як серед всього населення, так і серед населення працездатного віку, показник смертності в області становить 1384,5 на 100 тис. населення, по Україні – 958.

    Щороку в Україні реєструється близько 50 тисяч випадків інфаркту міокарда, 100-120 тисяч інсультів. У 2014 році в області було зареєстровано 1254 хворих з інфарктом міокарда, з них 24% (300 осіб) – особи працездатного віку та 2927 хворих з мозковими інсультами, в тому числі 22,4% (657 осіб) – особи працездатного віку.

  Внаслідок несприятливого соціально-економічного стану та екологічних умов нашого регіону спостерігається ріст хвороб сечової системи, уражень нирок при інших захворюваннях, в тому числі обумовлених цукровим діабетом та артеріальною гіпертензією. До 30% хворих працездатного віку направляються в нефрологічні заклади в критичному ступені хронічної ниркової недостатності і зберегти їх життя та працездатність можна лише застосувавши методи замісної ниркової терапії: гемодіаліз, перитонеальний діаліз або трансплантацію донорської нирки.

    Найбільш адекватним лікуванням хворих з нирковою недостатністю є трансплантація нирки. Але востаннє її виконано у 2009 році. На сьогоднішній день в області мешкають 16 хворих з трансплантованими органами, які пожиттєво отримують імуносупресивні препарати за рахунок бюджетних коштів.

     На стан загального здоров’я населення впродовж усіх періодів життя негативно впливає низький рівень його стоматологічного здоров’я. 

   У смт. Коропі функціонує стоматологічна поліклініка, наявна потужність якої дозволяє надавати стоматологічну допомогу всьому населенню району. Потребує посилення профілактичний напрям роботи (профогляди та своєчасна санація), особливо  серед  дитячого населення. Зубопротезування потребує  значна кількість пільгових категорій громадян.

    За визначенням Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я цукровий діабет відноситься до глобальних медико-соціальних проблем. Збільшення кількості населення віком після 40 років, людей з генетичною схильністю до розвитку діабету, людей з ожирінням, малорухомим способом життя, хронічними стресами, курінням та вживанням алкоголю обумовлює зростання поширеності цукрового діабету як у населення України, Чернігівської області, так і Коропського району.

    На сьогодні в районі зареєстровано 414 хворих на цукровий діабет, що становить 2,1% усього населення, із них 63 (12,8%) – інсулінозалежні. Проте кількість людей з недіагностованим цукровим діабетом у 3-4 рази більша.

   Відповідно до світової статистики кожні 13-15 років кількість хворих на цукровий діабет подвоюється. Аналогічна тенденція спостерігається і в Коропському районі – показник захворюваності збільшився з 125,7 (2005 рік) до  227,2 на 100 тисяч населення у 2015 році.

    Найбільшу загрозу становлять судинні ускладнення цукрового діабету. Серед усіх хворих на цукровий діабет у 239 осіб (57,7%)  виявлені ускладнення, насамперед, з боку нирок (72 хворих (17,4%) і очей (55 хворих (13,3%), а у хворих старших вікових груп – збільшення частоти судинних катастроф (інфаркти, інсульти, розвиток гангрени ніг з необхідністю ампутації). Ці ускладнення є основною причиною збільшення інвалідності та смертності  хворих.

     Фенілкетонурія – важке спадкове порушення обміну амінокислот, яке зустрічається з частотою від 1 на 6 до 1 на 10 тисяч новонароджених. В результаті мутації в гені, виникає порушення процесу утилізації амінокислоти фенілаланіну, що призводить до раннього формування у дітей розумової відсталості помірного або важкого ступеню.

  Єдиним і ефективним методом лікування ФКУ є різке обмеження надходження фенілаланіну з натуральними продуктами та забезпечення таких дітей  спеціальними продуктами лікувального харчування. Хворі діти повинні отримувати лікувальне харчування протягом всього періоду дитинства і в підлітковому віці. Несвоєчасний початок отримання лікувального харчування або нерегулярне вживання його призводять до тяжкої інвалідизації дитини з неможливістю її наступної медико-соціальної реабілітації.

    Важливим показником рівня розвитку суспільства є рівень забезпечення умов життєдіяльності осіб із вадами розвитку: їх освітньої, трудової, професійної реабілітації та соціальної адаптації.

    Здійснення профілактики захворювань органів слуху, органів опорно-рухової системи та  забезпечення таких осіб сучасними сурдотехнічними протезами, імплантатами колінного і кульшового суглобів призводить до зниження рівня інвалідності, дає можливість ведення активного способу життя незалежно від віку та соціального становища.

   Поліпшення мовної комунікації, можливостей отримання освіти, розширення кола спілкування, самооцінки, почуття своєї значимості у житті, а також психологічного чуття безпеки, та, навпаки, зменшення хвилювання, занепокоєння, страху перед контактом з оточуючими дозволить такому контингенту хворих бути соціально адаптованими та корисними сім’ї  і державі.

3. МЕТА ПРОГРАМИ

   Метою Програми є збереження та зміцнення здоров’я, профілактика та зниження показників захворюваності, інвалідності та смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медико-санітарної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я.

 

4. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Для досягнення визначеної мети Програми розв’язання проблеми можливе шляхом:

 • проведення постійного моніторингу рівня захворюваності населення;
 • забезпечення доступу населення до високоспеціалізованої медичної допомоги;
 • поліпшення своєчасної ранньої діагностики серцево-судинних, судинно-мозкових, нефрологічних тощо захворювань та їх ускладнень;
 • удосконалення структури надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю шляхом підготовки та затвердження адаптованих протоколів лікування;
 • забезпечення функціонування обласного та районного реєстрів хворих з хронічною хворобою нирок, пацієнтів з трансплантованою ниркою та хворих на гострий інфаркт міокарда;
 • забезпечення впровадження в практичну діяльність стандартів (протоколів) надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання;
 • впровадження новітніх технологій мінімізації факторів (чинників) ризику захворювань та створення сприятливого для здоров’я середовища;
 • формування усвідомленого та відповідального ставлення населення до  власного здоров’я та особистої безпеки;
 • оптимізації організації та механізму фінансування системи надання медичної допомоги, спрямованої на розв’язання реальних потреб населення, запровадження солідарного принципу фінансування;
 • підвищення якості кадрового забезпечення та рівня професійної підготовки фахівців з питань профілактики та раннього виявлення хвороб;
 • оптимізація статистичної реєстрації хворих на цукровий діабет, що знаходяться на різних видах цукрознижуючої терапії, шляхом впровадження діючого реєстру хворих на цукровий діабет, який дозволить проводити аналіз поширеності та захворюваності на цукровий діабет, динаміку його ускладнень, оцінити якість надання медичної допомоги за станом компенсації хвороби, а також планувати фінансування для надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет;
 • розвиток і активне використання стаціонар-замісних форм надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет;
 • забезпечення реалізації прав людини з діабетом, формування усвідомленого ставлення та відповідальності пацієнта за своє здоров’я.
 

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

    Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься за рахунок асигнувань місцевого, обласного бюджетів, які передбачаються у кошторисах відповідальних виконавців Програми, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

   Обсяг фінансування Програми за рахунок коштів місцевого бюджету визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді.

   Орієнтовний обсяг фінансування Програми складає 3748,0 тис. грн. та може коригуватися під час її виконання.

    Ресурсне забезпечення районної Програми забезпечення населення Коропського району Чернігівської області спеціалізованою медичною допомогою на 2016-2020 роки наведено у додатку 1.

 

6. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ, ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

      Перелік завдань і заходів з виконання Програми наведено у додатку 2.

      Виконання Програми дасть змогу:

 • забезпечити регулярний прийом дітьми, хворими на фенілкетонурію, лікувального харчування, що дасть можливість їм розвиватися згідно віку, мати нормальний психомоторний розвиток, не менше 70-80 балів, рівень фенілаланіна в крові 4-6 мг% та інші нормальні біохімічні показники крові;
 • забезпечити доступність усіх видів стоматологічної допомоги для пенсіонерів, інвалідів, дітей та підлітків;
 • збільшити число осіб, що отримали протези з 1,36 до 1,6 на 100 осіб населення;
 • досягти збільшення показника питомої ваги первинно санованих пацієнтів з 57,2% до 60% та з 79,3% до 80,6% від потребуючих при планових оглядах;
 • забезпечити населення району якісними і безпечними компонентами крові;
 • підвищити ефективність та якість надання спеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги хворим нефрологічного профілю;
 • знизити рівень інвалідності, підвищити можливість ведення активного способу життя незалежно від віку та соціального становища пацієнтам, що потребують слухо- та ендопротезування;
 • знизити рівень смертності від гострих інфарктів міокарду та збільшити середню тривалість життя населення;
 • зменшити рівень первинної інвалідності, зумовленої серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, в першу чергу у працездатному віці, не менше ніж на 10%;
 • підвищити рівень діагностування цукрового діабету шляхом проведення скринінгових обстежень у осіб з факторами ризику розвитку цукрового діабету, в тому числі у дітей;
 • покращити рівень глікемічного контролю у хворих, що призведе до зменшення у них частоти та тяжкості ускладнень цукрового діабету;
 • зменшити кількість тяжких ускладнень цукрового діабету – діабетичних гангрен, ампутацій стопи з приводу цукрового діабету, ускладненої діабетичної ретинопатії, діабетичної нефропатії 4-5 стадії шляхом їх раннього виявлення та своєчасного патогенетичного лікування;
 • зменшити кількість госпіталізацій дітей з приводу тяжких гіпоглікемічних станів;
 • зменшити рівень первинного виходу на інвалідність та рівень смертності внаслідок ускладнень цукрового діабету.

 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

     Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів виконавцями, зазначеними у цій  Програмі.

  Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснює  Коропська районна державна адміністрація.

    Виконавці програми щомісячно до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом, надають звіт про хід виконання Програми до Коропської районної державної адміністрації.

    Відповідальний виконавець Програми на вимогу постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації готує узагальнену інформацію про стан її виконання.