Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Офіційний сайт Коропської районної ради » Про Положення про помічника-консультанта депутата районної ради

Про Положення про помічника-консультанта депутата районної ради

   

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(п’ята сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я  № 105

 

18 березня 2016 року

смт.Короп

 

Про Положення про помічника-консультанта депутата районної ради

  Відповідно до статті 29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а :

затвердити Положення про помічника-консультанта депутата Коропської районної ради (додається).      

Голова районної ради                                                                             М.П.Мазуренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради № 105 від 18 березня 2016 року

«Про Положення про помічника-консультанта депутата районної ради»

 

ПОЛОЖЕННЯ

про помічника-консультанта депутата Коропської районної ради

 

Стаття 1.  Правовий статус помічника-консультанта депутата районної ради

 1. Депутат районної ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.
 2. Помічником-консультантом депутата районної ради може бути громадянин України, який має загальну середню освіту. Помічник-консультант депутата районної ради у своїй роботі керується Конституцією України та законодавством України, Регламентом роботи районної ради, а також Положенням про помічника-консультанта депутата районної ради.
 3. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата районної ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат районної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.
 

Стаття 2 . Помічник-консультант депутата районної ради має право:

 1. входити і перебувати у приміщеннях районної ради за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;
 2. одержувати підготовлену на ім’я депутата районної ради поштову й телеграфну інформацію, відправляти її за дорученням депутата районної ради;
 3. за дорученням депутата районної ради брати участь у організації вивчення громадської думки, потреб територіальних громад, інформувати про них депутата районної ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;
 4. за письмовим зверненням депутата районної ради та за дозволом керівників районної ради користуватися копіювально-розмножувальною технікою та комп’ютерною технікою.
 

Стаття 3. Помічник-консультант депутата районної ради зобов’язаний:

 1. дотримуватись вимог Конституції України, законодавства України, Положення про помічника-консультанта депутата районної ради та Регламенту роботи районної ради;
 2. при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата районної ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата районної ради;
 3. за дорученням депутата районної ради вивчити питання., необхідні депутату районної ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;
 4. допомагати депутату районної ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями, особистого прийому громадян;
 5. допомагати депутату районної ради в розгляді надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішення порушених у них питань;
 6. надавати депутату районної ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень;
 7. дотримуватися високої культури спілкування з посадовими особами і громадянами, працівниками органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян;
 8. систематично узагальнювати звернення виборців, інформувати депутата районної ради про підсумки узагальнень;
 9. забезпечувати схоронність документів, що надходять на ім’я депутата районної ради, контролювати надходження відповідей на депутатські звернення.
 

Стаття 4. Умови набуття повноважень помічника-консультанта депутата районної ради

 1. Помічник-консультант районної ради здійснює свої повноваження на громадських засадах;
 2. підставою для набуття повноважень та видачі посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради є письмове подання депутата районної ради голові районної ради, в якому зазначається: прізвище, ім’я, по батькові особи, яка пропонується помічником-консультантом , освіта, місце роботи, посада, домашня адреса, контактний телефон. До письмового подання додаються: особиста заява особи, яка пропонується для виконання повноважень помічника-консультанта про згоду виконувати повноваження на громадських засадах, 2 фотокартки розміром 30х40 мм.
 

Стаття 5. Припинення повноважень на посаді помічника-консультанта депутата районної ради може бути у разі:

 1. припинення повноважень депутата районної ради з дати їх припинення;
 2. за письмовим поданням депутата районної ради;
 3. письмової відмови помічника-консультанта від виконання покладених на нього обов’язків;
 4. смерті особи, що обіймає посаду помічника-консультанта депутата районної ради;
 5. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо помічника-консультанта депутата районної ради, яким його засуджено до покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
 6. визнання судом недієздатним помічника-консультанта депутата районної ради;
 7. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
 

Стаття 6. Витрати, пов’язані з діяльністю помічника-консультанта депутата районної ради

 1. Канцелярські, поштові, телеграфні та телефонні витрати помічника-консультанта депутата районної ради, пов’язані з виконанням покладених на нього обов’язків, здійснюються за рахунок депутата районної ради.
 

Стаття 7. Видача посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради.

 1. Помічнику-консультанту депутата районної ради видається посвідчення, яке є основним документом, що посвідчує його повноваження.
 2. Посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради має єдиний зразок і видається районною радою за письмовим поданням депутата районної ради. Посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради вважається недійсним і підлягає обов’язковому поверненню у триденний строк з моменту припинення повноважень на посаді помічника-консультанта депутата районної ради.
 

Стаття 8. Опис посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради.

 1. Посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради являє собою картку білого кольору розміром 95 х 65 мм.
 2. Лицьовий бік посвідчення має такий вигляд:
     

КОРОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОСВІДЧЕННЯ №

ПРІЗВИЩЕ

                     Фото 30 х 40 мм                                                                                                       Ім’я по батькові

є помічником-консультантом на громадських засадах

депутата районної ради Прізвище, ім’я, по батькові (депутата)

 

      видано                                           Заступник голови

    хх місяця 20 __р.                            районної ради                                     В.М.Дворецький

   
 1. Фотографія помічника-консультанта депутата районної ради має бути розміром 30 х 40 мм і скріплюватися печаткою.
 
 1. На зворотній стороні посвідчення надруковані повноваження помічника-консультанта.
     

Заступник голови районної ради                                                        В.М.Дворецький