Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Офіційний сайт Коропської районної ради » Фінансово-господарський відділ

Фінансово-господарський відділ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

 районної ради

№ 7  від  24 січня 2011 року

 ПОЛОЖЕННЯ

про фінансово-господарський відділ

виконавчого апарату районної ради

 І. Загальні засади

 1. Фінансово-господарський відділ районної ради відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” утворюється рішенням районної ради за пропозицією голови ради і є структурним підрозділом виконавчого апарату ради.
 2. У своїй практичній діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами центральних органів виконавчої влади, Регламентом роботи районної ради, розпорядженнями голови і заступника голови районної ради, цим Положенням.
 3. Начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо голові районної ради .
 4. Прийом та здача документів бухгалтерського обліку при призначенні чи звільненні начальника фінансово-господарського відділу, головного бухгалтера оформляється актом перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності після проведення ревізії.
 5. Координацію діяльності відділу здійснює заступник голови районної ради.

 ІІ. Основні напрямки роботи і функції фінансово-господарського відділу.

 1.  Фінансово-господарський відділ створюється для організації бухгалтерського обліку і господарського обслуговування апарату районної ради та майна районної ради.
 2.  Забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації.
 3.  Складає та подає бухгалтерську звітність встановленим органам у відповідні терміни.
 4.  Здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів, використанням фонду оплати праці, встановленням посадових окладів, дотримання фінансової дисципліни.
 5. Забезпечує контроль за правильністю нарахування та перерахування податків та інших платежів.
 6. Забезпечує контроль за дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань, стягненням дебіторської заборгованості.
 7. Забезпечує організацію проведення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам.
 8. Спільно з головним спеціалістом з питань юридичного забезпечення бере участь в оформленні матеріалів щодо відшкодування втрат від нестач і крадіжок власності; здійснює подання в необхідних випадках матеріалів до слідчих та судових органів.
 9. Застосовує комп’ютерні та інші технічні засоби та технології обліково-обчислювальних робіт.
 10. Планує та розробляє поточні плани асигнувань на утримання апарату, складає кошторис витрат на утримання апарату та організовує їх фінансування.
 11. Забезпечує облік товарно-матеріальних цінностей, зберігання первинних документів, облікових регістрів бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву.
 12. Фінансово-господарський відділ забезпечує:

–        придбання обладнання для службових кабінетів, матеріалів для утримання транспортних засобів;

–        правильність використання і збереження матеріальних цінностей у районній раді;

–        організацію роботи транспорту, що обслуговує районну раду.

 13. Фінансово-господарський відділ при вирішенні питань, які належать до його відання взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної ради.

 14. Виконує інші доручення голови , заступника голови районної ради та керуючого справами.

 III. Організація роботи відділу

 1.  Фінансово – господарський відділ очолює начальник відділу,  який призначається та звільняється з посади розпорядженням голови районної ради згідно  чинного законодавства.
 2.  Структура відділу, його чисельність затверджуються за пропозицією голови сесією районної ради. Посадові оклади встановлюються працівникам відділу штатним розписом, який затверджується головою районної ради. Положення про відділ та посадові інструкції затверджується розпорядженням голови районної ради за погодженням і поданням заступника голови районної ради, начальника відділу та головного спеціаліста з питань юридичного забезпечення
 3. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної ради згідно чинного законодавства.
 4. Діяльність відділу здійснюється на основі планів роботи районної ради, квартальних планів роботи відділу.
 5. Фінансово – господарський відділ при  вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими відділами виконавчого апарату районної ради, органами місцевого самоврядування, відділами і управліннями районної державної адміністрації, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 ІV. Права відділу

 1. Одержувати від управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, а також підприємств, установ та організацій району  інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього функцій.

2. Залучати, за дорученням керівництва, спеціалістів структурних підрозділів районної ради до підготовки проектів документів.

3. Надавати консультативну допомогу органам місцевого самоврядування та домагатись неухильного дотримання ними вимог інструкцій і встановлених правил роботи з документами.

 4. На запрошення, а також за дорученням керівництва районної ради брати участь в роботі сесій, засідань президії і виконкомів місцевих рад з питань, що входять до компетенції відділу.

                           V. Начальник відділу:

 1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу і персонально відповідає за виконання покладених на відділ завдань.
 2.  Планує роботу відділу і забезпечує виконання планів роботи ради та виконавчого апарату районної ради.
 3.  Визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує підвищення ділової кваліфікації працівників відділу.
 4.  Вирішує питання взаємодії з відповідними службами обласної ради, відділами та управліннями обласної державної адміністрації, відділами, управліннями районної державної адміністрації.
 5. Виконує обов’язки, відповідно до посадової інструкції.

 

Начальник фінансово-господарського

Відділу, головний бухгалтер                                                               С.М. Гразьон

 

Заступник голови районної ради                                                     В.М.Дворецький