Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Офіційний сайт Коропської районної ради » Положення про виконавчий апарат

Положення про виконавчий апарат

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

 районної ради

№ 7  від   24 січня 2011 року

 ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий апарат районної ради

 ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 Відповідно до статті 141 Конституції України та статей 43, 55 і 58 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий апарат районної ради утворюється районною радою за поданням голови районної ради і працює під керівництвом голови районної ради.

Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

Здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв”язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Структура та чисельність виконавчого апарату визначається районною радою за поданням голови ради. Працівники виконавчого апарату приймаються на роботу і звільняються розпорядженням голови ради  у встановленому законом порядку.

                  Відділи та посадові особи в своїй діяльності керуються Положеннями про відповідний відділ та посадовими інструкціями. Положення про відділи та посадові інструкції затверджується розпорядженням голови районної ради за погодженням і поданням заступника голови районної ради, начальника відділу та головного спеціаліста з питань юридичного забезпечення .

Виконавчий апарат планує свою роботу поквартально на підставі планів роботи відділів. Плани роботи затверджуються головою районної ради чи його заступником.

Витрати  на утримання апарату районної ради здійснюються за рахунок коштів районного бюджету, затверджених районною радою.

 Основні функції виконавчого апарату районної ради

1. Вирішує організаційне, інформаційне, правове і матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, її президії, постійних комісій, депутатів щодо організації затвердження районних програм, районного бюджету, здійснення контролю за їх виконанням, а також вирішення інших питань місцевого значення , віднесених законом до компетенції районної ради.

 2. Забезпечує взаємодію районної ради з районною державною адміністрацією, її відділами, управліннями, а також з політичними партіями, рухами, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування району.

3. Надає правову, методичну і консультативну допомогу радам району у здійсненні наданих їм повноважень, дотриманні законності в їх діяльності.

4. Узагальнює та розповсюджує передовий досвід роботи органів місцевого самоврядування району, постійних комісій, депутатських груп та органів самоорганізації населення.

5. Забезпечує гласність в роботі органів місцевого самоврядування, постійних комісій, президії та депутатів районної ради шляхом висвітлення їх діяльності в засобах масової інформації.

6. Готує разом з відповідними управліннями та відділами районної державної адміністрації статистичні довідники та інші матеріали, необхідні для роботи депутатів і постійних комісій.

 Забезпечення сесійної роботи ради

На виконавчий апарат покладається :

розробка  планів підготовки сесій районної ради, повідомлення депутатів і населення про час і місце проведення сесій районної ради, а також питань, які вносяться на розгляд ради;

організація обговорення тез доповідей і проектів рішень районної ради з питань, віднесених до її компетенції, на засіданнях постійних комісій, узагальнення внесених на цих засіданнях пропозицій і зауважень;

організація, за дорученням голови ради, обговорення тез доповідей та проектів рішень депутатами серед населення та у трудових колективах, узагальнення поданих зауважень і пропозицій;

узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях або переданих в письмовій формі головуючому на сесіях, розробка проектів заходів щодо їх реалізації і направлення виконавцям;

здійснення контролю за виконанням пропозицій та зауважень та інформування депутатів районної ради про результати їх вирішення;

ведення протоколів і стенограм засідань районної ради, оформлення та своєчасне доведення рішень ради до виконавців, сприяння у виконанні рішень ради;

оприлюднення рішень ради ;

ведення діловодства, здійснення контролю за проходженням документів у виконавчому апараті районної ради.

 Забезпечення роботи президії районної ради

Виконавчий апарат забезпечує :

підготовку матеріалів на засідання президії районної ради, ведення протоколу засідання президії районної ради.

 Забезпечення роботи постійних комісій районної ради

Виконавчий апарат :

забезпечує організаційне, консультаційно-методичне та технічне обслуговування діяльності постійних комісій районної ради, узагальнення пропозицій та узгодження планів роботи постійних комісій, складання графіків засідань, створення їм необхідних умов для ефективної діяльності в підготовці проектів рекомендацій, рішень районної ради;

допомагає депутатам районної ради налагоджувати взаємодію з органами місцевого самоврядування, господарськими органами, громадськими організаціями, залучати спеціалістів до роботи по підготовці відповідних проектів рішень, висновків і пропозицій.

 Сприяння депутатам районної ради у здійсненні їх повноважень

Виконавчий апарат організує:

проведення консультацій з депутатами у питаннях виконання депутатських обов’язків, забезпечує їх необхідними інформаційно-довідковими матеріалами;

надає разом з працівниками місцевих рад допомогу в діяльності депутатів на виборчих округах, організації особистого прийому, розгляді заяв-скарг громадян;

сприяє депутатам у проведенні звітів перед виборцями, трудовими колективами і громадськими організаціями, узагальнює висловлені на них пропозиції і зауваження, вживає заходів до їх реалізації.

 Правове забезпечення діяльності депутатів, постійних комісій районної ради

Виконавчий апарат здійснює облік, систематизацію і кодифікацію законодавства України, забезпечує ведення довідкової та консультативної роботи, вносить пропозиції щодо відповідності чинному законодавству підготовлених проектів рекомендацій.

 Забезпечення контрольно-аналітичної діяльності районної ради

Виконавчий апарат :

систематично вивчає і аналізує хід виконання актів законодавчої і виконавчої влади, прийнятих рішень районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, регулярно готує відповідні аналітичні матеріали і надає їх керівництву районної ради, депутатам;

вивчає і аналізує питання управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Коропського району, готує пропозиції по їх вдосконаленню;

надає методичну і консультативну допомогу селищним та сільським радам у здійсненні контрольно-аналітичної діяльності.

 Забезпечення гласності, організація навчання, узагальнення передового досвіду

 Виконавчий апарат:

бере участь у підготовці матеріалів про роботу ради, постійних комісій та депутатів для інформування в засобах масової інформації;

систематично накопичує, вивчає, узагальнює і впроваджує досвід роботи місцевих рад району, постійних комісій, депутатів, депутатських груп;

регулярно інформує керівництво ради про сесійну діяльність, роботу постійних комісій місцевих рад;

випускає методичні рекомендації з основних питань діяльності рад району;

організовує навчання депутатів районної ради, селищних, сільських голів, секретарів місцевих рад.

 Надання методичної і консультативної допомоги місцевим радам

Виконавчий апарат :

вивчає і узагальнює практику діяльності місцевих рад і надає методичну і консультативну допомогу в удосконаленні форм і методів роботи

веде облік сесій селищних, сільських рад та аналіз питань, що вносяться на їх розгляд, надає допомогу у підготовці та проведенні сесій селищних і сільських рад, бере участь у їх роботі;

бере участь у підготовці та роботі семінарів з депутатами селищних і сільських рад, головами постійних комісій селищних і сільських рад, сільськими, селищними головами, секретарями цих рад.

 Організація проведення виборів, референдумів

Виконавчий апарат у відповідності з чинним законодавством організаційно забезпечує проведення в районі виборів, референдумів.

 Висвітлення діяльності рад у засобах масової інформації

Виконавчий апарат :

інформує населення району через районну газету “Нові горизонти” про поточну і перспективну діяльність районної ради, її президії, постійних комісій, депутатів;

надає практичну допомогу депутатам районної ради у підготовці їх виступів у газетах і на радіо.

 Організація прийому громадян, розгляд їх пропозицій, заяв і скарг.

Організує прийом відвідувачів, бере участь у вивченні і розгляді пропозицій, заяв і скарг, що надходять до районної ради з питань депутатської діяльності і роботи рад;

контролює виконання доручень керівництва районної ради по вирішенню питань, що порушуються у заявах і скаргах громадян.

 Заступник голови районної ради                                                     В.М. Дворецький