Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(дванадцята сесія шостого скликання)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

15 травня 2012 року

смт.Короп

 

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району

  З метою підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, переданого в оренду, та приведення нормативно-правових актів районної ради з питань оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила:

1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, затверджене рішенням районної ради від 26 грудня 2008 року «Про підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району шляхом удосконалення орендних відносин».

3. Орендодавцям майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району привести орендні відносини у відповідність до даного рішення.

4. Рекомендувати сільським, селищним радам прийняти відповідні рішення щодо врегулювання орендних відносин майна комунальної власності.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району.

 

 Голова районної ради                                                                           П.М.Демиденко


 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ, СЕЛИЩ  КОРОПСЬКОГО РАЙОНУ.

 

1. Загальні положення.

1.Дане Положення розроблене відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», інших законодавчих актів з питань оренди з метою визначення  порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району.

2.Об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, на які поширюється дія цього Положення є:

— цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць);

— нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);

— окреме індивідуально визначене майно (транспортні засоби, технологічне обладнання, устаткування тощо).

3.Конкурс на право оренди об’єкта (надалі — конкурс) проводить конкурсна комісія, утворена орендодавцем. Комісія може бути утворена як для визначення орендаря одного конкретного об’єкта, так і для визначення орендарів групи об’єктів.

4.Критерієм визначення переможця конкурсу є — найбільш запропонована орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

 

2. Оголошення конкурсу

5. Конкурс оголошується за результатами вивчення попиту на оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району в порядку, передбаченому чинним законодавством та у разі наявності двох і більше заяв від фізичних або юридичних осіб, за умови відсутності заяви від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду поза конкурсом.

6.Перед оголошенням конкурсу орендодавець надсилає Органу управління запит щодо кандидатури від Органу управління до складу конкурсної комісії.

7.Орган управління у 15 – денний строк після надходження запиту надає орендодавцю кандидатуру (кандидатури) до складу конкурсної комісії від Органу управління. У разі неподання кандидатури, комісія утворюється без представника від Органу управління.

8.Оголошення про конкурс оприлюднюється в районній газеті «Нові горизонти», на веб-сайті орендодавця чи Коропської районної ради та, у випадку необхідності, (за рішенням орендодавця) в інших друкованих засобах масової інформації.

9. Орендодавець в оголошенні про конкурс, яке оприлюднюється у друкованих засобах масової інформації обов’язково вказує, що з умовами проведення конкурсу, переліком документів, які подаються фізичними та юридичними особами для участі в конкурсі, з Типовим проектом договору оренди та Положенням про порядок проведення конкурсу можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Коропської районної ради.

Оголошення про проведення конкурсу на право оренди повинно містити такі відомості:

— інформацію про об’єкт оренди (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу — також обсяг і основну номенклатуру продукції, у тому числі експортну, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об’єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);

— умови конкурсу;

— дату, час і місце проведення конкурсу;

— кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (не більше, як 3 робочих дні до дати проведення конкурсу);

— перелік документів, які подають претенденти на участь у конкурсі.

Термін для прийняття заяв від претендентів на участь у конкурсі не може бути меншим за 20 (двадцять) календарних днів з дати оприлюднення інформації про оголошення конкурсу.

10.У разі необхідності орендодавець забезпечує огляд об’єкта оренди членами конкурсної комісії, а після оприлюднення оголошення про конкурс – всіма зацікавленими особами.

 

3. Умови конкурсу

11.Умовами конкурсу є:

— стартовий розмір  орендної плати та визначений конкурсною комісією спосіб зобов’язань;

— ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу – відповідно до напрямку виробничої діяльності підприємства);

— дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта;

— компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат на публікацію оголошення про конкурс.

Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об’єкта оренди, можуть бути:

— здійснення певних видів ремонтних робіт;

— виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;

— збереження/створення нових робочих місць;

— дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення;

— вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації;

— інші умови.

 

12. Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

 

13. Для участі в конкурсі фізичні та юридичні особи подають на адресу орендодавця такі матеріали:

13.1. Заяву про участь у конкурсі. У разі оренди цілісного майнового комплексу необхідний висновок органу Антимонопольного комітету про можливість передачі в оренду зазначеного майна.

13.2. Відомості про претендента:

а) для юридичної особи:

— документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

— посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

— копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

— завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованостей за останній рік;

— довідку про претендента про те, що до нього не порушено справу про банкрутство;

б) для фізичної особи:

— копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;

— завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

— завірену належним чином копію декларації про доходи фізичної особи або звіт про фінансові результати фізичної особи – підприємця;

Претенденти на участь у конкурсі повідомляють про засоби зв’язку з ними (телефони, електронна адреса, тощо).

13.3. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та виду способу забезпечення зобов’язань за договором оренди.

Пропозиції щодо розміру орендної плати вносяться в день проведення конкурсу.

13.4. Пропозиції претендентів на участь у конкурсі мають відповідати умовам конкурсу.  Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після оприлюднення оголошення про конкурс.      

14. Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали від претендентів на участь у конкурсі надаються орендодавцю у конвертах з написом „На конкурс”, запечатаних та посвідчених печаткою заявника.

Конверти передаються голові комісії перед черговим засіданням конкурсної комісії, на якому вони розпечатуються. Надані претендентами матеріали та пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) розглядаються на засіданнях конкурсної комісії з метою формування списку осіб, допущених до подання конкурсних пропозицій орендної плати. Список осіб, допущених до подання конкурсних пропозицій орендної плати, затверджується наказом орендодавця. Орендодавець протягом робочого дня після затвердження списку повідомляє учасників конкурсу тими засобами зв’язку, які вони обрали, про дату, час і місце проведення конкурсу. Особи, які не були допущені до подання конкурсних пропозицій орендної плати у цей же термін письмово повідомляються орендодавцем з відповідним обґрунтуванням підстав відхилення їх заяви на участь у конкурсі.

 

4. Конкурсна комісія

15. До складу конкурсної комісії входять представники орендодавця, Органу управління, відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради, а в разі розгляду питань захисту навколишнього середовища, дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення — також органу місцевого самоврядування за місцем розташування об’єкта.

До складу конкурсної комісії можуть входити депутати районної ради, представники інших органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади.

16. Комісія утворюється в кількості від 5 до 7 осіб у складі голови комісії, заступника голови комісії, секретаря та членів комісії. Склад комісії затверджується наказом або розпорядженням орендодавця.

17. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу (розпорядження) про її створення.

18. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників орендодавця. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії. Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

Заступник голови комісії призначається з числа представників орендодавця та виконує обов’язки голови комісії, у разі його відсутності.

 19.Основними завданнями та функціями комісії є:

— розроблення умов проведення конкурсу та визначення терміну прийняття заяв від фізичних та юридичних осіб про участь у конкурсі;

— розгляд матеріалів і пропозицій претендентів на участь у конкурсі та підготовка для затвердження орендодавцем списку учасників, допущених до подання конкурсних пропозицій розміру орендної плати;

— проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

— складання протоколів за наслідками кожного засідання комісії та подання їх на затвердження орендодавцеві.

20. Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до інших компетентних органів.

21.Засідання комісії є правомочними за умови участі в них: при чисельності комісії 5 чоловік – не менше 3 чоловік; при чисельності 6 чоловік – не менше 4 чоловік; при чисельності 7 чоловік – не менше 5 чоловік.

 

5. Процедура проведення конкурсу

22. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець конкурсу.

У разі надходження однієї заяви на участь у конкурсі з пропозиціями, які відповідають умовам конкурсу, передача майна в оренду відбувається в порядку, визначеному Положенням про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району. У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам конкурсу, конкурс уважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ (розпорядження).

23. У разі надходження двох або більше заяв з пропозиціями, які відповідають умовам конкурсу, переможець конкурсу визначається  за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший (базовий) місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.

            У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання майна в оренду без проведення конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.

24. На дату проведення конкурсу (протягом семи робочих днів після затвердження орендодавцем списку учасників)комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На цьому засіданні  уповноважені особи учасників конкурсу подають свої конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший місць оренди в запечатаних непрозорих конвертах. Секретар комісії реєструє в протоколі засідання конкурсної комісії кожного учасника, який подав конкурсну пропозицію орендної плати, і видає їй картку з номером учасника. На конвертах зареєстрованих учасників конкурсу робиться відмітка про реєстрацію із зазначенням номера учасника. Реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

25. Голова комісії в присутності членів комісії та учасників конкурсу, розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів.

26. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій орендної плати конкурс проводиться у вигляді торгів „з голосу” головою конкурсної комісії. Початком цього етапу конкурсу уважається момент оголошення  головою комісії найвищої орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях, яка вважається початком торгів. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції. Якщо після триразового оголошення розміру орендної плати не буде запропоновано більший розмір орендної плати, голова комісії оголошує про набуття права на оренду учасником, який запропонував найвищу орендну плату.

27. У процесі визначення учасника конкурсу, який запропонував найвищий розмір орендної плати, учасники конкурсу піднімають картку зі своїм номером, повернутим до голови комісії, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, наданий секретарем комісії, в якому зазначаються реєстраційний номер учасника і запропонована сума .

28. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим за 1% найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.

Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню пропозицію, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високої ціни, голова комісії  оголошує „Вирішено”, називає номер учасника, який запропонував найвищу ціну (розмір орендної плати за перший місяць оренди), і оголошує його переможцем конкурсу.

29. За результатами проведення конкурсу складається протокол, у якому зазначаються: відомості про учасників; встановлений на торгах початковий  розмір орендної плати; пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результат конкурсу. Протокол підписується всіма членами комісії та переможцем конкурсу і не пізніше наступного робочого дня після підписання направляється відповідному орендодавцю на затвердження. Орендодавець затверджує протокол протягом 3 робочих днів після його підписання.

 30.Орендодавець не пізніше наступного робочого дня після затвердження протоколу  про результати проведеного конкурсу направляє його завірену копію на адресу відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради.

До протоколу додаються копії документів, отриманих від переможця конкурсу, а також протоколи про затвердження умов конкурсу та списку осіб, допущених до подання конкурсних пропозицій розміру орендної плати. Орендодавець протягом трьох робочих днів після затвердження результатів конкурсу письмово повідомляє про результати конкурсу всім учасникам.

31.У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди, комісія,  на своєму засіданні, відміняє раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу з числа учасників конкурсу та визначає час та місце проведення додаткового засідання комісії.

32.Додаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів відкритого засідання. Новим переможцем конкурсу визначається той учасник конкурсу, остання пропозиція якого була найбільшою з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції орендної плати, про що складається протокол, який підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні. Рішення про визначення нового переможця конкурсу затверджується наказом орендодавця.

33.У разі якщо переможцем конкурсу стане суб’єкт малого підприємництва, який провадитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з урахуванням коефіцієнта, передбаченого додатком 2 до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району.

34. На засіданнях конкурсної комісії можуть бути присутні представники засобів масової інформації, депутати районної ради та інші бажаючі особи.

35. Інформація про результати проведеного конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту затвердження орендодавцем результатів проведеного конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Коропської районної ради або орендодавців.

 Заступник голови районної ради.                                                   В.М.Дворецький