Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району

 

 

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(дванадцята сесія шостого скликання)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

15 травня 2012 року

смт.Короп

   

Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району

    З метою підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, переданого в оренду, та приведення нормативно-правових актів районної ради з питань оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила:

 

1. Затвердити Положення про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району (додається).

 

2. Вважати таким, що втратило чинність  Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району в оренду, затверджене рішенням районної ради від 26 грудня 2008 року «Про підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району шляхом удосконалення орендних відносин».

 

3. Доручити голові районної ради:

а) укладати договори оренди майна, що перебуває на балансовому обліку районної ради;

б) затверджувати договори оренди нерухомого майна, безпосереднє управління яким здійснює районна рада;

в) погоджувати договори оренди нерухомого майна, яке перебуває в управлінні районної державної адміністрації.

 4. Орендодавцям майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району привести орендні відносини у відповідність до даного рішення.

 

5. Рекомендувати сільським, селищним радам прийняти відповідні рішення щодо врегулювання орендних відносин майна комунальної власності.

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району.

 

  Голова районної ради                                                                          П.М.Демиденко

 

Положення

про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району

 

Розділ 1. Загальні положення.

1.Дане Положення розроблене відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з метою врегулювання та конкретизації відносин, пов’язаних з передачею майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району в оренду.

2.Об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, на які поширюється дія цього Положення, є :

— цілісні майнові комплекси комунальних підприємств (крім комунальних некомерційних підприємств), їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць);

— нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);

— інше окреме індивідуально визначене майно (транспортні засоби, технологічне обладнання, устаткування тощо).

3.Суб’єктами, уповноваженими на прийняття рішення щодо передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району в оренду є:

— Коропська районна рада — щодо цілісних майнових комплексів комунальних підприємств районної ради, їх структурних підрозділів, основних засобів, що перебувають на балансовому обліку районної ради;

голова районної ради — щодо майна, яке знаходиться на балансовому обліку районної ради (крім основних засобів) та нерухомого майна, що передається в оренду на короткий строк (не більше 5 днів та без права продовження строку дії договору оренди);

— комунальні підприємства, установи, заклади – щодо майна, яке закріплене за ними на праві господарського відання чи оперативного управління, в порядку передбаченому договорами на закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району на праві оперативного управління чи господарського відання.

            Передача майна в оренду комунальними підприємствами, установами, закладами здійснюється після отримання відповідного дозволу від органу, уповноваженого на управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району (надалі Органу управління), а саме:

 — підприємства, що перебувають в управлінні районної ради – з дозволу районної ради;

— підприємства, що перебувають в управлінні районної державної адміністрації – з дозволу районної державної адміністрації та за погодженням з головою районної ради, з подальшим інформуванням постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району.

Термін дії дозволу становить – три місяці від дати його надання.

4.У разі надходження двох і більше заяв на оренду, майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району передається в оренду на конкурентних засадах,  крім випадків передачі в оренду майна особам, зазначеним у пункті 5 цього Положення, які мають право на укладення договору оренди поза конкурсом.

У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше 5 – ти днів без права продовження строку дії договору оренди) з метою проведення заходів (семінарів, нарад, дискусій, тощо) договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу. Укладення договору оренди із суб’єктами виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під та на період виборчої кампанії здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до орендодавця.

5.У разі надходження заяви про оренду майна від бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв, (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації, для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України „Про соціальні послуги”, Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та(чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу.

6.Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району визначається відповідним Положенням, яке затверджується районною радою.

Розділ 2. Порядок передачі в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району.

7.Фізичні та юридичні особи, які мають намір укласти договір оренди  нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району (надалі – Майна), направляють на адресу орендодавця відповідну заяву із пропозиціями щодо умов цільового використання Майна, а також наступні документи: 

— завірені у встановленому порядку копії: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або суб’єкта – фізичної особи-підприємця, паспорта (стор. 1,2,11) для фізичної особи, довідки про включення до ЄДРПОУ, установчих документів, довідки про взяття на облік платника податків, ліцензії на здійснення окремого виду діяльності, у разі її наявності;

— звіт про фінансові результати з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей на останню звітну дату, крім заявників бюджетних установ;

— копію декларації про доходи фізичної особи за попередній рік;

— інформацію щодо платіжних реквізитів та про наявні відкриті рахунки в банківській установі;

— пропозиції щодо способу забезпечення зобов’язань за договором оренди, у разі його укладення. 

8.Орендодавці, зазначені в абзаці 4 пункту 3 цього Положення, протягом п’яти днів після дати реєстрації заяви направляють на адресу Органу управління  клопотання щодо надання дозволу на передачу в оренду Майна із зазначенням інформації про загальну та корисну полощу об’єкта оренди (матеріали інвентарної справи, технічної документації, план поверхів, тощо) та пропозицій щодо напрямів його цільового використання. До клопотання додаються копії матеріалів, отриманих від заявника.

9. Орган управління розглядає подані йому матеріали і протягом п’ятнадцяти днів після їх надходження повідомляє орендодавця про своє рішення (про надання дозволу на передачу в оренду майна або вмотивовану відмову), а також (при наявності) надає орендодавцеві свої пропозиції щодо умов передачі Майна в оренду.

            Якщо орендодавець не одержав у встановлений термін дозволу, висновку, відмови в задоволенні клопотання, дозвіл на передачу Майна в оренду вважається наданим.

10.Орендодавці протягом п’яти днів з дня отримання дозволу на передачу Майна в оренду, або після закінчення терміну погодження клопотання на передачу Майна в оренду розміщують в районній газеті «Нові горизонти», на веб-сайті районної ради та, у випадку доцільності, інших друкованих засобах масової інформації оголошення про намір передати Майно в оренду та повідомляють про це заявника або відмовляють в задоволенні заяви і повідомляють про це заявника з обґрунтуванням причин відмови.

            Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного Майна. Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм наказом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди. При цьому, термін заходів, пов’язаних з вивченням попиту на оренду, з проведенням конкурсу та укладенням договору оренди, не повинен перевищувати трьох місяців з дати реєстрації заяви про оренду. У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди, повідомляючи про це заявника.

11. У разі надходження на адресу орендодавців, визначених в абзаці 4 пункту 3 цього Положення заяви від осіб, які мають право відповідно до законодавства на укладення договору оренди поза конкурсом, орендодавці, з врахуванням вимог, визначених пунктом 9 цього Положення, протягом п’яти днів з дня отримання дозволу на передачу Майна в оренду або після закінчення терміну погодження клопотання на передачу Майна в оренду дають згоду та розпочинають заходи, пов’язані з укладенням договору оренди або відмовляють в задоволенні заяви про оренду і повідомляють про це заявника з обґрунтуванням причин відмови.

При цьому, термін укладення договору оренди не повинен перевищувати двох місяців з дати реєстрації заяви про оренду.

12. У випадках, коли відповідні заяви від фізичних та юридичних осіб надійшли до орендодавця, визначеного у абзаці 3 пункту 3 цього Положення вони розглядаються протягом п’ятнадцяти днів після дати їх надходження з прийняттям у цей строк рішення щодо процедури вивчення попиту на право оренди Майна в порядку, передбаченому пунктом 10 цього Положення або щодо укладення договору оренди, або щодо відмови в задоволенні заяви з повідомленням заявника про причини відмови.

При цьому, термін заходів, пов’язаних з вивченням попиту на оренду, з проведенням конкурсу та укладенням договору оренди, не повинен перевищувати трьох місяців з дати реєстрації заяви про оренду. Передача в оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств районної ради, їх структурних підрозділів здійснюється районною радою відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та інших законодавчих актів з питань оренди.

Розділ 3. Порядок передачі в оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого).

13.Фізичні та юридичні особи, які мають намір укласти договір оренди окремого індивідуально визначеного майна направляють на адресу орендодавця відповідну заяву із пропозиціями щодо умов майбутнього договору оренди, а також наступні документи: 

— завірені у встановленому порядку копії: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або суб’єкта – фізичної особи-підприємця, паспорта (стор. 1,2,11) для фізичної особи, довідки про включення до ЄДРПОУ, установчих документів, довідки про взяття на облік платника податків, ліцензії на здійснення окремого виду діяльності, у разі її наявності;

— звіт про фінансові результати з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей на останню звітну дату, крім заявників бюджетних установ;

— копію декларації про доходи фізичної особи за попередній рік;

— інформацію щодо платіжних реквізитів та про наявні відкриті рахунки в банківській установі;

— пропозиції щодо способу забезпечення зобов’язань за договором оренди, у разі його укладення. 

14.У разі надходження на адресу орендодавця заяви від особи, яка має право відповідно до законодавства на укладення договору оренди поза конкурсом, орендодавець протягом п’ятнадцяти днів дає згоду на укладення договору оренди та розпочинає заходи, пов’язані з укладенням договору оренди або відмовляє в задоволенні заяви і повідомляє про це заявника з обґрунтуванням причин відмови.

При цьому, термін укладення договору оренди не повинен перевищувати двох місяців з дати реєстрації заяви про оренду.

15.У разі надходження на адресу орендодавця заяви про оренду від особи, яка не має пріоритету на право укладення договору оренду поза конкурсом, орендодавці протягом п’ятнадцяти днів після дати реєстрації заяви розміщують в районній газеті «Нові горизонти», на веб-сайті районної ради та, у випадку доцільності, інших друкованих засобах масової інформації оголошення про намір передати Майно в оренду та повідомляють про це заявника або відмовляють в задоволенні заяви і повідомляють про це заявника з обґрунтуванням причин відмови.

У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди, повідомляючи про це заявника. При цьому, термін заходів, пов’язаних з вивченням попиту, з проведенням конкурсу та укладенням договору оренди не повинен перевищувати трьох місяців з дати реєстрації заяви про оренду.

Розділ 4. Порядок укладення договорів оренди.

16.Договори оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району укладаються у порядку, визначеному законодавством України, з урахуванням вимог, передбачених цим Положенням.     

17.Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди відповідного майна, який затверджується районною радою.

18.Орендодавці не пізніше наступного дня після дати надходження погодженого проекту договору оренди або після закінчення терміну погодження договору оренди Органом управління направляють його на підписання іншій стороні.

19.Після укладення договорів оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району відповідні орендодавці протягом трьох робочих днів направляють завірені копії договорів оренди на адресу відділу комунального майна районної ради.   

20.Зміни та доповнення до договорів оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району вносяться сторонами в порядку, передбаченому законодавством України.

21.Протягом трьох днів з моменту вчинення змін та доповнень до договору оренди відповідні орендодавці надають на адресу відділу комунального майна районної ради завірені копії додаткових договорів про внесення змін.        

    Заступник голови районної ради                                                      В.М.Дворецький