Про Порядок оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів Коропської районної ради

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(дванадцята сесія шостого скликання)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

15 травня 2012 року

смт.Короп

 

Про Порядок оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів Коропської районної ради

  З метою впорядкування офіційного оприлюднення нормативно-правових актів районної ради, визначення порядку набрання ними чинності, підвищення ефективності та прозорості діяльності районної ради шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються на території району, відповідно до статті 57 Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок  висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», статей 9,12,13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись частиною 2 статті 43, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а:

 1. Затвердити Порядок оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів Коропської районної ради (додається).

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації

   

 Голова районної ради                                                                           П.М.Демиденко

 

ПОРЯДОК

оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів

Коропської районної ради

 

Загальні положення

1. Порядок оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів районної ради (далі – Порядок) визначає принципи і механізм офіційного оприлюднення рішень Коропської районної ради через мережу інтернет, засоби масової інформації, або в інший спосіб з метою всебічного та об’єктивного висвітлення діяльності ради, а також способи набрання ними чинності.

Оприлюднення у мережі інтернет, засобах масової інформації, або в інший спосіб інформації про діяльність районної ради здійснюється з метою підвищення ефективності та прозорості діяльності районної ради шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються на території району.  

2. Порядок розроблений та діє відповідно до нормативно-правових актів України, а саме:

Конституції України; Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про доступ до публічної інформації», Регламенту роботи Коропської районної ради шостого скликання, затвердженого рішенням районної ради від 23 грудня 2010 року «Про Регламент роботи Коропської районної ради шостого скликання», з внесеними доповненнями.  

3. Районна рада в межах своїх повноважень приймає у формі рішень такі види документів: нормативно-правові акти і регуляторні акти; правові акти індивідуальної дії.

3.1. Нормативно-правовий акт — це прийнятий районною радою у межах своєї компетенції та за встановленою процедурою офіційний письмовий документ у формі рішення для регулювання суспільних відносин і містить загальні правила поведінки — норми права, а саме:

–  який встановлює, змінює чи скасовує норми права;

– носить загальний чи локальний характер;

– поширюється на невизначене коло осіб;

– застосовується неодноразово.

3.2. Регуляторний акт — це прийнятий районною радою нормативно-правовий акт, який в цілому, або його окремі положення спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між районною радою, або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання;

прийнятий районною радою інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та діє щодо невизначеного кола осіб і який, або його окремі положення спрямовані на правове регулювання господарських, та (або) адміністративних відносин між районною радою або місцевими органами виконавчої влади та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ згідно із законом, що регулює відносини у відповідній сфері, нормативно-правовим актом.

3.3. Правовий акт індивідуальної дії — це прийнятий районною радою у межах своєї компетенції офіційний письмовий документ у формі рішення:

— що має персональний характер;

— дія якого вичерпується одноразовим застосуванням (крім актів про затвердження положень, інструкцій та інших, що містять правові норми);

— оперативно-розпорядчого характеру.

 

4. Віднесення правових актів до відповідного виду, визначеного в пункті 3 цього Порядку здійснюється організаційним відділом виконавчого апарату районної ради і є підставою для визначення способу їх оприлюднення.

 

5. Нормативно-правові та регуляторні акти районної ради підлягають оприлюдненню.

 

6. Чинний нормативно — правовий або регуляторний акт районної ради може бути змінено або доповнено рішенням районної ради і тільки нормативно-правовим або регуляторним актом такого ж виду.

Нормативно-правовий або регуляторний акт про зміни, доповнення і скасування іншого нормативно-правового або регуляторного акта набуває чинності в тому ж порядку, що і нормативний або регуляторний акт, який змінюється, доповнюється чи скасовується.  

7. Нормативно-правові та регуляторні акти, що не були офіційно оприлюднені, не є чинними.

 

8. Нормативно-правові та регуляторні акти, які набули чинності, зворотної сили не мають.

 

9. Нормативно-правові акти з часу набуття чинності:

не підлягають затвердженню або санкціонуванню іншими суб’єктами; обов’язкові до виконання суб’єктами, на яких поширюється їх дія.  

Порядок оприлюднення нормативно-правових актів районної ради та набрання ними чинності

1. Нормативно-правові акти набирають чинність з дня їх офіційного оприлюднення шляхом розміщення державною мовою в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті районної ради, або опублікування у районній газеті «Нові горизонти», або розміщення їх на інформаційному стенді районної ради, якщо радою не встановлений більш пізній строк введення їх у дію.

Правові акти нормативно-правового характеру підлягають офіційному оприлюдненню не пізніше п’яти робочих днів з дня їх підписання головою районної ради (заступником голови районної ради). На веб-сайті районної ради нормативно-правові акти оприлюднюються із зазначенням дати оприлюднення документа.  

2. Перед оприлюдненням нормативно-правового акту районної ради публікується повідомлення в мережі інтернет та/або в районній газеті «Нові горизонти», в якому зазначається дата його розміщення та спосіб оприлюднення.

 

3. У разі виникнення технічних ускладнень з офіційним оприлюдненням в інтернеті на офіційному веб-сайті районної ради нормативно-правових актів, вони можуть бути розміщенні на офіційному веб-сайті Коропської районної державної адміністрації.

 

4. Невідкладному оприлюдненню підлягають нормативно-правові акти щодо загрози життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

 

5. Нормативно-правові акти можуть бути доведені до відома населення в інших засобах масової інформації лише після їх офіційного оприлюднення відповідно до цього Порядку.

Нормативно-правові акти, опубліковані в інших засобах масової інформації, мають інформаційний характер і не можуть бути використані для офіційного застосування.

 

Порядок оприлюднення правових актів індивідуальної дії та

набрання ними  чинності

1. Правові акти індивідуальної дії набирають чинність з моменту їх підписання головою районної ради (заступником голови районної ради) та надсилаються відповідним фізичним та юридичним особам для їх виконання, а також оприлюднюються державною мовою в мережі інтернет на офіційному веб-сайті районної ради.

Перелік відповідних підприємств, установ, організацій, посадових осіб, яким надсилаються прийняті районною радою правові акти індивідуальної дії, визначається загальним відділом виконавчого апарату районної ради.  

2. При зверненні громадян з письмовою заявою про видачу копій таких актів, загальний відділ виконавчого апарату районної ради розглядає цю вимогу та забезпечує його виконання у встановлені чинним законодавством терміни.

 

Порядок оприлюднення проектів регуляторних актів

1. Кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

 

2. Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється державною мовою в мережі інтернет на офіційному веб-сайті районної ради, або районної державної адміністрації, або в районній газеті «Нові горизонти» не пізніше п’яти робочих днів з дня розміщення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта в районній газеті «Нові горизонти».

 

3. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта повинно містити:

— стислий виклад змісту проекту;

— поштову та електронну, за її наявності, адресу розробника проекту;

— інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу (адреса офіційного веб-сайту в мережі Інтернет, або назву засобу масової інформації), де опубліковано чи розміщено проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу;

— інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань;

— інформацію про спосіб надання фізичними та юридичними особами зауважень та пропозицій.

 

Порядок оприлюднення регуляторних актів та набрання

ними чинності

1. Регуляторні акти, прийняті районною радою, набирають чинність з дня їх офіційного оприлюднення шляхом розміщення державною мовою в районній газеті «Нові горизонти».

2. Регуляторні акти районної ради підлягають офіційному оприлюдненню не пізніш як у десятиденний строк після їх підписання головою районної ради (заступником голови районної ради).

3. Регуляторні акти можуть бути доведені до відома населення в інших засобах масової інформації лише після їх офіційного оприлюднення відповідно до вимог цього Порядку.

Регуляторні акти, опубліковані в інших засобах масової інформації, мають інформаційний характер і не можуть бути використані для офіційного застосування.  

4. Витрати, пов’язані з оприлюдненням регуляторних актів, фінансуються за рахунок розробників проектів регуляторних актів або регуляторних органів, які оприлюднюють ці акти.

 

 Заступник голови районної ради                                                     В.М.Дворецький