Про затвердження Положення про порядок встановлення розміру плати та використання коштів, отриманих комунальною установою Коропської районної ради «Трудовий архів Коропського району» від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) за зберігання архівних документів

 

  

 У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(двадцять шоста сесія п’ятого скликання)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 18 грудня 2009 року

 

Про затвердження Положення про порядок встановлення розміру плати та використання коштів, отриманих комунальною установою Коропської районної ради «Трудовий архів Коропського району» від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) за зберігання архівних документів

  З метою створення єдиного механізму справляння плати за зберігання архівних документів комунальною установою Коропської районної ради «Трудовий архів Коропського району» та її використання, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 року № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів», наказу Державного комітету архівів від 20 травня 2004 року № 58, Положення про комунальну установу Коропської районної ради «Трудовий архів Коропського району», керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна  рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити Положення про порядок встановлення розміру плати та використання коштів, отриманих комунальною установою Коропської районної ради «Трудовий архів Коропського району» від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) за зберігання архівних документів» (додається).

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань розвитку підприємництва та спільної власності територіальних громад району  

 Голова районної ради                                                                           В. М. Куніцин

 

          ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням двадцять шостої  сесії  районної ради

п’ятого скликання від 18 грудня 2009 року  

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок встановлення розміру плати та використання коштів, отриманих комунальною установою Коропської районної ради «Трудовий архів Коропського району» від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) за зберігання архівних документів

 

Розділ І. Загальні положення

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Положення про комунальну установу Коропської районної ради «Трудовий архів Коропського району» (далі архів), керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998р. № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів», Наказом Державного комітету архівів від 20.05.2004 року № 58 з метою створення єдиного механізму справляння плати за зберігання архівних документів архівом та її використання.

 

1.2. Дія цього Положення поширюється на послуги, що надаються архівом:

—  зберігання документів з особового складу та документів тимчасового зберігання;

— надання рекомендацій підприємствам, установам і організаціям;

—  видача громадянам довідок про розмір заробітної плати та трудовий стаж.

 

1.3. Архів може надавати інші платні послуги згідно з переліком послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів».

 

Розділ ІІ. Порядок формування та встановлення розміру плати за зберігання архівних документів комунальною установою Коропської районної ради «Трудовий архів Коропського району».

 

2.1. Плата за зберігання архівних документів з особового складу та документів тимчасового зберігання, що надійшли архіву від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) є обов’язковим платежем.

 

2.2. За зберігання архівних документів встановлюється наступний розмір плати відповідно до опису справ, зданих на зберігання:

Найменування послуг

Розмір плати

1

Зберігання документів з особового складу 2 грн. за справу

2

Зберігання документів тимчасового зберігання 2 грн. за справу

3

Видача довідок громадянам про розмір заробітної плати та трудовий стаж Безкоштовно

4

Надання рекомендацій підприємствам, установам і організаціям Безкоштовно
 

2.3. Підприємства, установи і організації – джерела комплектування ліквідаційні комісії (ліквідатори) перераховують кошти за зберігання архівних документів на розрахунковий рахунок архіву відповідно до встановлених розмірів плати.

 

Розділ ІІІ. Порядок використання коштів, отриманих комунальною установою Коропської районної ради «Трудовий архів Коропського району» від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) та зберігання архівних документів.

 

3.1. Кошти, що надійшли архіву від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) за зберігання архівних документів використовуються відповідно до затвердженого кошторису на:

— розвиток архіву;

— придбання технічного обладнання;

— придбання канцелярських товарів та інше.

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                  В. М. Дворецький