Про внесення змін до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я   № 623

21 грудня 2018 року

смт. Короп

Про внесення змін до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 572 від 18 липня 2018 року «Про внесення змін до пункту 10 Методика розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції розподілу», Закону України «Про оренду державного та комунального майна» для забезпечення ефективного управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району керуючись 19, 20 частини 1 статті 43, частинами 4, 5 статті 60 та частиною 10 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а

  1. Внести зміни до регуляторного акту, рішення районної ради від 10 квітня 2014 року «Про Методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району», зокрема:

  • виключити пункт 4.3 розділу 4 «Порядок розрахунку розміру орендної плати у разі передачі майна в оренду бюджетним установам, закладам, організаціям, що фінансуються з бюджетів всіх рівнів та комунальним підприємствам районної ради»;

  • викласти розділ 5 у редакції: «5. Порядок розрахунку розміру орендної плати у разі передачі майна в оренду державним та комунальним закладам які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів

    5.1. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, установами, які утримуються за рахунок районного, державного бюджетів, районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами, територіальним органами Пенсійного фонду України, , робочими органами виконавчої дирекції та відділеннями Фонду соціального страхування України, регіональними та базовими центрами зайнятості Державної служби зайнятості, державними та комунальними закладами охорони здоров’я, музеями, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, національними художніми колективами та концертними організаціями, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують, місцевими організаціями Товариства Червоного Хреста України, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить одну гривню. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі місячних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.

    5.2. В даному випадку передача майна в суборенду забороняється».

  1. Орендодавцям майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району привести орендні відносини у відповідність до даного рішення

  1. Рекомендувати сільським, селищним радам прийняти відповідні рішення, щодо врегулювання орендних відносин майна комунальної власності

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко