Про направлення асигнувань за рахунок вільних залишків бюджетних коштів районного бюджету

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( двадцять восьма сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я   № 485

20 липня 2018 року

смт. Короп

Про направлення асигнувань за рахунок вільних залишків бюджетних коштів районного бюджету

За рахунок вільних залишків бюджетних коштів районного бюджету, який склався на 01 січня 2018 року, відповідно до частини 4 статті 14 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а:

  1. Виділити кошти з загального фонду районного бюджету у сумі 138 188,02 грн.
Головний розпорядник бюджетних коштів Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня Сума (грн.) Напрямок використання
Залишок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам :
1 Відділ освіти Коропської районної державної адміністрації 98432,42 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
2 Відділ освіти Коропської  районної державної адміністрації 39755,60 Передача коштів до бюджету роз-витку спеціального фонду на заку-півлю комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного континенту для початкових класів нової української школи
ВСЬОГО 138188,02

2  Виділити кошти зі спеціального фонду районного бюджету в сумі 2417,40 грн.:

Головний розпорядник бюджетних коштів Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня Сума (грн.) Напрямок використання
1 Відділ освіти Коропської  районної державної адміністрації 2417,40 Співфінансування  в розмірі 10 відсотків на закупівлю комп’ютер-ного обладнання відповідного му-льтимедійного континенту для початкових класів нової української школи
ВСЬОГО 2417,40

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко