Про звіт про виконання районного бюджету за два квартали 2018 року

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( двадцять восьма сесія сьомого скликання )

 

Р І Ш Е Н Н Я   № 482

20 липня 2018 року

смт. Короп

Про звіт про виконання районного бюджету за два квартали 2018 року

Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а:

 1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за два квартали 2018 року:
  • по доходах у сумі 95296,9 тис.грн., в тому числі по доходах загального фонду районного бюджету у сумі 94113,1 тис.грн. та по доходах спеціального фонду районного бюджету у сумі 1183,8 тис.грн.
  • по видатках у сумі 93675,9 тис.грн., в тому числі по видатках загального фонду районного бюджету у сумі 91815,1 тис.грн. та по видатках спеціального фонду районного бюджету у сумі 1860,8 тис.грн.
 1. Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко

Додатки (Виконання 1-ше півріччя)

Виконання районного бюджету за І півріччя  2018 року

    До районного бюджету  протягом 6 місяців 2018 року надійшло власних закріплених  податків та зборів у сумі 3299,6 тис. грн. при запланованих 3094,0 тис. грн. або 106,6 відсотка до плану на відповідний період та офіційних трансфертів у сумі 90813,5 тис. грн.

    Разом до доходної частини загального фонду районного бюджету  надійшло 94 113,1 тис. грн., що становить до плану на звітний період 98%. Відсоток у структурі доходів загального фонду власних надходжень становить – 3,5%.

    З Державного бюджету надійшло:

 • базової дотації в сумі 2317,1 тис. грн. (100% бюджетних призначень);
 • додаткової дотації на утримання закладів освіти та охорони здоров`я надано в розмірі 5312,8 тис. грн.;
 • освітньої субвенції – 7635,3 тис. грн.;
 • медичної субвенції – 3235,4 тис. грн.

    З обласного бюджету надійшли трансферти за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету у загальній сумі 72312,9 тис. грн. з них :

 • субвенція на виплату пільг та субсидій – 45590,0 тис. грн. (з них 2417,9 на тверде паливо);
 • субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми у сумі 14621,6 тис. грн.;
 • субвенція на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення – 669,5 тис. грн.;
 • субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавленого батьківського піклування 1422,9 тис. грн.; 
 • інша субвенція надійшла в сумі 2133,9 тис. грн.

    Власних податків і зборів у порівнянні з відповідним періодом 2017 року отримано на 9,2 тис. грн. менше за рахунок зменшення неподаткових надходжень. В результаті проведеної оптимізації державної служби в райдержадміністрації скорочені штатні посади спеціалістів адмінцентру та відділу реєстрації майнових прав. За 6 місяців 2018 року маємо невиконання запланованих надходжень адміністративного збору у сумі 104,5 тис. грн.

    Найсуттєвішим  (89,6%) у власних надходженнях  залишається податок та збір на доходи фізичних осіб і становить 2956,4 тис. грн. що на 486 тис. грн. більше від надходжень відповідного періоду минулого року. Від збільшення мінімальної заробітної та прожиткового мінімуму з 01 січня 2018 року відповідно збільшились податки та збори у грошовому еквіваленті.

    Податку на прибуток підприємств надійшло 329,5 тис. грн., що становить 117,7% бюджетних призначень на звітний період 2018 року та 51 відсоток до надходжень минулого року.

    Надходження по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень становлять 13,7 тис. грн.

    Протягом звітного періоду доходи спеціального фонду районного бюджету склали 1183,8 тис. грн. це сума власних надходжень бюджетних установ, в тому числі за рахунок надходжень плати за послуги залучено – 302,1 тис. грн., інших джерел  – 881,7 тис. грн., з яких  благодійні внески, гранти та дарунки 811,6 тис. грн. та кошти отримані для виконання цільових заходів 70 тис. грн.

Видатки

    Видатки районного бюджету проведені протягом звітного періоду становлять 93675,9 тис. грн. В тому числі видатки загального фонду – 91815,1 тис. грн., спеціального – 1860,8 тис. грн. Найбільшу питому вагу в загальному обсязі видатків загального фонду районного бюджету займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 69,3%, на освіту – 12,8%, охорону здоров’я -14,2%, культуру – 1,7%.

    Протягом звітного періоду з обласного бюджету додатково районному бюджету перераховано 2486,1 тис. грн. дотації на утримання загальноосвітніх закладів і охорони здоров’я. За рахунок цих надходжень повністю профінансовано енергоносії поточного опалювального періоду лікарні, первинному центру та школам у сумі 1147,4 тис. грн.. Виплачена заробітна плата технічному персоналу ЗОШ, оплачені інші видатки на утримання шкіл у загальній сумі 1338,7 тис. грн.

    Видатки загального фонду, не враховуючи трансфертів на соціальний захист, з урахуванням медичної та освітньої галузей,  становлять 29511,1 тис. грн.

    На заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету, направлено 24475,0 тис. грн., що становить 82,9%  у структурі видатків за економічною класифікацією. Сума фактичних нарахувань за 6 місяців з урахуванням зареєстрованої заборгованості, що склалася на 01.07.2018 на дані цілі склала 28416,4 тис. грн. На енергоносії використано 3173,8 тис. грн., на харчування 143,5 тис. грн.. на медикаменти 582 тис. грн., разом на захищені видатки з початку року направлено і використано 28374,3 тис. грн. або 96 відсотків усіх видатків районного бюджету.

    Ситуація щодо забезпечення бюджетними коштами основних   соціальних видатків, особливо заробітної плати залишається напруженою.

    Станом на 1 липня 2018 року кредиторська заборгованість із заробітної плати з нарахуваннями бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету зареєстрована у сумі 3941,4 тис. грн. (86% місячного фонду оплати праці червня). Дефіцит коштів на виплату заробітної плати по району  до кінця 2018 року становить близько 10,2 млн. грн. (3,2 місячних фондів). Найпроблемнішими залишаються виплати заробітної плати в галузі охорони здоров’я,  наявний дефіцит коштів на 2018 рік становить орієнтовно 3,9 млн. грн.

    Протягом звітного періоду забезпечено безперебійне харчування дітей в школах району; харчування хворих та  придбання медикаментів першої необхідності в лікарні.

    Вартість харчування 1 учня 1-4 класів  та дітей батьки яких перебувають в зоні АТО, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування становить 5 грн. 50 коп. за рахунок загального фонду бюджету.

    Фактичні видатки одного ліжко-дня склали на харчування 7,32 грн. (в т.ч. ЗФ 5,56 грн.), на медикаменти 20,25 грн. (в т.ч. ЗФ 4,39 грн.).

    Крім коштів, що були направлені з районного бюджету  на поточні видатки установ, на капітальні видатки  протягом звітного періоду  за рахунок відповідного цільового фінансування з державного та місцевого бюджету спрямовано 889,0 тис. грн. з них:

 • за перерахунок кошторисної документації в ціни 2018 року для  ремонту дитячої консультації – 11,2 тис. грн.;
 • для забезпечення належних умов проведення медичної реформи на придбання комп’ютерного обладнання і предметів довгостроково користування первинній медичній допомозі – 185,4 тис. грн.;
 • за рахунок спонсорської допомоги придбано пральну машину для лікарні на суму 10,0 тис. грн.;
 • за рахунок платних послуг придбано ноутбук для музичної школи на суму 12,9 тис. грн.;
 • на придбання житла інваліду 2 групи який брав участь в антитерористичних операціях (Негрій О.М. житель смт. Короп) – 669,5 тис. грн.

Органи місцевого самоврядування

    По загальному фонду протягом звітного періоду на утримання органу місцевого самоврядування використано кошти у сумі 976,1 тис. грн. На  заробітну плату з нарахуваннями направлено 687,1 тис. грн., або 70,3% у структурі видатків за економічною класифікацією, на енергоносії – 225,0 тис. грн. або 23,1% загального обсягу фінансування.

Освіта

    Галузь профінансована в сумі 10751,5 тис. грн., що становить 51,0% запланованих річних бюджетних призначень. Станом на 1 липня 2018 року зареєстрована кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати у сумі 170,5 тис. грн.

    Витрати на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 9515,1 тис. грн.,   витрати на енергоносії по даній галузі становлять 766,4 тис. грн. або 89,8 % в загальній сумі видатків загального фонду за економічною класифікацією.

    На харчування учнів у шкільних закладах  направлено 143,5 тис. грн. загального фонду. Вартість харчування 1 учня 1-4 класів  та дітей батьки яких перебувають в зоні АТО , дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування становить за рахунок зального фонду бюджету 5,50 грн.. У пришкільних таборах відпочинку було оздоровлено 208 дітей. Із загального фонду направлено на дані видатки 52,4 тис. грн., або 18 грн. на кожну дитину за один день перебування, додатково за рахунок спонсорських коштів профінансовано харчування у пришкільних таборах на 17,6 тис. грн. Разом вартість харчування однієї дитини склала 24 грн. за один день перебування в пришкільному таборі.

    За рахунок надходжень батьківської плати та благодійних внесків до спеціального фонду установ освіти видатки звітного періоду склали 130,5 тис. грн., в тому числі на продукти харчування використано 82,4 тис. грн.

Охорона здоров’я

     Видатки  галузі „Охорона здоров’я” передбачені на перше півріччя 2018 року по загальному фонду в сумі 13 581,2 тис. грн., виконання становить 13 042,8 тис. грн. або 96,1% планових призначень. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року видатки на утримання збільшились на 1035,7 тис. грн.

    Заробітна плата з нарахуваннями та енергоносії, що спожиті закладами даної галузі становлять 10236 тис. грн. або 78,4 % в загальній сумі видатків загального фонду за економічною класифікацією. Станом на 1 липня 2018 року зареєстровано не виплачену заробітну плату за червень сумі 2436,6 тис. грн. або місячний фонд оплати праці.

    Оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано на суму 1892,7 тис. грн. або 14,5 % загальної суми видатків, найбільш питому вагу в даних видатках займає оплата теплопостачання – 1214,7 тис. грн.

    Видатки на медикаменти склали 98,6 тис. грн., на оплату пільгових рецептів для пільгової категорії (інвалідів АТО, інвалідів таких захворювань як епілепсія, паркенсон, серцеві та інші)  525,1 тис. грн., на харчування спрямовано 107,4 тис. грн. по загальному фонду та по спеціальному  187,6 тис. грн.

    Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет профінансовано у сумі 237,1 тис. грн., відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – у сумі 246,3 тис. грн.

    По  спеціальному фонду видатки профінансовані в сумі 579,8 тис. грн., з них за рахунок надходжень від платних послуг зубопротезування та медоглядів – 74,0 тис. грн. та за рахунок благодійних надходжень 565,3 тис. грн., з них 340,6 тис. грн.  направлено на придбання медикаментів (в основному для лабораторних досліджень та дизенфікуючі засоби).

    Фактичні видатки одного ліжко-дня склали на харчування 7,03 грн. (в т.ч. ЗФ 5,28 грн.), на медикаменти 17,44 грн. (в т.ч. ЗФ 3,63 грн.).

Соціальний захист та соціальне забезпечення

    Видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню по загальному фонду склали 63 627,4 тис. грн. (порівняно з видатками аналогічного періоду 2017 року + 12 330,3 тис. грн.) при запланованому рівні 65862,2 тис. грн. З них за рахунок трансфертів з державного бюджету виплачено допомогу незахищеним верствам населення та сім’ям з дітьми у сумі 13 217,2 тис. грн. та  перераховано за житлово-комунальні послуги і тверде паливо по пільгам і субсидіям 48 336,2 тис. грн.   Зареєстровано заборгованість з наданих пільг і субсидій у сумі 6 342,5 тис. грн.

    На утримання територіального центру, включаючи відділення денного перебування в смт.  Понорниця, використано 1 576,4 тис.  грн., сума коштів освоєна на 80,9%. На виплату заробітної плати з енергоносіями направлено 1 539 тис. грн. або 97,6 % від загальних видатків. Заборгованість станом на 1 липня 2018 року на заробітну плату з нарахуваннями зареєстровано у сумі 250,6 тис. грн.

    По спеціальному фонду кошти надійшли від наданих платних послуг на суму 74,3 тис. грн. та від благодійного фонду підтримки безпритульних та малозабезпечених громадян – 108,6 тис. грн.

    Пунктом гарячого харчування, який створено в смт. Понорниця, надано обідів для малозабезпечених громадян, пенсіонерів, інвалідів, які потребують захисту та допомоги на суму 98,2 тис. грн., вартість харчування одного людино-дня склала 22,74 грн. В середньому харчуються 35 людей.

    За рахунок коштів місцевих бюджетів здійснено видатки на загальну суму 472,9 тис. грн. з них направлено:

 • на фінансову підтримку районної ради ветеранів – 15,8 тис. грн.
 • на програми в галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей – 168,8 тис. грн., з них на утримання районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  – 153,6 тис. грн., на молодіжні програми  та програми соціального захисту дітей – 15,2 тис. грн.
 • на інші видатки соціального захисту населення, а саме на надання матеріальної допомоги, використано 47,6 тис. грн., на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 11,7 тис. грн.
 • на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку видатки склали 111,2 тис. грн.

Культура

    На утримання установ культури та школи естетичного виховання по загальному фонду  районного бюджету використано 2 547,1 тис. грн., що становить 82,9 % до планових призначень звітного періоду та більше на 87,5 тис. грн. від видатків проведених аналогічного періоду минулого року.

    На заробітну плату з нарахуваннями направлено 2268,2 тис. грн., на енергоносії – 238,4 тис. грн., або 98,4 відсотки всіх видатків.

    Видатки на галузь по спеціальному фонду проведені у сумі 105,3 тис. грн.

    На проведення заходів культурно-масового характеру фактично використано 15,3 тис. грн. коштів загального фонду.

Засоби масової інформації

    На утримання засобів масової інформації використано 61,2 тис. грн., що більше за видатки аналогічного періоду 2017 року на 9,2 тис. грн., на фінансування радіомовлення направлено 41,7 тис. грн., на висвітлення роботи виконавчих органів та органів місцевого самоврядування 19,5 тис. грн.

Фізична культура і спорт

    На утримання дитячої спортивної школи і здійснення заходів з фізичної культури і спорту по загальному фонду використано 62,7 тис. грн. що становить 71,5 % поточних кошторисних призначень з урахуванням змін. Станом на 01.07.2018 року зареєстровано заборгованість з оплати праці у сумі  41,4 тис. грн.

Видатки не віднесені до основних груп

    42,3 тис. грн. спрямовано на утримання комунального закладу районної ради «Трудовий архів Коропського району», 398,0 тис. грн. перераховано іншої додаткової дотації сільським радам, 12,5 тис. грн.. перераховано бюджету Коропської селищної ради на фінансування Програми  «Червоний хрест».

Витрачання коштів резервного фонду

    Кошти резервного фонду районного бюджету протягом 2-х кварталів 2018 року не витрачалися.