Про Порядок встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( двадцять шоста сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я   № 433

27 квітня 2018 року

смт Короп

Про Порядок встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району

З метою забезпечення охорони, впорядкування, своєчасного проведення  ремонтних робіт, збереження та використання пам’яток історії, архітектури, культури, археології та монументального мистецтва, дотримання чинного законодавства України щодо встановлення пам’ятних знаків (пам’ятників, меморіальних об’єктів, меморіальних та анотаційних дощок) на території Коропського району, регламентації діяльності з вшанування пам’яті визначних подій в історії району, України та видатних людей, які зробили вагомий особистий внесок у розвиток району та життєдіяльність яких тісно пов’язана з історією району, відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини», Закону України «Про культуру», керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а :

 1. Затвердити Порядок встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району (додаток 1).
 2. Затвердити Положення про комісію Коропської районної ради з питань встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району (додаток 2).
 3. Затвердити склад комісії з питань встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок, охорони культурної спадщини на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району (додаток 3).
 4. Рекомендувати сільським, селищним радам розробити та затвердити відповідні Порядки для об’єктів комунальної власності.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації

Голова районної ради                                                                    М.П.Мазуренко

Додаток 1

до рішення районної ради № 433 від 27 квітня 2018 року «Про Порядок встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району»

ПОРЯДОК

встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ   Коропського району 

   Встановлення пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ ї Коропського району є однією з форм увічнення пам’яті визначних подій в історії Коропщини, України та видатних людей, які зробили вагомий особистий внесок у розвиток Коропського району та життєдіяльність яких тісно пов’язана з історією міста.

Розділ 1. Загальні положення

   1.1. Порядок встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та анотаційних дощок на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району (далі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону культурної спадщини», Закону України «Про культуру» з метою увіковічення пам’яті видатних осіб України і вшанування визначних історичних подій, що відбулися в районі, підвищення туристичної привабливості району, формування та збереження його історико-культурного середовища, інформування гостей та мешканців про історію району.

   1.2. Порядок визначає:

 • підстави для прийняття рішень про встановлення пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок на території району;
 • порядок розгляду клопотань і ухвалення рішень про встановлення чи демонтаж пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок;
 • правила проектування, виготовлення та встановлення пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок;
 • порядок обліку пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок і відповідальність за їх стан та збереження;
 • порядок демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок.

   1.3. Основні поняття, що використовуються в Порядку:

   Пам’ятний знак-стела, обеліск, колона, пам’ятний камінь, монументально-декоративна або паркова скульптура тощо, що встановлюються на території району, з метою вшанування визначних подій в історії району та пам’яті діячів місцевого значення.

   Меморіальна дошка-пам’ятний знак у вигляді плити, встановлений на нерухомих об’єктах чи пам’ятних місцях, декоративних каменях із текстом, що розкриває зв’язок об’єкта з історичними подіями чи визначними діячами.

   Меморіальні дошки і пам’ятні знаки виготовляються фахівцями за погодженим проектом ініціаторами встановлення.

   Анотаційна дошка-дошка, що встановлюється на фасаді пам’ятки архітектури, історії або культури і містить інформацію про цей об’єкт культурної спадщини чи вулиці, що названа на честь видатної особи.

   1.4.Вимоги цього Положення є обов’язковими для всіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, місцевих осередків політичних партій, творчих спілок, громадських об’єднань, трудових колективів та ініціативних груп, які пропонують встановлення пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних  дощок на території району.

Розділ ІІ. Підстави для прийняття рішень про встановлення пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних  дощок

   2.1. Підставою для встановлення пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних  дощок є:

 • загальнозначущі події в історії району та особистий внесок видатної особистості в певну сферу діяльності, що приніс довготривалу користь державі та району;
 • наявність офіційно визнаних досягнень особи в державній, громадській, політичній, військовій, виробничій і господарській діяльності, в науці, техніці, літературі, мистецтві, культурі і спорті;
 • підтвердження історико-архівними і нагородними документами заслуг особи перед районом і Україною;
 • наявність архівних матеріалів або наукових досліджень, що вказують на зв’язок між видатною історичною подією, життям і діяльністю видатної особи та адресою встановлення пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної дошки.

Розділ ІІІ. Порядок розгляду клопотань і ухвалення рішень про встановлення, ремонт чи демонтаж пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок

   3.1. Право подачі клопотань про встановлення пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок, їх ремонт чи демонтаж належить підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності та підпорядкування, органам місцевого самоврядування, громадським організаціям, іншим юридичним особам та ініціативним групам з числа громадян району чисельністю не менше 100 осіб (далі ініціатор), які звертаються до районної ради з відповідною заявою, до якої додаються:

 • історична чи біографічна довідка про подію або видатну особу, яку пропонується для увічнення;
 • копії архівних, нагородних документів, що підтверджують достовірність і значущість події або заслуги особи, пам’ять про яку увічнюється;
 • документи, які підтверджують період проживання чи діяльності особи, пам’ять якої увічнюється, за певною адресою чи установою (підприємство, організація, тощо, пов’язані з діяльністю особи);
 • ескізний проект пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної дошки та проект тексту напису, погоджені комісією районної ради;
 • ескіз розміщення пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної дошки, розмір, матеріал та шрифт, погоджені з комісією районної ради;
 • фото-макет можливого місця встановлення;
 • лист-згода власника (балансоутримувача) будівлі;
 • згода родичів особи, пам’ять про яку увічнюється, на встановлення пам’ятного знаку, меморіальної дошки;
 • протокол засідання зборів, керівних органів підприємства, організації, установи, громадських утворень, тощо, щодо прийняття рішення про встановлення пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної дошки;
 • зобов’язання ініціатора про фінансування робіт по художньо-архітектурному проектуванню, виготовленню, встановленню і технічному забезпеченню урочистого відкриття пам’ятних знаків, меморіальної або анотаційної дошки;
 • погодження можливості встановлення пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної дошки на фасаді будівлі чи споруди, що є історичною пам’яткою з департаментом культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації.

   3.2. Заяви про встановлення пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок та додані до них документи реєструються у районній раді та направляються до розгляду питання на засіданні комісії з питань встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок, охорони культурної спадщини на території району (далі комісія).

   3.3. Комісія розглядає клопотання, що надійшли від ініціатора, а також формулює власні пропозиції.

   3.4. В результаті розгляду клопотань комісія приймає одне з таких рішень:

 • підтримати клопотання і рекомендувати районній раді прийняти рішення про установку пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної дошки;
 • відхилити клопотання, направити ініціатору мотивовану відмову;
 • рекомендувати ініціатору увічнити пам’ять події або діяча в інших формах, у тому числі установленням пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної дошки, скульптурного портрета, бюста, тематичної композиції в інтер’єрі або на закритій території й інформувати комісію про вибір рекомендованого рішення. У цьому випадку ініціатору необхідно погодити з комісією районної ради текст напису на дошці або текстову (інформативну) частину тієї форми увіковічення, що пропонується.

   3.5. Після ухвалення рішення комісія ради вносить проект рішення про встановлення пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної дошки на розгляд чергового засідання ради.

   3.6. Комісія має право ініціювати та рекомендувати встановлення пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок із увічнення пам’яті видатних осіб і вшанування визначних історичних подій, що відбулися в районі, за рахунок коштів районного бюджету в рамках відповідних цільових програм.

   3.7. Після прийняття відповідного рішення ради ініціатор зобов’язаний виконати всі вимоги, передбачені цим рішенням, а саме:

 • здійснити заходи з приведення у належний стан фасаду будівлі, прилеглої території, де має бути встановлено пам’ятний знак, меморіальну або анотаційну дошку (за потребою);
 • забезпечити організацію урочистого відкриття пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної дошки;
 • здійснити заходи з передачі пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної дошки до спільної власності територіальної громад сіл, селищ Коропського району.

   3.8. Комісія може прийняти рекомендації щодо збереження або демонтажу самовільно встановлених пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок згідно зі встановленою процедурою. В разі рішення комісії про збереження пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дошок комісія ради готує відповідний проект рішення ради про дозвіл на збереження пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок. В разі рішення комісії про демонтаж самовільно встановлених пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок демонтаж (здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього положення).

 Розділ ІV. Правила проектування, виготовлення та встановлення пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок

   4.1. Пам’ятні знаки, меморіальні та анотаційні дошки встановлюються, не раніше, ніж через один рік після історичної події або смерті особи, пам’ять якої увічнюється. На осіб, яким присвоєно звання Героїв України; які загинули під час проходження військової служби за призовом, мобілізацією чи за контрактом обмеження по термінах не поширюється.

   4.2. Написи на пам’ятних знаках, меморіальних і анотаційних дошках подаються українською мовою в простій, стислій формі без скорочень. Написи, пов’язані з діячами інших національних культур, можуть також дублюватися мовою народу, до якого належить особа, пам’ять якої увічнюється.

   4.3. Текст на пам’ятних знаках, меморіальних і анотаційних дошках повинен містити стислу характеристику події, якій присвячений знак, вказувати на зв’язок події з даною адресою, де встановлений пам’ятний знак, меморіальна або анотаційна дошка, та на дати, які визначають період, протягом якого видатна особа або подія були пов’язані з цією адресою. У тексті обов’язково вказується прізвище, ім’я та по батькові видатної особи, на честь якої встановлюється пам’ятний знак, меморіальна або анотаційна дошка.

   4.4. Текст анотаційної дошки, що встановлюється на пам’ятках архітектури, історії або культури, повинен містити:

 • вид та категорію об’єкта культурної спадщини;
 • повне найменування об’єкта культурної спадщини у відповідності з його написанням у Державному реєстрі нерухомих пам’яток України;
 • відомості про час виникнення або дату створення об’єкта культурної спадщини та (або) дату історичної події, пов’язаної з пам’яткою.

   4.5. Текст меморіальних дошок, що встановлюються на вулицях, які названі на честь визначних осіб чи історичних подій, повинен містити характеристику історичної події або періоду життя (діяльності) громадянина, на честь якого названа вулиця, площа, сквер, з повним зазначенням його прізвища, імені, по батькові та років життя.

  4.6. Розмір меморіальних і охоронних дошок визначається обсягом інформації, що на них розміщується, наявністю портретного зображення, декоративних елементів і повинен бути сумірний будівлі або споруді, на якій встановлюється, але не більше 50×100 см.

  4.7. Не допускається встановлення меморіальних і охоронних дошок на фасадах старих або аварійних будинків.

  4.8. У випадку втрати історичної будівлі або повної втрати будинком автентичності допускається встановлення меморіальної або анотаційної дошки особі, яка мешкала в історичній будівлі або історичній події, на новому або оновленому будинку.

  4.9. Ескізний проект пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дошок повинен відображати місце встановлення, розміри, матеріал, шрифт, деталі зображення. Проектне рішення має відповідати архітектурним вимогам місцевості чи будівлі, де вони встановлюються, передбачати виготовлення пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дошок з довготривалих матеріалів-мармуру, граніту, металу та відповідати художньому рівню.

Розділ V. Порядок обліку пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок і відповідальність за їх стан та збереження

   5.1. Всі пам’ятні знаки, меморіальні і анотаційні дошки, встановлені на території району, в тому числі-встановлені на внутрішніх територіях підприємств, установ і організацій, підлягають обов’язковому обліку та передачі  власнику будівлі/території, на якій встановлюється пам’ятний знак, меморіальна або анотаційна  дошка. Власник своїм рішенням визначає балансоутримувача пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дошок.

   5.2. Облік та інвентаризацію пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дошок здійснює комісія районної ради. Облікова інформація має містити:

 • копію розпорядчого документа про встановлення пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної дошки;
 • копію затвердженого тексту напису;
 • копію затвердженого ескізу (проекту);
 • фото пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної дошки;
 • відомості про автора, розміри та матеріал пам’ятного знаку, меморіальної або охоронної дошки;
 • охоронний договір та акт технічного стану;
 • відомості про балансоутримувача пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної дошки.

   До основної інформації може бути додано додаткову інформацію (матеріали розгляду на засіданні комісії тощо).

   5.3. У разі, коли у встановленого пам’ятного знаку, меморіальної і анотаційної дошки відсутній балансоутримувач, комісія ініціює питання щодо прийняття їх до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району та визначення балансоутримувача.

   5.4. Контроль за збереженням, технічним санітарним та естетичним станом пам’ятних знаків, меморіальних і охоронних дощок покладається на їх балансоутримувачів.

   5.5. Реставрація або відновлення пам’ятних знаків, меморіальних або анотаційних дощок здійснюється балансоутримувачем за погодженням з комісією районної ради.

   5.6. Пам’ятні знаки, меморіальні та анотаційні дошки можуть бути визначені пам’ятками монументального мистецтва (якщо мають високу художню цінність) у порядку, визначеному чинним законодавством України.

   5.7. Балансоутримувач зобов’язаний здійснювати охорону прилеглої території, не допускати розміщення МАФ-ів, тимчасових споруд або рекламних елементів, які перешкоджатимуть огляду пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної дошки.

Розділ VI. Порядок демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок

   6.1. Демонтаж пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дошок відбувається:

 • при потребі виконання ремонтних та реставраційних робіт будівлі, споруди, на яких розташовані меморіальні і анотаційні дошки, на період проведення вказаних робіт;
 • при відсутності правовстановлюючих документів на встановлення пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної дошки;
 • на виконання вимог чинного законодавства України.

   6.2. При необхідності проведення демонтажу для ремонтно-реставраційних робіт балансоутримувач звертається до комісії районної ради з листом-зобов’язанням, в якому прописується причина демонтажу, зазначаються відповідальні виконавці, строки та місце зберігання пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок на період проведення робіт.

   6.3. Про демонтаж пам’ятного знаку, меморіальної або анотаційної дошки складається акт, який підписують відповідальна сторона з проведення робіт (юридична або фізична особа), уповноважені представники районної ради.

   6.4. При відсутності правовстановлюючих документів на встановлення пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок комісією районної ради здійснюються заходи з виявлення осіб, які самовільно вчинили зазначені дії, та готується акт про виявлення самовільно встановлених пам’ятних знаків, меморіальних анотаційних дощок та підтверджуючі фотоматеріали для розгляду на засіданні ради.

   6.5. За рішенням ради комісія ради готує звернення до правоохоронних органів для виявлення осіб, які без відповідного дозволу встановили пам’ятні знаки, меморіальні та анотаційні дошки, для розгляду факту встановленого правопорушення. Особи, які без відповідного дозволу встановили пам’ятний знак, меморіальну або анотаційну дошку, повинні провести демонтаж в термін, визначений рішенням ради.

   6.6. Демонтаж пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок, встановлених як самовільно, так і за рішенням районної ради, здійснюється відповідно до рішення Коропської районної ради.

   6.7. При знесенні будинка, на якому встановлена меморіальна або анотаційна дошка, остання передається на зберігання до районної ради, або, при узгодженні із забудовником, може бути вмонтована у стіну новобудови, яку зведено на місці знесеного будинка. В окремих випадках забудовник зобов’язується встановити на зведеній будівлі нову меморіальну або анотаційну дошку, виготовлену відповідно до вимог даного Порядку.

   6.8. Демонтаж або перенесення пам’ятних знаків, меморіальних та анотаційних дощок з метою розміщення інформаційно-рекламних об’єктів, не допускається.

VІІ. Порядок вирішення спорів

   7.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні вимог даного Порядку, вирішуються шляхом переговорів або згідно з чинним законодавством.

VІІІ. Прикінцеві положення

   8.1. Зміни та доповнення до цього Порядку вносяться рішенням районної ради.

Заступник голови районної ради                                                          В.М.Дворецький

Додаток 2

до рішення районної ради № 433 від 27 квітня 2018 року «Про Порядок встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району»

Положення

про комісію Коропської районної ради з питань  встановлення, обліку

та демонтажу пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів

та анотаційних дощок на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району

    Комісія Коропської районної ради з питань встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району (далі-Комісія) створюється з метою забезпечення охорони, впорядкування, своєчасного проведення ремонтних робіт, збереження та використання пам’яток історії, архітектури, культури, археології та монументального мистецтва, дотримання чинного законодавства України щодо встановлення пам’ятних знаків (пам’ятників, меморіальних об’єктів, меморіальних та анотаційних дощок) на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, регламентації діяльності з вшанування пам’яті визначних подій в історії району, України та видатних людей, які зробили вагомий особистий внесок у розвиток Коропського району та життєдіяльність яких тісно пов’язана з історією району.

   Комісія утворюється на строк повноважень ради.

 1. Комісію очолює за посадою заступник голови районної ради, який скликає і веде засідання Комісії, дає доручення членам Комісії, представляє Комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу з реалізації висновків та рекомендацій комісії.
 2. До складу Комісії включаються депутати Коропської районної ради, історики, мовознавці, краєзнавці, архітектори, громадські діячі, представники творчих спілок та громадських організацій та інші особи відповідно до рішення Коропської районної р
 3. Робота Комісії проводиться гласно. У засіданнях Комісії можуть брати участь депутати районної ради, представники засобів масової інформації, громадськості та фахівці.
 4. Голова, заступник голови, секретар та члени Комісії працюють на громадських засадах.
 5. Засідання Комісії скликається по мірі надходження клопотань з пропозиціями щодо встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок або з ініціативи голови районної ради, голови чи членів Комісії.
 6. Засідання вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Комісії.
 7. За результатами вивчення і розгляду питань Комісія готує висновки та рекомендації у формі рішень.
 8. Рішення Комісії вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало не менше половини членів від загального складу комісії.
 1. Рішення Комісії підписуються головою Комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем Комісії.
 2. Протоколи засідань Комісії підписуються головою та секретарем Комісії.
 3. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює апарат Коропської районної ради

Заступник голови районної ради                                                         В.М. Дворецький

Додаток 3

до рішення районної ради № 433 від 27 квітня 2018 року «Про Порядок встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району»

Склад

комісії з питань встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок, охорони культурної спадщини на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району

Дворецький Віктор Миколайович Заступник голови районної ради, голова комісії
Головешко Іван Олексійович голова постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації, заступник голови комісії
Кеда Людмила Іванівна Головний спеціаліст організаційного відділу виконавчого апарату районної ради з питань юридичного забезпечення та комунального майна, секретар комісії
члени комісії
Бондаренко Володимир Миронович Голова постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, ін-вестиційної діяльності, підприємництва та спіль-ної власності територіальних громад району
Михалишин Володимир Степанович Голова постійної комісії районної ради з питань регулювання земельних відносин, розвитку сільськогосподарського виробництва та охорони навколишнього середовища
Семенов Сергій Михайлович Начальник відділу культури і туризму районної державної адміністрації (за згодою)
Губський Олександр Федорович Директор Коропського регіонального історико-археологічного музею (за згодою)
Касьяненко Григорій Володимирович Науковий співробітник історико-археологічного музею (за згодою)
Михайленко Валентина Микитівна Краєзнавець, член Національної спілки краєзнавців України (за згодою)
Стещенко Наталія Вікторівна Виконуюча бов’язки завідувача сектору містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністраці (за згодою)

Аналіз регуляторного впливу

рішення районної ради «Про Порядок встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок на території Коропської селищної ради»

   Назва регуляторного акта: рішення Коропської районної ради «Про Порядок встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району».

   Регуляторний орган: Коропська районна рада.

   Розробник документа: постійна комісія районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації

   Контактний телефон: 2-14-98.

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом прийняття рішення

   Прийняття рішення Коропської районної ради «Про Порядок встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району» викликане необхідністю відначення історичних, культурно-мистецьких, суспільно-політичних подій в історії Коропщини та України в цілому, вшанування пам’яті видатних людей, що мають визнані досягнення у державній, суспільній, політичній, військовій, виробничій і господарській діяльності, в науці, техніці, літературі, мистецтві, культурі та спорті, які внесли особистий внесок в певну сферу діяльності, на довготривалу користь Коропщині та Україні.

   Регуляторний акт — рішення Коропської районної ради «Про Порядок встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району» потрібний для врегулювання взаємовідносин, що виникають у при проведені процедур встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району.

 1. Визначення цілей регулювання

   Ціль прийняття даного регуляторного акту це прийняття механізму врегулювання процедури встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району. Даний механізм у дійсний час не врегульований

 1. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу

   Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін. Дана альтернатива неприйнятна так, як збереження існуючого стану, залишить проблему не вирішеною. Це створить правову невизначеність у відносинах.

   Друга альтернатива – залишити дану ситуацію без врегулювання на рівні районної ради і в подальшому керуватись нормативними і правовими актами держави. Дана альтернатива є неприйнятною так як проблема не може бути в повній мірі розв’язана за допомогою діючих нормативно-правових актів, оскільки існуючі акти містять обмеженні та часткові норми, що не спрямовані на нормативне врегулювання проблеми у Коропській районній раді.

   Третій варіант – прийняття запропонованого регуляторного акта.

   Даний варіант є актуальним та адекватним ситуації, що склалася та досягає регулювання відносин і дає змогу нормативного забезпечення реалізації районною радою повноважень, згідно з Закоом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 1. Механізм та заходи для розв’язання проблеми

   Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу, пропонується прийняти районною радою рішення районної ради «Про Порядок встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району».

   Ступінь ефективності регуляторного акта є високою, оскільки встановлюється механізм реалізації громадою права на увіковічування пам’яті, визнання та вшанування історичних подій та внесків видатних осіб у життєдіяльність краю та держави, що сприятиме досягненню поставлених цілей регулювання.

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення цілей.

   Прийняття рішення районної ради «Про Порядок встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району» дасть можливість:

 • підвищити ефективність управліня майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району;
 • нормативно внормувати процедуру і порядок встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району;
 • забезпечити високу вірогідність досягнення поставлених цілі.

   Запровадження регуляторного акта не потребує фінансування.

 

 1. Очікувані результати прийняття регуляторного акта. Вигоди та витрати.

   В результаті прийняття регуляторного акта, рішення районної ради «Про Порядок встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району» буде встановлено правовий механізм увічнення пам’яті та вшанування видатних особистостей, подій шляхом встановлення пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок і дасть можливість для реалізації права право на увічнення, визнання та вшанування пам’яті про історичні події та видатних людей. Сфера впливу регуляторного акта поширюється на об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району.

   Витрати органів органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадян на реалізацію регуляторного акта не предбачаються

 1. Строк дії регуляторного акта

   Строк дії регуляторного акта не обмежений. У разі виникнення потреби, у зв’язку зі зміною чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності, при необхідності будуть вноситися зміни до запропонованого регуляторного акта.

 1. Показники результативності регуляторного акта

   Показником результативності регуляторного акту є впорядкованість та нормативне врегулювання порядку встановлення пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок на території Коропського району на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, Коропського району.

 1. Заходи з відстеження результативності акта.

   Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності.

   Повторне відстеження результативності акта буде здійснюватись через рік після вступу у дію регуляторного акта.

   Періодичні відстеження будуть здійснюватись раз на три роки.

   Повідомлення про оприлюднення регуляторного акта публікується у газеті «Нові горизонти».

   Зауваження та пропозиції до проекту приймаються організаційним відділом виконавчого апарату районної ради протягом місяця з дати його оприлюднення на паперових та електронних носіях за адресою:

   16200, смт. Короп, вул. М.Кибальчича, 1, тел/факс. 2-13-87, тел.2-17-90, ел.адреса: kprada@ukr.net.

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Постійна комісія з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів,  фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації

23 лютого 2018 року

смт.Короп

Про схвалення регуляторного акту районної ради «Порядку встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району»

 

Керуючись статтею 21 «Положення про постійні комісії районної ради», затвердженого рішенням районної ради №8 від 24 листопада 2015 року «Про затвердження Положення про постійні комісії районної ради», постійна комісія

в и р і ш и л а

 1. Схвалити регуляторний акт районної ради «Порядок встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, пам’ятників, меморіальних об’єктів та анотаційних дощок на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району».
 2. Визначити, що даний регуляторний акт відповідає статтям 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року.
 3. Здійснити заходи, передбачені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року, щодо проведення регуляторної процедури з метою отримання відповідних зауважень та пропозицій від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Голова постійної комісії                                                                            І.О. Головешко