Про фінансовий план комунального підприємства «Коропське районне бюро технічної інвентаризації» Коропської районної ради на 2018 рік

 

 

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( дев’ятнадцята сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я   № 323

26 липня 2017 року

смт Короп

Про фінансовий план комунального підприємства «Коропське районне бюро технічної інвентаризації» Коропської районної ради на 2018 рік

 

    Розглянувши фінансовий план комунального підприємства «Коропське районне бюро технічної інвентаризації» Коропської районної ради на 2018 рік, відповідно до частини 2 статті 75 Господарського кодексу України, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила:

  1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Коропське районне бюро технічної інвентаризації» Коропської районної ради на 2018 рік. (додається)
  1. Постійній комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району контролювати хід виконання фінансового плану за підсумками звітного кварталу.

Голова  районної ради                                                                              М.П.Мазуренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням районної ради № 323 від 26 липня 2017 року

«Про фінансовий план комунального підприємства «Коропське районне бюро технічної інвентаризації»

Коропської районної ради на 2018 рік»

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального підприємства „Районне бюро технічної інвентаризації»

Коропської районної ради  на 2018 рік

Частина І. Формування чистого прибутку

Найменування показника Код Сума (грн.) Вик, за І кварт Вик.за II кварт Вик. за ІII кварт. Вик за ІVкварт.
1. Дохід (виручка) від реалізації (робіт,послуг) в т.ч. 001 359500 92000 85000 87500 95000
Непрямі податки та інші вирахування з доходу
Чистий дохід (виручка) від  реалізації послуг 359500 92000 85000 87500 95000
Первинна інвентаризація 156450 40150 36500 37500 42300
Поточна інвентаризація 121750 29600 29020 30550 32580
Підготовка документів по приватизації
Надання транспорту по доставці техніків 19300 5300 4500 4500 5000
Інші послуги (платні довідки,  експертна оцінка) 6200 16950 14980 14950 15120
Фінансові результати діяльності
Валовий прибуток (збиток) 130 20556 6582 6152 1310 6512
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 200 20556 6582 6152 1310 6512
Чистий прибуток (збиток) 210 16856 6582 6152 1310 6512
Податок на прибуток 211 3700 3700
збиток 212
Плановий розподіл чистого прибутку   220          
Відрахування частини прибутку від діяльності комунального підприємства Згідно рішення  районної ради    
Фонд розвитку виробництва 240 5942 5942
Фонд споживання 245 8171 8171
Резервний фонд 246 743 743
Відрахування цільового внеску до асоціації місцевих рад згідно рішення районної ради 247 2000 1000 1000
      Частина ІІ . Джерела формування та надходження коштів і напрями використання  
Найменування показника Код Сума (грн.) Вик, за І кварт Вик.за II кварт Вик. за ІII кварт. Вик за ІVкварт.
1. Чистий прибуток 270 16856 6582 6152 1310 6512
Амортизаційні відрахування. 290 3600 700 950 1250 700
Сплата поточних податкіз та обов’язкових платежів до бюджету, Всього 460 47225 10316 10803 11603 14503
Сплата поточних податкіз та обов’язкових платежів до місцевого бюджету, усього 47225 10316 10803 11603 14503
Податок на доходи громадян 43525 10316 10803 11603 10803
Податок на прибуток 490 3700 3700
Єдиний соціальний внесок  22 % 500 49104 11638 12188 13090 12188
Інші операційні витрати
Матеріальні витрати, усього 510 33960 7400 7210 9950 9400
у тому числі за видами
ПММ 510/1 20060 3900 4360 5800 6000
 Офісний папір, бланки,заправка та ремонт катриджів 510/2 3600 800 900 900 1000
канцтовари 510/3 1000 200 250 250 300
Придбання МШП 1000 500 500
запасні частини 8300 2000 1700 2500 2100
 Нематеріальні витрати, всього 20780 10680 1000 400 8700
опалення 511 18600 10000 600 8000
електроенергія 512 1400 500 200 200 500
Водопостачання, водовідведення 513 780 180 200 200 200
Витрати на оплату праці 520 223200 52900 55400 59500 55400
Відрахування  ЄСВ  22 % 530 49104 11638 12188 13090 12188
Амортизація 540 3600 700 950 1250 700
Інші 550 8300 2100 2100 2000 2100
Всього витрат 560 338944 85418 78848 86190 88488
                         

Частина III. Формування доходу від фінансових інвестицій

   Не передбачається

   Загальна інформація про фінансовий план.

   Фінансовий план підприємства розроблено на діючій законодавчій базі та у цінах на товари, роботи, послуги Бюро технічної інвентаризації, які подані на затвердження до Головного управління економіки Чернігівської ОДА. Фінансовий план підприємства потребує перегляду у випадку прийняття законодавчих актів, що матимуть вплив на розрахунки показників, зміни курсу валют, не погодження відповідними органами тарифів (цін) на послуги, не прийняття районною радою.

Начальник комунального підприємства       

„Коропське районне бюро технічної інвентаризації» 

Коропської районної ради                                                                                Ю.М.Федяй