Про фінансовий план комунального підприємства «Інформаційно-туристичний центр «Космос» Коропської районної ради на 2018 рік

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( дев’ятнадцята сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я   № 322

26 липня 2017 року

смт Короп

Про фінансовий план комунального підприємства «Інформаційно-туристичний центр «Космос» Коропської районної ради на 2018 рік

   Розглянувши фінансовий план комунального підприємства «Інформаційно-туристичний центр «Космос» Коропської районної ради на 2018 рік, відповідно до частини 2 статті 75 Господарського кодексу України, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила:

  1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Інформаційно-туристичний центр «Космос» Коропської районної ради на 2018 рік. (додається).
  1. Постійній комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району контролювати хід виконання фінансового плану за підсумками звітного кварталу.

Голова  районної ради                                                                              М.П.Мазуренко

 

Виконання фінансового плану комунального підприємства „Інформаційно-туристичний центр „Космос“ за 1 півріччя  2017 року
Частина I. Формування чистого прибутку
Найменування показника Код План Факт % виконання
1. Дохід (виручка) від основного виду діяльності 001 60,5 71,4 118
Чистий дохід (виручка) від основного виду діяльності 002 60,5 71,4 118
Дохід від оренди 003 68 78,4 115
Дохід від відшкодування (компослуг) 004 62,8 72,6 116
Усього доходів 005 191,3 222,4 116
2. Витрати
Собівартість реалізованої продукції (робіт послуг) 006 184,8 206,7 112
у тому числі:
Витрати паливо та енергію 007 130,8 135,0 103
Витрати на оплату праці 008 29,6 42,9 145
Відрахування на соціальні заходи 009 6,2 9,3 150
витрати на інші послуги (комунальні, фінансові) 010 10,4 13,1 126
Амортизація 011
Інші операційні витрати (побутова техніка та хімія, обладнання для ремоту) 012 7,8 6,4 82
Адміністративні витрати 013 39,9 73,9 185
у тому числі:
витрати на комунальні послуги 014 3,5 3,6 103
витрати та інші послуги (комунальні,фінансові) 015 2,6 2,7 104
Витрати на оплату праці 016 26,1 48,4 185
Відрахування на соціальні заходи 017 5,7 10,6 186
Інші операційні витрати (канцтовари) 018 2,0 8,6 430
Усього витрати 019 224,7 280,6 125
3. Фінансові результати діяльності      
Валовий прибуток (збиток) 020 -33,4 -58,2 174
Фінансовий результат від операційної діяльності 021 -33,4 -58,2 174
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 022 -33,4 -58,2 174
Чистий прибуток (збиток) 023 -33,4 -58,2 174
У тому числі: прибуток 024 -33,4 -58,2 174
збиток 025    
4. Планований розподіл чистого прибутку
Відрах. частини прибутку (доходу): 026
Відрахування частини прибутку від діяльності комунального підприємства 027
Відрахування до районної Асоціації місцевих рад 028
 
Частина II. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання
Найменування показника Код План Факт % виконання
   1. Амортизаційні відрахування. 029  
2. Приріст активів підприємства  
придбання (виготовлення) основних засобів 030  
3. Витрати, пов’язані з внесенням обов’язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів  
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, усього 031 1,2 1,9 158
у тому числі: сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету,  усього 032 1,2 1,9 158
з них: податок на прибуток 033
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до місцевого бюджету, усього 034 10,8 20,3 188
у тому числі: прибутковий податок з громадян 034/1 9,6 18,4 192
інші податки та обов’язкові платежі 034/2 1,2 1,9 158
5. Елементи операційних витрат
матеріальні затрати, усього 035 144,1 153,6 107
у тому числі придбані:
за прямими договорами 036 144,1 153,6 107
матеріальні затрати за видами:
Сировина та основні матеріали 037 144,1 153,6 107
паливо та енергія 038 134,3 138,6 103
допоміжні та інші матеріали 039 9,8 15,0 153
Витрати на оплату праці 040 55,7 91,3 164
Відрахування на соціальні заходи 041 11,9 19,9 167
Амортизація 042
Інші операційні витрати 043 13,0 15,8 122
Усього 044 224,7 280,6 125
 
Частина III. Формування доходу від фінансових інвестицій
Не передбачається.

Директор комунального підприємства„Інформаційно-туристичний центр „Космос“

Мальцева О.О.