Про фінансовий план комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення — Короп ФM» Коропської районної ради на 2018 рік

 

 

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( дев’ятнадцята сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я   № 321

26 липня 2017 року

смт Короп

Про фінансовий план комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення — Короп ФM» Коропської районної ради на 2018 рік

   Розглянувши фінансовий план комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення — Короп ФM» Коропської районної ради на 2018 рік, відповідно до частини 2 статті 75 Господарського кодексу України, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила:

  1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення — Короп ФM» Коропської районної ради на 2018 рік (додається).
  1. Постійній комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району та постійній комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації контролювати хід виконання фінансового плану за підсумками звітного кварталу.

Голова  районної ради                                                                              М.П.Мазуренко

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

рішенням районної ради № 321 від 26 липня 2017 року «Про фінансовий план комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення-Короп ФM» Коропської районної ради на 2018 рік»

 

 Фінансовий план

Комунального  підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення-Короп  ФM» Коропської районної ради на 2018 рік

Частина 1. Формування чистого прибутку

Найменування показника Код Сума (грн.) І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал
1. Дохід (виручка) від реалізації (робіт, послуг) 001 20000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
Чистий дохід (виручка) від реалізації (робіт,послуг) 010 20000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД: 011 20000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
У тому числі : інші доходи від операційної діяльності 029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     дотація 030 149952,00 38550,00 41100,00 33650,00 36652,00
Всього доходів 070 169952,00 43550,00 46100,00 38650,00 41652,00
 2.  Витрати
Собівартість реалізованої продукції   (робіт,послуг) у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД 080 20000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Частина 2. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

Найменування показника Код Сума (грн.) І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до місцевого бюджету, усього 50150,00 12400,00 13550,00 12100,00 12100,00
Податок на доходи громадян 463/1 21600,00 5200,00 6000,00 5200,00 5200,00
Податок на прибуток 490 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Відрахування ЄСВ 22 % 500 26500,00 6500,00 7000,00 6500,00 6500,00
Військовий збір 1,5% 501 1750,00 400,00 550,00 400,00 400,00
Інші операційні витрати
Матеріальні витрати, усього 510 4000,00 2200,00 600,00 600,00 600,00
В тому числі: канцтовари 510/1 1500,00 600,00 300,00 300,00 300,00
обслуговування обладнання 510/2 1500,00 600,00 300,00 300,00 300,00
        основні засоби,придбання МШП 510/3 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
Нематеріальні витрати,            
 нематеріальні витрати, усього 511 18002,00 6000,00 3000,00 3000,00 6002,00
 в тому числі: оплата зв’язку 512 2400,00 600,00 600,00 600,00 600,00
оплата оренди приміщення 513 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
оплата послуг трансляції радіопрограм 515 7200,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00
відшкодування комунальних послуг 516 8400,00 3600,00 600,00 600,00 3600,00
Витрати на оплату праці 520 94000,00 22000,00 28000,00 22000,00 22000,00
Витрати на відрядження 530 1800,00 450,00 450,00 450,00 450,00
Інші витрати 540 2000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Всього витрат 550 169952,00 43550,00 46100,00 38650,00 41652,00

Частина 3. Формування доходу від фінансових інвестицій     Не передбачається

Технічний директор                                                                                            О.В. Лебідь