Про внесення змін до рішення районної ради №230 від 23 грудня 2016 року «Про Програму проведення заходів щодо відзначення та нагородження громадян, трудових та творчих колективів, представництва керівництва районної державної адміністрації, районної ради та депутатів районної ради в заходах загальнодержавного і місцевого значення на 2017 рік»

 

 

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

( дев’ятнадцята сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я   № 319

 

26 липня 2017 року

смт Короп

Про внесення змін до рішення районної ради №230 від 23 грудня 2016 року «Про Програму проведення заходів щодо відзначення та нагородження громадян, трудових та творчих колективів, представництва керівництва районної державної адміністрації, районної ради та депутатів районної ради в заходах загальнодержавного і місцевого значення на 2017 рік»

 

    З метою забезпечення необхідних умов для відзначення та нагородження громадян чи колективів за досягнуті результати у відповідних галузях та сферах району, значні заслуги у науці, охороні здоров’я, за благодійницьку та активну громадську діяльність, досягнуті високі показники на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, представництва керівництва районної державної адміністрації, районної ради, депутатів районної ради в заходах загальнодержавного і місцевого значення, відповідно до рішення районної ради від 05 січня 2011 року «Про відзнаки районної ради», Бюджетного кодексу України, Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а :

  1. Внести наступні зміни до Програму проведення заходів щодо відзначення та нагородження громадян, трудових та творчих колективів, представництва керівництва районної державної адміністрації, районної ради та депутатів районної ради в заходах загальнодержавного і місцевого значення на 2017 рік, а саме:

    викласти в новій редакції:

  • рядки 9 та 9.1 Паспорту Програми, зокрема:
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього: 55,0 тис.грн
у тому числі:
9.1. коштів районного бюджету 55,0 тис.грн
  • абзац сьомий розділу ІІІ «Шляхи і засоби реалізації Програми, обсяги та джерела фінансування» та підрозділ «Ресурсне забезпечення Програми», зокрема:

    «Для виконання Програми обсяги фінансування з районного бюджету встановлюються в розмірі 55,0 тис грн., при цьому сума фінансування може уточнюватися при внесенні змін до районного бюджету.

     Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми Усього витрат на виконання Програми  
Обсяг ресурсів усього,  55,0 тис.грн.
у тому числі районний бюджет  55,0 тис.грн  
  • рядок п’ятий розділу VI. «Напрями діяльності та заходи Програми», зокрема:
Найменування заходу Відповідальний за виконання Джерела фінансуваня Загальний обсяг фінансування (тис. грн.)
Забезпечення участі Коропської районної ради в роботі Коропської районної Асоціації місцевих рад Районна рада Районний бюджет В межах затвердженого показника – 2,0
  1. Районній державній адміністрації передбачити кошти на фінансування даної Програми з врахуванням внесених змін.

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко