Про районну Програму роботи з обдарованою молоддю на 2017-2020 роки

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(дев’ятнадцята сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я   № 314

 

26 липня  2017 року

смт. Короп

Про районну Програму роботи з

обдарованою молоддю на 2017-2020 роки

    З метою виховання у молоді патріотичних і демократичних цінностей, створення умов для надання системної підтримки обдарованій молоді, її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а :

 1. Затвердити районну Програму роботи з обдарованою молоддю на 2017-2020 роки (додається).
 1. Районній державній адміністрації забезпечити організацію виконання заходів даної Програми та передбачити при внесенні змін до районного бюджету на 2017 рік, формуванні районних бюджетів на 2018, 2019, 2020 роки виділення коштів на її фінансування.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.

Голова районної ради                                                                               М.П. Мазуренко

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

роботи з обдарованою молоддю на 2017-2020 роки

    Оптимальне забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації, зокрема виявлення обдарованої молоді і надання їй різнобічної підтримки, є одним із пріоритетних напрямів політики нашої держави.

    Вирішення зазначених проблем можливе за умови збільшення рівня фінансування освіти, який сприятиме зміцненню стану матеріально-технічної бази навчальних закладів для покращення роботи зі здібними та обдарованими дітьми, впровадженню сучасних інноваційних технологій і засобів навчання, підвищення престижу науково-дослідницької праці.

    Необхідно також вирішувати проблему виїзду творчої та талановитої молоді за межі району у міста.

Мета та основні завдання Програми

    Програму розроблено на виконання Указів Президента України від 30 вересня 2010 року № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», від 30 вересня 2010 року № 927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», постанови Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2010 року № 88 «Про удосконалення роботи з обдарованими дітьми», Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099.

    Мета цієї Програми полягає у вихованні громадянина в дусі патріотизму та демократичних цінностей, у створенні умов для надання системної підтримки обдарованій молоді, її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку.

    Основними завданнями Програми є:

 • визначення основних напрямів роботи з обдарованою молоддю в районі, впровадження інноваційних методів роботи;
 • науково-методичний та психолого-педагогічний супровід виявлення відбору та підтримки обдарованої молоді, розроблення індивідуальних програм;
 • впровадження механізму адресної підтримки обдарованої молоді та її наставників;
 • забезпечення скоординованої діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів і громадських організацій із розвитку обдарованої молоді;
 • поглиблення співробітництва з питань сучасних педагогічних технологій виявлення, навчання і виховання обдарованої молоді;
 • сприяння підвищенню соціального статусу обдарованої молоді та її наставників;
 • забезпечення стимулювання обдарованої молоді та її наставників.

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми

    Для виконання Програми передбачається:

 • вивчення і запровадження сучасних методик виявлення, навчання та виховання обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки;
 • систематичне оновлення районного банку даних обдарованої молоді;
 • активне залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності в гуртках, факультативах, гуртках Малої академії наук учнівської молоді тощо;
 • популяризація здобутків обдарованої молоді, кращого педагогічного досвіду роботи з нею;
 • стимулювання обдарованої молоді та її наставників.

Очікувані результати, ефективність Програми

   Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

 • системну роботу з виявлення і відбору обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки;
 • скоординовану діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості та навчальних закладів, установ та організацій у роботі з обдарованою молоддю;
 • стимулювання обдарованої молоді, педагогічних і науково-педагогічних працівників, які проводять роботу з нею.

Матеріальне заохочення

   З метою підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді забезпечити виплату одноразових грошових премій:

 • учням, які стали переможцями обласних предметних олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в сумі від 300,00 грн. до 500,00 грн.;
 • учням, які стали переможцями Всеукраїнського етапу предметних олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в сумі від 400,00 грн. до 600,00 грн.;
 • учителям, які підготували переможця або призера обласних предметних олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у розмірі від 0,25% до 0,75% посадового окладу;
 • учителям, які підготували переможця або призера Всеукраїнського етапу предметних олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у розмірі 1 (одного) посадового окладу.

    Розмір грошової виплати переглядати щорічно.

    Запровадити стипендію голови районної державної адміністрації для обдарованих дітей, учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів – переможців Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань в розмірі 200,00 грн. щомісяця протягом календарного року.

Обсяги та джерела фінансування

     Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету в межах бюджетних призначень по галузі «Освіта» та інших джерел, незаборонених чинним законодавством України.

 

Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням

    Контроль за виконанням заходів даної Програми здійснює постійна комісія районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації, координацію – відділ освіти райдержадміністрації.

    Узагальнену інформацію про хід та результати виконання Програми відділ освіти райдержадміністрації подає щорічно до 25 грудня районній державній адміністрації.

Основні заходи щодо забезпечення виконання

районної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2017-2020 роки

 

 1. Підвищення рівня інформаційного та науково-методичного забезпечення педагогічних працівників
з/п Заходи Відповідальні виконавці Термін реалізації
1. Поповнити банк психодіагностичних методик, спрямованих на виявлення обдарованих дітей. Відділ освіти райдержадміністрації Постійно
2. Організувати семінари, семінари-практикуми, круглі столи, майстер-класи для вчителів району з питань інноваційних методів роботи з обдарованими дітьми та учнями. Відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів району Постійно
3.
Забезпечити підвищення фахового рівня педагогічних працівників шляхом залучення їх до участі у міжнародних програмах, конференціях, семінарах, тренінгах різного рівня з питань роботи з обдарованими дітьми.
Відділ освіти райдержадміністрації Постійно
4.
Організовувати та проводити семінари, консультації, «круглі столи» та інші форми методичної роботи для дітей та батьків з проблем розвитку здібностей та задатків дітей у навчальних закладах району.
Керівники загальноосвітніх навчальних закладів району Постійно
5.
Організовувати семінари-практикуми, майстер-класи для педагогічних працівників позашкільних закладів з питань обміну досвідом роботи з обдарованими дітьми.
Відділ освіти райдержадміністрації, керівники позашкільних навчальних закладів району Постійно
6.
Видавати інформаційні та методичні буклети про роботу творчих колективів районного центру дитячої творчості, секцій дитячо-юнацької спортивної школи.
Керівники позашкільних навчальних закладів району Постійно
7.
Створити та постійно поповнювати інформаційний банк даних про вчителів, працівників загальноосвітніх та позашкільних закладів, керівників гуртків, спортсменів, народних умільців, які результативно працюють з обдарованими дітьми та вивчати їх позитивний досвід.
Відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району Постійно
8.
Створити банк методичної літератури з питань роботи з обдарованими дітьми.
Відділ освіти райдержадміністрації Жовтень 2017 року
9.
Забезпечити педагогічних працівників, які працюють з обдарованими дітьми, нормативними, інструктивними, методичними та інформаційними документами.
Відділ освіти райдержадміністрації 2017 рік
10.
Популяризувати здобутки обдарованих дітей через місцеві засоби масової інформації.
Відділ освіти райдержадміністрації Постійно
 1. Виявлення обдарованих дітей і створення умов для їх розвитку
з/п Заходи Відповідальні виконавці Термін реалізації
1. Поповнювати дані районного банку даних обдарованих та здібних дітей. Відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів району Постійно
2. Здійснювати психолого-педагогічний супровід та соціальний патронаж обдарованих дітей. Відділ освіти райдержадміністрації Постійно
3.
Впроваджувати в практику систему ранньої і поетапної діагностики та своєчасного виявлення обдарованих дітей.
Відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів району Постійно
4.
Проводити роботу по виявленню, підтримці та супроводу обдарованих дітей серед дітей з обмеженими можливостями та особливими потребами.
Відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів району Постійно
5.
Виявляти та підтримувати обдарованих дітей, які належать до соціально незахищених категорій. Забезпечувати їх участь у конкурсах, фестивалях, заходах.
Відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів району Постійно
6.
Організовувати консультації для учнів та батьків учнів з проблем розвитку здібностей.
Відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів району Щорічно
7.
Проводити зустріч голів районної державної адміністрації, районної ради з обдарованими учнями району.
Відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів району Щорічно

 

 1. Організація навчально-виховного процесу у роботі з обдарованими дітьми
з/п Заходи Відповідальні виконавці Термін реалізації
1.
Розробити план заходів з удосконалення роботи з обдарованими дітьми у всіх навчальних закладах.
Керівники загальноосвітніх навчальних закладів району Вересень 2017 року
2. Розробити районний план заходів по роботі з обдарованою учнівською молоддю. Відділ освіти райдержадміністрації Вересень 2017 року
3.
Організовувати та проводити учнівські науково-практичні конференції.
Відділ освіти райдержадміністрації Щорічно
4.
Впровадити в практику роботи участь дітей у Інтернет – олімпіадах та Інтернет-конкурсах.
Відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів району Щорічно
5.
Забезпечити участь конкурсантів у І, ІІ та                ІІІ етапах конкурсу-захисту робіт Малої академії наук України.
Відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів району Щорічно
6.
Залучати школярів до науково-дослідницької, пошукової та проектної діяльності.
Відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів району 2017-2020 роки
7.
Організовувати участь дітей у Всеукраїнських, республіканських, очно-заочних, інтерактивних конкурсах учнівської творчості, турнірах, змаганнях тощо.
Відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів району Щорічно
8.
Активно впроваджувати профільне навчання, вводити факультативи, спецкурси, класи та групи з поглибленим вивченням навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах.
Відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів району   Щорічно
9.
Використовувати у роботі з талановитою молоддю сучасне устаткування, передову техніку і технології, інші сучасні матеріально-технічні ресурси.
Відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів району Постійно
10.
Організовувати виставки персональних робіт обдарованих дітей та учнів у кожному навчальному закладі.
Керівники загальноосвітніх навчальних закладів району Постійно
11.
Продовжити практику проведення предметних тижнів та запровадити Дні науки в навчальних закладах.
Керівники загальноосвітніх навчальних закладів району Постійно
12.
Проводити районні конкурси: читців-декламаторів, виконавців народної пісні, виконавців естрадної пісні, на кращий вірш, прозовий твір, малюнок; свята хореографії, фестивалі
Відділ освіти райдержадміністрації, керівники позашкільних навчальних закладів району Щорічно

 

 1. Розширення можливостей позашкільної освіти для розвитку обдарованих дітей
з/п Заходи Відповідальні виконавці Термін реалізації
1. Здійснювати моніторинг інтересів та запитів учнів з метою удосконалення мережі гуртків, клубів, які діють як на базі навчальних закладів, так і при позашкільних установах. Відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів району Щорічно
2. Висвітлювати в засобах масової інформації форми, методи роботи з обдарованими дітьми в позашкільних закладах. Керівники позашкільних навчальних закладів району Постійно
3. Організувати зустрічі лідерів учнівського самоврядування з представниками районної ради та районної державної адміністрації з питань вирішення проблем молоді району. Відділ освіти райдержадміністрації Щорічно
4. Сприяти участі вихованців позашкільних навчальних закладів у конкурсах та змаганнях різних рівнів. Відділ освіти райдержадміністрації, керівники позашкільних навчальних закладів району Постійно

 

 1. Модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів
з/п Заходи Відповідальні виконавці Термін реалізації
1. Розглянути можливість модернізації обладнання загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів з метою створення умов для роботи з обдарованими дітьми. Відділ освіти райдержадміністрації Постійно
2. Розглянути можливість зміцнення спортивної бази загальноосвітніх навчальних закладів району. Відділ освіти райдержадміністрації Постійно
3. Розглянути можливість оновлення комп’ютерних класів та підключення до мережі Інтернет закладів освіти району. Відділ освіти райдержадміністрації 2017-2020 роки

 

 1. Стимулювання та посилення соціального захисту обдарованих дітей
з/п Заходи Відповідальні виконавці Термін реалізації
1. Здійснювати виплати стипендій та одноразових грошових премій  обдарованим учням за особливі досягнення в предметних олімпіадах, конкурсі-захисті науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України. Відділ освіти райдержадміністрації Постійно

 

 1. Стимулювання педагогічних працівників
з/п Заходи Відповідальні виконавці Термін реалізації
1. Відзначати педагогічних працівників, які підготували призерів олімпіад, конкурсів-захистів, турнірів, спартакіад, змагань, конкурсів учнівської творчості обласного, Всеукраїнського та Міжнародного рівнів грамотами, подяками, грошовими преміями. Відділ освіти райдержадміністрації Щорічно  
2. Враховувати перераховані у попередньому пункті досягнення при атестації педагогічних працівників та поданні на нагороди. Відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів району Щорічно

 

 1. Співпраця з громадськими організаціям
з/п Заходи Відповідальні виконавці Термін реалізації
1.
Налагодити співпрацю відділу освіти райдержадміністрації, навчальних закладів району з громадськими організаціями району, області та держави у сфері розвитку та підтримки обдарованих дітей.
Відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів Постійно
2.
Здійснювати координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також навчальних закладів у їх співпраці з громадськими організаціями.
Відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів району

Постійно