Річний план закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2016 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                  

Наказ Міністерства економічного                                                                                        

розвитку і торгівлі України                                                                                          

15 вересня 2014 року № 1106  

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ/

Річний план закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2016 рік

Коропська районна рада, 24837033 

Предмет закупівлі  Код КЕКВ (для бюджетних коштів)  Очікувана вартість предмета закупівлі  Процедура закупівлі  Орієнтовнийпочаток проведення процедури закупівлі  Примітки 
6
Послуги щодо передавання даних і повідомлень (телефонний зв’язок) 60.10.1 2240 10000,00 (десять тисяч гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Послуги зв’язку Інтернет проводовими мережами (Інтернет) 61.10.4 2240 2500,00 (дві тисячі п’ятсот гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (заправка та ремонт картриджів) 33.12.1 2240 5000,00 (п’ять тисяч гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Ремонтування комп’ютерів і периферійного устаткування (послуги з ремонту та технічного обслуговування комп’ютерної та множ. Техніки) 95.11.1 2240 15000,00 (п’ятнадцять тисяч гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Вивіз сміття 81.29.19 2240 5000,00 (п’ять тисяч гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Утримання сміття на сміттєзвалищі 81.29.19 2240 3000,00 (три тисячі гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші, н.в. і у. (ключі МЕДОК) 2240 1100,00 (одна тисяча сто гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Технічне обслуговування та ремонт автомобілів і мало вантажних автотранспортних засобів (послуги з ремонту авто) 45.20.1 2240 56600,00 (п’ятдесят шість тисяча шістсот гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Ремонтування інших предметів особистого вжитку та господарського-побутових виробів (поточний ремонт меблів (стільців, шафи) 95.29.1 2240 1000,00 (одна тисяча гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Послуги зі страхування автотранспорту ( страхування авто і водія) 65.12.2 2240 800,00 (вісімсот гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Носії інформації магнітні й оптичні (флешка) 26.80.1 2210 200,00 (двісті гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Папір і картон оброблені (папір) 17.12.7 2210 10000,00 (десять тисяч гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Вироби пластмасові інші н.в.і у. (папки пласт) 22.29.2 2210 300,00 (триста гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Вироби канцелярські паперові (папки регістратори, на зав’язках) 17.23.1 2210 2000,00 (дві тисячі гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Убори наголовні захисні, ручки для написання та олівці, дошки; штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки для друкарських машинок; штемпельні подушки (коректор) 32.99.1 2210 100,00 (сто гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Вироби з вулканізованої гуми н.в. і у., гума тверда; вироби з твердої гуми (гумки) 22.19.7 2210 100,00 (сто гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Клеї (клей) 20.52.1 2210 100,00 (сто гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Вироби з дроту, ланцюги та пружини (скріпки) 25.93.1 2210 200,00 (двістігривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Вироби з недорогоцінних металів металів інші (біндер, скоби) 25.99.2 2210 100,00 (сто гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Вироби пластмасові інші, н.в і у. (лінійки, папки на 2-х гумках) 22.29.2 2210 100,00 (сто гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Убори наголовні захисні, ручки для написання та олівці, дошки; штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки для друкарських машинок; штемпельні подушки (маркери) 32.99.1 2210 100,00 (сто гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Убори наголовні захисні, ручки для написання та олівці, дошки; штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки для друкарських машинок; штемпельні подушки (олівці прості та кольорові) 32.99.1 2210 100,00 (сто гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші ( марки) 58.19.1 2210 2000,00 (дві тисячі гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (конверти з маркою) 58.19.1 2210 3000,00 (три тисячі гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Мило, засоби мийні та засоби для чищення (мило) 20.41.3 2210 500,00 (п’ятсот гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення (чистящі гала) 20.41.4 2210 300,00 (триста гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Мило, засоби мийні та засоби для чищення (миючі доме стос, крот і ін..) 20.41.3 2210 400,00 (чотириста гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення (освіжувач) 20.41.4 2210 100,00 (сто гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Вироби з вулканізованої гуми н.в. і у., гума тверда; вироби з твердої гуми (гумка для миття посуду) 22.19.7 2210 50,00 (п’ятдесят гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Журнали та періодичні видання друковані (періодичні видання) 58.14.1 2210 2610,00 (дві тисячі шістсот десять гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (придбання картриджів) 26.20.1 2210 1000,00 (одна тисяча гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Послуги щодо роздрібної торгівлі частинами та приладдям до автотранспортних засобів, інші, н.в.і.у. (придбання запчастин для автомашин) 45.32.2 2210 10000,00 (десять тисяч гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (мастило та мастильні матеріали) 19.20.2 2210 1640 (одна тисяча шістсот сорок гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин) 19.20.2 2210 90000,00 (дев’яносто тисяч гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Оброблення та розподілення води трубопроводами 36.00.23 2272 5000,00 (п’ять тисяч гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4
Енергія електрична 35.11.1 2273 40000,00 (сорок тисяч гривень)   Січень-грудень п.5 ч.1 ст.4

 Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 14.01.2016 р. №  1.

 Голова комітету  з конкурсних торгів __Дудко В.І._______________

(прізвище, ініціали)   (підпис)

 М. П.  Секретар комітету  з конкурсних торгів _Кеда Л.І._______________                                           (прізвище, ініціали) (підпис)