Про фінансовий план комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення – Короп ФM» Коропської районної ради на 2017 рік

     

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(десята сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я   № 177

20 вересня 2016 року

смт Короп

Про фінансовий план комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення – Короп ФM» Коропської районної ради на 2017 рік

Розглянувши фінансовий план комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення – Короп ФM» Коропської районної ради на 2017 рік, відповідно до частини 2 статті 75 Господарського кодексу України, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила:

  1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення – Короп ФM» Коропської районної ради на 2017 рік (додається).
  1. Постійній комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району та постійній комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації контролювати хід виконання фінансового плану за підсумками звітного кварталу.
     

Голова  районної ради                                                                              М.П.Мазуренко

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

рішенням районної ради №177 від 20 вересня 2016 року

«Про фінансовий план комунального підприємства

«Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення – Короп ФM»

Коропської районної ради на 2017 рік»

 

 Фінансовий план

Комунального  підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення-Короп  ФM» Коропської районної ради на 2017 рік

Частина 1. Формування чистого прибутку

Найменування показника Код Сума (грн.) І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал
1. Дохід (виручка) від реалізації (робіт, послуг) 001 20000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
Чистий дохід (виручка) від реалізації (робіт,послуг) 010 20000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД: 011 20000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
У тому числі : інші доходи від операційної діяльності 029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     дотація 030 111802,00 27900,00 29600,00 27100,00 27202,00
Всього доходів 070 131802,00 32900,00 34600,00 32100,00 32202,00
 2.  Витрати            
Собівартість реалізованої продукції   (робіт,послуг) у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД 080 20000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

 Частина 2. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

Найменування показника Код Сума (грн.) І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до місцевого бюджету, усього   35300,00 8200,00 9900,00 9100,00 8100,00
Податок на доходи громадян 463/1 15700,00 3600,00 4500,00 4000,00 3600,00
Податок на прибуток 490 100,00 100,00
Відрахування ЄСВ 36,86% 500 19500,00 4500,00 5400,00 5100,00 4500,00
Інші операційні витрати            
Матеріальні витрати, усього 510 7000,00 2200,00 1600,00 1600,00 1600,00
В тому числі: канцтовари 510/1 1500,00 600,00 300,00 300,00 300,00
обслуговування обладнання 510/2 1500,00 600,00 300,00 300,00 300,00
        основні засоби,придбання МШП 510/3 4000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Нематеріальні витрати, усього 511 14402,00 5100,00 2100,00 2100,00 5102,00
В тому числі: оплата зв’язку 512 2400,00 600,00 600,00 600,00 600,00
                  оплата оренди приміщення                    513 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
оплата послуг трансляції радіопрограм 515 3600,00 900,00 900,00 900,00 900,00
відшкодування комунальних послуг 516 8400,00 3600,00 600,00 600,00 3600,00
Витрати на оплату праці 520 72700,00 16800,00 20400,00 18700,00 16800,00
Витрати на відрядження 530 1200,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Інші витрати 540 1200,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Всього витрат 550 131802,00 32900,00 34600,00 32100,00 32202,00

Частина 3. Формування доходу від фінансових інвестицій

         Не передбачається            

    Технічний директор                   ________________                                          В.М. Жук