Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Офіційний сайт Коропської районної ради » Про фінансовий план Коропського спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Агролісгосп» на 2020 рік

Про фінансовий план Коропського спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Агролісгосп» на 2020 рік

 

 У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( сорокова сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я    № 710

22 листопада 2019 року

смт.Короп

Про фінансовий план Коропського спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Агролісгосп» на 2020 рік

Розглянувши фінансовий план Коропського спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Агролісгосп» на 2020 рік, відповідно до частини 2 статті 75 Господарського кодексу України, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а:

  1. Затвердити фінансовий план Коропського спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Агролісгосп» на 2020 рік (додається).

  1. Контроль за виконанням фінансового плану здійснювати щоквартально та покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району.

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням районної ради №710 від 22 листопада 2019 року «Про фінансовий план Коропського спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Агролісгосп» на 2020 рік»

М.П.

      коди
рік 2019
Підприємство Коропське спеціалізоване лісогосподарське підприємство “Агролісгосп за ЄДРПОУ 30894642
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство за КОПФГ 150
Територія   за КОАТУУ  
Орган управління   за СПОДУ  
Галузь Лісове господарство за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності Допоміжні послуги в лісовому господарстві за КВЕД 16.20
Одиниці виміру: тис. грн.      
Форма власності Комунальна    
Чисельність  працівників 127    
Місцезнаходження Чернігівська обл.,смт. Короп, вул. Комунальна,35
Телефон (04656)27501    
Прізвище та ініціали керівника Мальцев Віктор Федорович    

 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік       ( очікувані дані)

Основні фінансові показники підприємства

  1. Формування прибутку підприємства
  Код рядка Факт минулого року Фінансовий план поточного року Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами
І ІІ ІІІ IV
Доходи                
 Чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) в т.ч. 001 24704,1 26087 24100,0 6170 5865 5980 6085
Пиломатеріал 001/1 15522,4 19000 14250,0 4050,0 3150,0 3250,0 3800,0
Столярні вироби 001/2 0,7
Будівельний лісоматеріал 001/3 6 40
Пиловник 001/4 1107,6 1092 2485,0 750,0 475,0 560,0 700,0
Фансировина 001/5 4323,6 3940 4100,0 558,0 1427,0 1357,0 758,0
Рудникові стояки 001/6 720,7 600
Дрова 001/7 1284,5 919 1400,0 350,0 350,0 350,0 350,0
Ялинки 001/8 10 10 15,0 15,0
Дохід від відшкодування втрат з навантаження вагонів 001/9 1180,8 1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Інші 547,8 486 650,0 162,0 163,0 163,0 162,0
Інші операційні доходи (курсова різниця) 002 191 220 60,0 10,0 20,0 10,0 20,0
Усього доходів 003 24895,1 26307 24160 6180,0 5885,0 5990,0 6105,0
Витрати                
 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)в т.ч. 004 14378,4 13782 16870 4300 4110 4200 4260
Пиломатеріал 004/1 9199 9965 10500,0 2900,0 2340,0 2450,0 2810,0
Столярні вироби 004/2 0,5    
Будівельний лісоматеріал 004/3 5,8 24  
Пиловник 004/4 751,6 566 1940,0 630,0 340,0 440,0 530,0
Фансировина 004/5 2432,4 2159 2990,0 400,0 1090,0 950,0 550,0
Рудникові стояки 004/6 581,6 312  
Дрова 004/7 1042,4 505 980,0 260,0 230,0 240,0 250,0
Ялинки 004/8 7 8 10,0 10,0
Інші 004/9 358,1 243 450,0 110,0 110,0 120,0 110,0
Адміністативні витрати, усього, в т.числі: 005 2476,8 2966 2980 755 730 730 765
витрати на оплату праці 005/1 1800,5 2160 1969,0 500,0 480,0 480,0 509,0
відрахування на соціальні заходи 005/2 347,4 428 433,0 110,0 105,0 106,0 112,0
витрати, повʼязані з використанням легкового автомобіля 005/2 97 104 110,0 28,0 28,0 27,0 27,0
витрати на зв”язок, електроенергію 005/3 19,3 24 30,0 7,0 7,0 8,0 8,0
витрати на службові відрядження 005/4 8,8 8 21,0 6,0 5,0 5,0 5,0
витрати по банку   14,8 16 18,0 5,0 5,0 4,0 4,0
витрати на ремонт та поліпшення основних фондів,амортизація основних засобів 005/6 105,2 130 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0
інші 005/7 83,8 96 319,0 79,0 80,0 80,0 80,0
Витрати на збут 006 6213,8 7612 3775 950 940 945 940,0
Інші витрати, усього, в тому числі: 007 286,8 276,9 415 103 100 110 102
Лікарняні перших 5-ти днів непрацездатності 007/1 144 138,9 250 60,0 60,0 70,0 60,0
Відрахування згідно рішення Районної асоціації місцевих рад 007/2 8 8 8 2,0 2,0 2,0 2,0
Втрати від застосування пільгових цін 007/3 12,7     згідно фактичних витрат
Надання благодійної допомоги 007/4 1 10 10 2,0 3,0 3,0 2,0
Інші витрати 007/5 121,1 120 147 39,0 35,0 35,0 38,0
Усього витрати 008 23355,8 24636,9 24040 6108 5880 5985 6067
Фінансовий результат від операційної діяльності: 009 1539,3 1670,1 120 72 5 5 38
Фінансовий результат  до оподаткування 010 1539,3 1670,1 120 72 5 5 38
Витрати з податку на прибуток 011 328,3 350,1 22 13 1 1 7
Чистий фінансовий результат прибуток 012 1211 1320 98 59 4 4 31
ІІ Розподіл чистого прибутку
Відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету 013 4,9 83 5 2 1 1,0 1,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 014 6828 8075 8515 8515 8587 8592,0 8597,0
Розвиток виробництва 015      
Резервний фонд 016 456 456 456 456 456 456,0 456,0
Інші фонди 017 275 275 275 275 275 275,0 275,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 018 8039 9395 8635 8587 8592 8597,0 8635,0
ІІІ Обовʼязкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів
Сплата поточних податків та обовʼязкових платежів до державного бюджетув т.ч.   4991 4620,5 6710 1485 1754 1833 1638
Збір за спеціальне викори-стання лісових ресурсів   1163,3 1100,4 1050,0 260,0 270,0 280,0 240,0
Сплата єдиного соціального внеку   2606 2500 2900,0 605,0 794,0 843,0 658,0
ПДВ   1222,2 1020,1 2760,0 620,0 690,0 710,0 740,0
Сплата поточних податків та обовʼязкових платежів до місцевого бюджету в т.ч.   3346,1 3333,2 3231 710,5 807,5 913,5 799,5
Податок з доходів фізичних осіб   2154,3 2054,8 1970,0 360,0 520,0 605,0 485,0
Збір за спеціальне вико-ристання лісових ресурсів   598,1 720,6 840,0 250,0 180,0 193,0 217,0
Збір за реєстрацію транспортного засобу        
Податок на прибуток   386,9 350,1 22,0 13,0 1,0 1,0 7,0
Екологічний податок   1,8 4,9 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Податок на землю   24 26,2 230,0 57,0 57,0 57,0 59,0
Податок на нерухомість     2 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5
Військовий збір   181 174,6 163,0 29,0 48,0 56,0 30,0
Всього сплачено податків та зборів   8337,1 7953,7 9941,0 2195,5 2561,5 2746,5 2437,5
Директор           В.Ф.Мальцев
Головний бухгалтер           А.Б.Зажигай
Економіст           С.В.Борисенко
Елементи операційних витрат
  Код рядка Факт минулого року Фінансовий план поточного року Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами
І ІІ ІІІ IV
Матеріальні затрати в т.ч. 001 4346,8 4106 4327 1100 1060 1077 1090
Сировина та основні матеріали 001/1 344,6 362 360 92 88 90 90
Паливо та електроенергія 001/2 4002,2 3744 3967 1008 972 987 1000
Витрати на оплату праці 002 11597 12520 13800 3450 3550 3350 3450
Відрахування на соціальні заходи 003 2543 2754 3036 759 781 737 759
Амортизація 004 677 735 481 122 118 120 121
Інші операційні витрати 005 4192 4522 2396 677 371 701 647
Разом 006 23355,8 24637 24040 6108 5880 5985 6067
Директор           В.Ф.Мальцев
Головний бухгалтер           А.Б.Зажигай
Економіст           С.В.Борисенко