Про фінансовий план комунального підприємства «Коропське районне бюро технічної інвентаризації» Коропської районної ради на 2020 рік

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять восьма сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я    № 694

16 серпня 2019 року

смт Короп

Про фінансовий план комунального підприємства «Коропське районне бюро технічної інвентаризації» Коропської районної ради на 2020 рік

 

Розглянувши фінансовий план комунального підприємства «Коропське районне бюро технічної інвентаризації» Коропської районної ради на 2020 рік, відповідно до частини 2 статті 75 Господарського кодексу України, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила:

  1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Коропське районне бюро технічної інвентаризації» Коропської районної ради на 2020 рік. (додається)

  1. Постійній комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району контролювати хід виконання фінансового плану за підсумками звітного кварталу.

Голова  районної ради                                                                              М.П.Мазуренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням районної ради № 694 від 16 серпня 2019 року «Про фінансовий план комунального підприємства «Коропське районне бюро технічної інвентаризації» Коропської районної ради на 2020 рік»

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального підприємства «Районне бюро технічної інвентаризації

«Коропської районної ради» на 2020 рік

Частина І. Формування чистого прибутку
Найменування показника Код Сума (грн.) І кв ІІ кв ІІІ кв ІV кв
1. Дохід (виручка) від реалізації (робіт,                               послуг) в т.ч. 001 484500 127000 119000 120500 118000
Непрямі податки та інші вирахування з доходу        
Чистий дохід (виручка) від  реалізації послуг 484500 127000 119000 120500 118000
Первинна інвентаризація 141300 32000 33500 38500 37300
Поточна інвентаризація 181600 50900 47500 43000 40200
Підготовка документів по приватизації          
Надання транспорту по доставці техніків 33100 9100 8500 7500 8000
Інші послуги (платні довідки,  експертна оцінка) 128500 35000 29500 31500 32500
Фінансові результати діяльності 484500 127000 119000 120500 118000
Валовий прибуток (збиток) 130 10530 2280 2250 2220 3780
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 200 10530 2280 2250 2220 3780
Чистий прибуток (збиток) 210 8635 2280 2250 2220 1885
Податок на прибуток 211 1895       1895
збиток 212        
Плановий розподіл чистого прибутку 220          
     
Відрахування частини прибутку від діяльності комунального підприємства 432 114 113 111 94
Фонд розвитку виробництва 240 3281       3281
Фонд споживання 245 4512       4512
Резервний фонд 246 410       410
Частина ІІ . Джерела формування та надходження коштів і напрями  використання
Найменування показника Код Сума (грн.)    І кв ІІ кв ІІІ кв ІV кв
1. Чистий прибуток 270 8635 2280 2250 2220 1885
Амортизаційні відрахування. 290 4600 1100 1200 1200 1100
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, Всього 460 51620 13065 11895 12675 13985
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до місцевого бюджету, усього 51620 13065 11895 12675 13985
Податок на доходи громадян 49725 13065 11895 12675 12090
Податок на прибуток 490 1895 1895
Єдиний соціальний внесок  22 % 500 56100 14740 13420 14300 13640
Інші операційні витрати
Матеріальні витрати, усього 510 54050 12250 14650 16350 10800
у тому числі за видами
ПММ 510/1 31000 7500 8000 7500 8000
 Офісний папір, бланки,заправка та ремонт катриджів 510/2 10250 2000 3250 3000 2000
канцтовари 510/3 1300 250 400 350 300
Придбання МШП 1500 500 500 500
запасні частини 10000 2000 3000 5000
 Нематеріальні витрати, всього 95920 27530 24380 19430 24580
опалення 511 26000 14000 3000 9000
електроенергія 512 5200 1350 1200 1250 1400
Водопостачання, водовідведення 513 720 180 180 180 180
Реєстрація експертної оцінки 514 62000 12000 18000 18000 14000
Відрахування цільового внеску до асоціації місцевих рад 515 2000 2000
Витрати на оплату праці 520 255000 67000 61000 65000 62000
Відрахування  ЄСВ  22 % 530 56100 14740 13420 14300 13640
Амортизація 540 4600 1100 1200 1200 1100
Інші 550 8300 2100 2100 2000 2100
Всього витрат 560 473970 124720 116750 118280 114220
Частина III. Формування доходу від фінансових інвестицій
Не передбачається

 

Загальна інформація про фінансовий план

     Фінансовий план підприємства розроблено на діючій законодавчій базі та у цінах на товари, роботи, послуги Бюро технічної інвентаризації, які  погоджено Коропською районною радою. Фінансовий план підприємства потребує перегляду у випадку прийняття законодавчих актів, що матимуть вплив на розрахунки показників, зміни курсу валют, не погодження відповідними органами тарифів (цін) на послуги, не прийняття районною радою.

 

 

Начальник комунального підприємства «

Коропське районне бюро технічної інвентаризації»

 Коропської районної ради                                                                                Ю.М. Федяй