Про фінансовий план комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення-Короп ФM» Коропської районної ради на 2020 рік

 

 

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять восьма сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я    № 693

16 серпня 2019 року

смт Короп

Про фінансовий план комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення-Короп ФM» Коропської районної ради на 2020 рік

Розглянувши фінансовий план комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення – Короп ФM» Коропської районної ради на 2020 рік, відповідно до частини 2 статті 75 Господарського кодексу України, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила:

  1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення – Короп ФM» Коропської районної ради на 2020 рік (додається).

  1. Постійній комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району та постійній комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації контролювати хід виконання фінансового плану за підсумками звітного кварталу.

Голова  районної ради                                                                              М.П.Мазуренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

Рішенням районної ради № 693 від 16 серпня 2019 р. «Про фінансовий план комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення-Короп ФM» Коропської районної ради на 2020 рік»

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення – Короп ФМ» Коропської районної ради на 2020рік

Частина 1. Формування чистого прибутку
Найменування показника Код Сума за рік Сума за І кварт. Сума за ІІ кварт. Сума за ІІІ кварт. Сума за   V кварт.
1. Дохід (виручка) від  реалізації (робіт, послуг) 001 20000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
Чистий дохід (виручка) від реалізації (робіт,послуг) 010 20000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД: 011 20000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
У тому числі : інші доходи від операційної діяльності 029
дотація 030 114222,00 34005,00 25605,00 25405,00 29207,00
Всього доходів 070 134222,00 39005,00 30605,00 30405,00 34207,00
 2. Витрати
Собівартість реалізованої продукції (робіт,послуг) у тому числі за основни-ми видами діяльності згідно з КВЕД 081 20000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
082 0,00 0 0 0 0
083 0,00 0 0 0 0
Чистий дохід (виручка) від реалізації (робіт, послуг) 100 0,00
Частина 2. Джерела формування та надходження коштів і напрямки використання
Найменування показника Код Сума за рік Сума за І кварт. Сума за ІІ кварт. Сума за ІІІ кварт. Сума за ІV кварт.
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до місцевого бюджету, усього 32660,00 8315,00 8115,00 8115,00 8115,00
Податок на доходи громадян 463/1 15540,00 3885,00 3885,00 3885,00 3885,00
Податок на прибуток 490 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
Відрахування ЄСВ 22% 500 15840,00 3960,00 3960,00 3960,00 3960,00
Військовий збір 1,5% 501 1080,00 270,00 270,00 270,00 270,00
Інші операційні витрати
Матеріальні витрати , всого 510 4800,00 4500,00 100,00 100,00 100,00
в тому числі : канцтовари 510/1 800,00 500,00 100,00 100,00 100,00
обслуговування обладнання 510/2 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00
основні засоби, придбання МШП 510/3 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00
Нематеріальні витрати , всого 511 20562,00 6940 3340 3340,00 6942,00
в тому числі : оплата звязку 511/1 2160,00 540,00 540,00 540,00 540,00
оплата оренди приміщення 5511/2 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
оплата послуг трансляції радіорограм 511/3 7200,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00
відшкодування  комунальних послуг 511/4 11200,00 4600 1000,00 1000,00 4600,00
Витрати на оплату праці 520 72000,00 18000,00 18000,00 18000,00 18000,00
Витрати на відрядження 530 2400,00 800,00 600,00 400,00 600,00
Інші витрати (комісія банку за обсл. р/р, переєстрація організації) 540 1800,00 450,00 450,00 450,00 450,00
Всього витрат 550 134222,00 39005,00 30605,00 30405,00 34207,00

Технічний директор  _____________________  О.П. Горбач