Про фінансовий план комунального підприємства «Інформаційно-туристичний центр «Космос» Коропської районної ради на 2020 рік

 

 

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять восьма сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я    № 692

16 серпня 2019 року

смт Короп

Про фінансовий план комунального підприємства «Інформаційно-туристичний центр «Космос» Коропської районної ради на 2020 рік

Розглянувши фінансовий план комунального підприємства «Інформаційно-туристичний центр «Космос» Коропської районної ради на 2020 рік, відповідно до частини 2 статті 75 Господарського кодексу України, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила:

  1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Інформаційно-туристичний центр «Космос» Коропської районної ради на 2020 рік. (додається).

  1. Постійній комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району контролювати хід виконання фінансового плану за підсумками звітного кварталу.

Голова  районної ради                                                                              М.П.Мазуренко

Фінансовий план

комунального підприємства „Інформаційно-туристичний центр „Космос“

на 2020 рік

Частина I. Формування чистого прибутку
Найменування показника Код I кв II кв III кв IV кв за рік
1. Дохід (виручка) від основного виду діяльності 001 52,0 64,0 65,0 58,0 239,0
Доходи від послуг перукарні 002 15,0 15,0 16,0 12,0 58,0
Дохід від оренди 003 50,0 52,0 53,0 53,0 208,0
Дохід від відшкодування (компослуг) 004 63,0 33,0 12,0 29,0 137,0
Усього доходів 005 180,0 164,0 146,0 152,0 642,0
2. Витрати  
Собівартість реалізованої продукції (робіт послуг) 006 174,2 106,0 71,9 87,0 439,1
у тому числі:  
Витрати паливо та енергію 007 139,2 68,0 33,5 50,0 290,7
Витрати на оплату праці 008 22,0 22,0 23,0 22,0 89,0
Відрахування на соціальні заходи 009 5,0 5,0 6,0 5,0 21,0
витрати на інші послуги (комунальні, фінансові) 010 5,0 5,0 3,0 3,0 16,0
Амортизація 011 0,0
Інші операційні витрати (побутова техніка та хімія, обладнання для ремоту) 012 3,0 6,0 6,4 7,0 22,4
Адміністративні витрати 013 49,8 49,0 50,5 51,0 200,3
у тому числі:  
Витрати на комунальні послуги 014 2,8 2,0 3,5 4,0 12,3
витрати на зв’язок 015 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0
Витрати на оплату праці 016 36,0 36,0 36,0 36,0 144,0
Відрахування на соціальні заходи 017 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0
Інші операційні витрати(канц) 018 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0
Усього витрати 019 224,0 155,0 122,4 138,0 639,4
3. Фінансові результати діяльності          
Валовий прибуток (збиток) 020 -44,0 9,0 23,6 14,0 2,6
Фінансовий результат від операційної діяльності 021 -44,0 9,0 23,6 14,0 2,6
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 022 -44,0 9,0 23,6 14,0 2,6
Чистий прибуток (збиток) 023 -44,0 9,0 23,6 14,0 2,6
У тому числі: прибуток 024  
збиток (прибуток) 025 -44,0 9,0 23,6 14,0 2,6
Відрах. частини прибутку 5% (доходу): 026 0,1
Відрахування частини прибутку від діяльності комунального підприємства 027  
Відрахування до районної ради 5% 028 0,1
Частина II. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання
Найменування показника Код I кв II кв III кв IV кв за рік
1. Амортизаційні відрахування. 029  
2. Приріст активів підприємства  
придбання основних засобів 030  
придбання інших необоротних активів 031  
Сплата поточних податків 032 2 0,5 0,3 0,3 3,1
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до місцевого бюджету, усього 035 11,0 9,5 9,5 9,5 39,5
у тому числі: прибутковий податок з громадян 035/1 9,0 9 9,2 9,2 36,4
інші податки та обов’язкові платежі 035/2 2,0 0,5 0,3 0,3 3,1
3. Елементи операційних витрат 0,0
матеріальні затрати, усього 036 146,0 77 44,4 62,0 329,4
у тому числі придбані: 0,0
за прямими договорами 037 146,0 77 44,4 62,0 329,4
матеріальні затрати за видами: 0,0
Сировина та основні матеріали 038 146,0 77 44,4 62,0 329,4
паливо та енергія 039 142,0 70 37,0 54,0 303,0
допоміжні та інші матеріали 040 4,0 7 7,4 8,0 26,4
Витрати на оплату праці 041 58,0 58 59,0 58,0 233,0
Відрахування на соціальні заходи 042 13,0 13 14,0 13,0 53,0
Амортизація 043  
Інші операційні витрати 044 7,0 7 5,0 5,0 24,0
Усього 045 224,0 155 122,4 138,0 639,4
Частина III. Формування доходу від фінансових інвестицій
Не передбачається.

 

 

 

Директор комунального підприємства

„Інформаційно-туристичний центр „Космос“                                       О.О.Мальцева