Про Тимчасовий порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників за межами населених пунктів на території Коропського району

 

 

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(дванадцята сесія шостого скликання)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

15 травня 2012 року

смт. Короп

 

Про Тимчасовий порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників за межами населених пунктів на території Коропського району

  З метою забезпечення належного контролю за використанням об’єктів рослинного світу на території району, відповідно до статті 6 Закону України «Про рослинний світ», керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити Тимчасовий порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників за межами населених пунктів на території Коропського району (додаток №1).

 2. Затвердити Типовий договір про надання послуг з видалення зелених насаджень. (додаток №2).

 3. Коропській районній державній адміністрації забезпечити виконання даного рішення.

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регулювання земельних відносин, розвитку сільськогосподарського виробництва та охорони навколишнього середовища.

 

  Голова районної ради                                                                           П.М.Демиденко

 

Додаток №1

до рішення Коропської районної ради від 15 травня 2012 року

«Про Тимчасовий порядок видалення дерев, кущів, газонів

і квітників за межами населених пунктів на території Коропського району»

 

Тимчасовий порядок

видалення дерев, кущів, газонів і квітників за межами населених пунктів на території Коропського району

 

1. Цей Порядок визначає процедуру видалення дерев, кущів, газонів і квітників (далі – зелені насадження) за межами населених пунктів на території Коропського району.

2. Видалення зелених насаджень здійснюється у разі:

– реконструкції або капітального ремонту об’єкта благоустрою;

– знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

– ліквідації стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації за межами населених пунктів на території Коропського району;

– проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронних зонах інженерних та транспортних комунікацій;

– досягнення деревом вікової межі;

– провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

– запобігання виникнення надзвичайних ситуацій (подій), пов’язаних з забезпеченням безпечної життєдіяльності населення, в тому числі безпеки дорожнього руху.

3. Видалення зелених насаджень за межами населених пунктів на території Коропського району здійснюється за розпорядженням голови Коропської районної державної адміністрації (далі – компетентний орган) на підставі лісорубного квитка (крім випадків, передбачених пунктами 8,9 цього Порядку).

Видалення зелених насаджень в межах територій відповідних місцевих рад здійснюється на підставі розпорядження голови Коропської районної державної адміністрації, матеріалів матеріально – грошової оцінки дерев, лісорубного квитка та договору про надання послуг з видалення зелених насаджень виконавцем послуг, який укладається між відповідною радою та виконавцем послуг. Виконавцем послуг по видаленню зелених насаджень на території району виступає комунальне підприємство районної ради «Коропське спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Агролісгосп».

4. Підставою для прийняття розпорядження компетентним органом є заява юридичної чи фізичної особи (далі – заявник) про видалення зелених насаджень.

Компетентний орган з метою вивчення питання затверджує склад відповідної комісії. До складу комісії включаються представники заявника, власника земельної ділянки (користувача), компетентного органу управління охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області, інших зацікавлених організацій (в залежності від місця розташування та стану зелених насаджень). Комісія у п’ятиденний термін після надходження заяви визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці і складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню. Кількість примірників актів обстеження відповідає кількості представників організацій, залучених до проведення обстеження. Після підписання акту, його примірники надаються в організації, представники яких приймали участь в обстеженні, власнику (користувачу) земельної ділянки і заявнику. Голова комісії, в триденний термін, подає проект розпорядження компетентного органу про необхідність видалення зелених насаджень та надання дозволу на видалення зелених насаджень в якому зазначаються дані про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню. Компетентний орган, у двотижневий термін після надходження зазначеного проекту, видає розпорядження про видалення зелених насаджень і наступного дня надає заявнику його копію. На підставі даного розпорядження комунальне підприємство районної ради «Коропське спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Агролісгосп» виписує лісорубний квиток та заключає договір на видалення зелених насаджень з відповідною радою.

5. Матеріально-грошова оцінка зелених насаджень проводиться спеціалістами лісогосподарських підприємств на вимогу комісії по вивченню питання.

6. Виконавчий комітет сільської, селищної ради, в межах території якої проводиться видалення зелених насаджень, забезпечує відновне насадження дерев на визначених ділянках у співвідношенні 1 : 3.

7. Відновне насадження дерев не проводиться у разі:

– знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

– ліквідації стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації за межами населених пунктів на території Коропського району;

– проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронних зонах інженерних та транспортних комунікацій.

8. Видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, що не потребує участі спеціалізованого підприємства, забезпечує виконавчий комітет відповідної ради на підставі акту обстежень, передбаченого пунктом 4 цього Порядку, та рішення виконавчого комітету.

9. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень за розпорядженням голови районної державної адміністрації здійснюється негайно з подальшим оформленням відповідно до пункту 4 цього Порядку.

10. Видалення зелених насаджень на землях, які перебувають у користуванні Служби автомобільних доріг, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

      Заступник голови районної ради                                                  В.М.Дворецький  

Додаток №2

до рішення Коропської районної ради від 15 равня 2012 року

«Про Тимчасовий порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників

за межами населених пунктів на території Коропського району»

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з видалення зелених насаджень

 

с. ____________________                                                      від __________________

 

 ________________________________ сільська (селищна) рада, далі «Замовник», в особі сільського (селищного голови) ______________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та комунальне підприємство районної ради «Коропське спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Агролісгосп», далі «Виконавець», в особі директора підприємства Мальцева В.Ф., що діє на підставі Статуту комунального підприємства з іншої сторони, разом у тексті іменовані «Сторони», уклали цей Договір про наступне :

 1. Предмет Договору

            «Виконавець» зобов’язується у строк до _________________  надати послуги на вимогу «Замовника» з видалення зелених насаджень у кількості ____ штук, а саме ___________________________ (перелік зелених насаджень по сортах),  розташованих на землях ________________________________ сільської (селищної) ради в __________________________________( місце розташування), що знаходиться за межами населеного пункту.

            Видалення зелених насаджень проводиться з метою ___________________________________________________________________________________________________________(вказати мету)

            Отримані в результаті видалення насадження дрова переходять у власність територіальної громади села (селища)________________ і використовуються для забезпечення бюджетних установ громади та категорій громадян, визначених рішенням відповідного виконавчого комітету. При наявності надлишку дров вказана продукція за розпорядження голови районної державної адміністрації передається для забезпечення бюджетних установ району.             Ділова деревина переробляється та реалізовується «Виконавцем» на свій розсуд, 80 відсотків коштів від реалізації, після врахувань всіх затрат на видалення, переробку, реалізацію та інші затрати, понесені «Виконавцем», договором дарування чи пожертви передається у власність територіальної громади для вирішення соціально-побутових питань. По заявці «Замовника» «Виконавець» може на вказану суму на тих-же умовах надавати продукцію власної переробки чи виробництва по собівартості.

 2.      Права та обов’язки Сторін

                       «Замовник» має право :

2.1.1      Вимагати від «Виконавця» дотримання в повному обсязі умов даного Договору.

2.1.2      Прийняти від «Виконавця» дарування чи пожертву та використати їх за призначенням, передбаченим договорами дарування чи пожертви.

                       «Замовник» зобов’язаний:

                       До початку робіт «Виконавцем» забезпечити виготовлення необхідного пакету документів по видаленню зелених насаджень.                        У разі отримання дров у власність територіальної громади забезпечити організацію їх заготівлі, доставки споживачам, прибирання території видалення зелених насаджень.                        У найбільш сприятливий для посадки дерев період забезпечити визначення території для посадки нових насаджень та здійснити насадження у співвідношенні 1 : 3.                        «Виконавець» має право :                        Вимагати від «Замовника» дотримання в повному обсязі умов даного Договору.                        «Виконавець» зобов’язаний :                        Забезпечити видалення зелених насаджень з дотриманням вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, санітарних норм з використанням власної техніки та відповідно підготовлених спеціалістів.                        Не пізніше ніж у місячний термін з моменту переробки та реалізації ділової деревини, але не пізніше ніж у трьохмісячний термін з моменту видалення зелених насаджень, здійснити «Замовнику» дарування чи пожертву на умовах, передбачених Договором.                        Контролювати та вимагати від «Замовника» неухильного виконання даного Договору.

 3. Інші умови

                       Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання та закінчується після повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.                        Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, які мали місце під час дії цього Договору.                        Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін.                        Усі зміни та доповнення до даного Договору мають бути вчинені у письмовому вигляді та належним чином оформлені.                        Визнання окремих положень даного Договору недійсними та/або такими, що втратили чинність, не тягне за собою визнання Договору недійсним.                        Всі спори по даному Договору вирішуються за згодою Сторін або у судовому порядку.

 4.  Реквізити Сторін

Замовник                                                                                 Виконавець                                                                                                                                

_______________                                                               __________________

_______________                                                               __________________

Посада, П.І.Б., підпис                                              Посада,П.І.Б., підпис

МП                                                                               МП