Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Офіційний сайт Коропської районної ради » Про районну цільову Програму з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки

Про районну цільову Програму з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

( вісімнадцята сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я   № 305

31 травня 2017 року

смт. Короп

Про районну цільову Програму з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки

   З метою створення та розвитку в районі системи національно-патріотичного виховання, насамперед дітей та молоді, на основі формування й утвердження принципів любові і гордості за власну державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, національних і загальнолюдських цінностей, усвідомлення громадянського обов’язку та зміцнення якостей патріота України як світоглядного чинника, спрямованого на розвиток успішної країни, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», районна рада

в и р і ш и л а :

 1. Затвердити районну цільову Програму з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки (далі – Програма) що додається.

 1. Районній державній адміністрації:

    2.1. Забезпечити організаційне виконання заходів Програми.

    2.2. Під час внесення змін до районного бюджету на 2017 рік, а також при його формуванні на 2018-2020 роки передбачати кошти на реалізацію Програми, виходячи з її завдань та реальних можливостей бюджету.

 1. Головним розпорядником коштів з фінансування заходів Програми визначити районну державну адміністрацію

 1. Рекомендувати виконавчим комітетам сільських та селищних рад району прийняти відповідні місцеві Програми.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко

Затверджено

рішенням районної ради № 305 від 31 травня 2017 року

«Про районну цільову Програму з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки»

РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки

смт. Короп  2017 рік

Зміст

І. Паспорт районної цільової Програми з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки 2
ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 4
ІІІ. Мета Програми 5
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та  джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 5
V. Напрями діяльності та заходи Програми 6
VI. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності 7
VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми 7
VIII. Додаток 1. Орієнтовне ресурсне забезпечення Програми 8
ІХ. Додаток 2. Напрямки діяльності та основні заходи 8

І. Паспорт районної цільової Програми з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки

1 Назва Районна цільова Програма з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки (далі Програма)
2 Підстава для розроблення Укази Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», від 01 грудня 2016 року №534/2016 «Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №898-р «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2017 рік», обласна цільова Програма з національно – патріотичного виховання на 2017-2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 23 лютого 2017 року
3 Ініціатор розроблення Програми Коропська районна державна адміністрація
4 Дата, номер, назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12.01.2017р. №9 «Про розроблення проекту обласної цільової Програми з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки»
5 Розробник Програми Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Коропської районної державної адміністрації
6 Співрозробники Програми Відділ культури і туризму Коропської районної державної адміністрації, відділ освіти Коропської районної державної адміністрації
7 Відповідальний виконавець Програми Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Коропської районної державної адміністрації
8 Учасники Програми Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Коропської районної державної адміністрації, відділ культури і туризму Коропської районної державної адміністрації, сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Коропської районної державної адміністрації, відділ освіти Коропської районної державної адміністрації, інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, районний військовий комісаріат, виконавчі комітети сільських та селищних рад, громадські організації, засоби масової інформації
9 Термін реалізації 2017-2020 роки
10 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних Програм) районний бюджет
11 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього 23,0  тис.грн
– у тому числі коштів районного бюджету: 23,0 тис.грн

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

   Районна цільова Програма з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки (далі – Програма) базується на основі принципів національної самобутності українського народу, його консолідації навколо спільного майбутнього, захисту незалежності, територіальної цілісності України та формування спільних ціннісних орієнтацій через дієву участь у процесі розбудови Української держави.

    Програма ґрунтується на нормах та положеннях Указів Президента України від 12 червня 2015 року № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», від 01 грудня 2016 року №534/2016 «Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада  2016 року № 898-р «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2017 рік».

    Досвід державної політики впродовж усіх років незалежності України засвідчив, що національно-патріотичному вихованню, в тому числі  дітей та молоді, не приділялось достатньої уваги. Чернігівська область має цілий ряд особливостей історичного та географічного характеру, зокрема розташування у прикордонній зоні з Російською Федерацією.

   З основних проблем, на розв’язання яких спрямована Програма, визначено наступні:

 • відсутність ефективного механізму формування та реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання;
 • брак комунікацій з громадянським суспільством з питань національно-патріотичного виховання;
 • недостатні зусилля держави у сфері політики консолідації суспільства, формування активної громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості громадян України, особливо дітей і молоді;
 • брак духовності і моральності у суспільстві;
 • наявність істотних відмінностей у системах цінностей, світоглядних орієнтирах груп суспільства, населення певних територій в області, окремих громадян;
 • наявність у суспільній свідомості розбіжностей в уявленнях про історичне минуле, зокрема про тоталітарну добу;
 • незавершеність процесу формування національного мовно-культурного простору, стійкості його ціннісної основи до зовнішнього втручання;
 • відсутність єдиної інформаційно-просвітницької політики щодо питань організації та висвітлення заходів із національно-патріотичного виховання;
 • перетворення інформаційного простору на поле маніпуляцій суспільною свідомістю, продукування ціннісної дезорієнтації.

   Отже, наявність зазначених проблем зумовлює необхідність упровадження та реалізації єдиної політики в сфері національно-патріотичного виховання. Системні та узгоджені дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування і громадськості в цьому напрямі сприятимуть єдності та консолідації українського суспільства.

   Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться зміни в законодавчих та нормативно-правових актах України.

 

ІІІ. Мета Програми

   Метою Програми є створення та розвиток  в Коропському  районі системи національно-патріотичного виховання, насамперед дітей та молоді, на основі формування й утвердження принципів любові і гордості за власну державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, національних і загальнолюдських цінностей, усвідомлення громадянського обов’язку та зміцнення якостей патріота України як світоглядного чинника, спрямованого на розвиток успішної країни.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

    Програма передбачає забезпечення комплексної, системної і цілеспрямованої діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, військових, закладів культури, освіти, спорту, інших соціальних інститутів щодо формування у громадян, насамперед у молодого покоління, високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової та демократичної  держави.

    Загалом в основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідеї зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства, формування патріотизму, насамперед  у дітей та молоді.

Основними складовими національно-патріотичного виховання, закладеними в Програмі, є:

 • громадянсько-патріотичне виховання,
 • військово-патріотичне виховання.

Національно-патріотичне виховання охоплює насамперед такі сфери:

 • освіта та наука;
 • культура та мистецтво;
 • профорієнтація на військові спеціальності;
 • історія, вшанування пам’ятних дат та історичних постатей;
 • краєзнавство;
 • туризм;
 • охорона довкілля;
 • фізкультура, спорт, популяризація здорового способу життя;
 • цивільна оборона;
 • оборона України.

Ефективна реалізація Програми потребує:

 • чіткої координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування усіх рівнів у сфері національно-патріотичного виховання;
 • здійснення заходів з активізації національно-патріотичного виховання дітей та молоді на всіх рівнях такої діяльності у тісній взаємодії з інститутами громадянського суспільства на принципах взаємозацікавленого співробітництва;
 • підвищення рівня організації, покращення функціонування як окремих елементів системи національно-патріотичного виховання, так і всієї системи в цілому;
 • створення ефективної системи підтримки громадських ініціатив у сфері національно-патріотичного виховання, спрямованих на зміцнення національної єдності та консолідації українського суспільства, зокрема забезпечення фінансової підтримки в установленому порядку проектів (програм, заходів) з національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства;
 • підтримки та розвитку об’єднань, центрів, клубів, діяльність яких пов’язана з національно-патріотичним вихованням дітей та молоді.

    Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету. Обсяги коштів районного бюджету на фінансування Програми є орієнтовними і будуть передбачатись в межах реального ресурсу бюджету.

    Термін виконання Програми з 2017 до 2020 року.

    Обсяги і джерела фінансування Програми наведені у Додатку 1 до Програми.

 V. Напрями діяльності та заходи Програми

    Пріоритетні напрями реалізації Концепції:

Формування та впровадження методичних засад національно-патріотичного виховання:

 • підвищення професійної кваліфікації та методичне забезпечення державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, педагогів, вихователів, психологів, соціальних та молодіжних працівників, активістів громадянського суспільства з урахуванням завдань національно-патріотичного виховання;
 • поширення методичних посібників, рекомендацій, тренінгових програм у сфері національно-патріотичного виховання;
 • вивчення, опрацювання та поширення кращого національного та європейського досвіду організації національно-патріотичного виховання особистості і громадянської освіти, адаптація і поширення успішних практик в районі;
 • проведення конференцій, семінарів, «круглих столів», практикумів із питань застосування інноваційних підходів та технологій, що  сприяють формуванню високої національно-патріотичної свідомості.

Активізація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері національно-патріотичного виховання:

 • забезпечення скоординованої роботи у сфері  національно-патріотичного виховання  органів виконавчої влади та  органів місцевого самоврядування всіх рівнів, закладів освіти, культури, спорту, соціальних закладів, військових комісаріатів,  громадських організацій, організація та проведення системних заходів, спрямованих  на формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної, громадянської свідомості, насамперед  дітей та молоді;
 • формування в учнівської молоді почуття поваги та гордості за свою країну, за свій народ, його культурно-духовну спадщину та історію;
 • активізація проведення заходів національно-патріотичного спрямування;
 • організація та проведення заходів, присвячених визначним пам’ятним датам з історії України, видатним особистостям українського державотворення, державним символам України;
 • проведення заходів з увічнення пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті, осіб, які брали участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, в антитерористичній операції на сході України, Героїв Небесної Сотні;
 • проведення різноманітних та цікавих за формою заходів з вивчення, популяризації та відтворення історичних подій з історії України, Чернігівської області, рідного краю, свого роду;
 • сприяння розвитку системи допризовної підготовки молоді та військово-патріотичного виховання на основі традицій національно-визвольних змагань українців, захисту незалежності та територіальної цілісності України, формування серед учнівської молоді готовності до захисту України, до військової служби;
 • сприяння розширенню сфери застосування української мови;
 • розвиток краєзнавчого туризму, насамперед, дитячого та молодіжного;
 • проведення масових військово-спортивних заходів, змагань, турнірів тощо.

Інформаційне забезпечення сфери національно-патріотичного виховання:

 • широке висвітлення заходів національно-патріотичного спрямування, забезпечення організаційної підтримки засобів масової інформації, що беруть участь у поширені та популяризації засад національно-патріотичного виховання;
 • сприяння випуску тематичних рубрик в друкованих та електронних засобах масової інформації національно-патріотичного спрямування, що популяризують українську історію, мову та культуру, досвід роботи з національно-патріотичного виховання різних соціальних інституцій;
 • виготовлення та поширення соціальної реклами з національно-патріотичного виховання;
 • сприяння виданню та популяризація української книги патріотичного спрямування.

VІ. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Виконання Програми забезпечить:

 • створення та розвиток ефективної системи національно-патріотичного виховання;
 • системні та узгоджені дії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, спрямовані на впровадження національно-патріотичного виховання, насамперед дітей і молоді;
 • формування та утвердження української громадянської ідентичності, патріотизму, національно-патріотичної та громадянської свідомості населення;
 • розвиток інститутів громадянського суспільства національно-патріотичного спрямування, підвищення соціальної і громадянської активності дітей та молоді через їх участь у процесах державотворення та усвідомлення власної відповідальності за майбутнє України;
 • усвідомлення особистої відповідальності громадянами України, у тому числі щодо військового обов’язку, посилення спроможності протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам та викликам;
 • відродження та формування спільної історичної пам’яті, утвердження національної єдності, консолідацію суспільства.

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

    Координацію виконання заходів Програми забезпечує сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації.

    Контроль за виконанням заходів Програми здійснює районна державна адміністрація та постійна комісія районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.

Додаток 1

до районної  цільової Програми  з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки

Орієнтовані обсяги та джерела фінансування районної цільової Програми з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки

тис.грн

Джерела фінансу-вання Найменування розділу цільової Програми Обсяг фінансування, всього Етапи виконання цільової Програми
2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік
Районний бюджет Активізація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері національно-патріотичного виховання 23,0 4,0 7,0 6,0 6,0
Співпраця органів державної влади та органів місцевого самовря-днування з громадськими об’єднаннями в напрямі національно-патріотичного виховання
Інформаційне забезпечення сфери національно-патріотичного виховання
ВСЬОГО 23,0 4,0 7,0 6,0 6,0

Додаток 2

до районної  цільової Програми  з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки

Напрями діяльності та основні заходи районної цільової Програми з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки

№ з/п Перелік заходів програми Термін виконання Виконавці Джерела фінансування Орієнтовані обсяги фінансування (тис.грн.), у тому числі по роках
Загальний обсяг 2017 2018 2019 2020
Формування та впровадження  методичних засад національно-патріотичного виховання
1.2. Вивчення сучасних виховних систем, узагальнення та поширення найкращого досвіду з національно-патріотичного виховання 2017-2020 роки Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сіль-ських, селищних рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою) Районний бюджет
1.3. Проведення соціальних досліджень, опитувань з питань національно-патріотичного виховання та ефективності реалізації заходів національно-патріотичного спрямування 2017-2020 роки Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сіль-ських, селищних рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою)) Районний  бюджет 1,0 1,0
Всього за напрямом 1: Районний бюджет 1,0 1,0
  Активізація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері національно-патріотичного виховання
2.1. Проведення місцевих освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких, культурологічних та інших заходів з національно-патріотичного виховання, насамперед,  для дітей та молоді, зокрема за участю учасників АТО, волонтерів 2017-2020 роки Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сіль-ських, селищних рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою) Районний бюджет 3,0 1,0 1,0 1.0
2.2. Проведення в закладах культури із залученням дітей та молоді заходів, спрямованих на популяризацію національної духовно-культурної спадщини, підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення 2017-2020 роки Відділ культури і туризму районної державної адміні-страції сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміні-страції, відділ освіти райо-нної державної адміністра-ції, виконавчі комітети сільських, селищних рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою) Районний  бюджет
2.3. Організація та проведення серед учнівської молоді  заходів національно-патріотичного спрямування (творчих конкурсів, акцій, конкурсів творчих робіт, диспутів, дебатів, історичних квестів тощо), присвячених визначним пам’ятним датам з історії України, видатним особистостям українського державотворення, державним символам України 2017-2020 роки Відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) Районний  бюджет
2.4. Проведення  місцевих заходів з вшанування пам’яті загиблих учасників антитерористичної операції, зокрема акції «Єдина родина Чернігівщини», та участь у відповідних заходах, які проводяться на території інших областей 2017-2020 роки Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту район-ної державної адмініст-рації, відділ культури і туризму районної держа-вної адміністрації відділ освіти районної держав-ної адміністрації, вико-навчі комітети сільських, селищних рад(за згодою) об’єднані територіальні громади(за згодою), громадські організації (за згодою) Районний  бюджет 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2.5. Проведення навчально-польових зборів  (у рамках програми навчального предмету загальноосвітніх навчальних закладів «Захист Вітчизни») та інших організаційно-масових заходів військово-патріотичного спрямування для учнівської молоді, зокрема на базі військових частин 2017-2020 роки Відділ освіти районної державної адміністрації, районний військовий комісаріат (за згодою), виконавчі комітети сільських, селищних рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою) Районний бюджет
2.6. Активізація профорієнтаційної роботи серед старшокласників, спрямованої на популяризацію військової служби (проведення конкурсів, вікторин, змагань тощо). 2017-2020 роки Відділ освіти районної державної адміністрації, районний військовий комісаріат (за згодою), виконавчі комітети сільських, селищних рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації(за згодою) Районний  бюджет
2.7. Сприяння організації та проведенню патріотичних заходів,  зокрема за участю  молоді, спрямованих на підвищення престижу військової служби,  в рамках відзначення днів військових частин та військових свят («Дні відкритих дверей», військово-спортивні змагання,  екскурсії, акції тощо) 2017-2020 роки Сектор у справах сімї, молоді та спорту райо-нної державної адмініст-рації, відділ освіти районної державної адмі-ністраціїї, районний військовий комісаріат(за згодою), виконавчі комі-тети сільських, сеоищних рад(за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою) Районний  бюджет
2.8. Організація і проведення шкільних, районних, міських етапів та участь в обласному та фінальному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 2017-2020 роки Відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сіль-ських,селищних рад(за згодою),об’єднані терто-ріальні громади(за згодою),громадські організації(за згодою) Районний бюджет 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2.9. Проведення місцевих та участь в  обласному етапів національно-патріотичного заходу «Я-патріот» для допризовної молоді 2017-2020 роки Сектор у справах сімї,  молоді та спорту районної державної адміністраціїї, виконавчі комітети сільських, селищних рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації(за згодою) Районний  бюджет 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0
2.10.  Проведення місцевих заходів (акцій, конкурсів, тренінгів, ігор, форумів, безкоштовних курсів, учнівських олімпіад тощо), спрямованих на підвищення рівня знань та розширення сфери застосування української мови 2017-2020 роки Сектор у справах  сімї, молоді та спорту районної державної адміністрації,відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад(за згодою), об’єднані територіальні громади(за згодою), громадські організації(за згодою) Районний бюджет
2.11. Проведення в навчальних закладах тижнів правової освіти та національно-патріотичного вихо-вання, спрямованих на розвиток у дітей та молоді почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і обов’язків в суспільстві 2017-2020 роки Відділ освіти районної державної адміністра-ції, виконавчі комітети сільських, селищних рад(за згодою), об’єд-нані територіальні громади(за згодою) Районний бюджет
2.12. Проведення тематичних змін з національно-патріотичного виховання в закладах відпочинку 2017-2020 роки Відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою) Районний  бюджет
2.13. Проведення заходів із відродження, збереження та популяризації народних промислів 2017-2020 роки Відділ культури і туризму районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації(за згодою) Районний бюджет
2.14. Організація та проведення спортивних заходів, змагань, турнірів з видів спорту за участю молоді, учасників АТО та членів їх сімей 2017-2020 роки Сектор у справах сімї, молоді та спорту районної державної адміністрації виконавчі комітети сільських, селищних рад (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації (за згодою) Районний  бюджет 3.0 1,0 1,0 1,0
Всього за напрямом 2: Районний  бюджет 22, 0 4,0 6,0 6,0 6,0
Разом:   Районний бюджет 23, 0 4,0 7,0 6,0 6,0