Warning: Declaration of WarpMenuWalker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /home/xf231565/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 618

Warning: Declaration of WarpMenuWalker::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /home/xf231565/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 618

Warning: Declaration of WarpMenuWalker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/xf231565/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 618

Warning: Declaration of WarpMenuWalker::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL) in /home/xf231565/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 618

Warning: session_cache_limiter(): Cannot change cache limiter when session is active in /home/xf231565/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/plugins/cforms2/cforms.php on line 79
Офіційний сайт Коропської районної ради » Про районну Програму імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2016-2019 роки

Про районну Програму імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2016-2019 роки

     

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(друга сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я № 25

 

23 грудня 2015 року

смт. Короп

 

Про районну Програму імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2016-2019 роки

    З метою забезпечення епідемічного благополуччя населення шляхом зниження рівня захворюваності на інфекції, смертності та інвалідності внаслідок інфекційних хвороб, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а:

  1. Затвердити районну Програму імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2016-2019 роки (додається).
  2. Головним розпорядником коштів визначити районну державну адміністрацію.
 
  1. Районній державній адміністрації:

3.1. Забезпечити організацію виконання цієї Програми.

3.2. При формуванні районних бюджетів на 2016-2019 роки передбачати кошти на реалізацію заходів Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад та постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.
     

Голова районної ради                                                                        М.П. Мазуренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради №25 від 23 грудня 2015 року

«Про районну Програму імунопрофілактики та захисту

населення від інфекційних хвороб на 2016-2019 роки»

 

 

Районна Програма

імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб

на 2016-2019 роки

 

 

Загальна частина

 

     Інфекційні хвороби до цього часу є однією з основних причин інвалідності та смертності населення в усьому світі. Підвищення рівня інфекційної захворюваності, на думку експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), пов’язане з демографічним вибухом – збільшенням кількості населення Землі майже до 7 млрд. осіб, а також негативними соціально-економічними змінами у ряді країн, військовими конфліктами, внутрішньою та зовнішньою міграцією, екологічними катаклізмами, появою нових нозологічних форм, таких як пташиний грип, тяжкий гострий респіраторний синдром тощо. Не обминають ці процеси і Україну, хоча за останні роки мають місце певні досягнення у застосуванні засобів імунопрофілактики.

    Істотну роль у зниженні рівня інфекційної захворюваності відіграла Програма імунопрофілактики населення на 2002-2006 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2002 року N 1566. Виконання Програми дало змогу знизити за період 2002-2006 років показники розповсюдженості інфекцій, що визначені пріоритетними Європейським регіональним бюро ВООЗ у програмному документі «Здоров’я – XXI: основи політики досягнення здоров’я для всіх у Європейському регіоні ВООЗ», зокрема дифтерії – з 0,3 до 0,08; епідемічного паротиту – з 34,8 до 8,02 на 100 тис. населення. Протягом 2001-2002 років завершено роботу із сертифікації області у складі Європейського регіону як території, вільної від поліомієліту.

   Незважаючи на деяке зниження рівня інфекційної захворюваності, епідемічна ситуація щодо найпоширеніших інфекцій залишається напруженою. На такі інфекційні хвороби як дифтерія, правець, вірусний гепатит В, краснуха, кір, епідемічний паротит, туберкульоз  припадає 15% загальної захворюваності (без грипу та гострих вірусних інфекцій).

      Таким чином, подальший прогрес у справі захисту населення від інфекційних хвороб неможливий без розроблення та затвердження районної Програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на  2016-2019 роки (далі – Програма).

 

Мета і основні завдання Програми

 

   Метою Програми є забезпечення епідемічного благополуччя населення шляхом зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, а також смертності та інвалідності внаслідок інфекційних хвороб.

Для досягнення зазначеної мети необхідно:

— здійснити комплекс організаційно-методичних заходів щодо зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, та охоплення щепленнями на рівні не менш як 95 відсотків;

— організувати оптимальне матеріально-технічне забезпечення закладів, що планують і здійснюють заходи з імунопрофілактики;

— забезпечити постійне підвищення професійного рівня осіб, що здійснюють заходи з імунопрофілактики;

— провести моніторинг виконання завдань Програми та у разі необхідності коригування заходів з підвищення їх ефективності;

— використовувати усі форми санітарно-просвітницької роботи серед населення з метою поширення знань з питань імунопрофілактики.

 

Шляхи розв’язання проблеми

 

Для зменшення інтенсивності епідемічного процесу доцільно здійснити заходи за трьома напрямами:

  1. Блокування імовірних джерел збудників інфекційних хвороб.
  2. Порушення механізму передачі збудників інфекційних хвороб.
  3. Формування прошарку осіб, несприйнятливих до збудників інфекційних хвороб.

     Лише комплексний підхід може забезпечити найефективніші результати.

      Прийняття Програми забезпечить державне цільове фінансування в частині:

— придбання сучасного лабораторного обладнання для розвитку інноваційних напрямів вітчизняної імунології;

— забезпечення імунобіологічними препаратами, їх зберігання та здійснення контролю.

   Профілактика інфекційних хвороб шляхом імунізації населення є найефективнішим заходом щодо забезпечення здоров’я населення, епідемічного благополуччя держави. Матеріальні збитки, соціальні та медичні наслідки інфекційних хвороб свідчать, що систематична імунізація населення повинна бути загальнодержавною справою.

      З метою ефективного забезпечення захисту населення від інфекцій, недопущення епідемічних ускладнень інфекційних хвороб, ефективного і планомірного використання вакцин з 2001 року постачання медичних імунобіологічних препаратів здійснюється з метою проведення профілактичних щеплень, включених до календаря щеплень, – за рахунок коштів Державного бюджету України, щеплень за епідемічними показаннями – за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

      Завдання і заходи щодо виконання Програми наведені у додатку 1 до Програми.

Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

— підтримувати статус району в складі області як території, в якій немає поліомієліту;

— підтримувати показник захворюваності на кір в межах до 1 на 100000 населення;

— припинити місцеву передачу вірусів кору та краснухи (до 2019 року);

— підтримувати показник захворюваності на дифтерію в межах до 0,1 на 100000 населення;

— підтримувати показники розповсюдженості епідемічного паротиту, кашлюку, гемофільної інфекції в рівня менш як 1 на 100000 населення, а вродженої краснухи – менш як 1 на 100000 живих новонароджених;

— довести показник захворюваності на гострий вірусний гепатит B серед населення до рівня менш як 5 на 100000 населення та кількості вірусоносіїв гепатиту B серед дитячого населення до 1 відсотка (до 2019 року);

— забезпечити проведення імунопрофілактики та захист населення від інфекційних захворювань шляхом здійснення комплексних заходів з часткової або остаточної ліквідації їх вогнищ.

     Визнання перспектив розвитку імунопрофілактики, посилення епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, виконання пріоритетних цільових програм з цього питання сприятиме підвищенню ефективності протиепідемічних та профілактичних заходів, зниженню рівня розповсюдженості, смертності та інвалідності, забезпеченню раннього виявлення та реагування на ускладнення епідемічної ситуації.

     Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 2 до Програми.

Фінансове забезпечення виконання Програми

 

    Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у районному бюджеті органам, відповідальним за виконання Програми, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

       Головними розпорядниками коштів визначити районну державну адміністрацію.

       Обсяг фінансування Програми встановлюється у розмірі 120,0 тис. грн. на 2016-2019 роки.

   

Додаток 1

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ щодо імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2016-2019 роки

 
Найменування завдання Найменування показника Значення показника Найменування заходу Головний розпорядник бюджетних коштів Джерела фінансування Обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. грн.
Усього За роками
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
1. Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики своєчасність охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення на рівні та вище (відсотків); підтримання статусу країни, вільної від поліомієліту 95 95 95 95 95 забезпечення своєчасного охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з Календарем щеплень та в разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції Райдержадміністрація Державний, місцевий бюджет 30 30 30 30
охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти поліомієліту не менше (відсотків) 95 95 95 95 95              
охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року (БЦЖ), не менше (відсотків) 95 95 95 95 95              
охоплення профілактичними щепленнями дітей в 1 рік проти кору, краснухи, епідпаротиту не менше (відсотків) 95 95 95 95 95              
охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти гепатиту B, не менше (відсотків) 95 95 95 95 95 з метою зниження захворюваності на гепатит B продовження проведення активної імунізації новонароджених та груп високого епідемічного ризику Райдержадміністрація Державний, місцевий бюджет        
доведення показника захворюваності на гострий вірусний гепатит B серед населення до рівня менш як 5 на 100 тис. населення (2007 рік – 6,31) 5 5 5 5 5              
доведення кількості вірусоносіїв гепатиту B серед дитячого населення до 1 відсотка 2 2 2 2 1              
охоплення профілактичними щепленнями (ревакцинація) проти епідемічного паротиту (юнаки до 15 років), не менше (відсотків) 95 95 95 95 95 продовження впровадження стратегії ВООЗ щодо елімінації кору, зниження захворюваності на епідемічний паротит, краснуху та запобігання синдрому вродженої краснухи Райдержадміністрація Державний, місцевий бюджет        
охоплення профілактичними щепленнями (ревакцинація) проти краснухи (дівчата до 15 років), не менше (відсотків) 95 95 95 95 95              
доведення показника захворюваності на дифтерію до рівня менш як 0,1 на 100 тис. населення (2007 рік – 0,17)                        
  доведення показників розповсюдженості епідемічного паротиту (2007 рік – 6,25), кашлюку (2007 рік – 4,7) гемофільної інфекції до рівня менш як 1 на 100 тис. населення, вродженої краснухи до рівня менш як 1 на 100 тис. новонароджених (2007 рік – 12,45)                        
  доведення показника захворюваності на кір до рівня менш як 1 на 100 тис. населення (2007 рік – 2,15); припинення місцевої передачі вірусу кору та краснухи 1                      
охоплення профілактичними щепленнями проти грипу в групах ризику, не менше (відсотків) 75 75 75 75 75 забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику  Райдержадміністрація Державний, місцевий бюджет        
рівень забезпечення Сертифікатом щеплень громадянина України цільових груп населення, не менше (відсотків) 50 65 75 85 100 впровадження на державному рівні Сертифіката щеплень громадянина України Райдержадміністрація Державний, місцевий бюджет        
              продовження роботи з практичного впровадження імунопрофілактики Haemophilus influenzae тип b (Hib) та проведення моніторингу захворюваності на Hib-інфекцію у післявакцинальний період Райдержадміністрація Державний, місцевий бюджет        
            продовження впровадження комбінованих вакцин з метою скорочення кількості ін’єкцій та економії засобів у сфері застосування вакцин Райдержадміністрація Державний, місцевий бюджет        
періодичність проведення моніторингу випадків можливої побічної дії вакцин впродовж року, один раз на три місяці           проведення моніторингу випадків можливої побічної дії вакцин і розроблення заходів щодо їх запобігання шляхом обліку, реєстрації та розслідування кожного такого випадку Райдержадміністрація Місцевий бюджет        
  періодичність проведення на регіональному рівні моніторингу стану популяційного імунітету впродовж року, один раз на три місяці            проведення на регіональному рівні моніторингу стану популяційного імунітету, у тому числі колективного імунітету різних вікових груп населення щодо інфекційних захворювань, боротьба з якими проводиться шляхом вжиття заходів з імунопрофілактики Райдержадміністрація Місцевий бюджет        
Відповідно до розподілу МОЗ за рахунок державного бюджету
2.  Створення ефективної системи «холодового ланцюга» під час транспортування, зберігання та використання вакцин  кількість закладів, які отримають обладнання для дотримання оптимальних умов «холодового ланцюга» під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів           продовження роботи з оснащення кабінетів щеплень та інших закладів, у яких проводяться профілактичні щеплення, холодильним устаткуванням для дотримання оптимальних умов «холодового ланцюга» під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів Райдержадміністрація Державний бюджет        
              організація щорічного навчання фахівців, що беруть участь у проведенні імунопрофілактики, з питань дотримання оптимальних умов «холодового ланцюга» під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів Райдержадміністрація Державний, місцевий бюджет        
            Забезпечити проведення щорічної інвентаризації холодового устаткування для дотримання оптимальних умов «холодового ланцюга» під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів в санітарно-епідеміологічних установах та лікувально-профілактичних закладах з метою його своєчасної заміни або ремонту            
Відповідно до розподілу МОЗ України за рахунок державного бюджету
3. Інформаційна та санітарно-просвітницька робота серед населення              удосконалення механізму доступу населення до інформації з проблем імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб із застосуванням засобів масової інформації: виступи фахівців в пресі 2 рази на рік Райдержадміністрація Державний, місцевий бюджет        
            організація проведення та забезпечення висвітлення кампаній соціальної мобілізації населення під час проведення днів імунізації Райдержадміністрація Державний, місцевий бюджет        
            включення питання імунопрофілактики населення до програм гігієнічного навчання та виховання населення (медико-педагогічне навчання батьків з проблем охорони здоров’я дітей та підлітків, школа материнства і молодих батьків, курси здоров’я у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах)   Місцевий бюджет        
4. Удосконалення підготовки фахівців з імунопрофілактики, що беруть участь у здійсненні заходів на етапах планування, організації, проведення контролю якості імунобіологічних препаратів              Продовжити підготовку та перепідготовка висококваліфікованих фахівців (педагогів та лікарів) у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти у галузі імунопрофілактики інфекційних хвороб  Райдержадміністрація Місцевий бюджет        
            Приймати участь в проведенні семінарів і нарад для фахівців з імунопрофілактики, їх участі у міжнародних конференціях і семінарах з питань імунопрофілактики та моніторингу випадків побічної дії вакцин та заходів щодо їх запобігання  Райдержадміністрація Місцевий бюджет        
     

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ виконання районної Програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2016-2019 роки

Найменування завдання Найменування показників виконання завдання Одиниця виміру Значення показників
Усього У тому числі за роками
2016 2017 2018 2019
Організаційно-методичне забезпечення заходів щодо профілактики і боротьби з інфекціями, яким можна запобігти засобами імунопрофілактики  кількість затверджених регіональних програм  кількість  1 100 100 100 100
рівень забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів (туберкулін) відсоток 100  100 100  100  100 
Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики  своєчасність охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення на рівні та вище (відсотків)  відсоток 95 95  95   95
охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти поліомієліту, не менше (відсотків)  відсоток 95 95  95  95 
охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року (БЦЖ), не менше  відсоток    95 95  95  95 
охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти кору, краснухи, не менше (відсотків)  відсоток 95 95 95 95
охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти гепатиту B, не менше (відсотків)  відсоток 95 95 95 95
доведення показника захворюваності на гострий вірусний гепатит B серед населення до рівня менш як            5 на 100 тис. населення              (2007 рік – 6,31)  відсоток 5
доведення кількості вірусоносіїв гепатиту B серед дитячого населення до             1 відсотка  відсоток 1
охоплення профілактичними щепленнями (ревакцинація) проти епідемічного паротиту (юнаки до 15 років), не менше (відсотків)  відсоток 95   95   95   95  
охоплення профілактичними щепленнями  (ревакцинація) проти краснухи (дівчата до                 15 років), не менше (відсотків)  відсоток 95 95  95  95 
доведення показника захворюваності на дифтерію до рівня менш як 0,1 на           100 тис. населення                  (2007 рік – 0,17)  на 100 тис. 0,1
доведення показника розповсюдженості епідпаротиту (2007 рік – 3,5), кашлюку (2007 рік – 4,0), гемофільної інфекції до рівня менш як 1 на 100 тис. населення, вродженої краснухи до рівня менш як                   1 на 100 тис. новонароджених                  (2007 рік – 12,45) 
доведення показника захворюваності на кір до рівня менш як 1 на 100 тис. населення (2007 рік – 2,15)         
охоплення профілактичними щепленнями проти грипу в групах ризику, не менше (відсотків)  відсоток 75 75 75 75
рівень забезпечення Сертифікатом щеплень громадянина України цільових груп населення, не менше (відсотків)  відсоток 50 65 75 85 100
періодичність проведення на регіональному рівні моніторингу стану популяційного імунітету впродовж року, один раз на три місяці  кількість 4 4 4 4 4
Створення ефективної системи «холодового ланцюга» під час транспортування, зберігання та використання вакцин  кількість закладів, які отримають обладнання для дотримання оптимальних умов «холодового ланцюга» під час зберігання, транспортування та використання ІБП