Про районну Програму «Шкільний автобус» на 2016 рік

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(дев’ята сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я  № 156

 

22 липня 2016 року

смт. Короп

 

Про районну Програму «Шкільний автобус» на 2016 рік

  Розглянувши звернення районної державної адміністрації щодо затвердження районної Програми «Шкільний автобус» на 2016 рік, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, відповідно до статті 14 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту» та статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи постанову від 27 серпня 2010 року № 777 «Про затвердження Положення про освітній округ», обласної програми «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а:

 1. Затвердити районну Програму «Шкільний автобус» на 2016 рік (додається).
 
 1. Головним розпорядником коштів визначити фінансове управління районної державної адміністрації.
 
 1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації під час внесення змін до районного бюджету на 2016 рік передбачити кошти на реалізацію заходів даної Програми.
 
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району та на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.
     

Заступник голови районної ради                                                                           В.М. Дворецький

   

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради № 156 від 22 липня 2016 року

«Про районну Програму «Шкільний автобус» на 2016 рік»

                   

Районна Програма «Шкільний автобус»

 

на 2016 рік

                                                         

смт. Короп

 

ЗМІСТ

районної Програми «Шкільний автобус» на 2016 рік

 

Паспорт програми

Розділ I. Загальні положення 

Розділ II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Розділ III. Визначення мети Програми

Розділ IV. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, на які спрямована Програма

Напрямок її діяльності

4.1. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

4.2. Напрями діяльності Програми

Розділ V. Обсяги та джерела фінансування Програми, строки та етапи її виконання

5.1. Обсяги та джерела фінансування Програми

5.2. Строки та етапи виконання Програми

Розділ VI. Перелік завдань і заходів Програми та її результативні показники

6.1. Основні завдання Програми

6.2. Результативні показники Програми

Розділ VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

ПАСПОРТ

районної Програми «Шкільний автобус»

на 2016 рік

 
1. Ініціатор розроблення Програми Відділ освіти Коропської районної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
3. Розробник Програми Відділ освіти Коропської районної державної адміністрації
4. Співрозробники Програми Фінансове управління Коропської районної  державної адміністрації
5. Відповідальний виконавець Програми Відділ освіти Коропської районної державної адміністрації
6. Учасники Програми Коропська районна державна адміністрація, відділ освіти Коропської районної державної адміністрації,  фінансове управління Коропської районної  державної адміністрації   
7. Термін реалізації Програми 2016 рік
8. Загальний орієнтовний обсяг  фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми за рахунок районного бюджету       700,0 тис. грн.
   

Розділ I. Загальні положення

       Районна Програма «Шкільний автобус» на 2016 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до статті 14 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту» та статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи  постанову від 27 серпня 2010 року № 777 «Про затвердження Положення про освітній округ», обласну програму «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки.

   Відповідними нормативно-правовими актами передбачено забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників.

    Організація регулярного безкоштовного підвозу до місць навчання і додому дітей шкільного віку є складовою частиною виконання чинного законодавства щодо забезпечення конституційних прав громадян на якісну освіту.

 

Розділ II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

      Станом на 01 січня 2016 року усіма видами транспорту організовано стовідсотковий безперебійний підвіз для 272 учнів сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної доступності. До підвозу залучено 10 транспортних одиниць, однак на сьогодні деякі з них вичерпали свій ресурс внаслідок фізичного зносу і підлягають заміні.

        Нагальною залишається потреба у підвозі учнів та педагогічних працівників до місць навчання (у першу чергу до опорних шкіл), роботи та у зворотному напрямку.

 

Розділ III. Визначення мети Програми

       Метою Програми є:

 • реалізація положень статті 14 Закону України «Про освіту»; статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту»; статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів, педагогічних працівників;
 • створення рівних можливостей для всіх громадян, які проживають і постійно працюють у сільській місцевості, у задоволенні соціальних та культурно-освітніх потреб;
 • раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості;
 • формування належної соціальної інфраструктури села.
 

Розділ IV. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, на які спрямована Програма. Напрям діяльності Програми.

       4.1. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

    У зв’язку з демографічними змінами значно зросла кількість малокомплектних шкіл різних ступенів у мережі навчальних закладів району, що викликає необхідність їх реорганізації і навіть закриття.

    З метою охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку, поліпшення керованості навчально-виховним процесом, удосконалення використання навчально-матеріальної бази шкіл, забезпечення висококваліфікованими кадрами, ефективного використання фінансових ресурсів пропонується організувати в кожному навчальному закладі декілька маршрутів підвозу учнів з віддалених населених пунктів до опорних шкіл. Кожен маршрут оснащується транспортним засобом відповідної марки залежно від кількості дітей, які потребують підвозу.

       Виконання програми здійснюється на районному рівні.    

     При наданні шкільних автобусів беруться до уваги дорожні умови населених пунктів, кількість наявних автобусів, маршрути і частота їх пересування для того, щоб максимально використовувати транспортні засоби та мінімізувати незручності для учнів (вчителів), які добираються до мережі шкіл зі своїх сіл, наявність кваліфікованих водіїв та зростаючі регулярні витрати на підтримку роботи системи шкільних автобусів (наприклад, страхування, вартість палива, утримання транспортних засобів).

      Експлуатація їх можлива лише за відповідно затвердженими маршрутами. Транспортні маршрути підвозу учнів і вчителів сільської місцевості до місць навчання, на роботу та в зворотному напрямі можуть змінюватись у зв’язку із оптимізацією мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

     З метою раціонального використання автобусів керівництво навчальних закладів повинно забезпечити коригування розкладу уроків та режиму навчально-виховного процесу.

      Належна організація підвозу учнів сільської місцевості, що проживають за межею пішохідної доступності, до навчальних закладів сприятиме проведенню оптимізації загальноосвітніх закладів, створенню умов для безпеки дітей, збереженню їх здоров’я, ефективному використанню бюджетних коштів, кадрового потенціалу педагогічних працівників, удосконаленню мережі навчальних закладів, а також розширить можливості для гурткової та позакласної роботи.

      4.2. Напрями діяльності Програми.

     Продовження практики цільового придбання автобусів для підвезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання і роботи та в зворотному напрямі дозволить раціональніше використовувати виділені для цього бюджетні кошти, забезпечити стабільність і організованість перевезень учнів.

      Організацію перевезення учнів і педагогічних працівників планується здійснювати шляхом:

 1. Цільового використання та належної експлуатації навчальними закладами району наявного парку автобусів, придбаних в минулих роках за відповідною державною та обласною Програмами.
 2. Передача коштів із районного бюджету на умовах співфінансування відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1340-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерством освіти і науки на 2015 рік, та перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році» та п. 4 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24 грудня 2015 року № 911-VIII.
 

Розділ V. Обсяги та джерела фінансування Програми, строки та етапи її виконання

      5.1. Обсяги та джерела фінансування Програми.

     Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, виключно для реалізації мети та завдань Програми.

     Прогнозований обсяг видатків, що планується залучити для реалізації Програми в частині передачі коштів на умовах співфінансування передбачається у сумі 700,00 тис. грн.

   Органи місцевого самоврядування району самостійно визначають обсяг коштів районного бюджету, спрямовані на відповідні цілі.

      5.2. Строки та етапи виконання Програми.

      Програма виконується в один етап, термін дії – 2016 рік.

      Виконавцями Програми є:

 • районна державна адміністрація Коропського району;
 • відділ освіти Коропської районної державної адміністрації;
 • фінансове управління Коропської районної  державної адміністрації.
 

Розділ VI. Перелік завдань і заходів Програми та її результативні показники

       6.1. Основними (пріоритетними) завданнями Програми є:
 • забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність здобуття якісної та безоплатної загальної середньої освіти;
 • забезпечення регулярного та безоплатного підвезення учнів і вчителів сільської місцевості до місць навчання (у першу чергу до опорних шкіл), на роботу та в зворотному напрямку;
 • забезпечення екскурсійного обслуговування учнівської молоді, її участі в конкурсах, спортивних змаганнях, спартакіадах, олімпіадах, фестивалях, заходах міського, районного, обласного та Всеукраїнського рівнів;
 • забезпечення участі учасників навчально-виховного процесу в нарадах, семінарах, інших заходах місцевого, районного, обласного та Всеукраїнського рівнів;
 • оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості.
       6.2. Результативні показники:       Виконання Програми надасть можливість:
 • здійснювати і надалі стовідсотковий безперебійний підвіз учнів сільської місцевості в районі, які проживають за межею пішохідної доступності;
 • придбати 1 шкільний автобус для поповнення існуючого парку шкільних автобусів;
 • забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, припинити негативні процеси у соціальній сфері села, досягти позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення;
 • створити умови для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання, роботи і додому;
 • створити оптимальну мережу загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості;
 • вирішувати відповідні проблеми освіти на більш високому рівні з урахуванням диференціації, індивідуалізації навчання, організації систематичного та якісного контролю за навчальними досягненнями учнів;
 • поліпшити якість знань учнів, ефективно використовувати наявну матеріально-технічну базу, кадровий потенціал педагогічних працівників, фінансові можливості освітянської галузі в сільській місцевості.
 

Розділ VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

     Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту.

    Відділ освіти Коропської районної державної адміністрації здійснює моніторинг виконання Програми шляхом планових та оперативних перевірок щодо забезпечення цільового використання автотранспорту, відповідних умов його зберігання і експлуатації, оптимальності затверджених маршрутів.