Warning: Illegal string offset 'instance' in /home/xf231565/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1080

Warning: Illegal string offset 'instance' in /home/xf231565/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/plugins/theme-my-login/includes/class-theme-my-login.php on line 1084

Warning: Declaration of WarpMenuWalker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /home/xf231565/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 618

Warning: Declaration of WarpMenuWalker::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /home/xf231565/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 618

Warning: Declaration of WarpMenuWalker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/xf231565/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 618

Warning: Declaration of WarpMenuWalker::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL) in /home/xf231565/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 618

Warning: session_cache_limiter(): Cannot change cache limiter when session is active in /home/xf231565/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/plugins/cforms2/cforms.php on line 79
Офіційний сайт Коропської районної ради » Про районну Програму розвитку архівної справи на 2016-2019 роки

Про районну Програму розвитку архівної справи на 2016-2019 роки

   

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(друга сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я № 29

 

23 грудня 2015 року

смт. Короп

 

Про районну Програму розвитку архівної справи на 2016-2019 роки

    З метою забезпечення гарантованої збереженості архівних документів Національного архівного фонду та ліквідованих установ, зміцнення матеріально-технічної бази архівних установ, відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи», Розпорядження Президента України від 13 квітня 2005 року № 957/2005-рп «Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада  

в и р і ш и л а :

 
 1. Затвердити районну Програму розвитку архівної справи на 2016-2019 роки (додається).
 
 1. Районній державній адміністрації передбачити кошти на фінансування даної Програми.
 
 1. Головним розпорядником коштів визначити районну державну адміністрацію
 
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад та постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.
     

Голова районної ради                                                                          М.П. Мазуренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради №29 від 23 грудня 2015 року

«Про районну Програму розвитку архівної справи на 2016-2019 роки»

   

Районна Програма

розвитку архівної справи на 2016-2019 роки

   

Загальна  частина

 

      Районна Програма розвитку архівної справи на 2016-2019 роки (далі Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи», Розпорядження Президента України від 13 квітня 2005 року № 957/2005 «Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей».

      Архівний відділ районної державної адміністрації та комунальна установа районної ради «Трудовий архів Коропського району» зберігають документи Національного архівного фонду та архівні документи, нагромаджені у процесі документування службових, трудових, інших правовідносин юридичних і фізичних осіб та інші, що не належать до Національного архівного фонду в пристосованих під архівосховища приміщеннях.

     Загальна кількість справ, що перебуває на зберіганні в архівному відділі районної державної адміністрації: 27767 справ постійного зберігання та 8393 справи з особового складу на зберіганні у комунальній установі районної ради «Трудовий архів Коропського району». Ступінь завантаження стелажного обладнання становить 85%. Деякі установи знаходяться в стадії ліквідації і є потенціальними джерелами формування комунальної установи районної ради «Трудовий архів Коропського району».

    Документи Національного архівного фонду мають постійний термін зберігання. Приміщення архівного відділу районної державної адміністрації та комунальної установи районної ради «Трудовий архів Коропського району» потребують обладнання охоронно-пожежною сигналізацією. Архівний відділ районної державної адміністрації не забезпечений принтером та копіювальною технікою. Комп’ютерна техніка значно застаріла (2005 року випуску), потребує оновлення. Усі ці фактори обумовлені вкрай недостатнім фінансуванням архівної галузі.

       Реалізація Програми забезпечить вирішення невідкладних проблем архівної справи в районі.

Мета та основні завдання

  Мета Програми полягає у вирішенні пріоритетних завдань щодо забезпечення збереженості архівних документів, їхнього примноження та використання, як тих, що належать, так і тих, що не належать до складу Національного архівного фонду і мають забезпечити подальший розвиток архівної справи в районі, задоволення соціальних потреб громадян району, сприяти інтеграції у інформаційний та науковий простір.  

Основними завданнями програми є:

 
 • зміцнення матеріально-технічної бази архівних установ для створення умов гарантованої збереженості документів Національного архівного фонду та ліквідованих установ;
 • внесення до складу Національного архівного фонду усіх цінних архівних документів, що є надбанням української нації;
 • виявлення та включення до джерел комплектування документів, що не належать до Національного архівного фонду, за погодженням з архівним відділом районної державної адміністрації, ліквідованих та реорганізованих підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, що розташовані на території району;
 • забезпечення потреб широких кіл громадськості у ретроспективній інформації;
 • створення умов для більш ефективного впровадження в архівному відділі районної державної адміністрації та комунальній установі районної ради «Трудовий архів Коропського району» сучасних інформаційних технологій.

      Для виконання завдань Програми передбачається здійснити заходи згідно з додатком.

   Програма надасть можливість сконцентрувати зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на виконанні визначених завдань та забезпечити ефективну реалізацію державної політики у сфері архівної справи  на території району.

Фінансове забезпечення

  Фінансування Програми передбачається відповідно до законодавства України за рахунок коштів районного бюджету в сумі 168,0 тис. грн., розпорядником яких є районна державна адміністрація.  

Очікувані результати

  Виконання Програми дасть змогу :
 • створити умови для гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду та ліквідованих установ;
 • забезпечити повноцінний захист усіх цінних архівних документів, що є надбанням української нації;
 • зміцнити матеріально-технічну базу архівного відділу районної державної адміністрації та комунальної установи районної ради «Трудовий архів Коропського району», поліпшити умови роботи;
 • наблизити до європейських стандартів рівень зберігання та користування документами Національного архівного фонду і комунальної установи районної ради «Трудовий архів Коропського району»;
 • задовольнити в необхідних обсягах потреби громадян, суспільства і держави в інформації;
 • запровадити сучасні інформаційні технології, створити систему інформаційних ресурсів, інтегровану у світовий інформаційний простір.
   

П Л А Н

заходів щодо розвитку архівної справи в 2016-2019 роках

 
Найменування заходу Відповідальні за виконання Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. В тому числі по роках, тис. грн.
2016 2017 2018 2019
Зберігання документів Національного архівного фонду
1. Забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду (НАФ)
1.1. Придбання витратних матеріалів для створення належних умов зберігання документів НАФ та використання інформації: — придбання картонажів для зберігання архівних документів Архівний відділ районної державної адміністрації 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0
1.2. Підвищення рівня безпеки приміщення: — встановлення охоронно-пожежної сигналізації Архівний відділ районної державної адміністрації 70,0 70,0
Інформатизація архівної справи
2. Забезпечення технікою з метою інформатизації архівної справи: — придбання комп’ютера, принтера та ксерокса Архівний відділ районної державної адміністрації 25,0 15,0 5,0 5,0
Комунальна установа районної ради «Трудовий архів Коропського району»
3. Функціонування комунальної установи районної ради «Трудовий архів Коропського району», в тому числі: — придбання картонажів для зберігання архівних документів, канцелярських товарів Комунальна установа районної ради «Трудовий архів Коропського району» 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0
— встановлення охоронно-пожежної сигналізації Комунальна установа районної ради «Трудовий архів Коропського району» 65,0 65,0
Всього: 168,0 152,0 7,0 7,0 2,0