Про районну Програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2019-2020 роки

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

( тридцять четверта сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я    № 640

22 лютого 2019 року

смт. Короп

Про районну Програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2019-2020 роки

Відповідно до Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а :

 1. Затвердити районну Програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2019-2020 роки, що додається.

 1. Районній державній адміністрації передбачити кошти на фінансування даної Програми.

 1. Головним розпорядником коштів визначити районну державну адміністрацію.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.

Голова районної ради                                                                            М.П. Мазуренко

 

Районна Програма

Протидії захворюванню на туберкульоз на 2019-2020 роки

 1. Паспорт Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2019 -2020 роки
1 Ініціатор розроблення Програми Районна державна адміністрація
2 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Закон України від 05.07. 2001 року № 2586-ІІI „Про протидію захворюванню на туберкульоз”, Закон України вiд 22.03.2012 № 4565-VI «Про внесення змiн до Закону України «Про боротьбу iз захворюванням на туберкульоз» та iнших законодавчих актiв України
3 Розробник Програми РДА, ЦПМСД
4 Відповідальний виконавець Програми РДА
5 Учасники Програми РДА, КНП «Коропський РЦПМСД», сільські, селищні ради
6 Період реалізації Програми 2019-2020 роки
7 Етапи виконання Програми 2019-2020 роки
8 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Районний бюджет, сільські, селищні бюджети
9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього 2019 рік 2020 рік 200,00 тис.грн. 100,00 тис.грн 100,00 тис.грн
10 Основні джерела фінансування Програми Районний бюджет, сільські, селищні бюджети, інші джерела не заборонені законодавством

 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

    Поширення туберкульозу, насамперед мультирезистентного, становить загрозу національній безпеці країни, є однією з причин втрати працездатності, здоров’я, причиною інвалідності та смертності.

    Згідно статистичних даних, станом на 01.01.2019 року на обліку в тубкабінеті знаходиться 58 хворих, з них – 10 хворих з активною формою туберкульозу.

    Заходи, які здійснювались в районі по виконанню програми боротьби з захворюванням на туберкульоз, сприяли залученню до флюорографічного обстеження більшої кількості населення. Покращилась якість мікробіологічної діагностики, що сприяє виявленню заразних форм. Збільшився відсоток охоплення дітей туберкулінодіагностикою. Покращилось до обстеження дітей та їх оздоровлення в санаторних закладах. Збільшилось виявлення дітей на початковій стадії захворювання.

    З метою покращення результатів виконання Програми боротьби з туберкульозом, зменшення захворюваності і смертності виникла необхідність у прийнятті нової програми, яка забезпечує залучення до вирішення проблеми не тільки лікувальні заклади, а також інші установи, організації та структурні підрозділи.

 1. МЕТА ПРОГРАМИ

    Метою Програми є подальше поліпшення епідемічноїситуації в напрямку зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження захворюваності та смертності від туберкульозу. Загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу, скорочення витрат від постійної та тимчасової непрацездатності.

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

    Підвищення обізнаності населення з питань туберкульозу, його профілактики шляхом залучення засобів масової інформації, поліпшення ранньої діагностики туберкульозу.

    Посилення можливостей лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу, навчання персоналу та забезпечення якості лабораторних  досліджень.

    Запровадження сучасних заходів інфекційного контрою за туберкульозом в місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз.

    Безперебійне забезпечення хворих на туберкульоз протитуберкульозними препаратами гарантованої якості.

    Підвищення якості контрольованого лікування через мережу кабінетів контрольованого лікування.

    Посилення взаємодії між медичною службою та іншими організаціями щодо своєчасної діагностики і лікування хворих на туберкульоз, пацієнтів з групи ризику.

    Підвищення обізнаності населення шляхом проведення лекцій, бесід, тренінгових занять.

 1. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

    Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів, селищних бюджетів, інших джерел не заборонених законодавством.

    В разі підвищення вартості вакцини може переглядатися сума щорічного фінансування.

Назва заходу 2019 рік 2020 рік
Закупівля туберкуліну 100 000 грн 100 000 грн.
Всього видатки 100 000 грн 100 000 грн

 1. ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

    Виконання Програми дасть змогу досягти Цілей Розвитку Тисячоліття ООН для України.

    Очікується досягти зменшення прямих та непрямих витрат, пов’язаних із захворюваністю, інвалідністю, лікуванню осіб, хворих на туберкульоз та його ускладненнями.

    Створення умов для зниження рівня захворюваності населення на туберкульоз, виліковування 70 відсотків хворих з новими випадками туберкульозу.

    Створення умов для збереження працездатності та поліпшення умов лікування хворих на туберкульоз, збільшення тривалості їх життя.

 1. ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ  ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ В КОРОПСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2019 – 2020 роки
Найменування заходів Термін виконання Викона-вець
1 Розглядати виявлені занедбані форми туберкульозу у дорослих та туберкульозу у дітей щоквартально ЦПМСД
2 Забезпечити контрольоване лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі з дотриманням вимог наказів МОЗ України № 384 від 09.06.2006 р. «Про затвердження протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульоз», наказу № 600 від 22.10.2008 р. Про затвердження стандарту надання медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз» та наказу № 108 від 14.02.2010 р. «Про затвердження змін до стандарту…» постійно ЦПМСД

 1. ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ  КОРОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ ПРОГРАМИ ПРОТИДІЇ ЗАХВОРЮВАННЮ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ НА 2019 – 2020 РОКИ
Найменування заходів Термін виконання Відповідальні виконавці
1. Зміцнення системи охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз
1 Розглядати на засіданнях районної кординаційної ради результати виконання Коропської районної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2019 – 2020 роки (далі – Програма) 2019-2020 роки РДА, центр ПМСД, сільські, селищні ради
2 Проводити навчальні семінари для медичних працівників району, соціальних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу 2019-2020 роки РДА, центр ПМСД, сільські, селищні ради
2. Посилити систему моніторингу та оцінки заходів виконання Програми
1 Забезпечити проведення моніторингових візитів фтизіатра в амбулаторії ЗПСМ та ФАПи для надання технічної допомоги медпрацівникам, що приймають участь в Програмі боротьби з туберкульозом. 2019-2020 роки ЦПМСД
3. Організація виявлення та діагностики туберкульозу
1 Забезпечити виявлення осіб, хворих на туберкульоз, за зверненням в поліклініку за методом мікроскопії мокротиння. 2019-2020 роки ЦПМСД
2 Забезпечити здійснення туберкулінодіагностики 2019-2020 роки ЦПМСД
4. Лікування та профілактика туберкульозу
1 Сприяти формуванню у хворих прихильності до безперервного лікування на амбулаторному етапі. 2019-2020 роки ЦПМСД
5. Протидія мультирезистентному туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною стійкістю
1 Постійно організовувати навчання з інфекційного контролю щодо туберкульозу серед медпрацівників району 2019-2020 роки ЦПМСД
6. Реалізація спільних заходів протидії поєднаної патології ВІЛ/ СНІД/туберкульоз
1 Забезпечити доступ хворих на ТБ/ВІЛ до антиретровірусної терапії та лікування опортуністичних інфекцій 2019-2020 роки ЦПМСД
2 Забезпечити проведення до – та після тестового консультування та тестування на ВІЛ інфекцію хворих на туберкульоз 2019-2020 роки ЦПМСД
7. Створення сприятливого середовища для подолання епідемії туберкульозу
1 Проводити навчання соціальних працівників, волонтерів, медичних працівників для консультування населення з метою зміни поведінки та підвищення прихильності до лікування туберкульозу 2019-2020 роки ЦПМСД управління соці-ального захисту населення рай-держадміністрації
2 Надавати інформаційні матеріали до амбулаторій ЗПСМ, ФАПів та ФП. 2019-2020 роки ЦПМСД
3 До Всесвітнього дня боротьби з туберкульозу (щорічно 24 березня) організовувати і проводити заходи з навчання 2019-2020 роки ЦПМСД сільські, селищні ради

Головний лікар КНП «Коропський РЦПМСД»                    М.С.Сємака