Про районну Програму «Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну на 2020 рік»

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

( сорок перша сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я    № 729

20 грудня 2019 року

смт. Короп

Про районну Програму «Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну на 2020 рік»

 

Відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», з метою запобігання та зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, інвалідності та смертності від його ускладнень, а також збільшення тривалості і підвищення якості життя населення, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а:

 1. Затвердити районну Програму «Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну на 2020 рік», що додається.

 1. Фінансовому відділу районної державної адміністрації забезпечити фінансування заходів у межах призначень в районному бюджеті на відповідний бюджетний період.

 1. Головним розпорядником коштів визначити районну державну адміністрацію.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради № 729 від 20 грудня 2019 року «Про районну Програму «Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну на 2020 рік»

РАЙОННА   ПРОГРАМА

 «Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну на 2020 рік»

Паспорт районної Програми «Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну на 2020 рік»

1 Ініціатор розроблення Програми Коропська районна державна адміністрація,  КНП «Коропська ЦРЛ» Коропської районної ради
2 Розробник Програми Коропська районна державна адміністрація, КНП «Коропська ЦРЛ» Коропської районної ради
3 Відповідальні виконавці Програми Коропська районна державна адміністрація, КНП «Коропська ЦРЛ» Коропської районної ради
4 Головний розпорядник коштів Коропська районна державна адміністрація
5 Учасники Програми Коропська районна державна адміністрація, КНП «Коропська ЦРЛ» Коропської районної ради
6 Терміни реалізації Програми 2020 рік
7 Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Районний бюджет Державний бюджет Інші джерела не заборонені законодавством України
8 Загальний орієнтований обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього 276,00  тис.грн.

 1. Загальна характеристика

    За даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я в економічно розвинутих країнах світу від 4 до 6 відсотків населення хворіє на цукровий діабет.

    Погіршення ситуації із захворюваністю на цукровий діабет та збільшення кількості хворих зумовлено рядом соціально-економічних причин: невідповідність темпів розвитку інфраструктури медичної та соціальної допомоги; недостатнє фінансування заходів з профілактики та лікування; недосконала система інформування населення з питань запобігання захворювання.

    За визначенням Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я цукровий діабет відноситься до глобальних медико-соціальних проблем. Збільшення кількості населення віком після 40 років, людей з генетичною схильністю до розвитку діабету, людей з ожирінням, малорухомим способом життя, хронічними стресами, курінням та вживанням алкоголю обумовлює зростання поширеності цукрового діабету як у населення України, Чернігівської області, так і Коропського району.

    На сьогодні зареєстровано 29 хворих на цукровий діабет, які проживають в населених пунктах Коропського району, що не відносяться до Коропської об’єднаної територіальної громади, проте кількість людей з недіагностованим цукровим діабетом у 3-4 рази більша.

    Відповідно до світової статистики кожні 13-15 років кількість хворих на цукровий діабет подвоюється. Аналогічна тенденція спостерігається і в Коропському районі – показник захворюваності збільшився з 125,7 (2005 рік) до  227,2 на 100 тисяч населення у 2015 році. Найбільшу загрозу становлять судинні ускладнення цукрового діабету. Ці ускладнення є основною причиною збільшення інвалідності та смертності  хворих.

    Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» цукровий діабет входить до переліку категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно.

    Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну регламентовано постановами Кабінету Міністрів України від 05.03.2014 №73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну», від 23.03.2016 №239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну», від 25.03.2019 №666 «Про затвердження реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2019 року».

 1. Ключові проблеми Програми

    Цукровий діабет є соціальною проблемою для розв’язання якої необхідна державна підтримка, координація зусиль усіх центральних та місцевих органів виконавчої влади.

 1. Мета Програми

    Метою Програми є безкоштовне забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну, запобігання та зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, інвалідності та смертності від його ускладнень, збільшення тривалості і підвищення якості життя населення.

 1. Основні завдання Програми

    Для досягнення визначеної цією Програмою мети необхідно забезпечити:

 • якісне ведення Реєстру хворих на цукровий діабет, які потребують інсулінотерапії;
 • співпрацю з органами місцевого самоврядування з метою виділення коштів з районного бюджету на відшкодування вартості препаратів інсуліну аптечному закладу;
 • продовження впровадження сучасних протоколів лікування цукрового діабету;
 • – забезпечення належного рівня обізнаності населення району з проблемами цукрового діабету.
 1. Фінансове забезпечення Програми

    Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, районного бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

    Загальна потреба коштів на препарати інсуліну в 2020 році для пацієнтів, які проживають в населених пунктах Коропського району, що не відносяться до Коропської об’єднаної територіальної громади складає 276,00 тис.грн. (Додаток 1).

 1. Очікувані результати реалізації Програми

    Виконання Програми дасть змогу в повному обсязі забезпечити безкоштовним лікуванням хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну, а також:

 • підвищення ефективної реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я району;
 • зниження кількості ускладнень, пов’язаних з інсулінозалежним цукровим діабетом;
 • зниження госпіталізації хворих на інсулінозалежний цукровий діабет;
 • зниження показників інвалідності та смертності від цукрового діабету;
 • збільшення тривалості і поліпшення якості життя хворих на цукровий діабет шляхом своєчасного і безкоштовного їх забезпечення препаратами інсуліну.

 1. Організаційне забезпечення

    Організаційне забезпечення виконання Програми здійснює Коропська районна державна адміністрація, комунальне некомерційне підприємство «Коропська центральна районна лікарня»  Коропської районної ради.

Додаток 1

Пацієнти, які проживають в населених пунктах Коропського району

(що не відносяться до Коропської селищної ради)

Сільська, селищна рада Кількість хворих Середньо-місячна потреба фінансових ресурсів на 1 пацієнта
Всього В тому числі дітей В тому числі вагітних
1 Вербівська 3 790,00 грн.
2 Крисківська 5
3 Покошицька 2
4 Радичівська 3
5 Райгородоцька 4
6 Розльотівська 1
7 Деснянська 3
8 Понорницька 8 1 1
Всього 29

    Середньомісячна потреба складає 23,00 тис.грн., річна потреба – 276,00 тис.грн., з можливою корекцією в залежності від вартості.