Про районний бюджет на 2020 рік

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

( сорок перша сесія сьомого скликання)

 

Р І Ш Е Н Н Я    № 722

 

20 грудня 2019 року

смт.Короп

 

Про районний бюджет на 2020 рік

 

25308200000

(код бюджету)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а:

 1. Визначити на 2020 рік:

–  доходи районного бюджету у сумі  39043300 гривень, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету  38830300 гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету  213000 гривень,  згідно з додатком  1 цього рішення;

–  видатки районного бюджету у сумі 39023300 гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 38780200 гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету  243100 гривень,  згідно з додатком  3 цього рішення;

– повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 21500 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

– надання кредитів з районного бюджету у сумі 41500 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету – 20000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 21500 гривень згідно з додатком  4 до цього рішення;

– профіцит  за загальним фондом районного бюджету у сумі 30100 гривень згідно з додатком  2 цього рішення;

– дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 30100 гривень згідно з додатком  2 цього рішення;

– оборотний  залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  5 000 гривень, що становить 0,01 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

– резервний  фонд районного бюджету у сумі 130 000 гривень, що становить 0,3 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком 3,4 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

    Відповідно частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати районній державній адміністрації повноваження у період між сесіями районної ради:

– здійснювати збільшення (зменшення) бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів за рахунок  змін  трансфертів районному бюджету з державного, обласного, сільських та селищних бюджетів на підставі розпорядження голови районної державної адміністрації, погодженого з постійною комісією районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району  з наступним внесенням змін до даного рішення на сесії районної ради.

 1. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком  6 до цього рішення.
 2. Затвердити в складі видатків районного бюджету розподіл витрат на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 3132500 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
 3. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

    1) до доходів належать надходження, визначені статтею 64  Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний Бюджетного кодексу України на 2020 рік»;

    2) джерелом формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72, частиною 1 статті 73 Бюджетного кодексу України;

    3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

    1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691,71  Бюджетного кодексу України;

    2) у частині фінансування є  надходження, визначені частиною 2 статті 72, частиною 2 статті 73 Бюджетного кодексу України;

    3) у частині кредитування є надходження, визначені в пунктах 10, 11 частини 1 статті  691 Бюджетного кодексу України.

 1. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:
 • оплату праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам.
 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів районного  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно :

    1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

    2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

    3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

    4) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

– здійснення публічного представлення та публікації інформації про виконання бюджету за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

– оприлюднення паспортів (внесення змін) бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

    5) взяття бюджетних зобов’язань відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України;

    6) у першочерговому порядку забезпечити потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків  за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

    7) затвердження обґрунтованих лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 1. Відповідно до пункту 8 статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації у період між сесіями районної ради:

– здійснювати перерозподіл видатків між  розпорядниками нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів на підставі розпорядження голови районної державної адміністрації, погодженого з постійною комісією районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району  з наступним внесенням змін до даного рішення на сесії районної ради;

– здійснювати передачу коштів між загальним та спеціальним фондами бюджету на підставі розпорядження голови районної державної адміністрації, погодженого з постійною комісією районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району  з наступним внесенням змін до даного рішення на сесії районної ради.

– фінансовому відділу районної державної адміністрації здійснювати в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, у тому числі збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення видатків споживання, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.

 1. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
 2. Районній раді забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.
 3. Додатки № 1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Фінансовому відділу районної державної адміністрації забезпечити у разі необхідності внесення технічних (коректорських) правок до додатків цього рішення (в частині складових програмної класифікації видатків та кредитування і класифікації доходів місцевих бюджетів згідно з відповідними наказами Міністерства фінансів України).
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району.

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко

Додатки_2020

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А  З А П И С К А

до проєкту районного бюджету на 2020 рік

    Формування доходів та видатків Коропського районного бюджету здійснено на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України, та інших законодавчих актів із врахуванням децентралізації та міжбюджетних відносин. Показники соціальних стандартів та обсяги трансфертів з державного бюджету враховано з  проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

    Загальні особливості формування показників районного бюджету на 2020 рік

 • Згідно із статтею 77 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети затверджуються рішенням відповідної ради до 25 грудня року, що передує плановому. Тому згідно з діючим законодавством районний бюджет на наступний рік має бути прийнятий у 2019 році.
 • Проєкт рішення районної ради «Про районний бюджет на 2020 рік» розроблений за типовою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 668 (із змінами та доповненнями).
 • Проєкт рішення районної ради «Про районний бюджет на 2020 рік» і прогноз на 2021- 2022 роки (елемент середньострокового бюджетування) схвалені районною державною адміністрацією.
 • Показники проєкту районного бюджету на наступний рік оприлюднені на офіційних веб-сайті районної державної адміністрації.
 • Дохідна частина районного бюджету на 2020 рік розроблена на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.

    При прогнозуванні доходів було враховано очікувані макропоказники економічного і соціального розвитку регіону в 2019 році та прогнозні дані на 2020 рік, динаміку надходжень податків, зборів та обов’язкових платежів у 2017-2018 роках та за січень-листопад поточного року. Прогнозний обсяг надходжень загального фонду (без урахування трансфертів), який покладений в основу проєкту бюджету, обрахований у сумі 9,9 млн грн, що становить 117,6% до очікуваних надходжень 2019 року, і є дуже напруженим для виконання.

 • Згідно із статтею 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» у видатках районного бюджету враховано запровадження мінімальної заробітної плати з 01.01.2020 в розмірі 4 723 грн на місяць (більше ніж у 2019 році на 550 грн або на 13,2%), а також розмір посадового окладу працівника  тарифного розряду ЄТС в сумі 2 102 грн (більше на 181 грн або на 9,4%).

    Загалом, враховуючи підвищення за ЄТС, зростання фонду заробітної плати прогнозується на рівні 10,8%, а по окремих галузях, враховуючи особливості функціонування установ, збільшення контингенту, що обслуговується, а також підвищення посадових окладів педагогічним працівникам закладів освіти, що відбулось з 01.09.2019, виплата заробітної плати яким здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 695, – до 17,0%.

    Видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв обраховані за тарифами листопада 2019 року, з урахуванням фактичного споживання енергоресурсів у поточному році.

 • Інші поточні видатки визначені переважно на рівні їх обсягу в 2019 році та з урахуванням зростання індексу споживчих цін (6,0%).
 • На 2020 рік обсяг додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я врахований в Законі України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» для місцевих бюджетів області передбачений сумі 253,9 млн. грн, що на 278,9 млн грн або вдвічі менший відповідної дотації поточного року (532,8 млн грн) і є недостатнім для фінансування видатків закладів освіти (крім заробітної плати педпрацівників) та енергоносіїв у медичних закладах.  Районному бюджету заплановано на 2020 рік з обласного бюджету перерахувати 1 304,5 тис. грн. Такі видатки в районі в 2020 році складатимуть близько 9,2 млн гривень.

    Зменшення обсягу дотації пов’язане з реформуванням системи фінансування закладів охорони здоров’я, які з 01.04.2020 фінансуватимуться з державного бюджету через Національну службу здоров’я України. Водночас, необґрунтоване зменшення дотації на 52,3% неприпустиме, оскільки фактично в районному бюджеті  у 2019 році на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у закладах охорони здоров’я спрямовано в лише 23,0% обсягу відповідної дотації поточного року.

    В результаті обсяг дотації, що розподіляється районному бюджету  (1 304,5 тис. грн), менший 2019 року на 4,9 млн грн або на 79%. Відповідного зростання власних доходів районного бюджету у 2020 році не прогнозується, інших компенсаторів з державного бюджету також не передбачено.

    Таким чином скорочення обсягу дотації негативно вплине на стан фінансування закладів освіти і медицини, і значно ускладнить питання забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників (крім педагогічних) та оплату комунальних послуг і енергоносіїв у 2020 році. Тобто всі видатки мають бути максимально оптимізовані, що і враховано в проєкті бюджету.

 • З 01.04.2020 у зв’язку з реформуванням галузі „Охорона здоров’я” передбачається переведення закладів охорони здоров’я на фінансування з державного бюджету Національною службою здоров’я України. Таким чином, видатки з районного бюджету на галузь заплановані тільки на І квартал 2020 року.

    Порядок використання коштів та їх обсяги, які заклади отримуватимуть за надані медичні послуги відповідно до прямих договорів з Національною службою здоров’я України, на даний час невідомі.

    Тобто питання фінансування закладів охорони здоров’я у квітні-грудні 2020 року вирішуватиметься в процесі виконання бюджету з урахуванням прийняття відповідних рішень на державному рівні, зокрема щодо:

 • порядку використання коштів, які надходитимуть від Національної служби здоров’я України,
 • розподілу між областями субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я (обсяг субвенції в державному бюджеті – 1 450,6 млн грн),
 • нагальної необхідності перегляду Державного бюджету України на 2020 рік та збільшення додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я не менше, ніж в 1,5 рази.
 • З 01.01.2020 в Україні запроваджується механізм надання передбачених законодавством державних допомог, пільг та субсидій населенню безпосередньо з держбюджету (кошти місцевим бюджетам не виділятимуться).
 • Трансферти з держбюджету враховані у обсягах, визначених Законом України „Про Державний бюджет України на 2020 рік”.
 • Районний бюджет на 2020 рік (як і на 2018-2019 роки) складений та виконуватиметься за програмно-цільовим методом бюджетування.

    Доходи районного бюджету

    При прогнозуванні дохідної частини районного бюджету враховано фактичне виконання доходів за 2017 – 2018 роки та очікуване виконання за 2019 рік.          

    Загальний розмір доходів районного бюджету, з урахуванням міжбюджетних трансфертів, визначений у сумі 39 043,3 тис. грн (менше уточненого плану 2019 року на 61 217 тис. грн або на 61%), у тому числі загального фонду – 38 830,3 тис. грн, спеціального фонду – 213 тис. гривень. Значне зменшення надходжень до дохідної частини районного бюджету в порівнянні з поточним роком викликано запровадженням з 01.01.2020 механізму надання передбачених законодавством державних допомог сім’ям з дітьми, пільг та субсидій населенню на оплату ЖКП безпосередньо на рахунки одержувачів таких допомог з державного бюджету.

    Обсяг ресурсу загального фонду районного бюджету на 2020 рік прогнозується в сумі 38 830,3 тис. грн., із них: податки, збори та інші власні доходи у сумі 9 900 тис. гривень; базова дотація у сумі 7 092,6 тис. грн.,   освітня субвенція  з державного бюджету у сумі 13 947,7 тис. грн., медична субвенція з державного бюджету у сумі 1 267,1 тис. грн., додаткова дотація на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти і охорони здоров’я у сумі 1 304,5 тис. грн. Власні надходження становлять лише 25,3 відсотків від прогнозованих доходів загального фонду районного бюджету.

    Обсяг ресурсу спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік прогнозується у сумі 213,0 тис. грн. –  це надходження від господарської діяльності бюджетних установ, від оренди майна, плати за послуги та благодійні внески.

    Податок на доходи фізичних осіб продовжує залишатися основним джерелом доходів районного бюджету, питома вага його в доходах загального фонду бюджету (без трансфертів) становитиме 89,5 відсотки.

    Обсяг надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, визначених Податковим кодексом України. Під час розрахунку надходжень враховано продовження оподаткування доходів фізичних осіб за ставкою 18,0%, збереження на 2020 рік діючого порядку визначення стандартної податкової соціальної пільги у розмірі 50,0% прожиткового мінімуму.

    На 2020 рік податок на доходи фізичних осіб прогнозований у сумі 8 865,0 тис. грн., що становить 108,4 відсотків до очікуваних надходжень у 2019 році.

    Загальний прогнозний обсяг надходжень рентної плати та плати за спеціальне використання лісових ресурсів до районного бюджету прогнозується у розмірі 950,0 тис. гривень.

    Податку на прибуток підприємств комунальної власності  прогнозується отримати 60,0 тис. грн., адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб обрахований на рівні надходжень 2019 року у сумі 15,0 тис. грн., збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та інші надходження очікується у сумі 10 тис. грн..

    Офіційні трансферти

 • Трансфертів з державного та місцевих бюджетів районному бюджету передбачається надати  у сумі 28 930,3 тис. грн., у тому числі:
 • базова дотація – 7 092,6 тис. грн., що на 1528,1 тис. грн, або на 27,5% більше ніж у 2019 році;
 • субвенції до загального фонду місцевого бюджету з державного бюджету – 15 214,8 тис. грн., в тому числі:
 • освітня субвенція у сумі  13 947,7 тис. грн., що на  1 129,5 тис. грн., або на 8,8 % більше ніж у 2019 році;
 • медична  субвенція у сумі 1267,1 тис. грн., що на  3529,6 тис. грн, або 75 % менше ніж у 2019 році. Дана субвенція доведена тільки для надання вторинної медичної допомоги у першому кварталі 2020 року. З першого квітня 2020 року Урядом заплановано вторинну медицину фінансувати за рахунок коштів національного агентства охорони здоров’я України.

    Субвенцій з інших місцевих бюджетів планується отримати у сумі 5 547,4 тис. грн., в тому числі :

 • медична субвенція з обласного та селищного бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (для надання вторинної медичної допомоги та забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет у першому кварталі) 2 985,6 тис. грн., що на 8 042 тис. грн., або на 74% менше ніж у 2019 році;
 • інша субвенція з селищного бюджету на утримання об’єктів спільного користування та фінансування спільних програм місцевого рівня – 2 175,5 тис. грн.;

 

 

    З обласного бюджету за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету надійде:

 • субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 86,9 тис. грн., що на 60,7 тис. грн., або у два рази більше ніж у 2019 році;
 • іншої субвенції на надання пільг окремій категорії населення у сумі 70,4 тис. грн., в тому числі на закупівлю нетелів багатодітним сім’ям 45,5 тис. грн.

    Єдиним джерелом надходжень до спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік є власні надходження бюджетних установ, які прогнозуються у сумі 213,0 тис. грн..

    Видатки районного бюджету

    Згідно із статтею 8 Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік” у видатках районного бюджету враховано запровадження мінімальної заробітної плати з 01.01.2020 в розмірі 4 723 грн на місяць (більше ніж у 2019 році на 550 грн або на 13,2%), а також  розмір посадового окладу працівника      I  тарифного розряду ЄТС в сумі 2 102 грн (більше на 181 грн або на 9,4%).

    Загальний обсяг видатків районного бюджету на 2020 рік передбачено у сумі 39 023,3 тис. грн. з них загальний фонд 38 780,2 тис. грн. та спеціальний фонд 243,1 тис. грн. – це поточні видатки на утримання бюджетних установ та на забезпечення виконання районних програм.

    За економічною класифікацією видатки заплановано наступним чином:

 • оплата праці з нарахуваннями забезпечена у розмірі 31 927,9 тис. грн. або на 10 місяців;
 • оплата енергоносіїв 3 294,8 тис. грн.;
 • оплата пільгових виплат окремій  категорії населення, інші соціальні виплати 426,3 тис. грн.,  на харчування учнів зальноосвітніх закладів – 447,2 тис. грн.

      В цілому на захищенні статті направлено 36096,2 тис. грн або 95 відсотків видатків бюджету 2020 року.

 

    Розподіл видатків у розрізі головних розпорядників коштів

Районна рада

    Для районної ради, як головного розпорядника коштів у бюджеті на 2020 рік передбачено видатки у сумі 2 152,3 тис. грн.

    Видатки на утримання органів місцевого самоврядування – апарату Коропської районної ради на 2020 рік по загальному фонду районного бюджету передбачено в сумі 2 116,2 тис. грн., з них видатки на оплату праці  з нарахуванням у сумі 1 606,2 тис. грн., або 76 відсотків до загальної суми видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 385,0 тис. грн. (18,2%).  Дефіцит коштів на оплату праці з нарахуваннями становить 236,0 тис. грн. На оплату енергоносіїв заплановано 100 відсотків від потреби.

    У проекті на 2020 рік  передбачені кошти на фінансування наступних  програм районної ради:

 • сприяння виконання повноважень депутатами Коропської районної ради – 10,0 тис. грн.;
 • проведення заходів щодо нагородження громадян, трудових колективів, депутатів в заходах загальнодержавного та місцевого значення, оплата відряджень районних депутатів – 4,1 тис. грн.;
 • програма по наданню матеріальної допомоги громадянам району – 20,0 тис. грн.;
 • членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 2,0 тис. грн.

Районна державна адміністрація

    По районній державній адміністрації   бюджетом передбачено видатки у сумі 7 014,2 тис. грн.  з них:

 • на  утримання трудового архіву, створеного районною радою 120,0 тис. грн.  з яких на оплату праці 110,0 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 10,0 тис. гривень, фінансування буде проводитись за рахунок коштів районного бюджету (30,0 тис. грн.) та Коропського селищного бюджету (90,0 тис. грн.);
 • на утримання центру соціальної служби сім’ї дітей та молоді у 2020 році  районним бюджетом планується профінансувати видатки у сумі 393,5 тис. грн. з них заробітна плата 346,5 тис. грн. річна потреба забезпечена на 87 відсотків.

     У проекті на 2020 рік  передбачені кошти на фінансування наступних  програм районної адміністрації:

 • програма по наданню матеріальної допомоги громадянам району –20,0 тис. грн.;
 • проведення заходів щодо нагородження громадян, трудових колективів, депутатів в заходах загальнодержавного та місцевого значення – 5,0 тис. грн.;
 • відзначення пам’ятних дат, визначних історичних подій, ювілеїв та вшанування видатних людей у районі – 20,0 тис. грн.;
 • реалізація програм в галузі сільського господарства (придбання нетелів багатодітним сім’ям)  – 45,5 тис. грн.

    На виконання Програми інформатизації Коропського району на 2020 рік плануються видатки в сумі 135,0 тис. грн, з них на фінансову підтримку районного радіомовлення 115,0 тис. грн, публікації в газеті – 20,0 тис. грн.

Охорона здоров’я

    У зв’язку з реформуванням галузі та переведенням закладів охорони здоров’я з 01.04.2020 на фінансування Національною службою здоров’я України, видатки,  заплановані тільки на І квартал 2020 року.

    Порядок використання коштів та їх обсяги, які заклади отримуватимуть за надані медичні послуги відповідно до прямих договорів з Національною службою здоров’я України, на даний час невідомі.

    Тобто питання фінансування закладів охорони здоров’я у квітні-грудні  2020 року вирішуватиметься в процесі виконання районного бюджету із урахуванням прийняття відповідних рішень на державному рівні, зокрема щодо:

 • порядку використання коштів, які надходитимуть від Національної служби здоров’я України,
 • розподілу між областями субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я (обсяг субвенції в державному бюджеті – 1 450,6 млн грн).

    Всього на галузь із загального фонду бюджету передбачається спрямувати 6061,2 тис. грн, або 16,6% від загальної суми видатків на 2020 рік, у порівнянні з фактичними видатками за І квартал 2019 року – менше на 1 631,6 тис. грн, або на 26%. Із загальної суми медична субвенція складає 4 252,7 тис. грн, інша субвенція від Коропської селищної ради – 272,5 тис. грн, власні доходи – 1 536,0 тис. гривень.

    Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників медичних установ складають 3 827,4 тис. грн, що менше фактичних видатків І кварталу 2019 року на 2 203,8 тис. грн або на 36,5%.

    На оплату комунальних послуг та енергоносіїв відповідно до потреби заплановано 1 589,5 тис. грн (менше на 1 410,5 тис. грн або на 47,0%) лише до закінчення опалювального періоду 2019-2020 років.

    КНП «Коропська центральна районна лікарня» виділені бюджетні призначення в сумі 10,0 тис. грн на відшкодування понесених районною стоматологічною поліклінікою витрат з пільгового зубопротезування окремих категорій населення згідно з діючим законодавством, що на 20,0 тис. грн або на 33% менше аналогічних витрат 2019 року, фінансування заплановано лише на І квартал 2020 року.

    У 2020 році установами охорони здоров’я за рахунок коштів районного бюджету на виконання заходів районних Програм будуть фінансуватись:

 • Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2019-2020 роки для закупівлі вакцини планується профінансувати видатку у сумі 103,0 тис. грн., з них видатки районного бюджету 30,0 тис. грн та селищного бюджету 73,0 тис. грн;
 • сума цільових видатків медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на діагностику та лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет передбачена на І квартал 2020 року в сумі 29,2 тис. грн та з районного бюджету 40,0 тис. грн, що стовідсотково забезпечить потребу хворих медичними препаратами. У зв’язку з реорганізацією Коропської ЦРЛ розпорядником коштів даної програми з 01 січня 2020 року буде райдержадміністрація;
 • Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення у Коропському районі на 2019 – 2020 роки в сумі 43,5 тис. грн, з них за рахунок іншої субвенції Коропського селищного бюджету 27,0 тис. грн, власних коштів 16,5 тис. грн;
 • Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради  Чернігівської області на 2020 рік в частині забезпечення здійснення видатків з енергоносіїв у сумі 1054,5 тис. грн;
 • Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Коропський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Коропської районної ради на 2020 рік в частині забезпечення видатків з енергоносіїв у сумі 535,0 тис. грн, в тому числі за рахунок іншої субвенції з селищного бюджету 110,0 тис. грн.

Відділ освіти Коропської райдержадміністрації

    На фінансування галузі „Освіта”  в проекті районного бюджету на 2020 рік передбачено обсяг видатків загального фонду в сумі 21 774,9 тис. грн, що більше на 2 588,6 тис. грн, або на 13,5%. У зазначеному обсязі заплановано видатки, що здійснюватимуться за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, зокрема фінансування оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх закладів в сумі 13 947,7 тис. грн, що більше минулорічної субвенції на 1 129,5 тис. грн, або на 9%. За рахунок додаткової дотації з обласного бюджету у сумі 1 млн. грн, будуть проведені видатки на оплату енергоносіїв, дана сума забезпечить потребу на 58,8 %. Решта видатків у сумі 6 827,2 тис. грн. фінансуватиметься за рахунок власних доходів районного бюджету.  Обсяг видатків спеціального фонду від власних надходжень бюджетних установ, а це батьківська плата та надходження від пришкільних ділянок,  становить  100,1 тис. грн..

    Як  у попередніх роках так і у наступному бюджетному періоді, кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуванням педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл. При запланованому урядом рості заробітної плати педагогічним працівникам на рівні 17 відсотків та обрахованої потреби на 2020 рік у сумі 16 298,9 тис. грн, коштів освітньої субвенції вистачить лише на 10 місяців, підвищення оплати праці у 2020 році забезпечено на рівні трьох відсотків, дефіцит коштів на заробітну плату з нарахуванням педагогічним працівникам на 2020 рік становить 2 351,2 тис. грн..  Кабінету Міністрів України, пунктом 10 ЗУ Про державний бюджет на 2020 рік доручено до 1 лютого 2020 року опрацювати питання щодо збільшення освітньої субвенції, здійснивши її розподіл між місцевими бюджетами з урахуванням уточненого параметра кількості учнів усіх типів закладів загальної середньої освіти станом на 5 вересня 2019 року та забезпечивши внесення відповідних змін до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами. Тож наступний рік необхідно прикласти максимум зусилля для приведення у відповідність коштів освітньої субвенції та фактичного навантаження учителів в школах району.

     Видатки районного бюджету по загальному фонду на оплату праці всіх штатних працівників освіти передбачено в сумі 19 399,8 тис. грн., їх питома вага у загальному кошторисі галузі складає 89 %, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв установ галузі передбачено 1061,5 тис. грн., або 60 відсотків потреби.

    На 2020 рік, відповідно до районної Програми на харчування учнів 1-4 класів та пільгової категорії учнів загальноосвітніх шкіл району, передбачено видатки в сумі  447,2 тис. грн., при запланованій вартості харчування одного учня  у розмірі 10 грн. на один день.

    На оздоровлення дітей у пришкільних таборах відпочинку планується направити 60 тис. грн.

     На забезпечення підвозу дітей та вчителів до шкіл з районного бюджету прогнозуються видатки у сумі  300,0 тис. грн..

    У 2020 році видатки на заходи із позашкільної роботи з дітьми Коропського району, будуть профінансовані у сумі 494,1 тис. грн., інші заклади у сфері освіти 773,5 тис. грн.

    В цілому галузь забезпечена коштами на 85 відсотків або на 10 місяців. Сума незабезпеченої потреби складає 3 893,4 тис. грн. з них: заробітна плата з нарахуваннями, які фінансуються як за рахунок освітньої субвенції так і з районного бюджету  – 3 699 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

    Значне зменшення видатків районного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення в порівнянні з минулим роком викликано запровадженням з 01.01.2020 механізму надання передбачених законодавством державних допомог сім’ям з дітьми, пільг та субсидій населенню на оплату ЖКП безпосередньо на рахунки одержувачів таких допомог з державного бюджету. У 2020 році видатки зменшені на 72 млн. грн.

    На утримання територіального центру соціального забезпечення та фінансування програм соціального захисту населення з районного бюджету передбачається направити      4 404,3 тис. грн.

    На утримання територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян передбачено 3 976,2 тис. грн. коштів загального фонду та 80,0 тис. грн. спеціального фонду, сума незабезпеченої потреби складає  795,6 тис. грн. або 2 місяці. У порівнянні з минулим роком сума фінансування збільшена на 944,7 тис. грн. На виплату заробітної плати планується спрямувати 3 804,3 тис. грн. або 95% від загального обсягу коштів, на енергоносії – 97,4 тис. грн. або 2,4%.

    На надання фінансової підтримки громадської організації ветеранів передбачено 48,0 тис. грн. за рахунок коштів районного бюджету 18,0 тис. грн. та селищного бюджету 30,0 тис. грн.

    В проєкті бюджету передбачені видатки на фінансування програм соціального захисту населення Коропського району в сумі 223,2 тис. грн. Фінансування буде проводитись за десятьма районними програмами. З селищного бюджету на співфінансування програм соціального захисту населення передбачені кошти у сумі 230,0 тис. грн.

    Детальний перелік програм та сума видатків у додатку 7 до Проекту районного бюджету на 2020 рік.

 

Культура і мистецтво

     На 1 січня 2020 року в комунальній власності району залишилось 19 бюджетних установ галузі культури – це музична школа,  15 сільських бібліотек, централізована бібліотека, дитячі бібліотеки.        

    Розрахункова мінімальна потреба на утримання установ культури на 2020 рік складає 4,7 млн. грн..

    У проєкті районного бюджету на 2020 рік для фінансування  районних установ культури і мистецтва передбачено обсяг видатків у сумі  тис. грн., або 86 відсотків від потреби, з них по загальному фонду – 2 758,1 тис. грн. та по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 63,0 тис. грн..

    Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам районних бюджетних установ культури заплановано в сумі 2543,9 тис. грн., що становить 92 відсотки видатків загального фонду на утримання установ культури і мистецтва, на енергоносії заплановано 151,4 тис. грн., або 5 відсотків загальної суми видатків.

    Бюджетом Коропської селищної ради планується передати міжбюджетні трансферти районному бюджету на утримання школи мистецтв  у сумі 1,6 млн. грн.  Дані кошти забезпечать функціонування установи  протягом січня-травня 2020 року. Після закінчення навчального року селищна рада планує прийняти у власність дану установу.

    На утримання бібліотечної системи заплановані видатки у сумі 754,7 тис. грн., у порівнянні з 2019 роком асигнування зменшені на 940 тис. грн. Відділом  культури Коропської райдержадміністрації заплановано у наступному році провести реорганізацію бібліотечної системи із створенням публічної бібліотеки. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 691,7 тис. грн, або 92 відсотки, на енергоносії 53,0 тис. грн.

    На проведення заходів культурно-масового характеру заплановані видатки в сумі 25,0 тис. грн.

Фізична культура і спорт

    У 2020 році буде проводитись фінансова підтримка дитячо-юнацької спортивної школи.  На дані цілі проектом заплановані видатки у сумі  194,0 тис. грн, що становить 81 відсоток до обрахованої потреби. На заробітну плату з нарахуваннями планується направити 114,0 тис. грн. Із запланованої суми  кошти районного бюджету 122,0 тис. грн. та Коропської селищної ради 72,0 тис. грн.

Засоби масової інформації

    На забезпечення діяльності Коропського радіомовлення у 2020 році передбачається спрямувати 115,0 тис. грн., з них 35,0 тис грн кошти районного бюджету та 80,0 тис грн  інша субвенція з селищного бюджету. Річна потреба складає 135,0 тис. грн.

    Для висвітлення діяльності у засобах масової інформації місцевих органів влади та виконавчих органів на 2020 рік проектом заплановано 20,0 тис грн.

Резервний фонд та матеріальний резерв

    Розмір резервного фонду на 2020 рік встановлено у сумі 130,0 тис. грн.

    Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (матеріальний резерв) сплановано у сумі 10,0 тис. грн.

 

Кредитування

    Згідно з районною програмою «Власний дім» по загальному фонду районного бюджету планується передбачити видатки для надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам на будівництво та придбання житла в сумі 20,0 тис. грн.,  та 21,5 тис. грн. – по спеціальному фонду за рахунок повернених кредитів районному бюджету.

Міжбюджетні відносини

    Відповідно до внесених змін до пункту 20 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України обсяг міжбюджетних трансфертів на утримання дитячих садків та будинків культури сілких бюджетів визначається не за формульним розподілом, як це було у минулих роках, а у розмірі незабезпеченого дефіциту бюджету. Трансферти передаються сільським бюджетам на підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, та укладеного між ними договору. Розмір дотації з районного бюджету сільським бюджетам обраховано у сумі 600,4 тис. грн., додаток 5 до проекту рішення.

     На забезпечення діяльності організації Червоного хреста передбачається передати 35 тис грн  Коропському селищному бюджету.

Начальник фінансового відділу

Коропської районної державної адміністрації                                     Т.Б. Волк

ПРОГНОЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2021-2022 РОКИ

 

 1. Загальна частина

    Цей Прогноз визначає основні напрями дій у середньостроковій перспективі, які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей.

    Прогноз районного бюджету на 2021 та 2022 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі норм Бюджетного і Податкового кодексів України, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2022 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 06.08.2014 № 385, базується на результатах комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери району в 2018 році, основних прогнозних макропоказниках економічного розвитку України на 2021-2022 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546, прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку району на 2021-2022 роки, показниках галузевих районних програм тощо.

    Головна мета Прогнозу: створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності, послідовності бюджетної політики, визначення фінансового ресурсу районного бюджету на середньострокову перспективу.

    Основні завдання Прогнозу: планування реальних надходжень районного бюджету (на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку району з урахуванням зміни податкової бази і фактичного рівня відповідних надходжень), видатків і кредитування з цього бюджету (з урахуванням пріоритетів розвитку галузей бюджетної сфери та можливостей дохідної бази бюджету).

    Основні принципи формування Прогнозу: збалансованість, обґрунтованість, ефективність та результативність.

    Положення щодо врахування цілей і пріоритетів бюджетної політики: бюджетна політика на 2021-2022 роки спрямовуватиметься на стабілізацію економіки, проведення структурних реформ у бюджетній сфері та економіці, на подальше вдосконалення міжбюджетних відносин на принципах децентралізації фінансів, а також на забезпечення гідних умов життєдіяльності кожного громадянина.

    Очікувані результати: надходження до районного бюджету (з урахуванням трансфертів) на 2021 рік прогнозуються в сумі 33 556,4 тис. грн., на 2022 рік – 37 009,9 тис. грн.

    Можливі ризики невиконання прогнозних показників:

    При несприятливих зовнішніх політичних, економічних та інших факторах на економіку України, і, як наслідок, на фінансово-економічну ситуацію району, можливе недосягнення запланованих темпів зростання фонду оплати праці, що призведе до невиконання прогнозних показників по податку на доходи фізичних осіб.

    Індикативні показники соціально-економічного розвитку, які використовувались під час складання Прогнозу:

  • основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України;
 
 • прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку району:

 

Назва показника Одиниця виміру 2021 рік 2022 рік
       
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах млн. грн. 138,0 140,0
Обсяг валової продукції сільського господарства по с/г підприємствах (у цінах 2010 року) млн. грн. 30,1 32,7
Обсяг валової продукції сільського господарства по с/г підприємствах у % до попереднього року % 102,1 102,8
Обсяг капітальних інвестицій  за рахунок усіх джерел фінансування млн. грн. 85,5 86,1
Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій млн. дол. США
Зовнішньоторговельний оборот товарів тис. дол. США 4200,0 4250,0
  в тому числі обсяг експорту тис. дол. США 4200,0 4250,0
   у % до попереднього року % 101,0 101,2
  в тому числі обсяг імпорту млн. дол. США
   у % до попереднього року %
Прибуток прибутково працюючих підприємств млн. грн. 185,0 190,0
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника грн. 5665,0 6220,0
Середньооблікова чисельність штатних працівників, зайнятих економічною діяльністю (без малих підприємств) чол. 2700 2600
Фонд оплати праці працівників, зайнятих економічною діяльністю (без малих підприємств) млн. грн. 183,5 194,1
Кількість малих підприємств од. 88 87
Кількість фізичних осіб-підприємців чол. 410 412
Середньомісячна заробітна плата одного штатного найманого працівника малих підприємств грн. 5665,0 6220,0
Фонд оплати праці  найманих працівників малих підприємств млн. грн. 30,0 32,0
Роздрібний товарооборот торгової мережі підприємств млн. грн. 40,0 42,0
Середньорічна чисельність наявного населення тис. осіб 22,0 21,6
Зареєстроване безробіття осіб 220 210

 

 

 1. Індикативні прогнозні показники районного бюджету за основними

видами доходів, видатків і кредитування

Таблиця 2

Індикативні прогнозні показники районного бюджету на 2020-2021 роки

 (тис. грн)

Назва показника 2021 рік 2022 рік
ДОХОДИ 33566,4 37009,9
у тому числі:    
Податок на доходи фізичних осіб 9663,0 10532,0
Податок на прибуток підприємств комунальної власності 50,0 60,0
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 10,0 15,0
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 5,0 5,5
Інші надходження 6,8 7,3
Дотації  (базова) 8069,9 9577,2
Субвенція  (освітня) 15761,7 16812,9
ВИДАТКИ, у тому числі: 33566,4 37009,9
Освіта 26037,2 28573,4
Охорона здоров’я 2820,0 2710,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2252,4 3224,7
Культура і мистецтво 2230,0 2254,0
Фізична культура і спорт 191,5 202,8
Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій 10 15
КРЕДИТУВАННЯ 25 30
у тому числі:    
     – надання кредитів 25 30
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам 25 30

 

 1. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти в рамках Прогнозу

3.1. Наповнення районного бюджету

    Пріоритетні напрями розвитку бюджетоутворюючих галузей регіону та основні завдання щодо активізації підприємницької діяльності:

  • поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів підприємництва, у тому числі в сільській місцевості, підвищення рівня інвестиційної та інноваційної спроможності;
 
  • стабілізація виробництва та поступове його нарощування у              пріоритетних галузях промисловості, підвищення конкурентоспроможності продукції на ринках країн ЄС та інших;
 
  • впровадження енергозберігаючих заходів, розширення використання альтернативних видів палива;
 
  • технологічна модернізація діючих та створення нових підприємств з  виробництва та переробки сільськогосподарської продукції;
 
  • спрощення доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів;
 
 • удосконалення ресурсно-інформаційної підтримки підприємництва.

    Домінуючу позицію в доходах районного бюджету в середньостроковій перспективі продовжує займати податок на доходи фізичних осіб.

    Основними бюджетоутворюючими підприємствами району протягом ряду років були і залишаються на середньострокову перспективу: ТОВ «Черешеньки», ФТ «Білі роси», ТОВ «Покошицьке», Холминський держлісгосп, КП «Агролісгосп».

    Заходи та інструменти підвищення рівня транспарентності процесу оподаткування та рівня фіскальної й організаційної діяльності відповідних служб:

  • забезпечення проведення  постійної роботи із виявлення, упередження, руйнування схем ухилення від оподаткування платниками податків, у тому числі ліквідації джерел походження тіньових коштів для виплати заробітної плати без сплати податку на доходи фізичних осіб до відповідних бюджетів, усунення фактів нарахування на підприємствах заробітної плати нижче законодавчо встановленого мінімуму;
 
  • вжиття заходів з недопущення незаконного обігу підакцизних товарів, функціонування тіньового ринку їх виробництва та реалізації;
 
  • проведення оновлення грошової оцінки земель з метою приведення розміру орендної плати у відповідність до чинного законодавства та ринкових умов;
 
  • забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики, зокрема прозорості та врахування громадської думки, під час підготовки, прийняття і перегляду законодавства з оподаткування;
 
 • здійснення масово-роз’яснювальної роботи серед населення через засоби масової інформації щодо соціального значення легалізації праці та заробітної плати, обов’язкового  декларування доходів та сплати податків.

    Фактори впливу на збільшення/зменшення надходжень платежів до бюджету:

  • ріст середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника;
 
  • ріст фонду оплати праці працівників (штатних і нештатних), зайнятих економічною діяльністю;
 
  • ріст мінімальної заробітної плати;
 
 • зміна індексу промислового виробництва до попереднього року.

3.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності

    Ключовим завданням бюджетної політики залишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи, проведення реформування галузей бюджетної сфери, оптимізація мережі, штатів та контингентів установ, підняття соціальних стандартів тощо.

    Фінансування бюджетних видатків здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. У цих умовах визначальним стане підвищення ефективності та результативності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритезації та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

    У середньостроковому періоді бюджетна система України функціонуватиме в умовах реформи міжбюджетних відносин, побудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу.

    За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть такі.

 

Освіта

    За рахунок коштів районного бюджету утримуватимуться 5 загальноосвітніх навчальних закладів (4 – ЗОШ І-ІІІ ступенів, 1 – ЗОШ  І-ІІ ступенів) з контингентом 244 учнів.

    В районі буде функціонувати 4 дошкільних  навчальних  закладів, які відвідує 74 дітей, що становить 78% від загальної кількості дітей віком від 1 до 6 років.

    Пріоритетними завданнями галузі будуть: забезпечення доступності високоякісної освіти для всіх громадян району незалежно від місця проживання, підвищення конкурентоспроможності освіти, інтеграція системи освіти в єдиний європейський освітній простір.

    Основними напрямками політики протягом 2021-2022 років є:

 • посилення адресності у наданні послуг навчальними закладами;
 • створення умов для переходу фінансування навчальних закладів від принципу утримання до принципу формування їх видатків, виходячи з кількості учнів та стандарту вартості навчання одного учня;
 • здійснення національної системи оцінювання якості освіти;
 • оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних і економічних реалій;
 • упорядкування штатної чисельності працівників закладів (на 1,5-2%);
 • забезпечення реалізації заходів щодо реорганізації інтернатних закладів, розвитку сімейних форм виховання та удосконалення системи соціальних послуг для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • створення середовища для задоволення освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку, їх соціальна інтеграція в умовах загальноосвітнього закладу;
 • розвиток і підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини, її задатків і здібностей;
 • створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, соціальної адаптації;
 • надання навчальним закладам більшої економічної самостійності, розширення переліку платних освітніх послуг з метою раціонального поєднання та ефективного використання бюджетних ресурсів;
 • удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної та організаційно-методичної роботи в районі;
 • підвищення професійної компетентності робітничого потенціалу.

 

Охорона здоров’я

    Первинну медичну допомогу населенню надають:

    Коропський центр ПМСД у складі якого: 2 селищні  та 7 сільських лікарських амбулаторій ЗПСМ, 22 ФАПів.

    Вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу населенню надає  КНП «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради на 128 ліжок.

    Забезпеченість населення лікарняними ліжками станом на   01.11.2019р. по району становить  –  56,6    на 10 тис. населення.

    Проведено хворими ліжко-днів  – 42608, кількість хворих, які отримали медичну допомогу 4226 чоловік, процент виконання ліжко-днів – 108,3%, середній термін перебування хворого на ліжку – 10,1 день.

    Окрім того, за 11 місяців 2019 року лікарські відвідування (включаючи  лікарів-стоматологів) по  ЦРЛ становлять – 79699 чол., лікарські відвідування вдома – 22 чол.,  на денному стаціонарі проліковано – 158 чол. що становить­ -1357 ліжко-дні, та  проліковано вдома – 119 хворих, що становить ­- 1300 ліжко-днів.

    Починаючи з 30.09.2016 р. в районі працює три лікаря загальної практики-сімейної медицини, які обслуговують 8218 жителів району (47,0% всього населення району). Забезпеченість лікарями загальної практики-сімейної медицини (фізособами) складає 1,7 на 10 тис. населення (середньорайонний показник – 2,2).

    Видатки в розрахунку на 1 жителя по району на 01.11.2019 року – 1032,94 грн., з них загального фонду 983,35 грн.,  в тому числі по ЦРЛ – 676,76 грн..

    Вартість одного ліжко-дня усіх джерел фінансування в лікарні складає 464,36 грн., в т.ч. загальний фонд 444,40 грн.

    Вартість медикаментів одного ліжко-дня  усіх джерел фінансування в лікарні складає  на 01.11.2019 року  – 16,35 грн. при нормативних 50 грн. на 1 ліжко-день (в т.ч. загальний фонд бюджету – 3,42 грн.). В основному це асигнування специфічних медикаментів, які хворі не можуть закупити за власні кошти, а саме, препарати для наркозу, надання ургентної допомоги.

    Вартість  харчування одного ліжко-дня  усіх джерел фінансування – 7,11 грн. (в т.ч. загальний фонд бюджету – 5,31 грн.), при нормативних 50 грн. на 1 ліжко-день.

    Пріоритетами розвитку галузі будуть: забезпечення рівного і справедливого доступу населення до медичних послуг належної якості, запобігання та зниження рівня захворюваності, а також створення сприятливих для здоров’я умов життєдіяльності людини.

    До кінця 2022 року передбачається забезпечити:

 • доступність і якість медичної допомоги відповідно до державних стандартів та локальних протоколів надання медичної допомоги;
 • перехід до загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування;
 • здійснення переходу до розподілу коштів у галузі охорони здоров’я за принципом оплати надання послуг, а не за принципом утримання медичних закладів;
 • підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної і третинної медичної допомоги;
 • удосконалення системи пільгового забезпечення населення медичними послугами;
 • забезпечення епідемічного благополуччя населення через зниження рівня захворюваності на керовані інфекції в результаті широкого застосування імунопрофілактики;
 • забезпечення виконання державних і районних програм, спрямованих на поліпшення показників здоров’я населення, стабілізацію ситуації із серцево-судинними захворюваннями, туберкульозом тощо, зокрема через забезпечення районних медичних закладів і центральних районних витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії, відшкодування вартості ліків амбулаторним хворим на цукровий та нецукровий діабет;
 • удосконалення процесу управління на основі подальшого розвитку інформаційного середовища системи охорони здоров’я.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

    Пріоритетом галузі є застосування державних соціальних стандартів і нормативів, спрямованих на реалізацію, закріплених Конституцією України та законами України, основних соціальних гарантій, покращання доступності та якості послуг, посилення соціальної підтримки і соціального захисту найбільш вразливих і незахищених верств населення, збереження реалізації прав та законних інтересів молоді, сімей, дітей, зокрема дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та вирішення актуальних завдань у сфері охорони дитинства.

    Упродовж 2021 та 2022 років передбачається забезпечити:

 • ефективність використання бюджетних коштів соціального спрямування;
 • встановлення розміру прожиткового мінімуму та соціальних гарантій, які визначаються на його основі, з урахуванням зростання показників реального сектору економіки та індексу споживчих цін;
 • посилення справедливості, доступності та адресності надання всіх видів пільгових послуг з упорядкуванням переліку їх одержувачів і встановленням економічно та соціально обґрунтованих нормативів споживання відповідних послуг згідно з вимогами законодавства;
 • підвищення рівня державних соціальних стандартів і гарантій, рівня соціального захисту малозабезпечених верств населення;
 • підняття ефективності соціальної роботи з сім’ями, молоддю;
 • забезпечення пріоритетності права дитини на сімейне виховання, розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • якісне надання послуг комплексної соціальної, психологічної, педагогічної та медичної реабілітації;
 • пріоритетність права дитини на сімейне виховання, розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • виконання заходів регіональної цільової Програми фінансової підтримки районної громадської організації інвалідів і ветеранів на 2016-2022 роки;
 • реалізацію заходів, спрямованих на військово-патріотичне виховання молоді та дітей.

Культура та мистецтво

    Головними пріоритетами галузі буде збереження, відтворення та примноження духовних і культурних здобутків українського народу.

    Протягом 2021-2022 років передбачається здійснити:

 • запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних послуг населенню;
 • підвищення фахового та освітнього рівня працівників галузі;
 • оптимізацію мережі закладів культури та скорочення штатної чисельності працівників установ до рівня середньо обласного нормативного забезпечення.

 

Фізична культура і спорт

    За рахунок коштів районного бюджету утримується 1 спортивний заклад.

    Головним пріоритетом галузі буде всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації, упорядкування мережі установ та чисельності їх працівників.

    Протягом 2021-2022 років передбачається здійснити:

 • підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом;
 • удосконалення механізму утримання спортивних закладів;
 • сприяння розвитку олімпійських, неолімпійських та паралімпійських видів спорту;
 • створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять спортом та активного відпочинку;
 • розвиток силових видів спорту.

 

 

 

Засоби масової інформації

    Головним пріоритетом галузі буде забезпечення участі інститутів громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної і регіональної політики, покращення стану інформування населення про суспільно-політичне становище в районі.

    У 2020-2021 роках передбачається:

 • створення належних умов для ефективної реалізації на території району державної інформаційної політики;
 • зміцнення інформаційної безпеки в районі;
 • створення належних умов для розвитку інститутів громадянського суспільства.

 

Кредитування

    Відповідно до районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» для надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам у 2021 році планується спрямувати із загального фонду районного бюджету кошти в сумі 25 тис. грн, у 2022 – 30 тис.грн. Цей напрямок кредитування є пріоритетним для нашого району, оскільки за час впровадження Програми система пільгового кредитування набула надзвичайної  популярності серед жителів селища та сіл району і є реальною можливістю поліпшення соціально-побутових умов проживання на селі.

 

 

Міжбюджетні відносини

Таблиця 3

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2021-2022 роки

(тис. грн)

Назва показника 2021 рік 2022 рік
Інші дотації з місцевого бюджету 1165,0 1340,0

 

     Упродовж 2021 та 2022 років передбачається здійснити:

 • підтримку стійкого економічного та соціального розвитку регіону з урахуванням збалансування загальнодержавних і регіональних інтересів;
 • узгодження пріоритетів і дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо регіонального розвитку, зміцнення зв’язків між територіями;
 • запровадження середньострокового бюджетного планування та програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів;
 • забезпечення принципу субсидіарності при визначенні міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами з урахуванням критеріїв повноти надання гарантованих послуг та наближення їх до безпосереднього споживача;
 • забезпечення достатнім фінансовим ресурсом місцевих бюджетів громад, розвиток інфраструктури.

 

 

Начальник фінансового відділу

районної державної адміністрації                                             Тетяна ВОЛК