Про районний бюджет на 2016 рік

 

                                       У К Р А Ї Н А                                             

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

( друга сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я № 13

 

23 грудня 2015 року

смт. Короп

 

Про районний бюджет на 2016 рік

  Відповідно до частини 2 статті 77 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила :

 1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2016 рік у сумі 120674400 грн.

     Обсяг доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 119403900 грн., спеціального фонду бюджету  1270500 грн. (додаток №1)

 1. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2016 рік у сумі 120654400 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 119383900 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 1270500 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №2), головними розпорядниками коштів (додаток №3).
 2. Установити обсяг повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 30 000 грн., та надання кредитів з районного бюджету у сумі 50 000 грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду – у сумі 20 000 грн., із спеціального фонду – у сумі 30 000 грн. (додаток №5).
 3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 20000 грн.
 4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток №4) на 2016 рік:

1) інші додаткові дотації у сумі 3136100 грн.

 1. Затвердити резервний фонд районного бюджету на 2016 рік у сумі 217 000 гривень.
 2. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:
 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам.
 1. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 1522700 грн. (додаток №6).
 2. Затвердити формулу розрахунку міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування (додаток №7 ).
 3. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Районній державній адміністрації затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 2. В міжсесійний період дозволити

– вносити зміни до районного бюджету (зменшення, збільшення бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів) за рахунок внесення змін до трансфертів районного бюджету з державного, обласного, сільських та селищних бюджетів на підставі розпорядження голови районної державної адміністрації, погодженого з постійною комісією районної ради з питань бюджету з наступним затвердженням на сесії районної ради;

– здійснювати перерозподіл видатків між  розпорядниками нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів на підставі розпорядження голови районної державної адміністрації, погодженого з постійною комісією районної ради з питань бюджету з наступним затвердженням на сесії районної ради.

– здійснювати передачу коштів між загальним та спеціальним фондами бюджету на підставі розпорядження голови районної державної адміністрації, погодженого з постійною комісією районної ради з питань бюджету з наступним затвердженням на сесії районної ради.

    Надати право районній державній адміністрації здійснювати розподіл та перерозподіл трансфертів з державного, обласного  та районного бюджетів місцевим бюджетам  у період між сесіями районної ради з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет на 2016 рік.

 1. Додатки №1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району.
 

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко

Додатки

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Коропського районного бюджету на 2016 рік

 

   

    Фінансовий ресурс місцевих бюджетів на 2016 рік сформовано з урахуванням вимог Податкового і  Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

    Зокрема, відповідно пункту 2 статті 77 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети  затверджуються  рішенням відповідної ради до 25 грудня року, що передує плановому. Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, відповідна місцева рада при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховують обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція,  базова дотація), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

    У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України відповідна місцева рада приводять обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

     Отже, попередньо планується затвердити в цілому, загальний обсяг місцевих бюджетів району на 2016 рік  у сумі 109464,2 тис. грн., (в т.ч. районний бюджет – 93717,8 тис.грн.), в тому числі: обсяг загального фонду місцевих бюджетів складає – 107589,3 тис. грн.

Доходи районного  бюджету

      Складовими частинами доходів загального фонду районного бюджету  є:

1) Власні доходи – 11075,5 тис. грн. ;( очікувані надходження 2015 року  – 11022,7 тис. грн.)

2) Базова дотація – 6820,1 тис. грн.; (базова дотація 2015 року 7052,7 тис. грн., стабілізаційна дотація 2015 року 3048,8 тис. грн.)

3) Освітня субвенція – 24860,1 тис. грн.; (30266,8 тис.грн. – 2015 рік)

4) Медична субвенція – 15939,8 тис. грн. (18205,2 тис. грн. – 2015 рік)

5) Субвенції з державного бюджету – 60688,7 тис. грн.

6) Субвенції з обласного бюджету – 19,7 тис. грн

   в тому числі – 8,3 тис. грн. – на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– 11,4 тис. грн. – на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни;

      Частка власних доходів у загальних надходженнях (без урахування міжбюджетних трансфертів у частині субвенцій з державного та обласного бюджетів  на надання допомог пільг та субсидій населенню) 18,9%.

   Обсяг спеціального фонду місцевих бюджетів складає – 1270,5 тис. грн.. Це надходження від господарської діяльності бюджетних установ, від оренди майна, плати за послуги та благодійні внески.

      Дохідна частина прогнозу районного бюджету на 2016 рік розроблена з врахуванням Бюджетного та         Податкового кодексів України в частині місцевих бюджетів , зокрема:

 • нормативи відрахувань податку на доходи фізичних осіб (бюджет  району –  60%,  обласний бюджет – 15%, Державний бюджет-25%);

       При прогнозуванні дохідної частини  було враховано:

 • статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2014 рік, очікувані макропоказники на 2015 рік та прогнозні на 2016 рік;
 • фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2012 – 2014 років та 11 місяців 2015 року.

      Складовими власної дохідної частини районного бюджету залишаються: податок та збір на доходи фізичних осіб ( 97,4% у структурі доходів), податок на прибуток підприємств комунальної власності, орендна плата за водні об’єкти, що надаються в користування місцевими радами та інші надходження.

     Обсяг податку та збору  на доходи фізичних осіб на 2016 рік по районному бюджету визначено відповідно до Методики прогнозування надходжень податку на доходи фізичних осіб, затвердженої наказом Мінфіну від 24.12.2010 № 1646 і становить 10784,7 тис. грн., що більше на 0,8% або 88,3 тис. грн очікуваних надходжень 2015 року.

      Надходження податку на прибуток від підприємств, що належать до комунальної власності плануються в сумі 274,4 тис. грн. /надходження 100%/. Що є на рівні надходжень 2015 року На сьогоднішній день даний вид податку сплачують 5 підприємств. Основним платником в районі є комунальне підприємство «Агролісгосп».

     Орендна плата за водні об’єкти, що надаються в користування місцевими радами заплановано на рівні надходжень 2015 року в сумі 0,8 тис. грн.

      Інші надходження заплановано в сумі 15,6 тис. грн.

     Сума  всього власних надходжень загального фонду районного бюджету становить 11075,5 тис. грн. Порівняно з очікуваними доходами 2015 року це на 0,5% або на 52,8 тис. грн. більше.

    З урахуванням вимог Бюджетного кодексу України систему балансування замінено системою бюджетного вирівнювання, яка передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя.

      При цьому, вирівнювання  для районів здійснюється лише за одним податком:

 • податком та збором на доходи фізичних осіб

    Вирівнювання за іншими платежами не здійснюється, їх надходження в повному обсязі залишаться в розпорядженні місцевих органів влади.

    Механізм вирівнювання передбачає, що місцеві бюджети з рівнем надходжень нижче 0,9 середнього показника по Україні отримують базову дотацію (80 відсотків суми, необхідної для досягнення показника 0,9), для підвищення рівня їх забезпеченості. Для місцевих бюджетів з рівнем надходжень в межах від 0,9 до 1,1 вирівнювання не здійснюється.

    Для обрахунку обсягів базової  дотації на 2016 рік використовувались дані щодо наявного населення станом на 01.01.2015 та фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб за 2014 рік, згідно з даними Державної служби статистики України та Державної казначейської служби України відповідно.

      При розрахунку обсягу дотації  враховано:

 • наявне населення по району 23,945 тис. осіб;
 • фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб 2014 року (контингент) – 14837,9 тис. грн.;
 • При цьому, обсяг надходжень податків приведено у відповідність із новими нормативами зарахування (14837,9 тис. грн *60% = 8902,8 тис. грн. –  податок та збір на доходи фізичних осіб)

      8902,8 тис. грн /23,945 тис. осіб = 371,8 грн. середній рівень надходжень на 1 жителя по району

      У 2014 році середній рівень надходжень на 1 жителя по Україні становить 808,7 грн.

    Отже індекс податкоспроможності нашого району  склав – 0,46 (371,8 грн. /808,7грн.), що є одним з найнижчих у Чернігівській області. 

     Розрахунок базової дотації для районного бюджету  (808,7 грн * 0,9) – 371,8 грн.=356,03 грн * 80% *23,945 тис. населення = 6820,1 тис. грн.

       Система вирівнювання податкоспроможності є більш прогресивною ніж система балансування та має на меті сприяти зацікавленості місцевих органів влади залучати додаткові надходження та розширяти наявну базу оподаткування.

Видатки районного бюджету

    Видаткова частина місцевих бюджетів сформована з урахуванням впливу економічних чинників, Бюджетного кодексу України та інших законів і  законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин,  необхідності дотримання принципу збалансованості, жорсткого режиму економії, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

    Прогнозний обсяг видатків районного бюджету становить 93697,8 тис. грн., що більше за планові витрати  2015 року на 3,4 млн. грн. або на 3,7%, в тому числі загального фонду у сумі 92427,3 тис. грн та видатків спеціального фонду бюджету- 1270,5 тис. грн.

    Прогнозний обсяг видатків з кредитуванням загального фонду (без урахування цільових трансфертів з державного та обласного бюджетів) становить 58691,6 тис. грн., з яких 3136,1 грн. планується спрямувати до бюджетів сільських та селищних рад у вигляді міжбюджетного трансферту. На утримання бюджетних установ, що будуть фінансуватись з районного бюджету, підтримку одержувачів   бюджетних коштів та фінансування місцевих програм планується спрямувати 55555,5 тис. грн. що менше за проведені  витрати 2015  року на 14069,7 тис. грн. та більше за первоначально  прийняті  видатки на 2015 рік на 3696,0 тис. грн.

    Проектом Державного бюджету України встановлено розміри мінімальної заробітної плати і терміни їх запровадження :

– з 1 травня – 1 450 гривень, з грудня –  1 550 гривень;

    Розрахована стовідсоткова потреба у коштах для виплати заробітної плати  з нарахуваннями працівників бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету на 2016 рік у порівнянні з очікуваними фактично нарахованими виплатами в 2015 році збільшується  на 8216,4 тис. грн. або 15,2% і становить 62357,3 тис. грн.(при тому, що загальна сума проекту  районного бюджету складає 54183,5 тис. грн.) Спланувавши у структурі видатків за економічною сутністю на дану статтю витрат 70,0 відсотків (38898,6 тис. грн.), нестача коштів становить-23458,7 тис. грн. або майже 5-ь місячних фонди заробітної плати з нарахуваннями (районний бюджет).

     При здійсненні розрахунку показників видатків враховано видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв , розрахованих за тарифами що застосовувались для бюджетних установ в грудні 2015 року. Тариф на  природний газ – 8980,68 гривень за тис.м.куб. , що більше  за тариф  діючий на початок 2015 року на 16,5%; на теплову енергію – 1925,5 гривень за тис. Гкал., що більше  за тариф  діючий на початок 2015 року на 44,8%

    Спланувавши 19,9% у структурі видатків загального фонду за економічною сутністю витрати на енергоносії, що споживаються бюджетними установами, які фінансуються з районного бюджету склали  – 11046,0 тис. грн.,що забезпечує потребу за даним напрямком на 100% .

     Річна потреба у коштах на енергоносії порівняно з фактичними видатками 2015 року збільшується на  2985,1 тис. грн. або на 37%.

Державне управління

      Прогнозний обсяг видатків на утримання апарату районної ради на 2016 рік складає 1245,5 тис. грн., що менше за  витрати 2015 року на 112,0 тис. грн.

    Із загального обсягу видатків кошти на заробітну плату працівників з нарахуваннями  становлять 673,0 тис. грн. (54% у структурі видатків), що менше за фактичні нарахування 2015 року на 142,9 тис. грн. Дефіцит коштів на оплату праці з нарахуваннями становить – 437,2 тис. грн. На оплату енергоносіїв сплановано  345,0 тис. грн. (27,7% у структурі).

Освіта

      Загальний обсяг видатків на освіту, в районному бюджеті на 2016 рік становить 28018,0 тис. грн., що на 8204,0 тис. грн. (29,3%) менше за планові видатки з урахуванням змін на 2015 рік. З державного бюджету районному бюджету враховано освітню субвенцію у сумі 24860,1 тис. грн. (на рівні 2015 року). У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України на 2016 рік обсяг освітньої субвенції буде приведено у відповідність із законом про Державний бюджет України на 2016 рік.

     3157,9 тис. грн. – сплановано за рахунок власних надходжень районного бюджету, що більше ніж було прогнозовано при прийнятті бюджету на 2015 рік на 639,5 тис. грн. або на 25,4%.

   Дані показники не забезпечують стовідсоткову потребу діючої мережі установ та штатів галузі в призначеннях на виплату заробітної плати з нарахуваннями. Незабезпеченість становить 11350,4 тис. грн.. або  5 місячних фонди заробітної плати.

    Оплата праці з нарахуваннями в загальному обсязі видатків становить 19683,8 тис. грн. (70,3% у загальних видатках на галузь), видатки на енергоносії спожиті установами – 6320,3 тис. грн. (22,6%).

     На харчування учнів 1-4 класів та дітей батьки яких перебувають в зоні АТО  з місцевого бюджету  передбачається спрямувати 489,70 тис. грн. За рахунок  освітньої субвенції на харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та учнів 1-4 класів з числа дітей-інвалідів, а також із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям сплановано 64,0 тис. грн. Вартість харчування 1-го діто-дня становить 4,20 грн.

      На забезпечення підвозу дітей та вчителів до шкіл з районного бюджету прогнозується використати 500,0 тис. грн.

     Видатки спеціального фонду складають 348,0 тис. грн. за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

Охорона здоров’я

       На галузь передбачається спрямувати із загального фонду бюджету 15939,8 тис. грн.за рахунок медичної субвенції з державного бюджету на рівні субвенції доведеної на 2015 рік , що менше за уточнені видатки 2015 року на 3984,0 тис. грн. або на 20% . Незабезпеченість оплати праці з нарахуваннями складає -7657,3 тис. грн.

      У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України на 2016 рік обсяг медичної субвенції буде приведено у відповідність із законом про Державний бюджет України на 2016 рік.

    Видатки спеціального фонду складають 140,0 тис. грн. за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

      На утримання установ соціального забезпечення та фінансування програм соціального захисту населення передбачається 5805,0 тис. грн., що більше за  доведену суму при прийнятті бюджету  на 2015 рік на 831,9 тис. грн. та менше за бюджет з урахуванням змін на 1099,1 тис. грн.  (без урахувань субвенції з державного  та обласного бюджетів). За рахунок цільової субвенції планується спрямувати на надання допомоги, пільги та субсидії населенню 60708,4 тис. грн.

  На утримання територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, включаючи стаціонарне відділення передбачено 5233,0 тис. грн. коштів загального фонду та 680,0 тис. грн. спеціального фонду. Порівняно з фактично проведеними видатками протягом 2015 року сума витрат загального фонду менша на 1027,9 тис. грн. або на 16,4%

      На виплату заробітної плати планується спрямувати 4693,2 тис. грн.  (89,7% ), на енергоносії 315,2 тис. грн.(6,0%)

      Потреба в асигнуваннях на оплату праці забезпечена лише на 8,5 місяців. Недостатньо 2461,6 тис. грн. Видатки на  енергоносії, що споживаються закладами даної сфери забезпечені на 100%.

     На виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I та II групи внаслідок психічного розладу передбачена  субвенція з  державного  бюджету в сумі 25880,0 тис. грн.            

      На надання пільг ветеранам війни і праці на житлово-комунальні послуги, придбання твердого палива та інші пільги  передбачено 3900,0 тис. грн.

      На надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи заплановано 115,0 тис. грн., ветеранам військової служби  та органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та інші пільги 203,0 тис. грн.

    Виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово – комунальних послуг, твердого палива, скрапленого газу /субсидії/ передбачаються в сумі 26085,0 тис. грн.

   На надання пільг громадянам за професійними ознаками на оплату житлово-комунальних послуг, твердого та рідкого пічного побутового палива заплановано 1680,0 тис. грн.

    На  надання пільг багатодітним сім’ям на оплату житлово-комунальних послуг, твердого та рідкого пічного побутового палива 590,0 тис. грн.

      На фінансову підтримку районної ради ветеранів заплановано 18,0 тис. грн.

    На надання матеріальної допомоги та  пільг по оплаті комунальних послуг сім’ям воїнів, що загинули в Афганістані та в зоні проведення АТО  / в розмірі 50%/, проектом  районного  бюджету заплановано 35 тис. грн.

     На  відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – відповідно до законів України “Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” та “Про поховання та похоронну справу” – виходячи із прогнозної кількості відшкодувань на поховання, яка визначена на підставі статистичних даних щодо кількості учасників бойових дій та інвалідів війни і розрахункового коефіцієнта смертності учасників бойових дій та інвалідів війни в регіоні передбачено 11,4 тис.грн. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на здійснення одного поховання учасника бойових дій або інваліда війни, розрахований виходячи з наявного обсягу ресурсу, становитиме 1 409 гривень.

    На пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на підставі кількості осіб, які належать до I категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей з урахуванням коефіцієнта приведення зазначеної кількості до загальної чисельності громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, виходячи з розрахункового показника фінансового нормативу бюджетної забезпеченості видатків на зазначену мету заплановано 8,3 тис. грн. з обласного бюджету та 15,0 тис. грн. з районного бюджету на виконання районної програми.

      На виконання районної Програми по наданню пільг хворим з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз у Чернігівській обласній лікарні та проживають у Коропському районі на 2013-2017 роки передбачено 20,0 тис. грн.

    На виконання районної Програми по відшкодуванню витрат організаціям-постачальникам за надані житлово-комунальні послуги, послуги звязку та виплаті готівки інвалідам по зору I та II груп, що проживають у районі, на 2014-2019 роки передбачено 43,0 тис. грн.

   На фінансування Програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки передбачено 50,0 тис. грн.

      Видатки на утримання районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді складають 203,5 тис. грн.

      На програми і заходи центрів соціальних для сімї, дітей та молоді передбачено видатки у сумі 1,5 тис. грн.

    На інші програми соціального захисту неповнолітніх передбачається 13,0 тис. грн. На проведення молодіжних заходів по райдержадміністрації -3,0 тис. грн.

       На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – виходячи із кількості фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги передбачено 170 тис. грн.

Культура і мистецтво    

       Загальний обсяг видатків на культуру в районному бюджеті на 2016 рік становить 3561,9 тис. грн., що на 659,8 тис. грн. (16%) менше за фактичні видатки  2015 року.

    На виплату заробітної плати працівникам установ культури передбачено 2746,9 тис. грн. (79,1% у структурі видатків). Дані показники забезпечують потребу галузі в асигнуваннях на оплату праці лише на 8,5 місяців. Нестача коштів за даним напрямком становить 1405,2 тис. грн.

     Для забезпечення розрахунків за енергоносії передбачаються видатки в сумі 480,0 тис. грн..( 13,8% у структурі), що становить 100 відсотків річної потреби.

       Видатки спеціального фонду бюджету  за рахунок власних надходжень заплановані в сумі 102,5 тис. грн.

    На проведення заходів культурно-масового характеру заплановані видатки в сумі 80,0 тис. грн.  На підтримку видавництва книг у районі заплановано 10,0 тис. грн.

Фізична культура і спорт

     Видатки, передбачені на програми і заходи з фізичної культури і спорту, у розрахунках до проекту бюджету на 2016 рік становлять 540,2 тис. грн. Видатки по КСК «Аполлон» передбачено в сумі 297,0 тис. грн., з них видатки на оплату праці з нарахуваннями  в сумі 189,0 тис. грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 102,0 тис. грн. дефіцит коштів на оплату праці з нарахуваннями становить 63,0 тис. грн. або 3-и місячні фонди.

        На проведення змагань  ФОК «Аполлон» видатки передбачаються в розмірі 25,0 тис. грн.

        На фінансову підтримку дитячо – юнацької спортивної школи ФСТ “Колос” заплановано 202,9 тис. грн.

        На утримання апарату ФСТ “Колос” передбачається направити 15,3 тис. грн.

Транспорт

     Станом на сьогоднішній день відшкодування витрат перевізникам за перевезення пільгових категорій громадян  автомобільним транспортом в проекті Державного бюджету на 2016 рік поданому КМУ до Верховної ради не передбачено і запропоновано дані зобов’язання покласти на місцеві бюджети. Обсяг субвенції за даним напрямком на рівні 2015 року становить 460,6 тис. грн.

Засоби масової інформації

       На підтримку місцевої газети “Нові горизонти” в 2016 році передбачається спрямувати 50,0 тис. грн.

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю

      Видатки на виконання районної програми підтримки малого підприємництва на 2016 рік передбачені в сумі 30,0 тис. грн.

Резервний фонд та матеріальний резерв

        Розмір резервного фонду на 2016 рік встановлено у сумі 217,0 тис. грн.

        Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (матеріальний резерв) сплановано в сумі 20,0 тис. грн.

Інші видатки

       Для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим, незахищеним верствам населення, та людям, що потрапили у складні життєві ситуації проектом бюджету передбачається 10,0 тис. грн. районній державній адміністрації та 10,0 тис. грн. районній раді. На виконання програм  за КФКВ 250404 « Інші видатки» -32,0 тис. грн. в тому числі районній раді-15,0 тис. грн., райдержадміністрації – 17,0 тис. грн.

       На утримання трудового архіву сплановано – 60,0 тис. грн.

Кредитування

     Згідно з районною програмою “Власний дім” по загальному фонду районного бюджету планується передбачити видатки для надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам на будівництво та придбання житла в сумі 20,0 тис. грн. по загальному фонду та 30,0 тис. грн по спеціальному.

Міжбюджетні відносини

      Відповідно пункту 5 частини 2 статті 101 Бюджетного кодексу України передбачено дотацію з районного бюджету сільським та селищним бюджетам у сумі 3136,1 тис. грн., що більше за фактично перераховану суму у 2015 році на 1156,8 тис. грн. або на 58,4%

     Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом  та бюджетами сіл і селищ здійснено на основі формульного розрахунку визначеного в  додатку 7.