Warning: Declaration of WarpMenuWalker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /home/xf231565/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 618

Warning: Declaration of WarpMenuWalker::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /home/xf231565/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 618

Warning: Declaration of WarpMenuWalker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/xf231565/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 618

Warning: Declaration of WarpMenuWalker::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL) in /home/xf231565/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 618

Warning: session_cache_limiter(): Cannot change cache limiter when session is active in /home/xf231565/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/plugins/cforms2/cforms.php on line 79
Офіційний сайт Коропської районної ради » Про Програму сприяння виконанню повноважень депутатами Коропської районної ради на 2018-2020 роки

Про Програму сприяння виконанню повноважень депутатами Коропської районної ради на 2018-2020 роки

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( двадцять восьма сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я   № 486

20 липня 2018 року

смт. Короп

Про Програму сприяння виконанню повноважень депутатами Коропської районної ради на 2018-2020 роки

З метою забезпечення умов для ефективного здійснення повноважень депутатами Коропської районної ради, вирішення соціальних і економічних проблем у виборчих округах, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; районна рада

в и р і ш и л а :

 1. Затвердити Програму сприяння виконанню повноважень депутатами Коропської районної ради на 2018-2020 роки (далі Програма), що додається.
 2. Затвердити Положення про використання коштів районного бюджету та іншої субвенції на виконання доручень виборців депутатами районної ради (додається)
 3. Районній державній адміністрації при внесенні змін до районного бюджету на 2018 рік та при формуванні районного бюджету на 2019, 2020 роки передбачити кошти на фінансування заходів Програми.
 4. Головним розпорядником коштів визначити районну раду.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району та з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.

Голова районної ради                                                                      М.П. Мазуренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради сьомого скликання № 486 від 20 липня 2018 року

«Про Програму сприяння виконанню повноважень депутатами

Коропської районної ради на 2018-2020 роки»

Програма

сприяння виконанню повноважень депутатами

Коропської районної ради

на 2018-2020 роки

Короп   2018 рік

Зміст

1.      Паспорт 3
2.      Визначення проблемних питань на розв’язання яких спрямована Програма 3
3.      Мета Програми 4
4.      Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування 4
5.      Завдання Програми 4
6.      Очікувані результати виконання Програми 4
7.      Координація та контроль за ходом виконання Програми 5
8.      Додаток 1. Положення про використання коштів районного бюджету та іншої субвенції на виконання доручень виборців депутатами районної ради 5
9.      Додаток 2. Напрями діяльності, заходи, ресурсне забезпечення Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Коропської районної ради на 2018-2020 роки 6
 1. ПАСПОРТ Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Коропської районної ради на 2018-2020 роки
1.      Ініціатор розроблення Програми Коропська районна рада
2.      Нормативний акт щодо розроблення Програми Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні цільові програми», Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України № 106 від 31 січня 2007 року «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм»
3.      Розробник Програми Коропська районна рада
4.      Виконавці Програми Коропська районна рада
5.      Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Районний бюджет
6.      Обсяг фінансових ресурсів для реалізації Програми 135 тис.грн.
 1. Визначення проблемних питань, на розв’язання яких спрямована Програма

    Метою реформування системи державної влади та місцевого самоврядування, яке розпочато в нашій країні, є максимальне забезпечення на рівні громад надання якісних і доступних публічних послуг населенню, ефективний захист інтересів кожної людини. Органи місцевого самоврядування відчувають значний дефіцит коштів на виконання делегованих державою і власних повноважень. В умовах об’єднання територіальних громад, виникають додаткові проблеми з фінансовим забезпеченням. Відповідно до статті 17 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» виборці мають право давати своєму депутатові місцевої ради доручення, виходячи з потреб виборчого округу чи територіальної громади в цілому. Значна кількість цих доручень стосується дефіциту коштів на вирішення соціально-економічних проблем. Багато звернень виборців до депутатів районної ради надходять і з приводу надання фінансової допомоги, в тому числі на лікування. Фінансова підтримка, яка буде використана на виконання доручень виборців депутатами районної ради, надасть депутату додаткові можливості для вирішення місцевих, локальних соціально-економічних проблем та особистих звернень виборців.

 1. Мета Програми

    Метою Програми є забезпечення умов для ефективного здійснення депутатами Коропської районної ради повноважень, наданих Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», сприяння у вирішенні проблемних питань та доручень виборців у територіальних громадах району.

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування

    Засобами розв’язання проблеми по забезпеченню ефективного здійснення депутатами Коропської районної ради своїх повноважень є виділення коштів з районного бюджету та іншої субвенції на виконання доручень виборців. Обсяг фінансування Програми з районного бюджету визначається у 2018 році, при внесенні змін до районного бюджету, у 2019, 2020 роках — при формуванні районного бюджету, виходячи з заходів Програми та реальних можливостей районного бюджету. Орієнтовний обсяг фінансування Програми складає 135 тис. гривень. В тому числі:

2018 рік – 27 тис.грн.

2019 рік – 54 тис грн.

2020 рік – 54 тис.грн.

    Сума коштів, визначена на одного депутата, складає у 2018 році – 1,0 тис.грн., у 2019 році – 2,0 тис.грн., у 2020 році — 2,0 тис.грн.

 1. Завдання Програми

    Депутати Коропської районної ради представляють інтереси територіальних громад і забезпечують, згідно чинного законодавства, виконання доручень виборців, вирішують їх нагальні проблеми, беруть активну участь у заходах, проводять зустрічі з виборцями. Головне завдання Програми — це сприяння у виконанні повноважень депутатами Коропської районної ради у вирішенні проблемних питань територіальних громад та виборців. Фінансова підтримка виконання доручень виборців депутатами Коропської районної ради здійснюється відповідно до Положення про використання коштів районного бюджету та іншої субвенції на виконання доручень виборців депутатами районної ради.  (Додаток 1 до Програми).

 1. Очікувані результати виконання Програми

    Виконання Програми дасть можливість забезпечити ефективну діяльність депутатів Коропської районної ради на виборчих округах, сприяти процесам соціального, економічного, культурного розвитку території Коропського району, організувати суспільно значиму фінансову підтримку малозабезпечених та соціально вразливих верств населення.

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

    Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюється виконавчим апаратом районної ради та постійними комісіями районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району та з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.

Додаток 1

до Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Коропської районної ради на 2018-2020 роки

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про використання коштів районного бюджету та іншої субвенції на виконання доручень виборців депутатами районної ради

 1. Загальні положення

1.1. Положення визначає напрями та умови виділення і звітування про використання коштів, передбачених у районному бюджеті для фінансової підтримки виконання доручень виборців депутатами районної ради в межах повноважень, наданих Законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2.Обсяг видатків встановлюється рішенням районної ради про районний бюджет на відповідний рік. Співвідношення розподілу загальної суми коштів, визначеної на одного депутата між видами бюджетів, проводиться за пропозиціями депутатів районної ради.

1.3.Кошти, визначені депутатом для використання у бюджетах нижчого рівня, передаються згідно з рішенням про районний бюджет до відповідного бюджету у вигляді іншої субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам на виконання доручень виборців депутатами районної ради.

1.4. Інша субвенція на виконання доручень виборців депутатами районної ради може бути перерозподілена головним розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету відповідно до напрямів, визначених депутатом районної ради.

 1. Напрями та умови використання коштів

2.1. Обсяг бюджетних призначень на виконання функцій або надання послуг, матеріальної допомоги здійснюється на основі обґрунтованого листа (подання) депутата районної ради до голови районної ради.

2.2. Витрачання коштів іншої субвенції на виконання доручень виборців депутатами районної ради провадиться сільськими, селищними бюджетами у міжсесійний період за спільним розпорядженням голови районної ради, районної державної адміністрації та з визначенням розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня чи одержувача бюджетних коштів.

2.3.Напрямами використання коштів на виконання доручень виборців є:

 • надання адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, одиноким та престарілим громадянам похилого віку, інвалідам, ветеранам, учасникам бойових дій, учасникам АТО, ліквідаторам наслідків катастрофи на ЧАЕС;
 • ремонт об’єктів та зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та соціального забезпечення, культури, молоді та спорту;
 • підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів;
 • благоустрій територій населених пунктів.

2.4. Звернення депутатів районної ради про виділення коштів повинні містити інформацію про:

 • напрями використання коштів;
 • юридичну або фізичну особу, якій пропонується їх виділити (для фізичної особи- реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані, акт матеріально-побутового обстеження або висновок органу місцевого самоврядування за місцем проживання заявника про необхідність надання матеріальної допомоги);
 • обсяг асигнувань, який пропонується виділити;
 • іншу інформацію (за необхідності).

2.5. Оподаткування грошової допомоги здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2.6. Депутати районної ради можуть об’єднувати пропозиції для використання коштів по фінансуванню спільних заходів.

3. Звітність про використання коштів

3.1. Звіт про використання коштів на виконання доручень виборців депутатами районної ради розпорядник коштів подає органу Державного казначейства України за формою та в терміни, визначені для складання звіту про виконання бюджету.

3.2. Головні розпорядники коштів районного бюджету та місцеві ради щоквартально інформують районну раду про використання коштів, отриманих на виконання доручень виборців депутатами районної ради.

Додаток 2

до Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Коропської районної ради на 2018-2020 роки

 

Напрями діяльності, заходи, ресурсне забезпечення Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Коропської районної ради

на 2018-2020 роки

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Заходи Програми Обсяги фінансових ресурсів, у тому числі по роках Очікувані результати
Участь депутатів районної ради у вирішенні проблемних питань виборців та територіальних громад Надання адресної матеріаль-ної допомоги, ремонт об’єк-тів та зміцнення матеріально — технічної бази бюджетних установ освіти, охорони здо-ров’я, соціального захисту та соціального забезпечення, культури, спорту; підтримка громадських організацій ін-валідів та ветеранів; підтри-мка засобів масової інфор-мації комунальної власності; благоустрій територій населених пунктів Всього 135 тис.грн   в тому числі: 2018 рік 27 тис.грн. 2019 рік 54 тис.грн 2020 рік 54 тис.грн   Сприяння депутатам районної ради у вирішенні проблемних питань та доручень виборців, соціальний, економічний, культурний розвиток територій району