Про Програму продуктивної зайнятості населення Коропського району на 2018-2020 роки

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(двадцять п’ята сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я № 407

23 лютого 2018 року

смт. Короп

Про Програму продуктивної зайнятості населення Коропського району на 2018-2020 роки

Відповідно до статті 18 Закону України «Про зайнятість населення», розпорядження в.о. голови районної державної адміністрації від 29 січня 2018 року  № 70 «Про розроблення проекту Програми продуктивної зайнятості населення Коропського району на 2018-2020 роки», з метою забезпечення зайнятості населення, розширення самостійної зайнятості населення, сприяння підготовці робочої сили, професійний склад і кваліфікаційний рівень якої відповідає потребам ринку праці, посилення мотивації до легальної зайнятості, соціальної підтримки безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а :

 1. Затвердити Програму продуктивної зайнятості населення Коропського району на 2018-2020 роки (додається).
 1. Органам виконавчої влади, місцевого самоврядування, керівникам підприємств, організацій, установ зосередити зусилля на виконанні Програми, забезпеченні продуктивної зайнятості населення району, посиленні соціального захисту незайнятого населення; проводити роботу щодо виконання заходів зі збереження діючих, відновлення та створення нових робочих місць на підприємствах, в установах, організаціях району.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко

ПОГОДЖЕНО: розпорядженням в.о. голови Коропської районної державної адміністрації від 29 січня 2018 року № 70 «Про розроблення проекту Програми продуктивної зайнятості населення Коропського району на            2018-2020 роки» В.о. голови Коропської районної державної адміністрації   _________________________________ В.М. Кузуб ЗАТВЕРДЖЕНО: Рішенням Коропської районної ради №407 від 23 лютого 2018 року «Про Програму продуктивної зайнятості населення Коропського району на 2018-2020 роки»   Голова Коропської районної ради   ______________________ М.П. Мазуренко

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

ПРОДУКТИВНОЇ  ЗАЙНЯТОСТІ

НАСЕЛЕННЯ КОРОПСЬКОГО РАЙОНУ

НА 2018-2020 РОКИ

 

П А С П О Р Т

програми продуктивної зайнятості населення

Коропського району на 2018-2020 роки

№ п/п Загальна  характеристика Програми продуктивної зайнятості населення Коропського району на 2018-2020 роки (далі – Програми)
1. Ініціатор розроблення Програми Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва нормативних документів про необхідність розроблення Програми Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації від 10 листопада 2017 року № 574 «Про розроблення проекту Програми продуктивної зайнятості населення Чернігівської області на            2018-2020 роки», розпорядження в.о. голови районної державної адміністрації від 29 січня 2018 року № 70 «Про розроблення проекту Програми продуктивної зайнятості населення Коропського району на              2018-2020 роки»
3. Розробник Програми Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації
4. Співрозробники Програми Структурні підрозділи районної державної адміністрації, районний центр зайнятості, відділення Фонду соціального захисту інвалідів у Чернігівській області
5. Відповідальний виконавець Програми Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, відділ економіки та розвитку інфраструктури, районний центр зайнятості
6. Учасники Програми Структурні підрозділи районної державної адміністрації, районний центр зайнятості, виконавчі комітети сільських, селищних рад, громадські організації та об’єднання підприємців
7. Термін реалізації Програми 2018-2020 роки
8. Основні джерела фінансування програми Згідно з відповідними бюджетними призначеннями

 

І. Загальні положення

Вступ

   Програма продуктивної зайнятості населення Коропського району розроблена відповідно до статті 18 Закону України «Про зайнятість населення», розпорядження в.о. голови районної державної адміністрації від 29 січня 2018 року № 70 «Про розроблення проекту Програми продуктивної зайнятості населення Коропського району на 2018-2020 роки». Розробка Програми продуктивної зайнятості базується на статистичних даних, розрахунках і прогнозах ринку праці, а також на пропозиціях щодо його регулювання з боку структурних підрозділів районної державної адміністрації, організацій, установ.

   Програма продуктивної зайнятості населення Коропського району на 2018-2020 роки розроблена структурними підрозділами районної державної адміністрації з урахуванням тенденцій економічного і соціального розвитку району в 2017 році, що впливають на формування ринку праці, його показники.

   Програму спрямовано на реалізацію положень Законів України «Про зайнятість населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»; актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України; Генеральної Угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні. 

   У Програмі враховано динаміку процесів, що відбуваються на ринку праці району, пропозиції структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо стабілізації ситуації із зайнятістю населення.

   Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку занятості населення у районі.

   Програма спрямована на виконання першочергових завдань розвитку ринку праці в районі, реалізацію державної політики зайнятості, здійснення заходів щодо запобігання масовому безробіттю внаслідок структурних змін в економіці, посиленню соціального захисту неконкурентоспроможних верств населення.

ІІ. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення Коропського району у 2017 році

   У соціально-економічному комплексі району тривають процеси трансформації та адаптації до діяльності в нових ринкових і суспільно-політичних умовах, і вже  прослідковується позитивний результат, який вилився у зростання майже всіх сфер народного господарства, покращення рівня соціального захисту жителів району, підвищення якості надання освітніх, медичних, культурних послуг.

   Промисловий комплекс району формують 7 підприємств. Упродовж 2017 року ними вироблено продукції на суму 40,9 млн. грн. Ріст промислового виробництва  склав 14,4%.

   Обсяги промислової продукції на ДП «Коропський сир завод» склали 19,4 млн.грн., що становить 135,3% в порівнянні з минулим роком, підприємство залишає за собою першість питомої ваги обсягів промислового виробництва району – 47,4%. Вироблено 311 тонн твердих сирів, що на 75,7% більше, ніж торік.

   На 45,0% наростило обсяги СЛП «Агролісгосп». Протягом року виготовлено 6,8 тис. м куб. пиломатеріалів.

   Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 2960 тонн комбікормів на суму 8,5 млн. грн.

   На 2,7 млн. грн. випущено плівки та клею на ДП «Короп-пласт» ТОВ «Газбудсервіс».

   У районі у галузі сільського господарства функціонує 60 підприємств: 20 сільськогосподарських підприємств (товариства з обмеженою відповідальністю – 8, приватні сільськогосподарські підприємства – 11, сільськогосподарський виробничий кооператив – 1) та 40 фермерських господарств.

   Виробництво валової продукції в сільськогосподарських підприємствах за 2017 рік становить 301,5 млн. грн., що більше минулорічного показника на 64,9 млн.грн. або 27,4%.

   В тому числі продукції тваринництва вироблено на суму 38,9 млн. грн., що становить 114,8% минулорічного виробництва.

   Продукції рослинництва вироблено на суму 262,6 млн. грн., що становить 129,5% до минулого року.

   Станом на 01.01.2018 по сільськогосподарських підприємствах району наявність ВРХ становить 5485 голів, в тому числі 2193 голови – основне стадо. Поголів’я молочних корів збільшилось на 176 голів, м’ясних корів збільшилося на 7 голів. Всього збільшення по району становить 183 корови, в цілому кількість великої  рогатої  худоби по району збільшилась на 321 голову або на 6%. Збільшили чисельність ВРХ 5 господарств. Найбільшого (41%) росту одержано у ТОВ «Черешеньки».

   В цілому по району свинопоголів’я за минулий рік збільшилося на 132 голови  і становить 807 голів.    

   Вирощено худоби та птиці за січень-грудень 2017 року у живій вазі 710 тонн. Реалізація худоби на забій становить 558 тонн, що більше минулорічної реалізації на 139 тонн або на 33%.

   Однією з провідних галузей і надалі лишається молочне скотарство. В сільськогосподарських  підприємствах району за поточний рік вироблено 12323 тонни молока, що більше за аналогічний період минулого року на 2132 тонни або на 21%. Збільшення валового виробництва молока відбулося за рахунок збільшення поголів’я молочних корів і підвищення їх продуктивності. В цілому по району надій на корову за 12 місяців 2017 року становить 6647 кг, що більше минулорічного показника на 500 кг або на 8%. Найвищі надої мають в ПСП «Лукново», де надій на корову становить 7284 кг, ТОВ «Черешеньки» – 7709 кг, ФГ «Білі Роси» – 9034 кг. 

   У 2017 господарському  році  зернові культури займали площу 18,37 тис. га, а саме 53% в загальній структурі посівів. Зібраний вал зерна склав 136,2 тис. тонн зернових культур, що більше минулорічного на 12,3 тис. тонн (+9%). Загальна урожайність зернових, включаючи кукурудзу, склала 73,1 ц/га проти 68,4 ц/га у 2016 році.

   У 2017 році, в порівнянні з 2016 роком, площа технічних культур збільшилася на  4239,1 га , що у процентному відношенні складає 31%.

   У зв’язку з меншою економічною вигодою та відсутністю ринків збуту зникає картоплярська галузь у районі. Як насіннєве господарство з вирощування картоплі у 2017 році припинило своє існування ФГ «Білі Роси».

   Картопляні поля займали площу 96,5 га проти 235,9 га у 2016 році, що становить 60% до минулорічної площі посіву. Урожайність залишилася на рівні 2016 року та склала 240,4 ц/га.

   Обсяг капітальних інвестицій за 9 місяців 2017 року становить 38714,0 тис.грн., в минулому році на цю дату – 37388,0 тис. грн.

   Оборот роздрібної торгівлі райспоживспілки за підсумками року склав 12,0 млн. грн. проти 11,2 млн. грн. у 2016 році.

   Роздрібний товарообіг підприємств торгівлі в районі становить 29243,0 тис. грн. Протягом року мережа їх розширилася на 3 одиниці.

   Номінальна заробітна плата за 9 місяців 2017 року склала 5067,00 грн., що більше проти 9 місяців 2016 року на 68,7%. Співвідношення заробітної плати до середнього рівня заробітної плати по області (5807,00 грн.) становить 87,3%.

   Зважаючи на досить складну ситуацію на ринку праці, районний центр зайнятості намагається забезпечувати високу якість надання послуг населенню та підбору кадрів для роботодавців.

   Ведеться активна робота з виявлення і розширення кола вакансій, взаємодії з роботодавцями по формуванню банку вакансій і підбору кадрів. З цією метою в області організовано та проведено: 3  «міні-ярмарки вакансій» (3 роботодавці та 16  безробітних).

   У результаті у центрі зайнятості були наявними 230 вакансій для  укомплектування (на 8,8% більше, ніж за минулий рік) від 27 роботодавців.

   І хоча рівень укомплектування поданих роботодавцями вакансій є високим і досяг 81,4%, дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили залишається:  навантаження на 1 вільне робоче місце станом на 01.01.2018 – 19  безробітних осіб (на цю дату рік тому – 55 осіб).

   За січень-грудень 2017 року у центрі зайнятості взято на облік 422 безробітних громадянина, що на 6,8% більше, ніж за цей період рік тому. 

   Протягом 2017 року перебувало на обліку та отримувало комплекс соціальних послуг 586 безробітних громадян, що на 9,5% менше, ніж за цей період рік тому.

   За направленням служби зайнятості знайдено роботу та повернуто до трудової діяльності шляхом працевлаштування на вільні і новостворені робочі місця 330 громадян, зокрема 273 безробітних.

   Відповідно до «Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» відшкодування не здійснювалась.

   Під   особливою увагою служби зайнятості залишається працевлаштування громадян з інвалідністю. За 2017 рік працевлаштовано 4 безробітних інваліди.

   Під постійним контролем служби зайнятості знаходиться робота із забезпечення державою додаткових гарантій особам, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. У центрі зайнятості діють індивідуальні плани робіт безпосередньо з кожним громадянином, який не здатний на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

   Структурні зміни у сучасному суспільстві, науково-технічний розвиток, застосування нових технологій висувають нові вимоги до організації системи професійного навчання та перенавчання безробітних.

   Так, 937 осіб різних категорій населення, зокрема 574 безробітних, які перебували на обліку в центрі зайнятості, отримали 2703 профорієнтаційних послуги, з яких: 1831 – профінформаційна, 870 – профконсультаційних, 2 – з профвідбору.

   Для безробітних, які визначились з напрямом майбутньої підприємницької діяльності, служба зайнятості організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації. Перспективні форми навчання дозволяють безробітним зайнятися ефективним бізнесом.

   Одним з пріоритетів діяльності служби зайнятості у 2017 році залишається направлення на професійну підготовку та перепідготовку безробітних, в першу чергу, за робітничими професіями та на замовлення роботодавців. Так, за січень-грудень до цього виду активної підтримки залучено 107 безробітних, усі навчалися під конкретне замовлення роботодавців, з яких підвищували кваліфікацію шляхом стажування безпосередньо на робочих місцях  2 особи.

   18 безробітних з нашого району підвищували кваліфікацію у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості у Сумській та Рівненській областях.

   Після закінчення професійного навчання 105 осіб або 98,3% працевлаштовані.

   До участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, що стимулювали та заохочували безробітних до праці, було залучено 122 особи.

  35 осіб відпрацювали на громадських роботах, зокрема займалися благоустроєм населених пунктів, впорядкуванням кладовищ; 87 безробітних були залучені до робіт тимчасового характеру у сільському господарстві, на підсобні роботи на ремонт доріг.

   Ведеться активна робота щодо надання соціальних послуг демобілізованим військовослужбовцям, які повернулися із зони АТО та не мають роботи: за 2017 рік взято на облік 9 безробітних зазначеної категорії, усього перебувало на обліку 17 колишніх військових. За 2017 рік 4 особи отримали роботу, усі отримували комплекс соціальних послуг та належну відповідно до чинного законодавства допомогу по безробіттю.

   В центрі зайнятості реєструються та отримують соціальні послуги внутрішньопереміщені особи. Так, протягом січня-грудня перебувало на обліку 3 таких громадянина.

   Загалом до активних форм сприяння зайнятості протягом 2017 року було залучено 502  безробітних громадянина – 85% громадян на обліку.

   Станом на 01.01.2018 чисельність безробітних на обліку в центрі зайнятості  становить 175 громадян.

   Станом на 01.01.2018 отримують допомогу по безробіттю 151 безробітний.

ІІІ. Основні тенденції розвитку ринку праці у 2018-2020 роках

   Головна ціль Програми економічного і соціального розвитку Коропського району до 2020 року забезпечення зростання доходів населення шляхом підвищення рівня заробітної плати та її частки в структурі доходів населення.

   Головна мета роботи у сфері зайнятості до 2020 року: підвищення ефективності регулювання регіонального ринку праці, недопущення зростання рівня безробіття понад прогнозовані обсяги та забезпечення соціальних гарантій громадянам від безробіття, скорочення довготривалого безробіття.

   Складна ситуація на національному і регіональному ринках праці зумовлює необхідність вжиття додаткових заходів щодо підтримки зайнятості населення, оскільки простежуються наступні негативні тенденції: нестача кваліфікованих працівників, старіння робочої сили, недосконалі освітні практики і як наслідок – відтік молоді за подальшим навчанням та працевлаштуванням до Європи. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та модернізація регуляторних функцій держави й надалі виштовхуватимуть на ринок праці надлишок державних службовців, продавців, касирів, некваліфікованих робітників. Створення сучасних, якісних робочих місць з гідною оплатою праці залишатиметься в нашій країні головним завданням як на сьогодні, так й на тривалий час.

   Тому служба зайнятості спрямовуватиме свою діяльність на підвищення ефективності державного регулювання ринку праці та зайнятості населення шляхом подальшого проведення активної політики на ринку праці.

   Й надалі проводитиметься активна робота з виявлення і розширення кола вакансій, взаємодії з роботодавцями по формуванню банку вакансій і підбору кадрів. Якнайшвидше працевлаштування громадян, що шукають роботу, зокрема до настання офіційного безробіття, буде головним пріоритетом служби зайнятості.

   Поліпшенню функціонування ринку праці сприятиме обґрунтований вибір громадянами виду діяльності та форми зайнятості відповідно до потреб ринку праці, самовизначення при виборі та плануванні кар’єри. Прогнозується, що послуги з професійної орієнтації отримуватимуть не менше 96% усіх безробітних на обліку в центрах зайнятості.

   Система організації професійного навчання безробітних удосконалюватиметься в напрямі максимального задоволення потреб роботодавців в робітничих кадрах необхідного їм професійно-кваліфікаційного рівня, навчання за індивідуальними планами, шляхом стажування безпосередньо на підприємствах та в організаціях. Планується підтримувати показник навчання безробітних за замовленням суб’єктів господарювання на рівні 95-99% від загальних обсягів навчання.

   З метою сприяння тимчасовій зайнятості безробітних, забезпечення у них мотивації до праці, передбачено подальше удосконалення механізму організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру на основі підвищення їх соціального статусу з урахуванням потреб територіальних громад.

   Пріоритетом у роботі служби зайнятості буде подальше розгортання активних програм сприяння зайнятості таких категорій населення, як молодь, жінки, соціально вразливі верстви населення, зокрема інваліди, демобілізовані військовослужбовці, які повернулися із зони АТО.

   Залишається актуальною проблема зайнятості сільського населення в результаті зменшення кількості працюючих в сільському господарстві, в інфраструктурі аграрного ринку.

   Необхідною передумовою позитивних зрушень на ринку праці стане посилення відповідальності та підвищення ролі органів виконавчої влади усіх рівнів у реалізації державної політики зайнятості, а з боку служби зайнятості – за розвиток і укріплення ідеології обслуговування клієнтів у напрямі індивідуального підходу до кожного безробітного, надання якісних, адресних послуг, мотивуючих людей до праці в легальному секторі економіки, сприяючих поверненню громадянам активної життєвої позиції.

ІV. Працевлаштування на нові робочі місця

   Основними проблемами у сфері зайнятості при працевлаштуванні на нові робочі місця є: відсутність постійної роботи в сільській місцевості, що зумовлено зменшенням попиту на робочу силу внаслідок ліквідації сільськогосподарських підприємств; обмеження можливостей членів особистих селянських господарств, у тому числі з низьким рівнем доходів, в отриманні соціальних послуг та матеріального забезпечення; відсутність якісних робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують додаткового соціального захисту; зростання споживацьких намірів серед незайнятого населення, їх відкрите небажання щось змінювати у своєму житті: набувати чи підвищувати професійний рівень, аби відповідати вимогам ринку праці, здійснювати активний пошук роботи, долучатися до активних програм сприяння зайнятості, що дають змогу отримувати додатковий офіційний заробіток, адаптуватися до нових колективів.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ  НА  НОВІ  РОБОЧІ  МІСЦЯ

2017 Факт, осіб прогноз
2018, осіб 2019, осіб 2020, осіб
83 103 110 115

   Переважна більшість нових робочих місць створюється фізичними особами-підприємцями в галузі торгівлі та в сільському господарстві. Збільшенню кількості робочих місць сприяє також працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця за допомогою районного центру зайнятості. Сприяти підвищенню зацікавленості роботодавців у створені нових робочих місць, у тому числі у пріоритетних видах економічної діяльності, та працевлаштування на них зареєстрованих безробітних шляхом компенсації фактичних витрат роботодавцям на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове  державне соціальне страхування.

   У районі 09.09.2016 розпочала свою роботу об’єднана територіальна громада, в яку увійшли 17 сільських рад. Школи та будинки культури рад було передано на баланс даної громади. Також започаткував роботу селищний територіальний центр соціальної допомоги. Завдяки цьому у 2017 році відбулося збільшення новостворених робочих місць на 83 особи.

   Створенню нових робочих місць перешкоджають наступні проблеми:

 • зменшення кількості населення в районі (виїзд молоді на заробітки за межі регіону);
 • сезонний характер роботи в сільському господарстві;
 • відсутність потужних ринкоутворюючих підприємств.

   Використовуючи можливості району, сприяти розвитку малого бізнесу, домогтися збереження,  відродження існуючих підприємств та створення нових, що дасть нові робочі місця та припинить трудову міграцію за межі району; розширити базу оподаткування та наповнення бюджету.

V. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості

  Найменування показника 2015 факт 2016 факт 2017 факт 2018 прогн 2019 прогн 2020 прогн
1. Чисельність безробітних громадян, які перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду 875 648 586 570 510 460
2. Чисельність працевлаштованих громадян за направленням служби зайнятості (з числа тих, що перебувають на обліку: облікові та безробітні) 396   313 330 330 305 290
2.1. Чисельність працевлаштованих безробітних громадян 390 220 273 200 75 70
2.1.1. Чисельність працевлаштованих безробітних громадян, які працевлаштовані на нові робочі місця шляхом компенсації роботодавцям єдиного соціального внеску 8 6 0 7 2 2
2.1.2. Чисельність безробітних громадян, працевлаштованих шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації ними підприємницької діяльності 8 0 0 0 0 0
3. Чисельність безробітних, які проходять професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 107 90 107 90 80 70
4. Чисельність громадян, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру 171 146 122 115 100 95
4.1. з них   безробітних громадян 171 146 122 115 100 95

VI. Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю, учасників АТО, соціально незахищених верств населення

 

Показники сприяння зайнятості осіб з інвалідністю  
 
Найменування показника 2016 звіт 2017 звіт 2018 прогноз 2019         прогноз 2020 прогноз  
Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в районному центрі зайнятості 11 18 16 15 16  
з них зареєстровані безробітні 11 18 16 15 15  
Чисельність осіб з інвалідністю, працевлаштованих за сприяння районного центру зайнятості 6 7 5 4 3  
Чисельність учасників АТО, що перебувають на обліку в районного центрі зайнятості 28 9 7 5 5  
з них зареєстровані безробітні 28 9 7 5 5  
Чисельність учасників АТО, працевлаштованих за сприяння районного центру зайнятості 11 4 2 2 2  
з них зареєстровані безробітні 11 4 2 2 2  
Чисельність учасників АТО, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру 5 2 1 1 1  
з них зареєстровані безробітні 5 2 1 1 1  
Чисельність учасників АТО, що проходили навчання за рахунок коштів ФЗДССУВБ 4 1 0 1 1  
Чисельність учасників АТО, працевлаштованих строком не менше ніж на 2 роки на нові робочі місця за направленням служби зайнятості, за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу 0 0 0 0 0  

   Одним із заходів щодо виконання основних завдань Програми є надання фінансової підтримки на реалізацію бізнес-проектів (на конкурсних засадах) внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованих територій, а також учасникам АТО. Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок Бюджетних асигнувань на утримання виконавців та кошти ФЗДССУВБ, інших коштів, не заборонені законодавством.

   Районною державною адміністрацією разом з територіальною громадою, структурними підрозділами, районним військовим комісаріатом проводяться комплексні заходи щодо зайнятості соціально незахищених верств населення, зокрема:

 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, в тому числі з демобілізованими учасниками АТО, спрямованої на працевлаштування шляхом проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України;
 • сприяння професійному навчанню учасників АТО на замовлення роботодавців з урахуванням потреб місцевого ринку праці, для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.

VII. Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення до 2020 року

   В основу заходів щодо державного регулювання зайнятості населення має бути покладено заохочення економічного зростання, підвищення ефективності виробництва, продуктивності праці, що розглядаються як найважливіші умови підтримки і створення додаткової зайнятості, тому заходами щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2018-2020 роки мають бути:

 • проведення обстежень щодо дотримання роботодавцями вимог законодавства щодо своєчасної та не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці найманим працівникам;
 • сприяння підвищенню рівня зайнятості сільського населення шляхом: збереження наявних та створення нових високопродуктивних робочих місць; формування професійно-кваліфікаційного складу робочої сили відповідно до потреб ринку праці;
 • забезпечення підтримки молодих працівників-спеціалістів, які уклали трудовий договір з роботодавцем та погоджуються працювати в сільській місцевості, в тому числі з урахуванням можливостей надання одноразової адресної допомоги та житла.
п/п Зміст заходів Програми Строк виконання заходу Виконавці
1. Сфера застосування продуктивної зайнятості: юридичні та фізичні особи-підприємці, самозайняте населення
1.1. З метою підтримки та орієнтації безробітних громадян у напрямі самозайнятості проводити тематичні семінари та надавати індивідуальні консультації з питань організації підприємницької діяльності, послуги із фахового консультування. 2018-2020 роки Коропський районний центр зайнятості
1.2. Підтримувати підприємницькі ініціативи безробітних громадян, зареєстрованих у службі зайнятості, шляхом надання допомоги по безробіттю одноразово для започаткування ними власної справи,  допомоги у плануванні та провадженні підприємницької діяльності.  2018-2020 роки Коропський районний центр зайнятості
2. Професійне зростання та  конкурентоспроможність економічно активного населення
2.1. Активізувати  профорієнтаційну роботу  у напрямі інформування та мотивації широких верств населення до професійного росту, розвитку вмінь, компетенцій та кваліфікації протягом усього життя, легальної зайнятості. 2018-2020 роки Коропський районний   центр зайнятості
2.2.   З метою формування професійних намірів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, спрямування їх до усвідомленого вибору майбутньої професії та побудови професійної кар’єри сприяти професійній орієнтації учнівської молоді шляхом проведення профорієнтаційних семінарів та уроків, профконсультацій з використанням профдіагностичних тестових методик,  профорієнтаційних квестів, акцій, днів «відкритих дверей центрів зайнятості», інших профорієнтаційних заходів. 2018-2020 роки Коропський районний центр зайнятості
2.3. З метою підвищення рівня  конкурентоспроможності на ринку праці випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів проводити для учнів та студентів семінари з техніки пошуку роботи, побудови професійної кар’єри, надавати консультації та практичну допомогу щодо складання резюме, запису відеорезюме, проходження співбесіди з роботодавцем тощо. 2018-2020 роки Коропський районний центр зайнятості
3. Регулювання соціально-трудових відносин та трудової міграції
3.1. Активізувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення, клієнтів служби зайнятості, зокрема безробітної молоді, щодо ризиків нелегального працевлаштування, запобігання нелегальній трудовій міграції та протидії торгівлі людьми.  2018-2020 роки Коропський районний   центр зайнятості
4. Соціальні послуги зареєстрованим безробітним
4.1. Сприяти працевлаштуванню населення, що шукає роботу та звертається за послугами до служби зайнятості, на вільні та новостворені робочі місця; надання їм комплексу соціальних послуг. 2018-2020 роки Коропський районний центр зайнятості
4.2. Стимулювати створення нових робочих місць роботодавцями району та суб’єктами малого підприємництва, що ведуть свою діяльність в пріоритетних галузях економіки, шляхом надання компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у разі працевлаштування за направленням служби зайнятості безробітних громадян, в тому числі, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці. 2018-2020 роки Коропський районний центр зайнятості, суб’єкти господарю-вання району
4.3. З метою активізації зусиль безробітних щодо пошуку роботи, підвищення мотивації до трудової діяльності проводити семінари та тренінги з техніки пошуку роботи, інші інформаційні та консультаційні заходи, в тому числі з використанням індивідуальних тестових методик, спрямованих на прискорення працевлаштування. 2018-2020 роки Коропський районний центр зайнятості
4.4. Проводити  професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних громадян з метою підвищення їх конкурентоздатності та покращення якості робочої сили з урахуванням потреб ринку праці та замовлень роботодавців. 2018-2020 роки Коропський районний центр зайнятості, суб’єкти                         господарю-вання         району
4.5. Організовувати громадські роботи в інтересах територіальних громад та інші роботи тимчасового характеру, які заохочують і стимулюють безробітних до продуктивної зайнятості та надають їм матеріальну підтримку. 2018-2020 роки Місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, суб’єкти господарю-вання району, районний центр зайнятості
5. Зайнятість громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці
5.1. Забезпечувати режим найбільшого сприяння працевлаштуванню на вакантні та новостворені робочі місця безробітних із  категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, зазначені у частині 1 статті 14 Закону України «Про зайнятість населення». 2018-2020 роки Коропський районний центр зайнятості
5.2. Забезпечувати проведення інформаційних заходів, удосконалення системи профорієн-таційної діяльності, орієнтованої на потреби ринку праці та підвищення мотивації громадян з особливими потребами (осіб з інвалідністю) до пошуку роботи, забезпечення ефективної професійної підготовки під замовлення роботодавців з подальшим працевлаштуванням. 2018-2020 роки Коропський районний центр зайнятості, управління соціального захисту населення
5.3. Забезпечити надання адресних профорієнтаційних послуг безробітним  особам, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці та які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, зокрема учасникам АТО, внутрішньо переміщеним особам,  з урахуванням їх особистих життєвих обставин та потреб ринку праці. 2018-2020 роки Коропський районний центр зайнятості

VIII. Координація та контроль за реалізацією Програми

   Відповідальною за виконання Програми є Коропська районна державна адміністрація.

   Реалізація заходів Програми покладається на районну державну адміністрацію, виконавчі комітети селищних та сільських рад.

   Координацію роботи структурних підрозділів Коропської районної державної адміністрації щодо виконання Програми здійснює Управління соціального захисту населення Коропської районної державної адміністрації спільно з районною службою зайнятості населення шляхом проведення моніторингу показників виконання заходів Програми.

   Управління соціального захисту населення Коропської районної державної адміністрації щороку узагальнену інформацію про стан виконання напрямів і заходів Програми надає двічі на рік (до 30 липня та 30 січня) Коропській районній державній адміністрації.

Механізм управління за виконанням Програми включає:

 • проведення моніторингових досліджень ринку праці району, у тому числі створення нових робочих місць, оцінку фактичного стану ринку праці, інформування про стан справ у сфері зайнятості, підготовку пропозицій та рекомендацій щодо регулювання зайнятості; за даними Пенсійного фонду України;
 • інформування про хід виконання Програми, у разі потреби – внесення пропозицій щодо її коригування;
 • розгляд на засіданнях постійної комісії районної ради з питань економічного розвитку, інвестиційної діяльності та здійснення державної регуляторної політики, засіданнях Колегії районної державної адміністрації, нарадах у голови районної державної адміністрації звіту виконавців про реалізацію заходів та завдань районної програми зайнятості.

Фінансування Програми планується здійснити за рахунок таких джерел:

 • централізовані капітальні вкладення, кошти, направлені на підтримку підприємств окремих галузей економіки, суб’єктів малого бізнесу, інвестиційних та інноваційних проектів тощо, а також кошти підприємств, організацій, установ усіх форм власності та підприємців із числа фізичних осіб;
 • кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в межах його фінансових можливостей;
 • відділення Фонду соціального захисту інвалідів у Чернігівській області.