Про Програму проведення заходів щодо відзначення та нагородження громадян, трудових та творчих колективів, представництва керівництва районної державної адміністрації, районної ради та депутатів районної ради в заходах загальнодержавного і місцевого значення на 2016 рік

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(друга сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я № 28

 

 23 грудня 2015 року

смт. Короп

 

Про Програму проведення заходів щодо відзначення та нагородження громадян, трудових та творчих колективів, представництва керівництва районної державної адміністрації, районної ради та депутатів районної ради в заходах загальнодержавного і місцевого значення на 2016 рік

  З метою забезпечення необхідних умов для відзначення та нагородження громадян чи колективів за досягнуті результати у відповідних галузях та сферах господарств району, значні заслуги у науці, охороні здоров’я, за благодійницьку та активну громадську діяльність, досягнуті високі показники на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, представництва керівництва районної державної адміністрації, районної ради, депутатів районної ради в заходах загальнодержавного і місцевого значення, відповідно до рішення районної ради            від 05 січня 2011 року «Про відзнаки районної ради», Бюджетного кодексу України, Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

в и р і ш и л а :

  1. Затвердити Програму проведення заходів щодо відзначення та нагородження громадян, трудових та творчих колективів, представництва керівництва районної державної адміністрації, районної ради та депутатів районної ради в заходах загальнодержавного і місцевого значення на 2016 рік (додається).
  2. Районній державній адміністрації передбачити кошти на фінансування даної Програми.
  3. Головними розпорядниками коштів визначити районну раду та районну державну адміністрацію.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад та постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації..
   

Голова районної ради                                                                           М.П. Мазуренко

 

П А С П О Р Т

Програми проведення заходів щодо відзначення та нагородження громадян, трудових та творчих колективів, представництва керівництва  районної державної адміністрації, районної ради та депутатів районної ради в заходах загальнодержавного і місцевого значення на 2016 рік

   
1. Ініціатор розроблення Програми Коропська районна рада Коропська  районна державна адміністрація
2. Назва розпорядчого документа про розроблення Програми Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Бюджетний Кодекс України
3. Розробники програми Коропська районна рада Коропська районна державна адміністрація
4. Співрозробники Програми
5. Відповідальні виконавці Програми Коропська районна рада Коропська районна державна адміністрація
6. Учасники Програми
7. Термін реалізації Програми 2016 рік
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) Районний бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього: у тому числі:  22,0 тис. грн.
9.1. коштів районного бюджету   22,0 тис. грн.
9.2. коштів інших джерел  –
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради №28 від 23 грудня 2015 року

«Про Програму проведення заходів щодо відзначення та

нагородження громадян, трудових та творчих колективів,

представництва керівництва районної державної адміністрації,

районної ради та депутатів районної ради в заходах

загальнодержавного і місцевого значення на 2016 рік»

   

Програма

 проведення заходів щодо відзначення та нагородження громадян,

трудових та творчих колективів, представництва керівництва

районної державної адміністрації, районної ради та депутатів районної ради

в заходах загальнодержавного і місцевого значення на 2016 рік

 

І. Загальні положення

 

   Програма проведення заходів щодо відзначення та нагородження громадян, трудових та творчих колективів, представництва  керівництва районної державної адміністрації, районної ради та депутатів районної ради в заходах загальнодержавного і місцевого значення на 2016 рік  (далі – Програма) розроблена на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеві державні адміністрації», Бюджетного Кодексу України, рішень районної ради від 23 грудня 2010 року «Про Регламент роботи районної ради шостого скликання», від 05 січня 2011 року «Про відзнаки районної ради» та розпорядження голови районної державної адміністрації від 15 березня 2007 року № 79 «Про відзнаки районної державної адміністрації».

   Чинне законодавство України передбачає, що органи місцевого самоврядування можуть виступати організаторами заходів місцевого значення та учасником заходів загальнодержавного значення.

 

ІІ. Мета Програми

 

      Головною метою Програми є забезпечення необхідних умов для відзначення та нагородження громадян чи колективів за досягнуті результати, які значно перевищують середні показники у відповідних галузях і сферах господарств району, значні заслуги у науці, охороні здоров’я, за благодійницьку та активну громадську діяльність, досягнуті високі показники в боротьбі зі злочинністю, на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, представництва керівництва районної державної адміністрації, районної ради та депутатів районної ради в заходах загальнодержавного і місцевого значення, проведення тематичних семінарів щодо покращення взаємодії органів місцевого самоврядування, державного управління і громад у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій.

      Напрями діяльності та заходи Програми додаються.

 

ІІІ. Шляхи і засоби реалізації Програми, обсяги та джерела фінансування

 

    Програма передбачає протягом 2016 року представництво керівництва районної державної адміністрації, районної ради та депутатів районної ради у загальнодержавних та місцевих заходах, що здійснюється шляхом безпосередньої участі в них керівництва районної державної адміністрації, районної ради, депутатів районної ради. 

   Програмою передбачається можливість участі районної ради в Асоціації місцевих рад та проведення тематичних семінарів щодо покращення взаємодії органів місцевого самоврядування, державного управління і громад у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій.

      Крім того, Програма дасть можливість забезпечити відзначення та нагородження громадян чи колективів за досягнуті результати.

   Розпорядником коштів виступають Коропська районна рада та Коропська районна державна адміністрація.

        Заходи Програми реалізуються відповідно до чинного законодавства України.

       Заходи Програми здійснюються за рахунок коштів районного бюджету.

      Для виконання Програми обсяги фінансування з районного бюджету встановлюються в розмірі 22,0 тис. грн., при цьому сума фінансування може уточнюватися при внесенні змін до районного бюджету.

 

Ресурсне забезпечення Програми

 
Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми Усього витрат на виконання Програми  
Обсяг ресурсів усього, у тому числі 22,0 тис. грн.
районний бюджет  22,0 тис. грн.  
 

IV. Очікувані результати

  Виконання Програми дасть змогу:

– забезпечити необхідні умови для участі представництва керівництва районної державної адміністрації, районної ради в заходах загальнодержавного і місцевого значення;

– забезпечити відзначення та нагородження громадян чи колективів за досягнуті результати;

– забезпечити проведення тематичних семінарів щодо покращення взаємодії органів місцевого самоврядування, державного управління і громад у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій.

 

V. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

     Координація виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на Коропську районну раду та  Коропську районну державну адміністрацію.

    Контроль за виконанням Програми здійснюють Коропська районна рада та Коропська районна державна адміністрація.

VI. Напрями діяльності та заходи Програми

Найменування заходу Відпові-дальний за виконання Джерела фінансу-вання Загальний обсяг фінансування (тис. грн.)
Забезпечення участі керівництва районної державної адміністрації у проведенні загальнодержавних свят та пам’ятних дат і місцевих заходів (Дня Державного прапора та Дня Незалежності України, Дня Соборності України, Дня Перемоги, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня партизанської слави, Дня визволення України від фашистських загарбників, Дня пам’яті жертв голодомору, Дня Чорнобильської трагедії та інших). Районна державна адміністрація Районний бюджет В межах затвердженого показника 7,0
Забезпечення відзначення жителів району в зв’язку з ювілейними датами, вручення відзнак районної ради. Районна рада Районний бюджет В межах затвердженого показника 3,0
Забезпечення нагородження громадян чи колективів за досягнуті результати. Районна державна адміністрація Районний бюджет В межах затвердженого показника
Забезпечення проведення тематичних семінарів щодо покращення взаємодії органів місцевого самоврядування, державного управління і громад у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій та забезпечення діяльності депутатів районної ради. Районна рада Районний бюджет В межах затвердженого показника 3,0  
Забезпечення участі Коропської районної ради в роботі Коропської районної Асоціації місцевих рад. Районна рада Районний бюджет В межах затвердженого показника 4,0
Представництво керівництва районної державної адміністрації в заходах загальнодержавного і місцевого значення (урочисті зустрічі, організація офіційної делегації). Районна державна адміністрація Районний бюджет В межах затвердженого показника
Забезпечення участі керівництва району у заходах із вшанування визначних особистостей та ветеранів праці, органів державної влади та місцевого самоврядування. Районна рада Районний бюджет В межах затвердженого показника 2,0  
Забезпечення проведення інвентаризації, видачі свідоцтв на право власності, державної реєстрації у разі відчуження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району. Районна рада Районний бюджет В межах затвердженого показника 3,0