Про Програму по наданню матеріальної допомоги громадянам Коропського району на 2020 рік

  

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

( сорок перша сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я    № 723

20 грудня 2019 року

смт. Короп

Про Програму по наданню матеріальної допомоги громадянам Коропського району на 2020 рік

На виконання вимог Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а:

 1. Затвердити Програму по наданню матеріальної допомоги громадянам Коропського району на 2020 рік яка додається.

 1. Районній державній адміністрації передбачити кошти на фінансування даної Програми.

 1. Головними розпорядниками коштів визначити районну раду та районну державну адміністрацію.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради № 723 від 20 грудня 2019 року  «Про Програму по наданню матеріальної допомоги громадянам Коропського району на 2020 рік»

Паспорт Програми

по наданню матеріальної допомоги громадянам

Коропського району на 2020 рік

1. Ініціатор розроблення Програми Коропська районна державна адміністрація
2. Розробник Програми Коропська районна державна адміністрація
3. Виконавець Програми Коропська районна державна адміністрація
4. Термін реалізації Програми 2020 рік
5. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Районний бюджет, а також кошти іншої субвенції, наданої з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради.
6. Загальний обсяг фінансування Програми 40,0 тис.грн. (з яких 20,0 тис.грн. розпорядником є районна рада, 20,0 тис.грн.-районна державна адміністрація)

Програма

 по наданню матеріальної допомоги громадянам

Коропського району на 2020 рік

І. Загальна частина

    Допомога та інші види соціальних виплат служать вирішенню основного економічного і соціального завдання суспільства: забезпечувати рівень життя громадянам не нижче від прожиткового мінімуму.

    Матеріальна допомога призначається громадянам, що проживають у Коропському районі та перебувають у скрутному матеріальному становищі у зв’язку з хворобою, смертю близьких родичів, втратою майна внаслідок пожежі, стихійного лиха, інших особливих обставин, та виплачується один раз на рік. У окремих випадках матеріальна допомога надається на поховання пенсіонерів – ветеранів органів державної влади та місцевого самоврядування, незалежно від місця  проживання.

    Розмір грошової допомоги встановлюється на підставі розпоряджень голови районної ради районної та голови державної адміністрації у межах коштів, що передбачені у районному бюджеті, а також коштів іншої субвенції, наданої з обласного бюджету на виконання повноважень депутатів обласної ради. В окремих випадках сума матеріальної допомоги не обмежується. Така сума не перевищує річних кошторисних призначень на ці цілі.

    Програма по наданню матеріальної допомоги громадянам Коропського району розроблена відповідно до статті 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

ІІ. Мета та основні завдання

    Мета: надання матеріальної допомоги громадянам Коропського району.

    Завдання:

  • забезпечення надання матеріальної допомоги окремим громадянам;
  • визначення розміру грошової допомоги;
 • виплата допомоги у відповідні строки згідно порядку.

ІІІ. Фінансове забезпечення Програми

    Фінансування Програми передбачається відповідно до законодавства України за рахунок коштів районного бюджету на 2020 рік в сумі 40,0 тис.грн., з яких 20,0 тис.грн. розпорядником є районна рада, 20,0 тис.грн. – районна державна адміністрація, а також коштів іншої субвенції, наданої з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради. Розмір цих коштів визначається спільним розпорядженням обласної державної адміністрації та обласної ради, розпорядником є районна державна адміністрація.

IV. Очікувані результати виконання Програми

    Виконання Програми дасть змогу:

 • удосконалити існуючу систему з виплати матеріальної допомоги;
 • створити дієву систему надання допомоги громадянам, що потрапили у складні життєві обставини;
 • забезпечити безпеку та якість життя громадян після надання матеріальної допомоги, які гостро її потребують у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем;
 • створити у суспільстві потребу у відповідальному ставленні громадян при наданні допомоги особам, що потрапили у складні життєві обставини.

V. Заходи виконання Програми

  • забезпечення своєчасного призначення громадянам матеріальної допомоги, які її потребують;
  • забезпечення перевірки доцільності та якості надання відповідних документів для виплати матеріальної допомоги;
 • забезпечення своєчасної виплати матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих умовах.