Про Програму по забезпеченню безкоштовним гарячим харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів Коропського району з числа дітей 1-4 класів та дітей шкільного віку, батьки яких мобілізовані до зони проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, та демобілізовані із зони проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, дітей із сімей переселенців з тимчасово окупованої території України та зони проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, дітей, які потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, дітей з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами на 2020 рік

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( сорок перша сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я    № 727

20 грудня 2019 року

смт. Короп

Про Програму по забезпеченню безкоштовним гарячим харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів Коропського району з числа дітей 1-4 класів та дітей шкільного віку, батьки яких мобілізовані до зони проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, та демобілізовані із зони проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, дітей із сімей переселенців з тимчасово окупованої території України та зони проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, дітей, які потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, дітей з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами на 2020 рік

 

З метою матеріально-фінансової підтримки сімей, діти яких навчаються в 1-4 класах та дітей шкільного віку, батьки яких мобілізовані до зони проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, та демобілізовані із зони проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, дітей із сімей переселенців з тимчасово окупованої території України та зони проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, дітей, які потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, дітей з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, допомоги сім’ям поранених та загиблих військовозобов’язаних, в яких виховуються діти шкільного віку, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а:

 1. Затвердити Програму по Програму по забезпеченню безкоштовним гарячим харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів Коропського району з числа дітей 1-4 класів та дітей шкільного віку, батьки яких мобілізовані до зони проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, та демобілізовані із зони проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, дітей із сімей переселенців з тимчасово окупованої території України та зони проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, дітей, які потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, дітей з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами на 2020 рік, що додається.

 1. Районній державній адміністрації передбачити кошти на фінансування даної Програми.

 1. Головним розпорядником коштів визначити відділ освіти Коропської районної державної адміністрації.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту.

Голова районної ради                                                                                      М.П. Мазуренко

 

 

Паспорт Програми

1. Ініціатор розроблення Програми Відділ освіти  районної державної адміністрації
2. Підстава для розробки Програми Конституція України, закони України: «Про місцеві державні адміністрації», «Про  місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Бюджетний кодекс України
3. Розробник Програми Відділ освіти районної державної адміністрації
4. Відповідальний виконавець Програми Відділ освіти районної державної адміністрації
5. Учасники Програми Відділ освіти районної державної адміністрації, фінансовий відділ районної державної адміністрації
6. Термін реалізації Програми 2020 рік
7. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Районний бюджет
7. Загальний обсяг фінансування Програми Відповідно запиту відділу освіти районної державної адміністрації з урахуванням кількості дітей, яким надається допомога, та діючих нормативів харчування, на 2020 рік необхідно  447 200  гривень Примітка: обсяги фінансових ресурсів можуть коригуватися

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради № 727 від 20 грудня 2019 року «Про Програму по забезпеченню безкоштовним гарячим харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів Коропського району з числа дітей 1-4 класів та дітей шкільного віку, батьки яких мобілізовані до зони проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, та демобілізовані із зони проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, дітей із сімей переселенців з тимчасово окупованої території України та зони проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, дітей, які потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, дітей з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами на 2020 рік»

ПРОГРАМА

по забезпеченню безкоштовним гарячим харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів Коропського району з числа дітей 1-4 класів та дітей шкільного віку, батьки яких мобілізовані до зони проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, та демобілізовані із зони проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, дітей із сімей переселенців з тимчасово окупованої території України та зони проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, дітей, які потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, дітей з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами на 2020 рік

 1. Загальна частина

    У школах району потребують харчування:

 • 180 учнів 1-4 класів;
 • 3 дітей, батьки яких мобілізовані до зони проведення антитерористичної операції;
 • 3 дитини із сімей переселенців з тимчасово окупованої території України та зони проведення антитерористичної операції;
 • 2 дитини, які потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
 • 14 дітей з малозабезпечених сімей;
 • 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • 1 дитина з особливими освітніми потребами.

 

 1. Мета та основні завдання Програми

    Метою та основними завданнями Програми є надання матеріально-фінансової підтримки сім’ям, діти з яких навчаються в 1-4 класах, та дітям шкільного віку, батьки яких мобілізовані до зони проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, та демобілізовані із зони проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, дітям із сімей переселенців з тимчасово окупованої території України та зони проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, дітям, які потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, дітям з малозабезпечених сімей, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з особливими освітніми потребами, допомога сім’ям поранених та загиблих військовозобов’язаних, в яких виховуються діти шкільного віку.

   3. Фінансове забезпечення виконання Програми та очікувані результати

    Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Забезпечення гарячим харчуванням здійснюється відділом освіти районної державної адміністрації.

    Враховуючи те, що протягом року може змінюватися кількість дітей, яким надається безкоштовне харчування, суми на харчування виділяються згідно фактичної кількості осіб.

    Реалізація даної Програми дасть змогу покращити матеріально-побутові умови сім’ям, де виховуються учні 1-4 класів, діти шкільного віку, батьки яких мобілізовані до зони проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, та демобілізовані із зони проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, дітям із сімей переселенців з тимчасово окупованої території України та зони проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, діти, які потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, діти з малозабезпечених сімей, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з особливими освітніми потребами, допомоти сім’ям поранених та загиблих військовозобов’язаних, в яких виховуються діти шкільного віку.

    4. Основні заходи реалізації Програми

 1. Взяття на облік дітей, які мають право на безкоштовне харчування відповідно до Програми

Відділ освіти районної державної адміністрації

Постійно

 1. Забезпечити фінансування наданих виплат.

Фінансовий відділ районної державної адміністрації

Щомісяця

Розрахунок потреби в коштах на забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням на 2020 рік

    Потреба в коштах становить:

    180 учнів 1-4 класів ´ 10 грн. ´ 175 днів = 315 000 грн.

    3 дитини батьки яких мобілізовані до зони проведення антитерористичної операції ´ 10 грн. ´ 175 днів = 5 250 грн.

    3 дитини із сімей переселенців з тимчасово окупованої території України та зони проведення антитерористичної операції ´ 10 грн. ´ 175 днів = 5 250 грн.

    2 дитини які потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС ´ 10 грн. ´ 175 днів = 3 500 грн.

    14 дітей з малозабезпечених сімей ´ 10 грн. ´ 175 днів = 24 500 грн.

    18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ´ 10 грн. ´ 175 днів = 31 500 грн.

    1 дитина з особливими освітніми потребами ´ 10 грн. ´ 175 днів =1 750 грн.

    Оздоровлення дітей в пришкільних таборах – 60 000 грн.

    Враховуючи те, що протягом року кількість дітей, яким надається безкоштовне харчування може змінюватися – 450 грн. резерв.