Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Офіційний сайт Коропської районної ради » Про Програму «Порядок пільгового проїзду учнів, вихованців та педагогічних працівників Коропського району на 2016 рік»

Про Програму «Порядок пільгового проїзду учнів, вихованців та педагогічних працівників Коропського району на 2016 рік»

   

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(друга сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я № 20

 

 23 грудня 2015 року

смт. Короп

 

Про Програму «Порядок пільгового проїзду учнів, вихованців та педагогічних працівників Коропського району на 2016 рік»

    Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та керуючись пунктом  16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада  

в и р і ш и л а :

 
 1. Затвердити Програму «Порядок пільгового проїзду учнів, вихованців та педагогічних працівників Коропського району на 2016 рік» (додається).
 
 1. Районній державній адміністрації передбачити кошти на фінансування даної Програми.
 
 1. Головним розпорядником коштів визначити районну державну адміністрацію.
 
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад та постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.
     

Голова районної ради                                                                           М.П. Мазуренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради №20 від 23 грудня  2015 року

«Про Програму «Порядок пільгового проїзду учнів, вихованців

та педагогічних працівників Коропського району на 2016 рік»

   

Програма

«Порядок пільгового проїзду учнів, вихованців та педагогічних працівників Коропського району на 2016 рік»

   

Паспорт Програми – Порядку (надалі Порядок)

 
1. Ініціатор розроблення Порядку Коропська районна державна адміністрація
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Порядку Розпорядження голови Коропської  районної державної адміністрації ****** «Про пільговий проїзд учнів, вихованців та педагогічних працівників району на 2016 рік»
3. Розробник Порядку Відділ освіти райдержадміністрації
4. Відповідальний виконавець Порядку Відділ освіти райдержадміністрації
5. Керівник Порядку
6. Учасники Порядку Відділ освіти районної державної адміністрації
7. Термін реалізації Порядку 2016 рік
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн. всього, у тому числі: 500
8.1. коштів державного бюджету 0
8.2. коштів районного бюджету 500
8.3. коштів інших джерел 0
 

1. Загальна частина

 

    Освіта є одним із основних джерел стратегічних ресурсів, що визначають загальний рівень розвитку суспільства.

   Організація регулярного безкоштовного підвезення учнів до місць навчання є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти.

     Прийняття таких документів, як Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про бюджет на 2016 рік», свідчить про шлях України до створення належних умов навчання учнів, праці вчителів та працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

      У районі перебувають і потребують пільгового підвезення 272 учні.

  Організацію пільгового перевезення учнів планується здійснювати автобусами відділу освіти райдержадміністрації.

 

2. Мета і завдання Порядку

  Метою Порядку є:
 • виконання вимог законодавства щодо забезпечення регулярного безоплатного пільгового перевезення до місць навчання і додому учнів;
 • підвищення освітнього рівня школярів;
 • регулярне та безпечне пільгове підвезення учнів до місць навчання і додому.
  Основними завданнями Порядку є:
 • забезпечення права дітей на доступність та безоплатність здобуття загальної середньої освіти;
 • забезпечення прав батьків та дітей у виборі загальноосвітнього навчального закладу;
 • покращення умов проїзду учнів до місць навчання;
 • безпека школярів під час проїзду.
 

3. Очікувані результати виконання Порядку

  Виконання Порядку дасть можливість забезпечити:
 • соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, припинення негативних процесів у соціальній і побутовій сферах, досягнення позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності дітей району;
 • вибір навчальних закладів згідно Концепції профільного навчання;
 • економію сімейного бюджету та часу батьків;
 • своєчасне і безпечне прибуття учнів району до загальноосвітніх навчальних закладів та додому.
 

4. Фінансування Порядку

 

   Фінансування Порядку здійснюватиметься за рахунок коштів районного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

   Кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів району, які потребують підвезення у 2016 році, становить 272, в тому числі учнів:

Коропської загальноосвітньої школи – 24;  

Жовтневої загальноосвітньої школи –   7;     

Атюшівської загальноосвітньої школи – 47;  

Нехаївської загальноосвітньої школи – 23;     

Риботинської загальноосвітньої школи – 14;  

Лукнівської загальноосвітньої школи – 28;   

Оболонської загальноосвітньої школи – 53;

Вербівської загальноосвітньої школи – 18;

Радичівської загальноосвітньої школи – 11;

Свердловської загальноосвітньої школи – 27;

Карильської загальноосвітньої школи – 20.

   

5. Основні заходи Порядку

 
Назва заходу Відповідальні виконавці Категорія пільговиків Термін виконання Прогно-зований обсяг фінансу-вання, грн. Джерела фінансування
районний бюджет, грн. Позабюд-жетні кошти, грн.
Забезпечення пільгового підвозу дітей до місць навчання і додому Відділ освіти районної державної адміністрації 100% учнів, вихованців та педагогічних працівників, що потребують підвозу 2016 500000 500000