Про Програму надання пільг на послуги зв’язку пільговим категоріям громадян на 2020 рік

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( сорок перша сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я    № 735

20 грудня 2019 року

смт.Короп

Про Програму надання пільг на послуги звязку пільговим категоріям громадян на 2020 рік

 

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючи пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада 

в и р і ш и л а:

  1. Затвердити Програму надання пільг на послуги зв’язку пільговим категоріям громадян Коропського району на 2020 рік (додається).

  1. Районній державній адміністрації передбачити кошти на фінансування даної Програми.

  1. Головним розпорядником коштів визначити управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради № 735 від 20 грудня 2019 року «Про Програму надання пільг на послуги зв’язку пільговим категоріям громадян на 2020 рік»

 

ПРОГРАМА

 надання пільг на послуги зв’язку пільговим категоріям громадян

Коропського району на 2020 рік

І. Паспорт Програми

надання пільг на послуги зв’язку пільговим категоріям громадян на 2020 рік

1. Ініціатор розроблення Програми Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва документа органу державної влади про розроблення Програми Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік», Постанова Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету», Бюджетний кодекс України
3. Розробник Програми Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації
4. Відповідальний виконавець Програми Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації
5. Учасники Програми Управління соціального захисту населення, фінансовий відділ районної державної адміністрації
6. Термін реалізації Програми 2020 рік
7. Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 76 140,00 грн.
8. Основні джерела фінансування Програми Районний бюджет

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму

    Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік  передбачались видатки на надання пільг на послуги зв’язку пільговим категоріям громадян, визначених законодавством. Але Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» відповідні видатки у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам не були передбачені. Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевого бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення та виплати на надання пільг на послуги зв’язку пільговим категоріям громадян.

    Згідно законів України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про охорону дитинства», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» пільгові категорії громадян  мають право на надання пільг на послуги зв’язку в розмірі встановленому чинним законодавством відповідно до категорії.

    Управління соціального захисту населення здійснює відшкодування за надання пільг на послуги зв’язку пільговим категоріям громадян, відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 р. №256.

ІІІ. Мета Програми

    Метою Програми є надання пільг на послуги зв’язку пільговим категоріям громадян в 2020 році.

IV. Основні завдання щодо реалізації Програми

    Основним завданням Програми є надання пільг на послуги зв’язку пільговим категоріям громадян в 2020 році згідно норм встановлених чинним законодавством.

V. Фінансове забезпечення виконання Програми та очікувані результати

    Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Відшкодування пільг проводиться управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації після надання розрахунків підприємствами-надавачами комунальних послуг та відповідно до меморандуму про співпрацю.

    Враховуючи те, що протягом року може змінитись кількість осіб, які користуються пільгами тарифи відшкодування проводиться згідно фактичної кількості осіб та діючих тарифів.

    Управління соціального захисту населення райдержадміністрації за підсумками року подає звіт по виконанню Програми та вносить пропозиції фінансовому відділу райдержадміністрації щодо потреби в коштах на наступний рік.

VІ. Основні заходи щодо реалізації Програми

    Взяття на облік осіб, які мають право на пільги та допомогу відповідно до Програми.

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

Постійно

    Забезпечити нарахування пільг на послуги зв’язку пільговим категоріям громадян.

Дільниця мережі доступу №324/5 м. Бахмач цеху мережі доступу технічної служби Чернігівської філії ПАТ «Укртелеком»

Щомісяця

    Забезпечити фінансування наданих виплат.

Фінансовий відділ районної державної адміністрації

Щомісяця

    Забезпечити своєчасне перерахування коштів підприємствам-надавачам телекомунікаційних послуг за надані пільги.

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

При надходженні коштів

VІІ. Розрахунок потреби в коштах на виплату пільг на послуги зв’язку пільговим категоріям громадян на 2020 рік

    Потреба в коштах на 2020 рік за користування послугами зв’язку становить  76 140,00 грн.:

    141 сімʼї ´ 45,00 грн. ´ 12 місяців = 76 140,00 грн.