Про порядок проведення конкурсу на визначення опорного закладу загальної середньої освіти Коропської районної ради

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( тридцять дев’ята сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я    № 701

25 жовтня 2019 року

смт. Короп

 

Про порядок проведення конкурсу на визначення опорного закладу загальної середньої освіти Коропської районної ради

Відповідно до Положення про освітній округ і опорний заклад освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року №53, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а :

 1. Провести до 20 грудня 2019 року серед загальноосвітніх навчальних закладів району конкурс щодо визначення в районі опорних загальноосвітніх навчальних закладів.

 1. Затвердити умови конкурсу серед загальноосвітніх навчальних закладів району щодо визначення в районі опорних загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 1).

 1. Затвердити склад конкурсної комісії щодо визначення в районі опорних загальноосвітніх навчальних закладів у складі (додаток 2).

 1. Конкурсній комісії підвести підсумки конкурсу щодо визначення в районі опорних загальноосвітніх навчальних закладів до 20 грудня 2019 року.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко

Додаток 1

до рішення районної ради № 701 від 25 жовтня 2019 року «Про порядок проведення конкурсу на визначення опорного закладу загальної середньої освіти Коропської районної ради

Умови

конкурсу серед загальноосвітніх навчальних закладів району щодо визначення в районі опорних загальноосвітніх навчальних закладів

 1. Мета і завдання Конкурсу

    1.1 Конкурс проводиться з метою створення умов для комплексної оптимізації і модернізації системи загальної середньої освіти району, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, організація профільного і професійного навчання, поглибленого вивчення учнями предметів незалежно від місця проживання, концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, спрямування їх на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи, підготовки конкурентоспроможного випускника сучасної школи.

    1.2. Завдання Конкурсу:

  • виявлення ефективної моделі опорного закладу як центру освітнього округу, діяльність якої спрямовано на створення умов для здобуття громадянами якісної загальної середньої освіти, упровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості;
 • визначення кращих проектів опорних закладів.
 1. Керівництво Конкурсом:

    проведення Конкурсу забезпечує конкурсна комісія щодо визначення опорних закладів серед загальноосвітніх навчальних закладів району, засновником яких є Коропська районна рада (далі – Комісія), склад якої затверджується рішенням районної ради.

    Організаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення конкурсу здійснює відділ освіти Коропської районної державної адміністрації.

 1. Терміни проведення та учасники Конкурсу:

    3.1. Конкурс проводиться до 20 грудня 2019 року.

    3.2. Матеріали учасників Конкурсу подаються до відділу освіти райдержадміністрації до 20 грудня 2019 року.

    3.3. Учасниками Конкурсу є загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів, засновниками яких є Коропська районна рада.

 1. Умови участі у Конкурсі:

    4.1. Для участі у Конкурсі до конкурсної комісії подаються наступні матеріали:

  • заявка загальноосвітнього навчального закладу;
  • опис проекту опорної школи (до 10 сторінок);
 • додаткові ілюстративні матеріали.

    4.2. Матеріали Конкурсу повинні містити інформацію за оціночними критеріями Конкурсу.

    4.3. Оціночні критерії, які враховуються під час проведення Конкурсу та визначення переможців:

  • результативність роботи навчального закладу за такими критеріями: результати зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань;
  • науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, наявність досвіду інноваційної діяльності;
  • рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами, якісний склад та досягнення педагогічного колективу;
  • мережа класів та їх наповнюваність;
  • профіль навчання, поглиблене вивчення предметів у поточному році, здатність забезпечити на належному рівні організацію допрофільної підготовки і профільного навчання у майбутньому;
  • загальна демографічна ситуація, відомості про орієнтовну кількість учнів, які будуть навчатися в опорній школі (окремо вказати проектну потужність опорного закладу, орієнтовну кількість учнів, які будуть підвозитися на навчання до опорного закладу з інших населених пунктів; вказати з яких загальноосвітніх навчальних закладів (реорганізованих, ліквідованих) планується підвезення учнів до опорної школи; маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників (з розрахунком відстаней та приблизного часу перебування у дорозі, транспорт, яким буде здійснюватись підвезення);
  • зручність та наявність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів (вихованців) і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання;
  • потреба додаткового транспорту для підвезення учнів до опорного закладу;
  • освітні потреби учнів (вихованців) у забезпеченні певних напрямів спеціалізації;
  • наявність належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів фізики, хімії, біології, географії та інших, лабораторій, навчальних майстерень, їдальні (вказати кількість посадочних місць), внутрішніх туалетів для учнів, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, наявність мережі Wi-Fi з безоплатним доступом, створення умов для навчання дітей з обмеженими можливостями);
  • укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою;
 • інвестиційні потреби опорного закладу (придбання шкільних автобусів для підвезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, забезпечення високошвидкісним доступом до мережі Інтернет, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, заходи, необхідні для забезпечення інклюзивного навчання тощо).

    4.4. Конкурсні матеріали оформляються в одному примірнику комп’ютерним набором, кегель 14, інтервал 1. Обов’язково додається електронна версія у текстовому редакторі Word.

 1. Підведення підсумків Конкурсу:

    5.1. Визначення переможців Конкурсу проводить Комісія відповідно до оціночних критеріїв Конкурсу.

    5.2. За підсумками Конкурсу Комісія приймає рішення і рекомендує відібрані заклади як опорні.

    5.3. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

    5.4. Рішення Комісії про визначення переможців Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування більшістю голосів від її загального складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії

    5.5. Прийняте рішення Комісії щодо визначення переможців конкурсу є підставою для розроблення відділом освіти Коропської райдержадміністрації проекту рішення районної ради щодо створення освітніх округів, опорних закладів та їх філій з дотриманням вимог пунктів 7, 9 Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року №532.

Додаток 2

до рішення районної ради № 701 від 25 жовтня 2019 року «Про порядок проведення конкурсу на визначення опорного закладу загальної середньої освіти Коропської районної ради

Cклад

конкурсної комісії щодо визначення в районі опорних

загальноосвітніх навчальних закладів

 

Чернявська Ольга Іванівна,  начальник відділу освіти, голова комісії;

    члени комісії:

Сьома Зоя Олександрівна, головний спеціаліст відділу освіти;

Ничипоренко Віктор Сергійович, начальник господарчої групи;

Музиченко Тетяна Олександрівна, завідувач районним методичним кабінетом;

Махній Олександра Михайлівна, в.о. головного бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу освіти;

Свердлов Микола Іванович, голова районної ради профспілки працівників освіти (за згодою);

Головешко Іван Олексійович, голова постійної комісії районної ради (за згодою).