Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Офіційний сайт Коропської районної ради » Про Положення про порядок використання шкільних автобусів

Про Положення про порядок використання шкільних автобусів

 

 

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сімнадцята сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я   298

28 квітня 2017 року

смт. Короп

Про Положення про порядок використання шкільних автобусів

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України №176 від 18 лютого 1997 року «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а :

 1. Затвердити Положення про порядок використання шкільних автобусів (далі – Положення) що додається.
 2. Дозволити перевезення шкільними автобусами вихованців дошкільних навчальних закладів у супроводі батьків або вихователя, не змінюючи основний графік руху автобусів.
 3. Організацію виконання Положення покласти на відділ освіти Коропської районної державної адміністрації.
 4. Відділу освіти Коропської районної державної адміністрації забезпечити дотримання вимог даного Положення при використанні шкільних автобусів.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.

Голова районної ради                                                                               М.П. Мазуренко

Затверджено

рішенням районної ради №298 від 28 квітня 2017 року «Про Положення про порядок використання шкільних автобусів»

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок використання шкільних автобусів

І. Загальні положення

    Це Положення визначає порядок використання шкільних автобусів, отриманих в рамках реалізації державної цільової соціальної Програми «Шкільний автобус», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року №31, при організації регулярних і нерегулярних безоплатних перевезень учнів та педагогічних працівників закладів освіти Коропської районної ради.

   Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт» та Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

   Організація перевезень дітей та педагогічних працівників шкільними автобусами здійснюється у відповідності з діючими нормативно-правовими актами України із забезпечення безпеки дорожнього руху, перевезень пасажирів автобусами.

    Шкільний автобус є спеціальним транспортним засобом для регулярних перевезень, що здійснюються за встановленим маршрутом і розкладом, з посадкою і висадкою дітей і педагогів на передбачених маршрутом зупинках до місць навчання і додому, а також для організації екскурсійних поїздок, здійснення нерегулярних перевезень учнів та педагогів до місць проведення позакласних і позашкільних, районних, зональних та обласних виховних, культурно-масових заходів і спортивних змагань, забезпечення участі учасників навчально-виховного процесу в нарадах, семінарах, конференціях, інших заходах районного і обласного рівнів; організації підвезення учасників зовнішнього незалежного оцінювання до пунктів тестування та в зворотному напрямку.

    Використання шкільних автобусів для здійснення нерегулярних перевезень забезпечується необхідною документацією (маршрутний лист, наказ по установі, яка використовує автобус, список осіб, які перевозяться, погодження відділом поліції) у відповідності з діючими нормативно-правовими актами України та погоджується начальником відділу освіти.

    Маршрут шкільного автобуса розробляється закладом освіти, затверджується начальником відділу освіти Коропської райдержадміністрації, при дотриманні умов безпеки руху.

    Використання шкільних автобусів для потреб, не передбачених Положенням, та під час навчально-виховного процесу забороняється.

    Порядок організації перевезення груп дітей визначається Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та іншими нормативно-правовими актами.

    Фінансування організації перевезень шкільними автобусами здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

ІІ. Повноваження відділу освіти Коропської районної державної адміністрації щодо забезпечення автобусами загальноосвітніх навчальних закладів

     Відділ освіти Коропської районної державної адміністрації:

 • здійснює аналіз забезпеченості загальноосвітніх закладів автобусами за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів;
 • організовує моніторинг потреби у забезпеченні загальноосвітніх навчальних закладів автобусами, на підставі проведених заходів з оптимізації освітньої мережі і необхідності заміни автобусів, які не відповідають технічним вимогам та вичерпали встановлений нормативами термін експлуатації;
 • формує рознарядку одержувачів та визначає черговість отримання автобусів;
 • забезпечує формування замовлення на поставку автобусів;
 • організовує передачу загальноосвітнім навчальним закладам автобусів, придбаних за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів;
 • здійснює контроль за дотриманням вимог безпеки перевезень в рамках проведення виїзних перевірок з питання організації підвозу учнів та педагогів при розгляді звернень громадян.

ІІІ. Обов’язки керівника загальноосвітнього навчального закладу, що організовує перевезення учнів і педагогів

     Керівник загальноосвітнього навчального закладу:

 • здійснює контроль за використанням шкільного автобуса за цільовим призначенням та призначає відповідальних за безпеку дітей;
 • призначає наказом відповідального за організацію перевезень і супроводжуючих, вихователя з числа працівників закладу освіти, організовує їх своєчасний інструктаж і навчання;
 • інформує батьків дітей або осіб, що їх замінюють про умови організації перевезень за маршрутом шкільного автобуса;
 • затверджує наказом списки учнів, які перевозяться із зазначенням пунктів посадки і висадки у відповідності з паспортом маршруту;
 • визначає місце стоянки автобуса, забезпечує його технічне обслуговування та створює необхідні умови для підготовки до рейсів;
 • забезпечує щорічне навчання водія шкільного автобуса з питань безпеки дорожнього руху в обсязі технічного мінімуму;
 • організовує контроль за дотриманням графіка (розкладу) та маршруту руху;
 • здійснює інші повноваження і забезпечує дотримання вимог, передбачених діючими нормативно-правовими актами;
 • забезпечує наявність наступної документації:

1) паспорт маршруту шкільного автобуса;

2) графік руху шкільного автобуса;

3) накази про призначення відповідального за організацію перевезень, вихователя і супроводжуючих;

4) накази про затвердження списків учнів та педагогів, які перевозяться;

5) наказ про затвердження інструкцій з організації безпечного перевезення учнів та педагогів;

6) інструкцію для водія про особливості роботи у весняно-літній і осінньо-зимовий періоди;

7) інструкцію для водія про заходи безпеки під час перевезення учнів і педагогів;

8) інструкцію для водія і супроводжуючих по наданню першої медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортній пригоді;

9) інструкцію для водія, вихователя і супроводжуючих по діях у разі дорожньо-транспортної пригоди;

10) інструкцію для водія, вихователя і супроводжуючих по діях у разі загрози вчинення терористичного акту;

11) інструкцію для водія при русі через залізничні колії;

12) інструкцію для вихователя, супроводжуючих по організації безпечного перевезення учнів;

13) інструкцію для учнів під час руху по маршруту;

14) журнал обліку інструктажів для водія, вихователя та супроводжуючих;

15) журнал обліку інструктажів для учнів;

16) журнал передрейсового та післярейсового медичного огляду водія;

17) журнал обліку порушень водієм правил дорожнього руху та участі в дорожньо-транспортних пригодах;

18) журнал обліку технічного стану шкільного автобуса при випуску на лінію та повернення;

19) документація щодо технічного обслуговування автобуса.