Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Офіційний сайт Коропської районної ради » Про Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та порядок здійснення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району

Про Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та порядок здійснення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

( двадцять друга сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я   № 344

27 жовтня 2017 року

смт Короп

Про Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та порядок здійснення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району

   З метою встановлення єдиного організаційно-правового механізму, який регулює процедуру відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, які залучатимуться для проведення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», керуючись 19, 20 частини 1 статті 43, частинами 4, 5 статті 60 та частиною 10 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а

 1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та порядок здійснення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району що додається.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району.

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко

Додаток

до рішення районної ради №344 від 27 жовтня 2017 року «Про Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та порядок здійснення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району»

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та порядок здійснення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району

Загальні положення.

 1. Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та порядок здійснення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району (далі Положення) розроблене відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» наказу Фонду державного майна № 2075 від 31 грудня 2015 року «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» та інших законодавчих актів.

   Положення визначає порядок здійснення незалежної оцінки та конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району.

 1. У Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

  замовник – Коропська районна рада, комунальні підприємства Коропської районної ради, установи, заклади Коропської районної ради;

  документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки – документи стосовно досвіду практичної діяльності з оцінки майна, подібного до об’єктів, оцінку яких буде здійснювати переможець конкурсу (копії договорів на виконання робіт з оцінки; копії актів приймання-передавання робіт з оцінки; оригінали або копії рекомендаційних листів замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду співпраці з питань оцінки об’єктів; оригінали або копії рецензій на звіти про оцінку подібних до об’єкта оцінки об’єктів;

  конкурсна документація – конкурсна пропозиція та підтвердні документи;

  конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості робіт з оцінки, калькуляції витрат та строку виконання робіт з оцінки майна (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу;

  підтвердні документи – документи, які визначають правовий статус претендента та містять інформацію про склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з незалежної оцінки майна, їх практичний досвід, а також відповідні документи, що підтверджують право на проведення таких робіт;

  претендент – суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав замовнику документи, передбачені умовами конкурсу та опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;;

  суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, що отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», а також суб’єкти оціночної діяльності в сфері оцінки земель, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до Закону України «Про оцінку земель»;

  учасник конкурсу – претендент якого допущено до участі в конкурсі.

 1. Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією (далі – комісія), утвореною замовником у складі не менше 5 осіб з одночасним наданням повноважень голови комісії, секретаря.
 2. Очолює комісію голова комісії. Голова комісії у межах наданих повноважень:
 • скликає засідання комісії;
 • головує на засіданнях комісії;
 • організовує підготовку матеріалів для опрацювання комісією.
 1. Секретар комісії:
 • очолює робочу групу та забезпечує здійснення нею наданих їй повноважень;
 • забезпечує виконання доручень голови комісії;
 • готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;
 • складає протоколи засідань комісії.
 1. На період тривалої відсутності голови комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) його повноваження виконує один із членів комісії, призначений замовником.
 2. Для розгляду підтвердних документів замовником створюється робоча група у складі 3 осіб. Очолює робочу групу секретар комісії.

   До повноважень робочої групи належать:

 • підготовка інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу;
 • розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою з’ясування їх повноти і відповідності цьому Положенню;
 • підготовка для розгляду комісією пропозицій щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі.

   У довідці про кожного претендента, що має намір взяти участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, зазначаються:

 • наявність у претендента сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки;
 • наявність у претендента необхідних документів, що передбачені для суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель згідно із Законом України «Про оцінку земель» (у разі виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок);
 • досвід роботи з оцінки подібного майна.
 1. До участі в конкурсі можуть бути допущені:
 • суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України

   «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

 • суб’єкти оціночної діяльності в сфері оцінки земель, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до Закону України «Про оцінку земель».

 Підготовка до проведення конкурсу

 1. Конкурсна комісія визначає умови конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна та приймає рішення про оголошення конкурсу.
 2. Інформація про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності повинна містити:
 • дату, час і місце проведення конкурсу;
 • інформацію про об’єкт оцінки відповідно до Додатка 1 цього Положення;
 • кінцевий термін подання документів;
 • строк виконання робіт у календарних днях (за потреби);
 • перелік підтвердних документів, які подаються на комісії;
 • вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні вимоги до оцінювачів, що залучаються до виконання робіт з оцінки майна, а також до суб’єктів оціночної діяльності, зокрема, щодо їх практичного досвіду виконання робіт з оцінки майна, а також подібного до оцінюваного майна);
 • відомості про місце знаходження конкурсної комісії, контактні телефони.
 1. Інформація про проведення конкурсу розміщується на офіційному сайті районної ради в мережі інтернет за адресою korop-rada.gov.ua та може публікуватись у друкованих засобах масової інформації визначених органом приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району за 14-30 днів до оголошеної дати проведення конкурсу.
 2. Претенденти подають замовнику конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс» із зазначенням об’єкта і дати проведення конкурсу.

   У конверті повинні бути підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

   До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, належать:

 • заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою що додається (додаток 2);
 • копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
 • копії установчого документа претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
 • інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються для незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна);
 • копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

   Конкурсні пропозиції претендентів подається в запечатаних конвертах повинні містити:

 • пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат пов’язаних з виконанням робіт;
 • пропозицію щодо строку виконання робіт (у календарних днях), якщо цей строк не визначений в інформації про проведення конкурсу.
 1. Один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки одного об’єкта лише одним претендентом.

 Порядок проведення конкурсу

 1. Засідання конкурсної комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників.

   На засіданні конкурсної комісії можуть бути присутніми представники претендентів, осіб, що можуть бути сторонами договору про виконання робіт з оцінки, правоохоронних органів, засобів масової інформації, про що вони письмово повідомляють конкурсну комісію листом на ім’я голови конкурсної комісії не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення засідання.

 1. Якщо на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви, за рішенням конкурсної комісії, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова конкурсної комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності конкурсна комісія може прийняти рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки, якщо учасник конкурсу відповідає критеріям, які визначені цим Положенням.
 2. У день проведення конкурсу відбувається засідання конкурсної комісії, на якому аналізується підтвердні документи претендентів та розглядаються інформаційні довідки про кожного претендента;
 • розпечатуються конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією щодо вартості виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу;
 • визначається краща конкурсну пропозицію претендентів шляхом врахування критеріїв відбору;
 • проводиться голосування;
 • обирається переможець конкурсу.
  1. У разі якщо претендент не своєчасно подав пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, конкурсна комісія на засіданні приймає рішення про недопущення його до участі в конкурсі. Поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.
  2. Під час обрання переможця конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності враховуються в комплексі такі критерії
 • досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна;
 • досвід учасника конкурсу з оцінки саме того об’єкта, оцінку якого планується здійснити за підсумками оголошеного конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності;
 • запропонована учасником конкурсу найменша ціна виконання робіт;
 • кількість конкурсів, у яких учасник конкурсу брав участь, та кількість перемог у цих конкурсах (враховується як критерій кожною комісією окремо);
 • наявність зауважень з боку центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіального органу до звітів про оцінку майна, виконаних учасником конкурсу (у разі обрання суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки землі).
 1. Рішення конкурсної комісії приймається шляхом голосування.

         Учасник конкурсу, який отримав найбільшу кількість голосів «за» присутніх на засіданні членів конкурсної комісії визнається його переможцем. Голова конкурсної комісії має право вирішального голосу, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси розділилися порівну.

 1. Результати конкурсу оформляються протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени комісії.
 2. З переможцем конкурсу укладається договір на виконання робіт з незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району.
 3. Комісія стосовно кожного об’єкта оцінки за результатами голосування також може визначити учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір на проведення оцінки майна, у разі неукладання такого договору з переможцем конкурсу або його відмови від виконання робіт за договором.

 

 

 Інші питання, пов’язані з конкурсом та його результатами

 1. Після проведення конкурсу комісія письмово (або в інший спосіб) інформує переможців конкурсу про рішення комісії.
 2. Інформація про результати конкурсу розміщується на офіційному сайті районної ради в мережі інтернет. Також може публікуватись у друкованих засобах масової інформації.

Заступник голови районної ради                                                         В.М. Дворецький

Додаток 1

до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та порядок здійснення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району

ІНФОРМАЦІЯ

про об’єкт оцінки

  ( для визначення вартості необоротних активів, цілісних майнових комплексів, індивідуально визначеного майна )

 

  Назва об’єкта оцінки                                                                                                                 

  Місцезнаходження об’єкта оцінки                                                                                               

  Балансоутримувач                                                                                                                         

  Мета проведення незалежної оцінки                                                                                           

    телефон замовника                   телефакс замовника                електронна адреса замовника

  Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються                                                                                            

  Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно  з обліком (зазначаються окремо за групами)                                                                                                                                               

  Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис.грн.

   (заповнюється в разі оцінки цілісних майнових комплексів)

  Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами)       

   станом на                                                                                     

    (за останній звітний період)

   Відповідальна особа

   за подання інформації                                                                                  

                                                        (підпис)    (ініціали, прізвище

Додаток 2

до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та порядок здійснення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Заявник ___________________________________________________________________________ (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця) Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від ___________________ № ________________________ Керівник______________________________________________________________________________                                                                                  (прізвище, ім’я та по батькові; посада) Що діє на підставі _________________________________________________________________________________                                             (назва установчого документа або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб   _____________________________________________________________________________________________________,                                та фізичних осіб –підприємців та громадських формувань  – для фізичних осібпідприємців) зареєстрованого__________________________________________ за № ______________________________________ Свідоцтво платника податку на додану вартість (за наявності) від _________________ № _______________ Розрахунковий рахунок  №_____________________________________ в ____________________________________ МФО __________________ Код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)_____________________________ Місцезнаходження (місце проживання) ___________________________________________________ _____________________________________________________________________________________
Телефон
Телефакс
Електронна пошта
Просимо дозволити взяти участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки (виконання робіт з експертної грошової оцінки) __________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________                                                                                        (повна назва об’єкта)
“___” ____________ 20__ року                                                      ______________  М.П. (за наявності)                            (підпис)
       

АНАЛІЗ

регуляторного впливу

 

   Назва регуляторного акта: «Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та порядок здійснення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району».

   Регуляторний орган: Коропська районна рада.

   Розробник документів: постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району.

   Контактний телефон: 2-14-98.

   Цей аналіз регуляторного впливу (надалі Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року та «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11 березня 2004 року.

 1. Опис проблеми

   В даний час питання, пов’язані з конкурсним відбором суб’єктів оціночної діяльності та порядком здійснення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району частково врегульовуються Положенням про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Коропського району затвердженим рішенням районної ради від 26 грудня 2008 року та Положенням про порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району затвердженим рішенням районної ради від 15 травня 2012 року.

   Відстеження результатів дії вказаних актів, свідчить, що окремі процедури потребують вдосконалення в тому числі і в зв’язку з прийняттям нових нормативно правових актів щодо конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності та порядоку здійснення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, зокрема наказу Фонду державного майна №2075 від 31 грудня 2015 року «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності».

   З огляду на вищевикладене, виникає потреба в прийнятті «Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та порядок здійснення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району» яке дозволить підвищити ефективність використання та врахувати нові підходи в управлінні майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району.

   Метою регуляторного акта є правове внормування організаційного механізму проведення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району.

 1. Цілі правового регулювання

   Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та порядок здійснення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району розроблене з метою вдосконалення управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району та вдосконалення процедури залучення на конкурентних засадах суб’єктів оціночної діяльності.

 1. Обґрунтування потреби правового регулювання

   Дана проблема не може бути врегульована шляхом внесення змін до діючих нормативних актів районної ради  в зв’язку з прийняттям державними органами нових нормативних актів що регулюють процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності.

 

 1. Механізм та заходи для розв’язання проблеми

   Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу, пропонується прийняти районною радою рішення «Про Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та порядок здійснення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району».

 

 1. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументів

   Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.

   Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що відбулися зміни в нормативно-правовій базі тому цілей правового регулювання не буде досягнуто.

   Друга альтернатива – залишити дану ситуацію без врегулювання на рівні районної ради і в подальшому керуватись нормативними і правовими актами органів державної влади.

   Дана альтернатива є неприйнятною так як відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» врегулювання вказаних питань належить до компетенції органів місцевого самоврядування самоврядування.

   Третій варіант – прийняття запропонованого акта.

   Даний варіант є актуальним та адекватним ситуації, що склалася та досягає завдань регулювання, сприяє ефективному використанню майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району.

   6. Обґрунтування можливостей досягнення цілей.

   Прийняття Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та порядок здійснення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району дасть можливість:

 • підвищити ефективність управліня майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району;
 • ефективно проводити відбір суб’єктів оціночної діяльності та оплату їх роботи при оцінці майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району;
 • забезпечити високу вірогідність досягнення поставлених цілі – незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району.

   Запровадження регуляторного акта не потребує фінансування.

 1. Строк чинності регуляторного акта.

   Строк чинності зазначеного регуляторного акта не обмежений. Зміни та доповнення прийматимуться на підставі проведення повторних та періодичних відстежень результативності та з врахуванням змін у законодавстві, які матимуть вплив на дію регуляторного акта.

 1. Показники результативності регуляторного акта.

   Показниками результативності впровадження регуляторного акта будуть:

 • кількість проведених конкурсів;та ефективність
 • ефективність та прозорість розробленого механізму при проведенні конкурсу;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб, громадян району з основних положень регуляторного акта.

 1. Заходи з відстеження результативності акта.

   Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності.

   Повторне відстеження результативності акта буде здійснюватись через рік після вступу у дію регуляторного акта.

   Періодичні відстеження будуть здійснюватись раз на три роки.

   Повідомлення про оприлюднення регуляторного акта публікується у газеті «Нові горизонти» від 23 вересня 2017 року.

   Зауваження та пропозиції до проекту приймаються організаційним відділом виконавчого апарату районної ради протягом місяця з дати його оприлюднення на паперових та електронних носіях за адресою:

   16200, смт. Короп, вул. Кибальчича, 1,

   Тел/факс. 2-13-87, тел. 2-14-98, ел.адреса: kprada@ukr.net.

 

Постійна комісія з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району