Про звіт технічного директора комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення – Короп ФМ» Коропської районної ради за 2016 рік

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

( п’ятнадцята сесія сьомого скликання )

 

Р І Ш Е Н Н Я   № 269

 

28 лютого 2017 року

смт. Короп

 

Про звіт технічного директора комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення – Короп ФМ» Коропської районної ради за 2016 рік

  Розглянувши звіт технічного директора комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення – Короп ФМ» Коропської районної ради Жука В.М. за 2016 рік, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а

  1. Звіт технічного директора комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення – Короп ФМ» Коропської районної ради Жука В.М. за 2016 рік взяти до відома.
  2. Рекомендувати голові районної ради не продовжувати контракт з Жуком В.М., на наступний термін.
     

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко

Частина1

Звіт про виконання  фінансового плану

по Комунальному підприємству «Радіоорганізація “ Коропське районне

радіомовлення – Короп ФМ”Коропської районної ради

за рік 2016 року

відсоткове виконання до фінансового плану

Частина 1. Формування чистого прибутку

Найменування показника Код Сума за фінанси-вим планом (грн.) Сума за  рік (грн.) % При мітка
1. Дохід (виручка) від реалізації (робіт, послуг) 001 12000,00 30940,00   257,83  
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД: 011 12000,00 30940,00   257,83  
У тому числі : інші доходи від операційної діяльності 029 12000,00 30940,00   257,83  
     дотація 030 98473,00 97000,00 98,5  
     фонд СС з ТВП 040 0,00 4331,13    
Всього доходів 070 110473,00 132271,00 119,73  
 2.  Витрати          
Собівартість реалізованої продукції   (робіт,послуг) у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД 080 12000,00 30940,00 257,83  
081  
082    

 

Частина 2. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

Найменування показника Код Сума (грн.) Сума за рік  (грн.) % Примітка
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до місцевого бюджету, усього 463 24470,00 21159,63   86,47    
Податок на доходи громадян 463/1 10329,00 10772,75 104,30  
Податок на прибуток 490 1900,00 1836,88 96,68  
Відрахування ЄСВ 22% 500 13824,00 7737,00 55,97  
Військовий збір 15% 501 1057,00 813,00 76,92  
Інші операційні витрати          
Матеріальні витрати, усього 510 6200,00 28245,52 455,57  
В тому числі: канцтовари 510/1 1200,00 800,00 66,67  
обслуговування обладнання 510/2 1000,00 2995,17 299,52  
        основні засоби,придбання МШП 510/3 4000,00 24450,35 611,26  
Нематеріальні витрати, усього 511 9002,00 13309,74 147,85  
В тому числі: оплата зв’язку 512 1800,00 1186,86 65,94  
                  оплата оренди приміщення                   513 2,00 2,00 100,00  
оплата послуг трансляції радіопрограм 515 3600,00 6300,00 175,00 Заборгованість за 2015 рік (вересень, жовтень, листопад ) у звяку  недостатнім фінансуванням та здороження послуги з вересня 2016 року  (600,00 за місяць)
відшкодування комунальних послуг 516 3600,00 5820,88 161,69  
Витрати на оплату праці 520 66763,00 66450,61 99,53  
Витрати на відрядження 530 1000,00 1078,90 107,80  
Інші витрати 540 398,00 1129,80 283,87  
Всього витрат 550 110473,00   131374,20 118,92  

 

Частина 2

 Звіт про виконання  фінансового плану

по Комунальному підприємству «Радіоорганізація “ Коропське районне

радіомовлення – Короп ФМ”Коропської районної ради

за рік 2016 року

Частина 1. Формування чистого прибутку

Найменування показника Код Сума  за рік (грн.) Сума за І квартал (грн.) Сума  за ІІ квартал (грн.) Сума  за ІІІ квар-тал (грн.) Сума  за ІV квар-тал (грн.)
1. Дохід (виручка) від реалізації (робіт, послуг) 001 30940,00 2163,00 3840,00 2740,00 22197,00
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД: 010 30940,00 2163,00 3840,00 2740,00 22197,00
У тому числі : інші доходи від операційної діяльності 020 0,00 0,00 0,00 0,00  
     дотація 030 97000,00 22243,27 25865,30 12030,00 36861,43
     фонд СС з ТВП 040 4331,13 2014,74 1626,39 0,00 690,00
Всього доходів 070 132271,13 26421,01 31331,69 14770,00 59748,43
 2.  Витрати            
Собівартість реалізованої продукції   (робіт,послуг) у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД   131374,74 26344,46 30701,55 22218,99 52109,74
Чистий дохід (виручка) від реалізації (робіт,послуг) 080 896,26

 

 Частина 2. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

 

Найменування показника Код Сума за рік (грн.) Сума за І квар-тал (грн.) Сума за ІІ  квартал (грн.) Сума за ІІІ квартал (грн.) Сума за  ІV квартал (грн.)
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до місцевого бюджету, усього 463 21159,63   6194,72 4606,73 3626,94 6731,24
Податок на доходи громадян 463/1 10772,75 3405,74 2485,37 1599,30 3282,34
Податок на прибуток 490 1836,88 200,00 69,88 117,00 1450,00
Відрахування ЄСВ 22% 500 7737,00 2240,78 1833,77 1705,75 1956,70
Військовий збір 15% 501 813,00 348,20 217,71 204,89 42,20
Інші операційні витрати            
Матеріальні витрати, усього 510 28246,06 960,00 2515,71 0,00 24770,35
В тому числі: канцтовари 510/1 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00
обслуговування обладнання 510/2 2995,71 160,00 2515,71 0,00 320,00
        основні засоби,придбання МШП 510/3 24450,35 0,00 0,00 0,00 24450,35
Нематеріальні витрати, усього 511 13309,74 1652,38 4580,26 304,33 6772,77
В тому числі: оплата зв’язку 512 1186,86 290,91 450,71 163,10 282,14
оплата оренди приміщення 513 2,00 0,00 2,00 0,00  
оплата послуг трансляції радіопрограм 515 6300,00 300,00 2400,00 0,00 3600,00
відшкодування комунальних послуг 516 5820,88 1061,47 1727,55 141,23 2890,63
Витрати на оплату праці 520 66450,61 17830,56 17528,29 18147,70 12944,06
Витрати на відрядження 530 1078,90 0,00 378,90 0,00 700,00
Інші витрати 540 1129,80 55,00 734,46 149,02 191,32
Всього витрат 550 131374,74 26344,46 30701,55 22218,99 52109,74

Частина 3. Формування доходу від фінансових інвестицій

     Не передбачається

Технічний директор                                                         В.М. Жук

Бухгалтер                                                                             О.П. Горбач