Про звіт технічного директора комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення – Короп ФМ» Коропської районної ради за 2018 рік

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( тридцять четверта сесія сьомого скликання )

 

Р І Ш Е Н Н Я   № 643

22 лютого 2019 року

смт. Короп

Про звіт технічного директора комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення – Короп ФМ» Коропської районної ради за 2018 рік

 

Розглянувши звіт тимчасово виконуючої обов’язки технічного директора комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення – Короп ФМ» Коропської районної ради Горбач О.П., за 2018 рік, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а

Звіт тимчасово виконуючої обов’язки технічного директора комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення – Короп ФМ» Коропської районної ради Горбач О.П., за 2018 рік взяти до відома.

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко

 

Звіт про виконаня фінансового плану

комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення Короп-ФМ» Коропської районної ради

Частина 1. Формування чистого прибутку

Найменування показника Код Сума за фінансовим планом (грн.) Сума за рік % прим
1. Дохід (виручка) від  реалізації (робіт ,послуг) 001 20000,00 9000,00 45,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації (робіт,послуг) 010 20000,00 9000,00 45,0
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД: 011 20000,00 9000,00 45,0
У тому числі : інші доходи від операційної діяльності 029 0,00 0,00 0,0
     дотація 030 111802,00 105770,00 94,6
               Всього доходів 070 131802,00 114770,00 87,1
 2.  Витрати
Собівартість реалізованої продукції   (робіт,послуг) у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД 081 20000,00 9000,00 45,0
082 0,00 0 0
083 0,00 0 0
Чистий дохід (виручка) від реалізації (робіт,послуг) 100 176,86
Частина 2. Джерела формування та надходження коштів і напрямки використання
Найменування показника Код Сума за фінансовим планом (грн.) Сума за     рік % примітка
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до місцевого бюджету, усього 37000,00 24068,41 65,0  
Податок на доходи громадян 463/1 14640,00 10025,45 68,5
Податок на прибуток 490 100,00 199,00 199,0
Відрахування ЄСВ 22% 500 21200,00 13007,63 61,4
Військовий збір 1,5% 501 1060,00 836,33 78,9
Інші операційні витрати
Матеріальні витрати , всого 510 7000,00 13679,00 195,4  
в тому числі : канцтовари 510/1 1500,00 470,00 31,3
                      обслуговування обладнання 510/2 1500,00 8309,00 553,9
                     основні засоби, придбання МШП 510/3 4000,00 4900,00 122,5
 Нематеріальні витрати , всого                       511 14402,00 19423,06 134,9  
в тому числі : оплата звязку 511/1 2400,00 1710,00 71,3
               оплата оренди приміщення 5511/2 2,00 2,00 0,0
               оплата послуг трансляції радіорограм 511/3 3600,00 4800,00 133,3
               відшкодування  комунальних послуг 511/4 8400,00 12911,06 153,7
Витрати на оплату праці 520 91800,00 55811,17 60,8
Витрати на відрядження 530 1200,00 0,00 0,0
Інші витрати (комісія банку) 540 1200,00 1611,50 134,3
Всього витрат 550 152602,00 114593,14    

Технічний директор                                                       О.П. Горбач

 

Звіт про виконаня фінансового плану

комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення Короп-ФМ» Коропської районної ради

Частина 1. Формування чистого прибутку

Найменування показника Код Сума за     рік Сума за І кв Сума за ІІ кв Сума за ІІІ кв Сума за IV кв
1. Дохід (виручка) від  реалізації (робіт ,послуг) 001 9000,00 3650,00 3000,00 1800,00 550,00
Чистий дохід (виручка) від реалізації (робіт,послуг) 010 9000,00 3650,00 3000,00 1800,00 550,00
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД: 011 9000,00 3650,00 3000,00 1800,00 550,00
У тому числі : інші доходи від операційної діяльності 029
     дотація 030 105770,00 20700 21006,5 13093,50 50970,00
               Всього доходів 070 114770,00 24350,00 24006,50 14893,50 51520,00
 2.  Витрати
Собівартість реалізованої продукції (робіт,послуг) у тому числі за основ-ними видами діяльності згідно КВЕД 081 3650,00 3650,00 3000,00 1800,00 550,00
082 0,00 0 0 0 0
083 0,00 0 0 0 0
Чистий дохід (виручка) від реалізації (робіт,послуг) 100 176,86
Частина 2. Джерела формування та надходження коштів і напрямки використання
Найменування показника Код Сума за     рік Сума за І кв Сума за ІІ кв Сума за ІІІ кв Сума за IV кв
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до місцевого бюджету, усього 24068,41 9987,03 6390,54 4057,64 3633,2
Податок на доходи громадян 463/1 10025,45 4487,71 2575,54 1713,90 1248,30
Податок на прибуток 490 199,00 199,00 0 0 0
Відрахування ЄСВ 22% 500 13007,63 4915,19 3720,80 2091,64 2280,00
Військовий збір 1,5% 501 836,33 385,13 94,2 252,10 104,9
Інші операційні витрати
Матеріальні витрати , всого 510 13679,00 1800,00 0,00 0,00 11879,00
в тому числі : канцтовари 510/1 470,00 470,00 0,00 0,00 0,00
         обслуговування обладнання 510/2 8309,00 1330,00 0,00 0,00 6979,00
основні засоби, придбання МШП 510/3 4900,00 0,00 0,00 0,00 4900,00
 Нематеріальні витрати , всого 511 19423,06 8789,22 4021,00 1548,00 5064,84
в тому числі : оплата звязку 511/1 1710,00 381,22 471,00 648,00 209,78
     оплата оренди приміщення 5511/2 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
оплата послуг трансляції радіорограм 511/3 4800,00 1800,00 1800,00 0,00 1200,00
відшкодування комунальних послуг 511/4 12911,06 6608 1750,00 900 3653,06
Витрати на оплату праці 520 55811,17 22341,75 16127,42 6982,5 10359,50
Витрати на відрядження 530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші витрати (комісія банку за обсл. р/р, переєстрація організації) 540 1611,50 438,50 253,00 460,00 460,00
Всього витрат 550 114593,14 43356,50 26791,96 13048,14 31396,54

 

Технічний директор                                                       О.П. Горбач