Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Офіційний сайт Коропської районної ради » Про звіт про виконання сільського бюджету за 2015 рік

Про звіт про виконання сільського бюджету за 2015 рік

РИЖКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Коропського району  Чернігівської області

(четверта  сесія сьомого скликання)

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 31

   

від 29 січня  2016 року

   

Про звіт про виконання сільського бюджету за  2015 рік

          Заслухавши та обговоривши звіт спеціаліста 11 категорії  Колоди В.І. про виконання сільського бюджету за  2015 рік  та керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада вирішила:  
  1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 2015 рік:
 

– по доходах в сумі 261343,87  грн., в тому числі по доходах загального фонду в сумі 243117,87 грн. та по доходах спеціального фонду в сумі 18226,00 грн. (додаток №1).

 

– по видатках в сумі 269332,21 грн., в тому числі по видатках загального фонду в сумі 243702,02 грн. та по видатках спеціального фонду в сумі 25630,19 грн (додаток №2).

 
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку.
                                    Сільський голова                          М.І.Єременко

Додаток № 1

до рішення четвертої сесії сьомого  скликання від 29 січня 2016 року

«Про звіт про виконання сільського бюджету за 2015 рік»

   

Доходи  сільського бюджету за  12 місяців  2015 року

 

Доходи  загального  фонду

                         Показники    
Код Доходи загального фонду План Факт
13010200 Рентна плата за спец.викор.лісових ресурсів 6330,00 5852,78
14040000 Акцизний податок 1762,00 1762,00
18010400 Податок на нерухоме майно відмінне від землі 25,58 25,58
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 232,44 233,49
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 118280,20 118303,53
18010700 Земельний податок з фіз.. осіб 1768,67 1768,67
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 2955,20 2955,20
18050500 Єдиний податок з сільськогоспод. 38092,45 38092,45
19010100 Надходження від викидів забруд. 20,00 35,27
21081100 Адміністративні штрафи 50,00 0  
22080400 Надходження від орендної плати 1220,00 1316,82
22090100 Державне мито 50,00 14,79
22090400 Державне мито пов’язане з видачею паспортів 50,00 37,40
24060300 Інші неподаткові надходження 5670,55 0
41020900 Дотації 15200,00 15200,00
41037003 Субвенція з держ. Бюджет. Місцевим бюджет. 37929,89 37929,89
41020603 Стабілізаційна дотація 19590,00 19590,00
   Всього доходів по загальному фонду 249227,00 243117,87
 

Доходи  спеціального  фонду

  Спонсорська допомога Бахмач Агро 0 16000,00
50110000 Цільові фонди 1400,00 2106,00
25020100 Платні послуги 300,00 120,00
  Всього доходів по спеціальному фонду 1700,00 18226,00
       
  Всього доходів сільського бюджету 250927,00 261343,87
       
       
       
       

 Додаток № 2

до рішення четвертої сесії сьомого

 скликання від 29 січня 2016 року

 «Про звіт про виконання сільського бюджету за 2015 рік»

   

Видатки сільського бюджету за 12 місяців 2015 року

 

Видатки загального фонду

010116 Органи місцевого самоврядування    
2111 Заробітна плата 123804,90 121134,09
2120 Нарахування на зарплату 47751,35 46781,84
2210 Предмети, матеріали, інвентар 178,80 178,80
2240 Оплата послуг /крім комунальних/ 749,30 569,30
2273 Оплата електроенергії 537,39 537,39
2250 Видатки на відрядження 0 0
2275 Оплата інших енергоносіїв 0 0
              Всього 173021,74 169201,42
       
110204 Палаци і будинки культури    
2111 Заробітна плата 25429,62 23871,56
2120 Нарахування  на зарплату 12502,68 11937,11
2273 Оплата електроенергії 310,04 310,04
2275 Оплата інших енергоносіїв 252,00 252,00
              Всього 38494,34 36370,71
       
250404 Інші видатки    
2800 Інші поточні видатки 200,00 200,00
              Всього 200,00 200,00
       
250203 Проведення виборів    
2282 Окремі заходи для проведення виборів 37929,89 37929,89
              Всього 37929,89 37929,89
  Разом видатків по загальному фонду 249645,97 243702,02
 

Видатки по спеціальному фонду

010116 Органи місцевого самоврядування    
3110 Придбання товарів довгот. 3200,00 3200,00
              Всього 3200,00 3200,00
       
250201 Платні послуги    
110204 Будинок культури    
2240 Оплата послуг 470,00 470,00
                Всього 470,00 470,00
       
160101 Землеустрій    
2240 Оплата послуг 16000,00 15975,46
                Всього 16000,00 15975,46
       
240900 Цільові фонди    
2111 Заробітна плата 700,00 620,00
2120 Нарахування  на зарплату 457,16 215,14
2200 Використання товарів  і послуг    
2210 Предмети, матеріали, обладнання інвентар 1315 1315
2273 Оплата електроенергії 750,00 667,66
2800 Інші поточні видатки 226,00 79,43
                Всього 3448,16 2897,23
       
250380 Інші субвенції (3220) 2000,00 2000,00
                Всього 2000,00 2000,00
       
  Інші джерела власних надходжень    
110204 Палаци і будинки культури    
2210 Предмети, матеріали,  інвентар 1087,50 1087,50
                 Всього 1087,50 1087,50
       
240601 Охорона та раціон. викор. природ. рес    
2240 Оплата послуг 60,00 0
                Всього 60,00 0
  Разом видатків по спеціальному фонду 26265,66 25630,19
       
  Всього видатків сільського бюджету 275911,63 269332,21