Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Офіційний сайт Коропської районної ради » Про звіт про виконання сільського бюджету за 2015 рік

Про звіт про виконання сільського бюджету за 2015 рік

     

Городищенська    сільська    рада

Коропського  району   Чернігівської  області

/Третя  сесія сьомого  скликання/

РІШЕННЯ

 

від 22 березня 2016 року

 

 Про звіт  про виконання сільського                  

 бюджету  за  2015 рік

              Заслухавши звіт сільського голови сільської ради Антоненко Н. П.  та керуючись п. 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 4  статті 80 Бюджетного Кодексу України, сільська рада

в и р і ш и л а:

 

Затвердити  звіт  про виконання сільського бюджету  за 2015 рік:

        По доходам в сумі: 271522,8 грн. (додаток №1)

         в т.ч. по загальному фонду: 26794,78  грн.,

          по спец фонду: 3575,0  грн.

         По видаткам в сумі: 299006,73 грн.  (додаток №2)

           в т.ч.  по загальному фонду: 251771,13 грн.,

          по спец фонду: 47235,6 грн.

       

Сільський голова                                                Н.П.Антоненко

                     

                                                         Додаток № 1

до рішення Городищенської  с/ради

від 22 березня 2016р

Виконання плану по доходах  по загальному фонду за   2015 р

 
Код Назва Уточн Факт % вик.
10000000 Податкові надходження   50434,61 50780,2 100,68525
13000000 Рентна плата 0 7,43 0
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   4116 4116 100
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 4116 4116 100
18000000 Місцеві податки 45738,61 46213,02 101,0372
18010000 Податок на майно 28127,54 28243,95 100,41385
18010400 Податок на нерух.майно ,відм.від зем.ділянки.сплачене  ю.особами 815 815,37 100,0454
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   1810,12 1862,35 100,8967
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   13691 13691 100
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   730 829,81 113,6726
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   11081,42 11081,42 100
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 0 358 0
18040100 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 0 358 0
18040200 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 0 0 0
18050000 Єдиний податок   17611,07 17611,07 200
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  4400 3058,18 80,2066
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 13211,07 14081,98 106,5923
19000000 Інші податки та збори  580 443,77 76,51205
19010000 Екологічний податок  580 443,77 76,51205
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  450 373,01 82,8911
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  130 70,76 54,43075
20000000 Неподаткові надходження   18495,35 3646,57 39,43229
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   50 357,00 714
21080000 Інші надходження   50 357,00 714
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  50 357,00 714
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  2478,56 3289,57 132,721
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   2278,56 2278,56 100
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  2278,56 2278,56 100
22090000 Державне мито   200 1011,01 1011,01
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у т.ч. за оформлення документів на спадщину і дарування   50 46,24 92,45
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   150 928,20 618,8
22090200 Державне мито ,не віднесене до інших категорій 0 36,57 0
24000000 Інші неподаткові надходження   15966,79 0 0
24060000 Інші надходження   15966,79 0 0
24060300 Інші надходження   15966,79 0 0
40000000 Офіційні трансферти   213522 2135212,00 99,9996
41000000 Від органів державного управління   213522 2135212,00 99,9996
41020000 Дотації   142600 142600,00 100
4120600 стабілізації 36700 36700 100
41020900 Інші додаткові дотації   105900 105900 100
4100030000 Субвенції 70921,97 70921,00 99,9987
41035000 Інші субвенції 34000 33999,03 99,99715
41037000 Субвенція з державного бюджету місц.бюд-м на проведення виборів 36921,97 36921,97 100
Всього (без урахування трансфертів)   69929,96 54426,80 78,9596
Всього   282451,9 267947,8 94,8649
 

  Виконання плану по доходах по спеціальному фонду за  2015 рік

                                                                 
  Код   Назва   Уточнений план звітний період   Факт
25010100 Платні послуги 350,00 500,00
50110000 Цільові фонди 3000,00 3075,00
                       Разом: 3350,00 3575,00
   

                                                                                                           Додаток № 2

                                                                                                           до рішення  Городищенської сільської ради

                                                                                                           від 22 березня 2016 р.

 Видатки по загальному фонду бюджету Городищенської сільської ради       2015 р.
Код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів     Уточнений план                              на рік Затверджено на відповідний період Касові видатки за звітний період
С/ рада   ( 010116) 171590,98 171590,98 161068,01
Б/культури ( 110204 ) 52062,21 52062,21 48144,93
Інші видатки(250404) 300,00 300,00 300,00
Проведення виборів(250203) 36921,97 36921,97 36921,97
Благоустрій(100203) 5336,22                  5336,22 5336,22
Всього: 266211,38 266211,38 251771,13
 

              Видатки по спеціальному фонду бюджету Городищенської сільської ради за 2015 р.

 
Код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів Уточнений план на рік             Затверджено на відповідний період   Касові видатки за звітний період
Цільові  фонди( 240900) 6300,00 6300,00 4068,42
Б/культури ( 110204 ) платні послуги 350,00 350,00 881,61
Житлове будівництво(150118) 30000,00 30000,00 40008,00
Благоустрій(100203) 0 0 1277,57
Інша субвенція (250380) 1000,00 1000,00 1000,00
Всього: 37650,00 37650,00 47235,60