Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Офіційний сайт Коропської районної ради » Про звіт про виконання сільського бюджету за 2015 рік

Про звіт про виконання сільського бюджету за 2015 рік

 

Вільненська сільська рада

Коропського району Чернігівської області

(третя сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ №42

Від 15 січня 2016 року

с. Вільне

 

Про звіт про  виконання сільського бюджету

за 2015 рік

    Заслухавши звіт головного бухгалтера сільської ради та керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 4  статті 80 Бюджетного Кодексу України, сільська рада

в и р і ш и л а:

 
  1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за  2015рік
 

По доходах в сумі:  392601,86  (додаток №1)

в т.ч. по загальному фонду:  390581,86 грн

по спец фонду:    2020,00 грн (додаток №1)

 

По видатках в сумі : 381088,20 (додаток №2)

в т.ч. по загальному фонду:   329236,85грн

по спец фонду:  51851,35  грн    .(Додаток №2)

 
  1. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету,комунальної власності та соціально-економічного розвитку сіл.
   

Сільський голова                                              Л.В. Самойловська

 

                                                                                               Додаток № 1 до рішення 3 сесії  

                                                                                                            7 скликання с/ради  від 15.01.2016 року

                                                                                                                                                                                                                  

Виконання плану по доходах  по загальному фонду за 2015рік

Код Назва Уточ. план Факт
10000000 Податкові надходження 278274,6 349434,80      
13000000  Рентна плата за сеціальне використанпя 8117,94 8261,29
13010000 Рентна плата за сеціальне використання лісових ресур 8117,94 8261,29
13010200 Рентна плата  за сеціальне використання лісових ресур 8117,94 8261,29
14000000 Внутрішні податки на товари та 7226 8037,00
14040000 Акцизний податок з реалізації 7226 8037,00
18000000 Місцеві податки і збори 262330,7 33254,07
18010000 Податок на майно 117528,6 109064,10
18010100 Податок на нерухоме майно 2720 1215,00
18010200 Податок   59,38
18010400 Податок на нерухоме майн 5468 5877,41
18010500 Земельний податок з юридичнихосіб 5100 4823,77
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 63720 36682,69
18010700 Земельний податок з фізичних 760,00 995,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 39760,61 59410,85
18020000 Збір за місця  для паркування транс засобів 76,92
18020100 Збір за місця для паркування 76,92
1804000 Збір за провадження деяких видів
18050000 Єдиний податок 144802,1 223399,70
18050300 Єдиний податок 114515,1 177526,4
18050400 Єдиний податок з юридичних осіб 4800 5858,40
18050500 Єдиний податок з сільськогоспод 25487 40014,9
19000000 Інші податки та збори 600 595,81
19010000 Екологічний податок 600 595,81
19010100 Надходження від викидів забруд 550 513,88
19010300 Надходження від розміщення відходів 50 81,93
20000000 Неподаткові надходження 380 4116,83
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 50 0
21080000 Інші надходження 50 0
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 50 0
22000000 Адміністративні збори та платежі 230 828,23
22090000 Державне мито 230 828,23
22090100 Державне мито , що сплачується за місцем 30 20,06
22090200 Днржавне мито,не віднесене 147,72
22090400 Державне мито ,пов’язане з видачою та оформленя 200 660,45
24000000 Інші неподаткові надходження 100 3288,60
24060000 Інші надходження 100 3288,60
24060300 Інші надходження 100 3288,60
3000000 Доходи від  продажу безхозного майна   100,00
31000000 Надходження від  продажу безхозного майна   100,00
31010200 Кошти від продажу безхозного майна   100,00
4000000 Офіційні трансферти 36930,22 36930,22
41000000 Від органів державного управління 36930,22 36930,22
41020000 Дотації
41020300 Дотації вирівнювання ,що одержуються    
41020900 Інші додаткові дотації
41030000 Субвенції 36930,22 36930,22
41035000 Інші субвенції 3000,00 3000,00
41037000 Субвенція 33930,22 33930,22
  Всього без урахування 278654,6 353651,65
  ВСЬОГО 315584,9 390581,85
                             

                Сільський голова                                                          Л.В. Самойловська 

   

                                                                                                       Додаток № 1 до рішення 3 сесії  7 скликання                                                                                                                                       с/ради від 15.01.2016 року

 

Виконання плану по доходах  спеціальному фонду за  2015 рік

  Код   Назва   Уточнений план на рік   Факт
12030100 Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобівз( юрид осіб)
12030200 Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів
18010100 Податок на нерухоме майно
18010200 Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачене фізичними особами
19010300 Надходження від розміщення відходів  у спец відведених місцях
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин
41034400 Субвенція
18050300 Єдиний внесок з юридичних осіб
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб
2000000 Неподаткові надходження
24062100 Грошові стягненння
25010100 Плата за послуги 200,00
25010300 Плата за аренду майна бюджетних установ 320,00
25020100 Благодійні внески
250202 Кошти отимані від організацій для цільових доходів
50080000 Збір за забруднення
50110000 Цільові фонди 1500,00 2020,00
                         Всього :   2020,00 2020,00
                          Сільський голова                                                          Л.В. Самойловська                                                                                            

                                                                                                                                                  Додаток № 2

                                                                    до рішення  3 сесії 7 скликання  сільської ради від 15.01.2016 року  

 

 Видатки по загальному фонду бюджету Вільненської  сільської ради за  2015 рік

Код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів     Уточнений план                             на рік Затверджено на відповідний період Касові видатки за звітний період
С/ рада   ( 010116) 220741,69 220741,69   220741,69
Б/культури ( 110204 ) 48264,94 48264,94  48264,94
Проведення виборів(250203) 33930,22 33930,22 33930,22
Інша субвенція(250380) 21000,00 21000,00 18000,00
 Інші видатки (250404) 300,00 300,00 300,00    
Філармонії(110103) 0,00 0,00 0,00
Соцзахист (090412) 2000,00 2000,00 2000,00
Благоустрій(100203) 6000,00 6000,00 6000,00
Всього: 332236,85  332236,85  329236,85
 

          Видатки по спеціальному фонду бюджету  Вільненської  сільської ради за 2015 рік

                                         
Код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів Уточнений план на рік     Касові видатки за звітний період
Цільові  фонди( 240900) 5270,12 4968,85
Ремонт доріг ( 170703 )   –
Платні послуги ( 110204 ) 2фонд 200,00 522,50
Проведення виборів народних депутатів (250203 )
Органи місцевого самоврядування(010116) 2 фонд 320,00
Забруднення ( 240601 )     
Інші субвенції (250380) 10000,00 10000,00
Благоустрій(100203)
Органи місцевого самоврядування(010116) 7фонд 36360,00 36360,00
Б/культури(110204) 2фонд
Всього: 52150,12 51851,35
               
     

Сільський голова                                            Л.В.Самойловська